ВІДКЛЮЧЕННЯ

 

До вас завітали контролери обленерго, з метою перевірки лічильника, складання акта про порушення ПРРЕЕ чи вимоги, або відключення електроенергії — що робити?

Енергетику, як і усе суспільство, зараз потрясає від реформ і відповідно до
законодавства цей процес розтягнуто на два роки.
Так, навесні 2017 року втратив чинність основний регуляторний закон галузі «Про електроенергетику», на відповідність якого у сфері взаємовідносин споживачів
електроенергії з місцевими енергопостачальниками діяли Правила користування
електричною енергією та Правила користування електричною енергією для
населення.
Новий закон «Про ринок електричної енергії», який покликаний створити цей самий ринок та позбавити галузь від монополізму, передбачає низку нормативних актів вторинного законодавства, з яких взаємодію між споживачами електроенергії (як побутовими, так і юридичними особами) та електропостачальниками (учасниками роздрібного ринку) визначають Правила роздрібного ринку електричної енергії.
Зокрема ними регулюється:
— система договірних відносин;
— права та обов’язки;
— процедура заміни споживачем постачальника електричної енергії;
— умови та порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії
споживачу;
— процедура розгляду скарг споживачів;
— особливості постачання електричної енергії постачальником універсальної
послуги та постачальником «останньої надії»;.
Є також низка Кодексів та різного роду Правил, проте вони в більшості стосуються
учасників ринку, що не є споживачами електроенергії і являють собою скорше
алгоритм їх взаємодії на ринку.
Споживачу доведеться взаємодіяти не тільки зі своїм електропостачальником, а і з
оператором системи. Відтак одним договором, як це було раніше, вже не обійдеться.
Крім того, раніше були окремі правила для побутових споживачів і юридичних осіб.
В нових Правилах виписана система взаємовідносин для всіх типів споживачів.
Але ми в цьому розділі сайту детально зупинимося на процедурі відключення від
електропостачання.
У яких випадках і ким приймається рішення про ПРИПИНЕННЯ,
ПРИЗУПИНЕННЯ, ОБМЕЖЕННЯ електропостачання споживачу і яким чином
це має відбуватися в умовах дії нового ринку?
Відбувається це як і раніше шляхом ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ –
одноразової дії (технологічної операції), яка виконується автоматичним або ручним
способом штатними пристроями (вимикач, роз’єднувач) електричної мережі або
електроустановки шляхом роз’єднання сусідніх елементів цієї мережі (установки)

без порушення її технологічної цілісності, спрямована на знеструмлення
електроустановки.
З новацій тут те, що рішення про повне або часткове припинення постачання
електричної енергії споживачу приймається зараз як ОПЕРАТОРОМ СИСТЕМИ,
так і ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

ОПЕРАТОР СИСТЕМИ — оператор системи розподілу (колишні обленерго) або
оператор системи передачі (колишні підприємства міждержавних магістральних
електромереж), у випадках коли до його мереж приєднані електроустановки
споживачів електричної енергії та/або об’єкти розподіленої генерації;

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИК — суб’єкт господарювання, який здійснює продаж
електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу
(приватні постачальники з ліцензією та новостворені підприємства, що відділилися
від обленерго з функцією продажу ).
Варто зазначити що саму технологічну операцію з відключення чи підключення
завжди виконує оператор системи (обленерго) з підстав, про які йдеться нижче, або
за заявкою електропостачальника. Алгоритм їх взаємодії з питань відключення/підключення прописаний у Кодексі систем розподілу (гл. ХІ, розд.3,4).
Спершу зупинимося на процедурі ПОПЕРЕДЖЕННЯ споживача про припинення
йому електропостачання, яка завжди має передувати самому відключенню.
Отже, у разі прийняття рішення оператором системи чи електропостачальником про
відключення від електромережі свого споживача (як побутового, так і юридичної
особи, у т.ч. ФОП), він має окремим письмовим повідомленням надати йому

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про можливе відключення.
Оператор системи- за 5 робочих днів;
Електропостачальник – за 10 робочих днів.
У попередженні має бути зазначено:
— підстава припинення електропостачання;
— дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено;
— прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи, якою оформлено
попередження;
— сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість
виникла (у разі якщо заборгованість є підставою відключення).
Датою отримання таких попереджень буде вважатися:
— або дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або
реєстрацією вхідної кореспонденції споживачем-юридичною особою;

— або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в
якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим
листом).

Ми нещодавно зіткнулися у своїй практиці з випадком відключення споживача
одним із обленерго, яке допускає вільне трактування вимоги Правил «від дати
отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач»,
завбачливо не звертаючи увагу на уточнення в дужках, де і вказується основна
умова, коли датою отримання попередження може вважатися третій календарний
день від дати його отримання поштою, і ця умова — попередження має бути
надіслане рекомендованим листом. Так, відповідальна особа обленерго
стверджувала, що направивши попередження поштою без рекомендованого листа,
яке споживач не отримав, вони попередили його належним чином, а відтак
відключення є правомірним.

Також уже були і випадки, що споживач ставав заручником роботи листоноші, коли
той своєчасно не вручив рекомендованого листа, а перебіг строку розпочинається з
дати отримання листа саме поштовим відділенням, а не адресатом.

І це, зверніть увагу, за умови ще не укладених договорів на вимогу нових Правил.
Правилами передбачено, що попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.

ВІДТАК УВАЖНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНО УКЛАДАЙТЕ ДОГОВОРИ,
НАПОЛЯГАЙТЕ, ЩОБ ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛА ПРОПИСАНА
ШЛЯХОМ ОСОБИСТОГО ВРУЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, АБИ ВАМ НЕ
НАВ’ЯЗАЛИ ЩОСЬ НА КШАЛТ ГОЛУБИНОЇ ПОШТИ, ЧИ НОВОМОДНОГО
СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ НА НОМЕР, ЯКИЙ ВИ МОЖЕТЕ ЗАБУТИ
ПОВІДОМИТИ СТОРОНІ ДОГОВОРУ ПІСЛЯ ЗМІНИ, АБО НА e-mail, ЯКИЙ ВИ
ПРОДИВЛЯЄТЕСЯ РАЗ НА ПІВРОКУ (звісно, якщо це Вас не влаштовує).

Ну а тепер про підстави, які є умовою відключення споживача
1. Оператором системи (колишні обленерго):

— відсутність персоналу для обслуговування електроустановок споживача або
договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника
відповідного органу виконавчої влади) –вимога стосується юридичних осіб та
ФОП;

— недопущення уповноважених представників оператора системи до
електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв’язку, які
забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових
засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території
споживача –вимога стосується юридичних осіб та ФОП, а також побутових
споживачів, які мають у власності електричні підстанції;

— заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії
відповідно до умов договору з оператором системи;

— несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення
споживачем Правил роздрібного ринку електричної енергії, визначеної відповідно
до законодавства (за умови прийняття судом рішення щодо споживання споживачем
необлікованої електричної енергії на користь оператора системи) – тобто, у разі
несплати за складеним актом про порушення;

— невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;

— закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та
оператором системи;

— закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником «останньої
надії» (за умови неукладення споживачем договору з іншим
електропостачальником);

— порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності
поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209.
Створення неналежних умов експлуатації електричних мереж внаслідок
незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких
можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню
підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для
електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких
споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання
припису представника відповідного органу виконавчої влади).
У разі самовільного підключення споживачем струмоприймачів або збільшення
величини потужності понад величину, визначену умовами договору з оператором
системи, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку, зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок оператора системи та інших споживачів, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується вищенаведених порушень,
оператор системи має право без попередження повністю припинити споживачу
електроживлення після оформлення у встановленому цими Правилами
порядку акту про порушення.

2. Електропостачальником (новостворені підприємства з продажу
електроенергії):
— у разі заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов
договору з електропостачальником;
— у разі недопущення уповноважених представників електропостачальника до
розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на
території споживача;
— у випадках, коли споживач у встановленому законодавством порядку визнаний
банкрутом та за умови наявності від’ємного сальдо на його особовому рахунку
згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такийспоживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.
Складений акт про недопуск є підставою для проведення відключення від
електропостачання, якщо протягом 5 робочих днів від дня отримання акта про
недопуск споживач не забезпечить представникам постачальника послуг
комерційного обліку/електропостачальника/оператора системи розподілу доступ до
свого об'єкта для контрольного огляду лічильника та/або не узгодить з ними дату проведення зазначеного контрольного огляду.

У разі усунення споживачем в установлений строк зазначених порушень, які є
підставою відключення як електропостачальником, так і оператором системи, що
завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання
електричної енергії споживачу не припиняється.
«Належним чином» не значить передати через контролера або зателефонувати
секретарці з енергокомпанії. Тільки письмово, і бажано завезти самому у
канцелярію і зареєструвати, поставивши на своєму екземплярі звернення штамп
компанії та вхідний реєстраційний №, ну або поштою рекомендованим листом з
повідомленням про вручення (вартість послуги мізерна), але з урахуванням строку
поштового обігу.
Взагалі, візьміть собі за правило спілкуватися з різного роду організаціями, а з енергопостачальними в першу чергу (бо це загрожує відключенням) тільки письмово. 

Справа в тому, що в діалозі вас можуть ввести в оману, необґрунтовано відмовити,
деморалізувати інтонацією, жестами, позою, не дати висловитися, ви можете забути
сказати щось важливе тощо. Тоді як у письмовій відповіді мало хто наважується на
відверту зневагу і перекручування вимог законодавчих та нормативних документів.
Надання письмових відповідей організаціями і установами є вимогою Закону
України «Про звернення громадян» і його ще більш менш дотримуються в
установах та організаціях.
Говорячи про відключення, варто зупинитися у цьому огляді і на процедурі
підключення після відключення від електромережі, яка виписана у нових
Правилах ринку.

ПІДКЛЮЧЕННЯ — виконання операцій комутації в місцях контактних з’єднань з
метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки) окремого
користувача системи передачі/розподілу.
Відновлення електроживлення електроустановок споживача, що було припинено з
підстав, зазначених вище, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному
Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу (гл.XI.розд.4), протягом 3

робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від
ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що
підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого
здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення
ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої
інформації.
Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення
електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення
електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт,
які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу
або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому
Правилами роздрібного ринку порядку.
Споживачі власники мереж зобов’язані письмово поінформувати оператора системи
(обленерго) про вжиття заходів для забезпечення безпечного відновлення
електроживлення, а також забезпечити присутність посадових осіб, відповідальних
за безпечну експлуатацію струмоприймачів, на об’єкті відновлення
електроживлення у час, визначений оператором системи.
Підключення електроустановок споживача, які були відключені на виконання
вимоги або припису, здійснюється після усунення ним порушень, що
підтверджується відповідним документом організації, яка висунула вимогу або
видала припис.

Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її
власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5
робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи
послуги з підключення.

 

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

 

1 025 Responses to ВІДКЛЮЧЕННЯ

  1. Pingback: Правомірність відключення електроенергії | Юридические услуги в Луганске и области

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*