ЗАКОНОДАВСТВО

 Інформацію щодо чинних норм права підготовлено за підтримки ГО «Енергетика і Закон»

У 2018 році припинили своє існування компанії, з якими взаємодіє майже кожен українець – обленерго, принаймні у тому вигляді, в якому вони існують зараз. Зокрема від них відійшла функція продажу електроенергії. Це наслідок підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС і взяттям на себе зобов’язання адаптувати національне законодавство в сфері регулювання ринку енергетики до стандартів Європейського Союзу, де 34 європейські країни об’єднані у одну енергомережу, яка називається ENTSO-E. Ця мережа дає можливість перетоків із країни у країну, утворюючі великі європейські ринки. Споживачі електроенергії в Євросоюзі не зобов’язані «підтримувати вітчизняного виробника-монополіста», адже є вибір і є технічна можливість купити імпортну дешевшу електроенергію. Європа прийняла рішення про обов’язкове відділення конкурентних видів діяльності від монопольних 9 років тому шляхом прийняття Третього енергопакету. Це пакет директив та постанов щодо енергетичного та газового ринку Європейського Союзу. Основна юридична мета Третього енергопакету полягає в недопущенні ситуацій, коли монополісти, які постачають енергоносії, блокують доступ конкурентів до споживачів за рахунок володіння мережами розподілу. Якщо монополіст володіє такими мережами, то він повинен надати половину їх ємності конкурентам або не користуватися нею, або продати дані мережі незалежним операторам. І тільки в разі, якщо конкурентів немає, Єврокомісія у вигляді виключення може надати монополісту право одноосібного користування. Споживачі мають можливість упродовж трьох тижнів безплатно змінити постачальника струму чи газу. По суті цей пакет є жорстким антимонопольним законодавством.

Українська влада запроваджує в Україні положення  Третього енергетичного пакету, запланувавши запуск ринку електроенергії на липень 2019 року, для чого 13 квітня 2017 року було прийнято  Закон України «Про ринок електричної енергії». Його ухвалення називають енергетичним безвізом.

За часи незалежності України це найбільша реформа в енергетиці і ухваленням Закону вона не закінчується. Його положення почали повною мірою діяти лише в середині 2019 року за умови вчасного ухвалення понад 50 підзаконних актів — від кодексів мереж до правил ринків електроенергії.

Для рядового споживача найбільшою зміною є можливість обирати собі постачальника електроенергії.

Передбачається, що цей закон призведе до того, що в сегментах генерації (виробництва) електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть дійсно конкурентні відносини. Цей закон також передбачає обов’язковий поділ всіх обленерго (анбандлінг) на дві компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж і буде називатися Оператором системи розподілу, тобто колишнє обленерго, але без функції збуту електроенергії, а друга – збутом електроенергії споживачам. Для цього  в усіх областях України почали «ділити неподільне»- зі складу обленерго виділяються активи для створення незалежних постачальних компаній, які зможуть конкурувати з іншими незалежними постачальниками електроенергії. Поділять і трудові ресурси. Кожна компанія зосереджена на своїх цілях і задачах , у них будуть різні банківські реквізити, кол центри та ліцензії.

Вибір організаційно-правової форми нового суб’єкта господарювання (акціонерне товариство, дочірня компанія, товариство з обмеженою відповідальністю тощо) залежить від  організаційно-правової форми компанії, з якої вона виділяється. Так, у Києві та Миколаєві це ТОВ — «Києвські енергетичні послуги» та «Миколаївська електропостачальна компанія», а в Харкові- ПрАТ «Харківенергозбут» і т.д..

Таким чином, постачання електричної енергії споживачам вже не є  монопольним видом діяльності на всій території країни. Споживачі будуть самі обрати собі електропостачальника та матимуть можливість змінювати його на безоплатній основі у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Отже, юридичним споживачам та ФОП необхідно було до 1 грудня 2018 року обрати електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електричної енергії.

Побутовим та малим непобутовим споживачам (суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання) постачання буде здійснювати обраний ними електропостачальник  або постачальник універсальних послуг.

На першому етапі реформи у кожному регіоні Держава вибирає на два роки одного постачальника електроенергії населенню та малому бізнесу, називається він Постачальник універсальної послуги.

Універсальна послуга — постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до Закону «Про ринок електричної енергії», на всій території України.

Передача постачальнику універсальних послуг персональних даних побутових та малих непобутових споживачів під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання згоди та повідомлення таких споживачів про передачу персональних даних і вважається такою, що здійснена в загальносуспільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам. 

По закінченню зазначеного періоду, визначення постачальника універсальних послуг буде здійснюватися з урахуванням вимог статті 63 Закону, а саме – за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

До прийняття цього Закону функціонування електроенергетики регулював Закон України «Про електроенергетику», на виконання якого були прийняті Правила користування електричною енергією та Правила користування електричною енергією для населення. У зв’язку з прийняттям нового Закону «Про ринок електричної енергії», Закон «Про електроенергетику» втратив чинність, і, відповідно, перестали діяти і вказані Правила.

Національний регулятор у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердив низку документів, які є основою вторинного законодавства для функціонування в Україні нової моделі конкурентного ринку електроенергії, який декларує новий Закон. Зокрема, у березні були затверджені, а у червні 2018 року вступили в дію:

  1. «Правила ринку»
  2. «Правила ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку»
  3. «Кодекс системи передачі»
  4. «Кодекс системи розподілу»
  5. «Кодекс комерційного обліку»
  6. «Правила роздрібного ринку електроенергії»

«Правила ринку» визначають порядок реєстрації учасників ринку електричної енергії (виробників, трейдерів і споживачів), порядок і вимоги до договорів про регулювання небалансів електроенергії (невідповідності прогнозного і фактичного рівня виробництва) тощо. Цей документ також регламентує всі інші сегменти ринку електроенергії. 

«Правила ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку»регламентують відносини між оператором двох ринків (компанією «Енергоринок») і виробниками або трейдерами, які будуть присутні в цих сегментах торгівлі електроенергією.

«Кодекс систем передачі» визначає порядок планування розвитку систем передачі (магістральних і міждержавних електромереж), умови та порядок доступу (приєднання) до цих систем. Крім цього, Кодекс визначає порядок планування, управління та експлуатації систем передачі в нормальних і аварійних режимах, а також стандарти безпеки тощо. Також зазначається, що ухвалення «Кодексу системи передачі» прискорить приведення технічних параметрів української енергосистеми у відповідність до вимог системи європейських операторів (ENTSO-E) і сприятиме мінімізації технічних обмежень для роботи ринку електричної енергії, зокрема, з експорту/імпорту електроенергії. «Все це, у свою чергу, приведе до підвищення надійності функціонування енергосистеми України і безпеки поставок електричної енергії споживачам», — сказано в документі.

«Кодекс систем розподілу» регламентує функції, права та обов’язки оператора регіональних розподільних електромереж (обленерго), а також встановлює порядок, яким планується розвиток регіональних мереж. Цей документ містить умови і порядок приєднання споживачів до систем розподілу, порядок експлуатації мереж. Крім того, регламентується підключення розподіленої генерації (невеликих електростанцій), при цьому пріоритетом залишається виробництво електроенергії з альтернативних джерел енергії.

«Кодекс комерційного обліку» електричної енергії визначає порядок ведення обліку електроенергії, порядок проведення реєстрації постачальників послуг комерційного обліку тощо.

«Правила роздрібного ринку електроенергії» регламентують договірні відносини між споживачами і енергопостачальниками організаціями. Згідно з цими правилами передбачається розподіл діяльності постачальних організацій на три види: постачальника універсальної послуги, постачальника «останньої надії» та конкурентного постачальника. У документі відзначається, що споживачі мають укласти нові договори (відповідно до ухвалених правил) з обленерго до 1 грудня 2018 року.

Постачальник «останньої надії» — визначений відповідно до Закону «Про ринок електричної енергії» електропостачальник, який за обставин, встановлених цим Законом, не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.

Виглядає це все дуже привабливо, енергочиновники у своїх блогах пишуть, що споживачам пропонуватимуться різні тарифні пакети залежно від їхніх потреб і це буде схоже на те, як формують тарифи оператори мобільного зв’язку. У перспективі ці постачальники будуть продавати не тільки електроенергію, а цілі пакети послуг, як електроенергію, газ, гарячу воду, інтернет та інше. Але цього захвату не поділяють галузеві експерти, про що багато написано у ЗМІ. Що ж чекає українців у цих енергетичних «нью-васюках»? Ось думки деяких експертів (взято з ЗМІ): «Зараз ми будемо спостерігати приблизно те ж саме, що відбувається на газовому ринку, – говорить аналітик Олексій Кущ. – Це західна норма, яка свідчить, що не можна поєднувати функції генерації, поставки та продажу. Функції генерації та постачання у нас давно поділені, а ось поставки та продажу – не поділені. В ідеалі, це має призвести до зниження цін за рахунок конкуренції між постачальниками, але це згідно із західною практикою. У нас же всі благі наміри призводять до надприбутків монополій. Ніхто не завадить створенню «ручних» операторів і не допуску ринкових трейдерів. Так що без суттєвої роботи АМКУ в частині розділення монопольних утворень на ринку, ці новації до зниження тарифів не приведуть».

У вітчизняних реаліях майбутній поділ призведе не до зниження тарифів, а до їх зростання, погоджується співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

«Як мінімум це відбудеться внаслідок зростання операційних витрат: якщо раніше роботу виконувала одна структура, то тепер її будуть виконувати дві! – пояснює експерт. – Крім того, за аналогією з ринком газу, з українців почнуть брати гроші не тільки за спожиті обсяги електроенергії, але й за підключення до мереж – тобто, фактично, за можливість користуватися електрикою. Загалом, все по аналогії з газом».

Все це виникає з директив, які більше відомі як «Третій енергетичний пакет», пояснює експерт. Ключовим аспектом даного пакету директив є обмеження монополії постачальників газу і електроенергії, які блокують постачання конкуруючих енергетичних компаній за рахунок володіння мережами доставки до споживачів (газопроводами, ЛЕП і т. д.). Марунич переконаний: українському споживачеві цей поділ обленерго абсолютно не потрібен, оскільки крім зростання тарифів не буде мати ніяких наслідків.

«Конкурентний ринок, зниження тарифів, прихід інвесторів – все це добре в теорії, причому в європейській. – А на практиці, до того ж українській, європейська логіка дає сильний збій. Чи буде створений у нас конкурентний ринок, і чи прийдуть до нас інвестори – ще велике питання, а от космічні тарифи на електроенергію нам намалюють – в цьому можна не сумніватися», – говорить експерт.

І тут виникає закономірне питання: якщо все це не дуже потрібно споживачеві (навряд чи в Україні знайдеться багато тих, хто проголосував би за чергове зростання комуналки), то навіщо все це українському уряду?

«Назад шляху вже немає, пояснює Дмитро Марунич. – Спочатку влаштовували всі ці «танці з бубнами», мовляв, ми всі дружно йдемо в Європу. А тепер, коли стає очевидно, до чого все йде, дати задній хід не вийде – інакше Європа просто не дасть грошей. До того ж ніяких».

Українському уряду від європейських грошей відмовитися дуже важко, адже подумки вони вже отримали, поставили їх собі в заслугу, пропіарилися і «поділили», погоджується економіст Андрій Мартинюк.

Взяти хоча б новину про те, що Євросоюз готовий надати Україні мільярд євро у вигляді кредитів. Але не просто так. Зокрема, говорячи про цей кредит, український уряд і не приховував, що «є певний набір рішень, необхідних для того, аби отримати цю підтримку».

Ми намагалися скомпілювати інформацію, щоб донести до відвідувача нашого сайту про прийдешні зміни. Видаляти з сайту статті, в яких йдеться про порушення споживачами чи енергопостачальниками припинивших свою дію Правил користування електричною енергією, ми не будемо.  Адже енергоменеджери як вимагали, так і вимагають хабарі за нові підключення, контролери і інспектори продовжують працювати в перейменованих обленерго, акти про порушення вже не Правил користування електроенергією, а Правил роздрібного ринку електричної енергії продовжують писатися, про що свідчать щоденні звернення до нас з усіх регіонів України, а Методика їхнього розрахунку залишилася колишня, хоч і втатила чинність але її положення повністю включено до 8-го розділу ПРРЕЕ, також порядок підключення до мереж не зазнав суттєвих змін, спостеріагаються ті ж самі зловживання з боку представників ОСР-обленерго, ті ж самі підміни «стандартного» на «нестандартне», або затягування часу з надання послуги підключення. 

Отже, у разі потреби — звертайтеся і ми будемо раді допомогти Вам

Засновники ГО «Енергетика і Закон»           Олег Чалов і Анжела Сігнаєвська

НОРМИ ПРАВА

ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»
ЗУ «Про альтернативні джерела енергії»
ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель»
ЗУ «Про енергозбереження»

Про затвердження Методики розрахунку економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансуються державною установою “Фонд енерго….

Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель

Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель.

Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель.

Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі.

Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката.

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91. № 1023-XII (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96. № 393/96-ВР (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.97. № 575/97-ВР  (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.04. № 1875-IV.

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Положення про Державний реєстр засобів вимірювальної техніки.

Діючі тарифи на електричну енергію для населення.

Реєстр засобів вимірювальної техніки.

Ставки нестандартного приєднання 2021 рік

Ставки стандартного приєднання 2021 рік

Ставки нестандартного приєднання 2020 рік

Ставки стандартного приєднання 2020 рік

Ставки нестандартного приєднання 2019 рік

Ставки стандартного приєднання 16-50 кВт 2019 рік

Ставки стандартного приєднання 16-150 кВт 2018 рік 

Ставки стандартного приєднання 16-150 кВт 2017 рік

Ставки стандартного приєднання до 16 кВт  2017 рік

Ставки нестандартного приєднання 2017 рік

Для визначення вартості послуги зі стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації НКРЕКП було розроблено та запроваджено калькулятор визначення плати за стандартне приєднання (Калькулятор), скористатись яким можна на веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?calc 

Встановлення електричного котла.

ПОСТАНОВА від 18.12.2018 № 1965 Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, (втрата чинності 19.04.2018) затверджені постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768, замість є діючою ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 310 Про затвердження Кодексу систем розподілу.

(для нових об’єктів треба отримати будівельний паспорт, порядок отримання, форми документів за посиланням, жміть на цей текст)

ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 311 Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії

Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 339/22871.

ПОРЯДОК фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, ЗАТВЕРДЖЕНО: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
21.11.2013 № 1467

Положення про Інформаційно-консультаційний  центр по роботі із споживачами електричної енергії, затверджене Постановою НКРЕ від 12.03.2009 N 299 

ПУЕ 

ПОРЯДОК постачання електричної енергії споживачам,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 441

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення» від 26.07.99. № 1357 (зі змінами та доповненнями).

Наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів» від 21.06.03. № 322.

Постанова НКРЕ України «Про затвердження Правил користування електричною енергією» /для юридичних особ, фізичних особ підприємців/ від 31.07.96. № 28 (зі змінами та доповненнями).

Постанова НКРЕ України «Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам» від 10.03.99. № 309 (не є чинною, наведена для інформації про тарифи до 2012 року).

Постанова НКРЕ України «Про затвердження Змін до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» від 13.09.2012  № 1183

Постанова НКРЕ України «Про затвердження Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією» від 04.05.06. №562.(зі змінами та доповненнями)

Про затвердження Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії  затверджено
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 8 лютого 2006 р. N 122 Київ

Мінпаливенерго України; Наказ, Методика «Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії«від 17.01.2002 № 19
Зареєстровано: Мін’юст України від 01.02.2002 № 93/6381

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» від 04.03.97. №209.

«Методичнi рекомендації визначення технологiчних витрат електричної eнeprії в трансформаторах i лiнiях електропередавання». Затверджені наказом Міністрерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2013 № 399.

Господарський процесуальний кодекс України.

 Судовий збір (реквізити судів, ставки в залежності від спорів).

Національна Рада реформ — 2016: матеріали щодо реформ ЖЕО, енергоефективності, енергозаощадливості, економії опалення, програм, компенсацій.

ДСТУ Б А.2.4-24:2008. СПДБ. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення

ДБН В.2.5-28:2018
Інженерне обладнання будинків і споруд
Природне і штучне освітлення

ДСТУ Б А.2.4-18:2008. СПДБ. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення

ДСТУ IEC 62560:2012 Лампи світлодіодні загального освітлення на напругу живлення понад 50 В, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги щодо безпеки (IEC 62560:2011, IDT)

ДСТУ 3968-2000
ДСТУ 3968-2000 Державний стандарт України. Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання

КОНТАКТИ та розташування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Адреса: 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19
веб-сайт: www.nerc.gov.ua
e-mail:  box@nerc.gov.ua

Поштова адреса і телефони Міненерговугілля інд. 01601 Київ, вул. Хрещатик, 30

 

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

о правомерности отключения электроэнергии

 

 Норми ЦПК з 1 січня 2018 року:

Стаття 58. Участь у справі представника.

Сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Стаття 138. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані з явкою до суду. Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх представників, а також найманням житла, несуть сторони. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачується іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять — пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їхніх представників, що пов’язані з явкою до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 178. Відзив. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив підписується відповідачем або його представником. Відзив повинен містити:найменування (ім’я) позивача і номер справи;

Стаття 179. Відповідь на відзив. У відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення. Відповідь на відзив підписується позивачем або його представником.

Стаття 180. Заперечення. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення. Заперечення підписується відповідачем або його представником.

Стаття 198. Порядок проведення підготовчого засідання. Підготовче засідання проводиться за правилами, встановленими главою 6 цього розділу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цим Кодексом. Стаття 199. Подання відповіді на відзив та заперечення. У строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач — заперечення. Інші учасники справи мають право надати свої письмові пояснення щодо відповіді на відзив та заперечення до закінчення підготовчого провадження, якщо судом не встановлено інший строк.

Стаття 354. Строк на апеляційне оскарження. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду — протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Стаття 355. Порядок подання апеляційної скарги. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Стаття 360. Відзив на апеляційну скаргу. Учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження. 

Стаття 371. Строк розгляду апеляційної скарги. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів із дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції — протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи суд апеляційної інстанції може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на п’ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу.

Стаття 388. Суд касаційної інстанції. Судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.

Стаття 391. Порядок подання касаційної скарги. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Стаття 390. Строк на касаційне оскарження. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Стаття 407. Строки розгляду касаційної скарги. Касаційна скарга на судові рішення, передбачені пунктом 1 частини першої статті 389 цього Кодексу, має бути розглянута протягом шістдесяти днів, а на ухвали, передбачені пунктами 2 і 3 частини першої статті 389 цього Кодексу, — протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.

 
 
Визначення.
Позовна давність 
— це термін, протягом якого особа може звернутися до суду з метою захисту свого права.

Для зручного, правильного та скорішого вирішення а також застосування відповідного строку позовної давності, для зручності пропонується дана таблиця (створена та складена за допомогою норм чинного законодавства та мережі Інтернет). Дані постійно перевіряються та оновлюються.

Підстава для застосуваннястроку позовної давності Строк позовної давності Стаття нормативного документа
Загальна позовна давність 3 роки1 Ст. 257 ЦКУ
За видами договорів
Договір дарування Розірвання договору 1 рік Ст. 728 ЦКУ
Договір підряду на капітальне будівництво2 виявлення недоліків некапітальних конструкцій 1 рік з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи Абз. 2 ч. 3ст. 322 ГКУ
2 роки з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи
виявлення недоліків капітальних конструкцій 3 роки з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи Абз. 3 ч. 3ст. 322 ГКУ
10 років з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи
відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій 30 років з дня прийняття роботи замовником Абз. 4 ч. 3ст. 322 ГКУ
Договір підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту 10 років з дня прийняття побудованого об’єкта Ч. 5 ст. 324 ГКУ
відшкодування замовнику збитків, завданих протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень 30 років з дня прийняття побудованого об’єкта
Договір поруки припинення договору після закінчення строку, встановленого в договорі поруки Ч. 4 ст. 559 ЦКУ
6 місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя
1 рік з дня укладення договору поруки, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя
Договір оренди (найму) щодо вимог по відшкодуванню наймодавцю збитків у зв’язку з пошкодженням речі 1 рік з моменту повернення речі наймачем Ст. 786 ЦКУ
щодо вимог по відшкодуванню наймачеві витрат на поліпшення речі 1 рік з моменту припинення договору найму
Договір побутового підряду вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором 10 років з моменту прийняття роботи, якщо такі недоліки можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника Абз. 7 ч. 3 ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.91 г. № 1023-XII
2 роки з дня прийняття виконаної роботи у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором
Інші строки позовної давності
Стягнення неустойки (штрафу, пені) 1 рік П. 1 ч. 2 ст. 258 ЦКУ
6 місяців з юридичних осіб суб’єктів господарювання Ст. 232 ГКУ
Спростування недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації 1 рік з дня розміщення відомостей у засобах масової інформації або з дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості П. 2 ч. 2 ст. 258 ЦКУ
Переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності 1 рік П. 3 ч. 2 ст. 258 ЦКУ, ч. 4 ст. 362 ЦКУ
Виявлення недоліків купленого товару 1 рік з дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку Ст. 681 ЦКУ
6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів Ч. 8 ст. 269 ЦКУ
Перевезення вантажу, пошти 1 рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів) Ст. 925 ЦКУ
Оскарження дій виконавця заповіту 1 рік Ст. 1293 ЦКУ
Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману 5 років Ч. 3 ст. 258 ЦКУ
Вимоги про застосування наслідків недійсного правочину, якщо її недійсність встановлена законом 10 років Ч. 4 ст. 258 ЦКУ
Строки позовної давності із Сімейних правовідносин
До вимог про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу 3 роки від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності Ч. 2 ст. 72 СКУ
До вимоги про визнання батьківства 1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство Ч.2 ст. 129 СКУ
До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини 1 рік від дня реєстрації народження дитини Ч. 3 ст. 138 СКУ
До вимоги про визнання материнства 1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір’ю дитини Ч. 3 ст. 139 СКУ
Строки позовної давності із Трудових правовідносин
У справах про порушення прав працівника 3 місяці з дня, коли працівник дізнався
або повинен був дізнатися про порушення свого права
Ч. 1 ст. 233 КЗпПУ
У справах про звільнення працівника 1 місяць з дня вручення копії наказу про
звільнення або з дня видачі трудової книжки
Ч. 1 ст. 233 КЗпПУ
У справах щодо стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації 1 рік з дня виявленої заподіяної працівником шкоди Ч. 3 ст. 233 КЗпПУ
Строки позовної давності із Адміністративних правовідносин
Давність виконання постанов про накладення адміністативних стягнень (штрафи ДАІ) 3 місяці з дня винисення Ст. 303 КУпАП
Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Ч. 2 ст. 99 КАСУ
У справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби 1 місяць Ч. 3 ст. 99 КАСУ
Якщо законом передбачена можливість досудового порядку  вирішення спору і позивач скористався цим порядком 1 місяць з дня, коли позивач дізнався про рішення суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень. Ч. 4 ст. 99 КАСУ
Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження  рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів 1 місяць  Ч. 5 ст. 99 КАСУ
За вимоги про відшкодування ядерної шкоди (справи інвалідів Чорнобиля) 30 років3 з моменту виникнення ядерного інциденту Стаття VІ Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, до якої приєдналася Україна 12.07.1996 р.

1 Відповідно до ст. 259 ЦКУ позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.

2 Відлік строку позовної давності починається з дня приймання роботи замовником (акт приймання-передачі виконаних робіт).

3 Майже ніколи не береться до уваги.

49 Responses to ЗАКОНОДАВСТВО

  1. Pingback: РІЗДВ’ЯНІ ЗУСТРІЧІ АБО ЗНОВУ ПРО НЕОБАЧНИЙ ПІДПИС | Енергетика і Закон

Добавить комментарий для Олег Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*