ВІЗИТ ІНСПЕКТОРА — АКТ ПРРЕЕ

На нашу думку, для відвідувачів цього сайту не буде корисним лише ознайомлення з витягами з Правил та інших нормативно-правових документів галузі електроенергетики. Ми маємо намір подату інформацію із мінімальним застосування канцеляризмів та у доступній для розуміння формі, а також застерегти відвідувачів сайту від необдуманих вчинків під час спілкування з представниками енергопостачальника та ознайомити їх зі своїми правами під час візитів контролерів та інспекторів.

«Штраф» обленерго — підприємець — порушення ПРРЕЕ — составили акт о нарушении

«Штраф» обленерго стосовно громадян /акт про порушення ПРРЕЕ

З нашою допомогою Ваші витрати на врегулювання спірних питань щодо взаємовідносин з обленерго будуть меншими ніж вирішення їх самостійно.

У 2019 році в енергетичній галузі почалася реформа, яка покликана вивести енергетичний комплекс України на принципово новий рівень розвитку та привести його у відповідність до норм та стандартів ЄС, лібералізувати та сформувати повноцінний ринок електроенергії з прозорим та конкурентним ціноутворенням.

До 2019 року споживання електричної енергії побутовими і юридичними споживачами регламентувалося розробленими НКРЕКП Правилами користування електричною енергією та Правилами користування електричною енергією для населення.

На сьогодні взаємовідносини обленерго (оператори системи розподілу за новим реформаторським визначенням) та енергопостачальників (новоутворені компанії, які торгують електрикою) як з юридичними споживачами (в т.ч. ФОП), так і з побутовими споживачами регулюються Правилами роздрібного ринку електроенергії (ПРРЕЕ).

Є визначення СПОЖИВАЧ, ПОБУТОВИЙ СПОЖИВАЧ, КОЛЕКТИВНИЙ ПОБУТОВИЙ СПОЖИВАЧ. Між тим ми, для зручності сприйняття, будемо називати юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що купують електричну енергію для потреб підприємницької діяльності саме юридичними споживачами.

Побутові ж споживачі використовують електричну енергію для потреб побутової діяльності. Забороняється використовувати у побуті електроенергію для потреб підприємницької діяльності.

Як же має себе поводити побутовий споживач, коли до його оселі завітали контролери обленерго?

Передусім слід пам’ятати, що у разі, якщо Ви в даний час не налаштовані з якихось причин на перевірку, Ви маєте право,  посилаючись на ст. 30 Конституції України, яка гарантує недоторканість житла (Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду), ввічливо попросити перевіряючих прийти іншим разом.

Між тим, постійно цього робити не можна, оскільки побутовий споживач зобов’язаний, відповідно до ПРРЕЕ та договору, забезпечити представникам енергопостачальної організації доступ до приладу обліку.

Складений акт про недопуск є підставою для проведення відключення від електропостачання, якщо протягом 5 робочих днів від дня отримання акта про недопуск споживач не забезпечить представникам обленерго доступ до свого об’єкту для контрольного огляду лічильника та/або не узгодить з ними дату проведення зазначеного контрольного огляду.

Також перед тим як впустити представників обленерго на своє подвір’я чи до помешкання, обов’язково перевірте у них наявність посвідчень. Вони мають містити фото та печатку обленерго. Зверніть увагу на термін дії посвідчень. Якщо є можливість, сфотографуйте їх смартфоном. Цей психологічний прийом дисциплінує перевіряючих.

Перелік робіт, які контролери обленерго проводять в електроустановках побутових споживачів:

  • контрольний огляд приладу обліку (знімання показів, обстеження на предмет видимих пошкоджень пломб та лічильника, а також видимих підключень поза лічильником);
  • заміна приладу обліку;
  • технічна перевірка приладу обліку (перевірка лічильника на відповідність його характеристик, схеми підключення, а також відповідності стану електропроводки від межі балансової належності до лічильника «Правилам улаштування електроустановок», тобто обстеження на предмет самовільних підключень поза лічильником, які неможливо виявити при контрольному огляді)

Слід мати на увазі, що   візит представників обленерго має бути задокументований, тобто після проведення ними перевірки у побутового споживача повинен залишитися один із документів (інколи декілька):  акт проведення контрольного огляду/технічної перевірки засобу вимірювальної техніки, акт про заміну засобу вимірювальної техніки, відмітки у абонентській книжці, а у разі виявлення порушення – акт про порушення.

Вищеназвані документи складаються у двох примірниках, один з яких має залишитися у споживача.

Уважно читайте документ та не поспішайте його підписувати.
Ніколи без зауважень не підписуйте акт про порушення. Якщо не знаєте які написати зауваження, зазначте у акті «З ПОРУШЕННЯМ, ВКАЗАНИМ У АКТІ, НЕ ЗГОДН(ИЙ)(А)».

ЗАПАМЯТАЙТЕ, ЩО ВАШ ПІДПИС – ЦЕ ЗГОДА З ПОРУШЕННЯМ, ВКАЗАНИМ У АКТІ.

НІКОЛИ НЕ ЗГОЛОШУЙТЕСЯ НА ПРОПОЗИЦІЮ, ЩО ВАШ ПІДПИС ЛИШЕ ПІДТВЕРДЖУЄ ФАКТ ОТРИМАННЯ АКТУ! ЗАВЖДИ ЗАЗНАЧАЙТЕ ЗАУВАЖЕННЯ.

 Зважаючи на визначення технічної перевірки — виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності Кодексу комерційного обліку та відповідним нормативно-технічним документам стану вузла обліку електричної енергії (крім тих його характеристик та властивостей, забезпечення яких покладається на постачальника послуг комерційного обліку) та схеми його підключення, електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки вимірювання, а також з метою виявлення позаоблікових  підключень – не дозволяйте перевіряючим проводити обстеження проводки за межею розподілу мереж, а саме: після лічильника, тобто у кімнатах квартири чи будинку. Поле їх діяльності – від ізоляторів на фасаді будинку до лічильника у будинку (для приватних будинків) та від розподільного щита у підїзді до лічильника у квартирі (для квартир багатоповерхівок). У разі якщо лічильник встановлено на фасаді приватного будинку або у підїзді багатоповерхового будинку – Ви не повинні забезпечувати доступ перевіряючих до оселі.

Відмінностей між перевірками представниками обленерго вузлів обліку побутових і юридичних споживачів мало.

Щодо перевірок у юридичних споживачів, то проводяться вони в основному силами інспекторів, а не контролерів  обленерго.

Яка між ними різниця? Майже ніякої, окрім тої, що до контролерів не пред’являються вимоги щодо спеціальної освіти, достатньо виробничого навчання, тоді як інспектор повинен мати профільну електротехнічну освіту, оскільки юридичні споживачі мають на своєму балансі складні за своєю будовою та схемою підключення електроустановки, що містять окрім лічильників ще і підстанції, лінії, персонал для їх обслуговування, субспоживачів, системи релейного захисту та зв’язку тощо.

Які можуть бути застереження для юридичних осіб під час перевірки?

Передусім, послатися на 30-ту статтю Конституції про недоторканість житла у разі, коли юридичний споживач не налаштований на перевірку, не доречно, оскільки споживання електроенергії для потреб бізнесу відбувається в основному  у нежитлових приміщеннях. За договором юридична особа має надавати безперешкодний доступ до своїх електроустановок.

Між тим, у разі, якщо перевірка з якихось причин неможлива, наприклад, відсутній відповідальний за електрогосподарство, відмовитися від її проведення можливо, проте варто пам’ятати, що акт про недопуск у такому випадку буде складено і забезпечити доступ до свого вузла обліку юридичний споживач має на протязі 5 робочих днів, який має бути узгоджений з перевіряючою стороною.

Вимоги щодо посвідчень перевіряючих вузли обліку у юридичних споживачів такі ж як і для побутових – у разі їх відсутності або прострочення терміну тощо, юридичний споживач має право відмовити такому перевіряючому у доступі на свій об’єкт.

Перелік документів, які складаються у юридичного споживача за результатами перевірки представниками обленерго, ідентичні побутовому споживачу.

Такі ж і застереження – уважно читайте документи, які даються на підпис та завжди пишіть мотиви своєї незгоди.

І наостанок щодо представництва. У нашій практиці було чимало випадків, коли представники обленерго проводили перевірку та складали за її результатами акти про порушення за відсутності власника або відповідального за електрогосподарство, які підписували бармени, реалізатори, завгоспи, бухгалтери  тощо.

Тут варто пам’тати, що ЦК України визначає представництвом правовідношення,  в якому  одна  сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені,  а також особа,  уповноважена  на  ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Представництво виникає на підставі договору,  закону, акта органу  юридичної  особи  та з інших підстав,  встановлених актами цивільного законодавства.

Для юридичних споживачів підпис не уповноваженого представника у акті про порушення, яких власник не уповноважував на підписання зазначених документів, та які не мають спеціальних знань з даних правовідносин, веде до того, що такий акт про порушення господарський суд може визнати неналежним доказом порушення.

 

Багато спорів за актами про порушення ПКЕЕ, ПКЕЕн, тому далі по тексту інформація на період дії ПКЕЕ, ПКЕЕн. 

Побутові споживачі – візит контролера (дія ПКЕЕ, ПКЕЕн, до 2020 року).

Побутові споживачі використовують електричну енергію для потреб побутової діяльності. Забороняється використовувати у побуті електроенергію для потреб підприємницької діяльності.
Побутові споживачі керуються розробленими НКРЕ та затвердженими КМУ Правилами користування електричною енергією для населення.
Якщо до Вашої оселі завітав представник енергопостачальної організації (контролер обленерго), Ви маєте право,  посилаючись на ст. 30 Конституції України, яка гарантує недоторканість житла (Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.), ввічливо попросити контролера прийти іншим разом.

Між тим постійно цього робити не можна, оскільки побутовий споживач зобов’язаний забезпечити представникам енергопостачальної організації доступ до приладу обліку.

Якщо у відповідь Ви почуєте погрози про відключення повідомте, що у випадку неправомірно відключення обленерго стане «клієнтом» Антимонопольного комітету України. Адже відключення електроенергії – це відмова від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел його придбання. У разі відмови обленерго від реалізації товару за таких підстав, це матиме ознаки порушення п.2 ст.50, п.5 другої частині ст.13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” у вигляді зловживання монопольним становищем. У такому разі споживач електроенергії має право на  стягнення збитків та двократної вартості недовідпущеної електричної  енергії, а також інших збитків. Але що споживач поніс збитки саме внаслідок неправомірного відключення електроенергії слід доводити у судовому порядку.
Як поводитися побутовому споживачу під час перебування представників енергопостачальника (контролерів) у його оселі?

Перелік робіт, які контролери обленерго проводять в електроустановках побутових споживачів:

  • контрольний огляд приладу обліку (знімання показів, обстеження на предмет видимих пошкоджень пломб та лічильника, а також видимих підключень поза лічильником);
  • заміна приладу обліку;
  • технічна перевірка приладу обліку (перевірка лічильника на відповідність його характеристик, схеми підключення, а також відповідності стану електропроводки від межі балансової належності до лічильника «Правилам улаштування електроустановок, тобто обстеження на предмет самовільних підключень поза лічильником , які неможливо виявити при контрольному огляді)

По-перше: обов’язково перевірте посвідчення у контролерів. Вони мають містити фото та печатку обленерго. Зверніть увагу на термін дії посвідчення.

По-друге: візит представників енергопостачальної організації має залишити після себе письмове підтвердження відвідування у вигляді акту технічної перевірки, акту про заміну приладу обліку, акту про пломбування, відмітки у абонентській книжці, а у разі виявлення порушення – акту про порушення.

Вищеназвані документи складаються у двох примірниках, один з яких має залишитися у споживача.
Уважно читайте документ та не поспішайте його підписувати.
Ніколи без зауважень не підписуйте акт про порушення. Якщо не знаєте які написати зауваження, зазначте у акті «З ПОРУШЕННЯМ , ВКАЗАНИМ У АКТІ, НЕ ЗГОДН(ИЙ)(А)»
ЗАПАМЯТАЙТЕ, ЩО ВАШ ПІДПИС – ЦЕ ЗГОДА З ПОРУШЕННЯМ, ВКАЗАНИМ У АКТІ.
НІКОЛИ НЕ ЗГОЛОШУЙТЕСЯ НА ПРОПОЗИЦІЮ, ЩО ВАШ ПІДПИС ЛИШЕ ПІДТВЕРДЖУЄ ФАКТ ОТРИМАННЯ АКТУ! ЗАВЖДИ ЗАЗНАЧАЙТЕ ЗАУВАЖЕННЯ.

По-третє: з огляду на визначення технічної перевірки, а саме, що відповідність стану
електропроводки «Правилам улаштування електроустановок» перевіряється від межі балансової належності до лічильника – не дозволяйте перевіряючим проводити обстеження проводки за межею розподілу мереж, а саме – після лічильника, тобто у кімнатах квартири чи будинку. Поле їх діяльності – від ізоляторів на фасаді будинку до лічильника у будинку (для приватних будинків) та від розподільчого щита у підїзді до лічильника у квартирі (для квартир багатоповерхівок). У разі якщо лічильник встановлено на фасаді приватного будинку або у підїзді багатоповерхового будинку – Ви не повинні забезпечувати доступ перевіряючих до оселі.

Юридичні особи, фізичні особи-підприємці – візит інспектора.

Мають право на  безперешкодний  доступ  (за  пред’явленням  службового посвідчення) до розрахункових засобів обліку електричної  енергії, що   встановлені  на  об’єктах  споживачів,  для  візуального  або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів обліку;

на  безперешкодний  доступ  (за  пред’явленням  службового посвідчення) до електричних  установок  споживача  для  проведення технічної перевірки засобів обліку,  контролю за рівнем споживання електричної енергії,  контрольного огляду  електричних  мереж  від межі  балансової належності до точки обліку та технічної перевірки засобів обліку споживача відповідно до умов укладених договорів, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до  встановленого  цими  Правилами  порядку  та   умов   договору, виконання інших робіт відповідно до договору.
Тобто юридичні особи, на відміну від населення, зобов’язані допустити представника обленерго. У іншому випадку складається акт про недопуск, що призводить до відключення на протязі трьох днів. Юридична особа, у випадку складання акта про недопуск з підстав відсутності на момент перевірки відповідального за електрогосподарство, в той же день, або наступного дня, письмово має повідомити про те, що доступ забезпечено.

Споживачі юридичні особи та споживачі населення (уповноважена особа).
Для населення уповноважена особа – це громадянин, з яким укладено договір про користування електричної енергії, що є власником або користувачем житлового приміщення. Особи, які не проживають разом зі споживачем, з яким укладено договір про користування електроенергією, не є уповноваженими особами. Стаття 237 ЦК України визначає наступне щодо представництва:

Представництвом є правовідношення,  в якому  одна  сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені,  а також особа,  уповноважена  на  ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Представництво виникає на підставі договору,  закону, акта органу  юридичної  особи  та з інших підстав,  встановлених актами цивільного законодавства.
Для юридичних осіб підпис не уповноваженого представника у акті про порушення (наприклад, акт про порушення підписано реалізатором магазину, барменом ресторану, бухгалтером чи завгоспом підприємства, яких власник не уповноважував на підписання зазначених документів та які не мають спеціальних знань з даних правовідносин) веде до того, що такий акт господарський суд визнає неналежним доказом порушення.

Інформація не дублює типові випадки. Надані ситуації найбільш поширені.

Індикатор магнітного поля спрацював. За твердженням працівників РЕМ на лічильнику спрацював індикатор магнітного поля, на підприємстві склали акт про порушення ПКЕЕ. Після комісія РЕМ (філії облэнерго або Київенерго) нарахували за актом про порушення ПКЕЕ суму з розрахунку за перерізом проводу за період значно більший ніж з дати останнього контрольного огляду або 6 місяців. З практики ми можемо зазначити, що є багато випадків, коли за складеним актом про порушення ПКЕЕ з вказаним спрацювання індикатора магнітного поля, комісія РЕМ (філії облэнерго або Київенерго) нараховували неправомірно. Питання індикаторів магнітного поля складне, оскільки потрібно вивчати усі деталі у кожному спорі.

Власник розважального закладу звернувся до нас за консультацією щодо відключення у зв’язку зі складанням акту. Під загрозою був зрив розважального заходу на 100 осіб напередодні новорічних свят. Після перевірки нами схеми електропостачання закладу було з’ясовано, що представниці обленерго не розібралися у схемі електропостачання ресторану, помилково визначивши належність до облікового проводу живлення (у будівлі було декілька закладів). Ресторан було підключено, нарахування по акту скасовані.

Власник ресторану звернувся за консультацією щодо складання акту та нарахування за ним у сумі 68 тис.грн. Виявилося, що представники обленерго після перевірки компасом (!) електрощитової склали акт про порушення у зв’язку з наявністю остаточного магнітного поля. Врегулювати спір на досудовому рівні енергопостачальник відмовився. Нами було підготовлено позов до суду. Своїм рішенням суд задовольнив позовні вимоги ресторатора.

Райпромторг  звернувся до нас щодо консультації по двом актам про порушення та виставленому рахунку за втрати в трансформаторі. Загальна сума нарахувань по актам складала 45 тис.грн, а за втрати у трасформаторі – 19 тис.грн. З’ясування обставин справи та перевірка нарахувань вказували на неправомірні нарахування як за актами про порушення так і на завищені нарахування по втратам. Врегулювання спору відбулося у судовому порядку. Представляли інтереси підприємства у суді і відстояли їх. Рішенням суду скасовані нарахування по актам, а нарахування за втрати у трансформаторі зменшені у 10 разів.

Обласна лабораторія ветеринарної медицини звернулася до нас за консультацією щодо позову обленерго про стягнення суми за актом про порушення. Після отримання нашої консультації що дії обленерго по нарахування збитків за актом є направомірними, — ветеринари попросили представляти їх інтереси у суді. Господарський суд та апеляційний Господарський суд виніс рішення на користь лабораторії.

Підприємство-забудовник двох п’ятиповерхових будинків, та одного котеджу   звернулося до нас з приводу припинення постачання електроенергії під час здачі в експлуатацію будівництва. Мотивація обленерго – не відповідають технічні умови. Нами було вивчено надані документи та встановлено: технічні умови обленерго надано не на об’єкт будівництва, а на багатоповерхові будинки. Тобто припинення постачання не було правомірним. Нами підготовлено звернення до Антимонопольного комітету України у зв’язку з порушенням ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Обленерго відновлено постачання електричної енергії протягом 24 годин.

Готельний комплекс звернувся з приводу вимоги обленерго встановити АСКОЕ (автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії). Директор готельного комплексу перед тим, як звернутися до нас запитав вартість виготовлення проектної документації, а також робіт. Сума можливих витрат склала понад 10 тисяч гривень. Після директор звернувся до нас. Нами було вивчено правові підстави такої вимоги щодо встановлення АСКОЕ, та з’ясоване, що готельний комплекс взагалі не підпадає під таку вимогу, оскільки не виконується одна з обов’язкових умов в частині приєднаної потужності та обсягу споживання за попередні 12 місяців. На підставі роз’яснень НКРЕ нами було підготовлено звернення до обленерго. Помилкову вимогу було визнано недійсною.

Директор ринку звернувся до нас у зв’язку з вимогою встановлення (перенесення) приладів обліку на межу балансової належності. Обленерго мотивувало свою вимогу тим, що ПУЕ (правила улаштування електроустановок) передбачають встановлення приладів обліку на межі балансової належності. Вартість робіт склала би у разі перенесення точки обліку з 0,4 кВ в точку обліку 10 кВ приблизно 20 тисяч гривень. Нами було надано консультацію щодо того, якщо засоби обліку вже прийняті, місце їх встановлення передбачене існуючою та проектною документацією, вказане в договорі про постачання електричної енергії, то така вимога суперечить законодавству, роз’ясненням НКРЕ з цього питання, доречи ПУЕ в частині встановлення приладів обліку має лише рекомендаційний характер. Результатом наших консультацій було визнання недійсної вимоги щодо перевстановлення електролічильник з точки 0,4кВ в точку 10 кВ.

Директор підприємства звернувся до нас з приводу того, що протягом тривалого часу підприємство оплачувало експлуатаційні витрати на обслуговування кабельної лінй 6кВ. Нами було з’ясовано, що відповідно до межі розподілу, яка вказана в договорі про постачання електричної енергії, точка продажу електричної енергії на території підприємства. Кабельна лінія 6кВ довжиною понад 600 метрів не належить підприємству і жодною угодою не передбачене покладання експлуатаційних витрат на підприємство. Було також з’ясовано, що кабельна лінія не належить і обленерго. Відповідно до роз’яснень Мінпаливенерго безхазяйна лінія має бути передана до енергопостачальної організації. Підготовлено відповідне звернення до обленерго на підставі роз’яснень Мінпаливенерго з аналогічних питань. Підприємство більше не витрачає кошти на обслуговування лінії, яка не належить до межі відповідальності підприємства.

Завод з виробництва та переробки харчових продуктів. Працівники обленерго зняли лічильник та пломби енергопостачальної організації, встановили інший лічильник, опломбували, склали акт про встановлення лічильника, а потім невідомо з яких міркувань склали акт про порушення Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28 (далі – ПКЕЕ (замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),). Формулювання порушення, яке вказане в акті: 1). «фальсифікація пломб держспоживстандарту та пломб ЕПО»; 2). «використання різного роду пристроїв всередині засобів обліку електричної енергії з метою зменшення показів засобів обліку електричної енергії». Перед тим як скласти акт про порушення ПКЕЕ було складено акт про пломбування, де вказано, що пломби ЕПО зняті при заміні лічильника. Ті ж самі № пломб були вказані в акті про порушення як фальсифіковані. Яким чином визначили пристрої всередині лічильника при непрозорому корпусі самого лічильника – невідомо. В присутності численних свідків — працівників підприємства, а також робітників іншого підприємства, працюючих за договором, на запитання до працівників обленерго що це вони зробили, спочатку самі зняли пломби, потім встановили інший лічильник, склали документ про зняття пломб, а потім склали акт про порушення ПКЕЕ, була надана відповідь, що їм (працівникам обленерго) дали вказівку по телефону скласти акт про порушення. Дії працівників обленерго визнані неправомірними: 1. При складанні акта порушено п.6.40, висновки щодо фальсифікації пломб, встановлених на приладі обліку не входять до компетенції працівників обленерго, перелік вказаних порушень не відповідає діям, які визначаються як порушення відповідно до п.6.40 ПКЕЕ (замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії), твердження про несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку – нічим не підтверджене; 2. порушено п.6.41 акт складено в односторонньому порядку, підписано тільки представниками обленерго, акт не містить підпису представник заводу а також позначки про відмову від підпису та/або мотивований відказ підписувати акт. 3. Порушено п. 6.42 ПКЕЕ, не вівся протокол засідання комісії, запропонована незрозуміла заводу «мирова угода», термін повторної комісії не визначений, та не був рішенням.

Підприємство: з обленерго надали додаток до Договору де один з трансформаторів вказаний як (резерв). Після інспектор відключив та опломбував «резервний» трансформатор. На звернення щодо включення, обленерго відповідає, що резерв не є приєднана потужність, отримуєте технічні умови. В суді доведено, що вимоги обленерго необгрунтовані.

Торговий центр: необгрунтоване складання 2 актів про порушення ПКЕЕ ніби то лічильник не рахує оскільки змінена полярність трансформатора току. Доведено у суді, що електролічильник даного типу обраховує значення модулю току тобто 100% обліковує не залежно від підключення. Скасоване рішення обленерго.

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

о правомерности отключения электроэнергии

 

637 Responses to ВІЗИТ ІНСПЕКТОРА — АКТ ПРРЕЕ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*