Перейти к содержимому

Як діяти на комісії з розгляду Акта про порушення ПРРЕЕ?

Був складений Акт про порушення ПРРЕЕ №138125 з формулюванням порушення:

«порушено облік електричної енергії п 7.6., п.5.5.5., пп 5, пп20 п 25 ПРРЕЕ, п.11.9.1. КСР самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, що не є власністю оператора системи з порушенням схеми обліку. Виявлено додаткове підключення електропроводки (кабелю) Ал 6 мм2 від ввідного кабелю живлення АВВГ 2х6 мм2 в металевій гофро-трубі в правому куті в гаражі над металевим ящиком, який був замурований, безобліковий кабель був схований з правої сторони за металевим ящиком. При відключенні другої та четвертої клеми ел.лічильника даний кабель знаходиться під напругою. Порушення продемонстроване споживачу. Акт складено згідно п.8.2.4., п.8.2.5. ПРРЕЕ.»

Зауваження до вказаної в Акті інформації:

  • Фактично провід «самовільного підключення» був заізольований та заведений в гофро-трубу, заштукатурений, розкрадання електроенергії виявлено не було.
  • Схема в Акті вказує «самовільне підключення» не було з порушенням схеми обліку.
  • В Акті не зазначено, про те що порушення «неможливо виявити під час контрольного огляду»;
  • Будинок купували з ввідним кабелем в такому стані, без фактичного самовільного підключення.

Класифікація порушення:

відповідно п.8.4.2. ПРРЕЕ, за умов існування підключення, визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення таких порушень: підпункт 5 «самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі без порушення схеми обліку».

Кількість днів розрахунку щоб розрахувати Акт ПРРЕЕ:

відповідно п.8.4.8. ПРРЕЕ кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначається виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації засобами комерційного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил): підпункт 5 «у разі виявлення у споживача порушення, зазначеного в підпункті 5 пункту 8.4.2 цієї глави, — з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку), або відключення електроустановки споживача (якщо контрольний огляд засобу комерційного обліку та/або технічна перевірка у період з дати відключення електроустановки споживача до дати виявлення порушення не були проведені) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення».

Потужність відповідно класифікації порушення за п.п.5 п.8.2.4. ПРРЕЕ:

відповідно п.8.4.11. ПРРЕЕ у разі виявлення у побутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 — 5 пункту 8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (W доб, кВт·год) розраховується за формулою

доб. = 24 · P дог. · K сез. · K вик.,

де      P дог.          —         величина дозволеної потужності для цієї точки комерційного обліку, передбачена договором між побутовим споживачем та оператором системи, кВт;

          K сез —         коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у період з 01 травня до 30 вересня та рівним 1 на період з 01 жовтня до 30 квітня);

          K вик —         коефіцієнт використання потужності (додаток 10 до цих Правил).

За інформацією ГО «Енергетика і Закон»:

представники ОСР обленерго майже постійно намагаються змінити класифікацію порушення та вказати «з порушенням схеми обліку», для того щоб збільшити нарахування за підпунктами 6-8 п.8.4.2. ПРРЕЕ, розраховуючи за пропускною здатністю проводів самовільного підключення.

Другий варіант розрахунку щоб розрахувати Акт ПРРЕЕ:

підпункт 7 п.8.4.2. ПРРЕЕ самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електромережі, що не є власністю оператора системи, з порушенням схеми обліку;

Кількість днів залежить від того чи могли виявити порушення під час проведення контрольного огляду:

підпункт 2 п.8.4.8. ПРРЕЕ, якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку мали можливість, — з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

підпункт 3 п.8.4.8. ПРРЕЕ, якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, що не є власністю оператора системи, з порушенням схеми обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку не мали можливості, або установив пристрій, що занижує покази лічильника електричної енергії (використання фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання електромагнітних полів тощо), — з дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію, або набуття права власності чи користування на об’єкт (якщо технічну перевірку у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію або набуття ним права власності (користування) на об’єкт до дати виявлення порушення не було проведено) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

Потужність відповідно класифікації порушення за п.п.7 п.8.2.4. ПРРЕЕ:

відповідно п.8.4.13. ПРРЕЕ, у разі виявлення у побутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 6 — 8 пункту 8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (W доб.с.п., кВт·год), визначається за формулою 8 цієї глави.

При цьому час використання самовільного підключення протягом доби (t вик.с.п.) приймається рівним 8 год.

формула 8:

доб.с.п. = P с.п. · t вик.с.п.,

в Акті ПРРЕЕ вказаний провід «Алюміній 6 мм2»

значення обирають відповідно таблиці ПУЕ (Правил улаштування електроустановок), пропускна здатність = 31 А для проводів прокладений в трубі (в Акті про порушення йдеться про прокладення в трубі), у іншому випадку 39А, за інформацією ГО «Енергетика і Закон» представники ОСР обленерго майже завжди обирають значення для проводів прокладених відкрито, у даному випадку 39А, а не для проводів прокладених в трубі 31А, що необґрунтовано завищує розрахунок по акту ПРРЕЕ внаслідок обрання завищеного значення струму.

31А * 0,22 * 0,9 = 6,138 кВт

8 годин на добу

добове значення 6,138 кВт * 8 = 49,1 кВт

за період 182 дні 49,1 кВт * 182 = 8 936 кВт

у випадку обрання значення струму для проводу прокладеного відкрито, якщо ігнорувати вказану в Акті ПРРЕЕ інформацію про прокладення в трубі, якщо обрати не 31А, а 39А:

39А * 0,22 * 0,9 = 7,722 кВт

8 годин на добу

добове значення 7,722 кВт * 8 = 61,8 кВт

за період 182 дні 61,8 кВт * 182 = 11248 кВт

перевищення у разі обрання 39А замість 31А на 2312 кВт

На що потрібно звернути увагу на комісії з розгляду Акта про порушення ПРРЕЕ:

  • Переглянути відеозапис та звернути увагу на відсутність самовільного підключення під штукатуркою.
  • Звернути увагу на електричну схему в Акті про порушення, провід самовільного підключення не впливає на роботу приладу обліку.
  • Обрати класифікацію порушення ПРРЕЕ, або п.п.5 або п.п.7 п.8.4.2. ПРРЕЕ за умов якщо провід дійсно був самовільно підключений.
  • Обрати правильне значення струму вказаного в Акті про порушення ПРРРЕ проводу самовільного підключення «в трубі» замість значення «прокладено відкрито», або 31А або 39А.  
  • Звернути увагу на період розрахунку, оскільки в Акті ПРРЕЕ не вказано про неможливість виявити порушення ПРРЕЕ під час проведення контрольного огляду, розрахунок має бути з дати проведення контрольного огляду але не більш ніж за 182 дні.

Звертайтеся до нас, якщо є питання з розгляду Актів про порушення ПРРЕЕ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*