Перейти к содержимому

ВІДКЛЮЧЕННЯ

 

До вас завітали контролери обленерго, з метою перевірки лічильника, складання акта про порушення ПРРЕЕ чи вимоги, або відключення електроенергії — що робити?

Енергетику, як і усе суспільство, зараз потрясає від реформ і відповідно до
законодавства цей процес розтягнуто на два роки.
Так, навесні 2017 року втратив чинність основний регуляторний закон галузі «Про електроенергетику», на відповідність якого у сфері взаємовідносин споживачів
електроенергії з місцевими енергопостачальниками діяли Правила користування
електричною енергією та Правила користування електричною енергією для
населення.
Новий закон «Про ринок електричної енергії», який покликаний створити цей самий ринок та позбавити галузь від монополізму, передбачає низку нормативних актів вторинного законодавства, з яких взаємодію між споживачами електроенергії (як побутовими, так і юридичними особами) та електропостачальниками (учасниками роздрібного ринку) визначають Правила роздрібного ринку електричної енергії.
Зокрема ними регулюється:
— система договірних відносин;
— права та обов’язки;
— процедура заміни споживачем постачальника електричної енергії;
— умови та порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії
споживачу;
— процедура розгляду скарг споживачів;
— особливості постачання електричної енергії постачальником універсальної
послуги та постачальником «останньої надії»;.
Є також низка Кодексів та різного роду Правил, проте вони в більшості стосуються
учасників ринку, що не є споживачами електроенергії і являють собою скорше
алгоритм їх взаємодії на ринку.
Споживачу доведеться взаємодіяти не тільки зі своїм електропостачальником, а і з
оператором системи. Відтак одним договором, як це було раніше, вже не обійдеться.
Крім того, раніше були окремі правила для побутових споживачів і юридичних осіб.
В нових Правилах виписана система взаємовідносин для всіх типів споживачів.
Але ми в цьому розділі сайту детально зупинимося на процедурі відключення від
електропостачання.
У яких випадках і ким приймається рішення про ПРИПИНЕННЯ,
ПРИЗУПИНЕННЯ, ОБМЕЖЕННЯ електропостачання споживачу і яким чином
це має відбуватися в умовах дії нового ринку?
Відбувається це як і раніше шляхом ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ –
одноразової дії (технологічної операції), яка виконується автоматичним або ручним
способом штатними пристроями (вимикач, роз’єднувач) електричної мережі або
електроустановки шляхом роз’єднання сусідніх елементів цієї мережі (установки)

без порушення її технологічної цілісності, спрямована на знеструмлення
електроустановки.
З новацій тут те, що рішення про повне або часткове припинення постачання
електричної енергії споживачу приймається зараз як ОПЕРАТОРОМ СИСТЕМИ,
так і ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

ОПЕРАТОР СИСТЕМИ — оператор системи розподілу (колишні обленерго) або
оператор системи передачі (колишні підприємства міждержавних магістральних
електромереж), у випадках коли до його мереж приєднані електроустановки
споживачів електричної енергії та/або об’єкти розподіленої генерації;

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИК — суб’єкт господарювання, який здійснює продаж
електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу
(приватні постачальники з ліцензією та новостворені підприємства, що відділилися
від обленерго з функцією продажу ).
Варто зазначити що саму технологічну операцію з відключення чи підключення
завжди виконує оператор системи (обленерго) з підстав, про які йдеться нижче, або
за заявкою електропостачальника. Алгоритм їх взаємодії з питань відключення/підключення прописаний у Кодексі систем розподілу (гл. ХІ, розд.3,4).
Спершу зупинимося на процедурі ПОПЕРЕДЖЕННЯ споживача про припинення
йому електропостачання, яка завжди має передувати самому відключенню.
Отже, у разі прийняття рішення оператором системи чи електропостачальником про
відключення від електромережі свого споживача (як побутового, так і юридичної
особи, у т.ч. ФОП), він має окремим письмовим повідомленням надати йому

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про можливе відключення.
Оператор системи- за 5 робочих днів;
Електропостачальник – за 10 робочих днів.
У попередженні має бути зазначено:
— підстава припинення електропостачання;
— дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено;
— прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи, якою оформлено
попередження;
— сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість
виникла (у разі якщо заборгованість є підставою відключення).
Датою отримання таких попереджень буде вважатися:
— або дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або
реєстрацією вхідної кореспонденції споживачем-юридичною особою;

— або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в
якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим
листом).

Ми нещодавно зіткнулися у своїй практиці з випадком відключення споживача
одним із обленерго, яке допускає вільне трактування вимоги Правил «від дати
отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач»,
завбачливо не звертаючи увагу на уточнення в дужках, де і вказується основна
умова, коли датою отримання попередження може вважатися третій календарний
день від дати його отримання поштою, і ця умова — попередження має бути
надіслане рекомендованим листом. Так, відповідальна особа обленерго
стверджувала, що направивши попередження поштою без рекомендованого листа,
яке споживач не отримав, вони попередили його належним чином, а відтак
відключення є правомірним.

Також уже були і випадки, що споживач ставав заручником роботи листоноші, коли
той своєчасно не вручив рекомендованого листа, а перебіг строку розпочинається з
дати отримання листа саме поштовим відділенням, а не адресатом.

І це, зверніть увагу, за умови ще не укладених договорів на вимогу нових Правил.
Правилами передбачено, що попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.

ВІДТАК УВАЖНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНО УКЛАДАЙТЕ ДОГОВОРИ,
НАПОЛЯГАЙТЕ, ЩОБ ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛА ПРОПИСАНА
ШЛЯХОМ ОСОБИСТОГО ВРУЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, АБИ ВАМ НЕ
НАВ’ЯЗАЛИ ЩОСЬ НА КШАЛТ ГОЛУБИНОЇ ПОШТИ, ЧИ НОВОМОДНОГО
СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ НА НОМЕР, ЯКИЙ ВИ МОЖЕТЕ ЗАБУТИ
ПОВІДОМИТИ СТОРОНІ ДОГОВОРУ ПІСЛЯ ЗМІНИ, АБО НА e-mail, ЯКИЙ ВИ
ПРОДИВЛЯЄТЕСЯ РАЗ НА ПІВРОКУ (звісно, якщо це Вас не влаштовує).

Ну а тепер про підстави, які є умовою відключення споживача
1. Оператором системи (колишні обленерго):

— відсутність персоналу для обслуговування електроустановок споживача або
договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника
відповідного органу виконавчої влади) –вимога стосується юридичних осіб та
ФОП;

— недопущення уповноважених представників оператора системи до
електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв’язку, які
забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових
засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території
споживача –вимога стосується юридичних осіб та ФОП, а також побутових
споживачів, які мають у власності електричні підстанції;

— заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії
відповідно до умов договору з оператором системи;

— несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення
споживачем Правил роздрібного ринку електричної енергії, визначеної відповідно
до законодавства (за умови прийняття судом рішення щодо споживання споживачем
необлікованої електричної енергії на користь оператора системи) – тобто, у разі
несплати за складеним актом про порушення;

— невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;

— закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та
оператором системи;

— закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником «останньої
надії» (за умови неукладення споживачем договору з іншим
електропостачальником);

— порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності
поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209.
Створення неналежних умов експлуатації електричних мереж внаслідок
незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких
можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню
підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для
електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких
споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання
припису представника відповідного органу виконавчої влади).
У разі самовільного підключення споживачем струмоприймачів або збільшення
величини потужності понад величину, визначену умовами договору з оператором
системи, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку, зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок оператора системи та інших споживачів, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується вищенаведених порушень,
оператор системи має право без попередження повністю припинити споживачу
електроживлення після оформлення у встановленому цими Правилами
порядку акту про порушення.

2. Електропостачальником (новостворені підприємства з продажу
електроенергії):
— у разі заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов
договору з електропостачальником;
— у разі недопущення уповноважених представників електропостачальника до
розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на
території споживача;
— у випадках, коли споживач у встановленому законодавством порядку визнаний
банкрутом та за умови наявності від’ємного сальдо на його особовому рахунку
згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такийспоживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.
Складений акт про недопуск є підставою для проведення відключення від
електропостачання, якщо протягом 5 робочих днів від дня отримання акта про
недопуск споживач не забезпечить представникам постачальника послуг
комерційного обліку/електропостачальника/оператора системи розподілу доступ до
свого об'єкта для контрольного огляду лічильника та/або не узгодить з ними дату проведення зазначеного контрольного огляду.

У разі усунення споживачем в установлений строк зазначених порушень, які є
підставою відключення як електропостачальником, так і оператором системи, що
завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання
електричної енергії споживачу не припиняється.
«Належним чином» не значить передати через контролера або зателефонувати
секретарці з енергокомпанії. Тільки письмово, і бажано завезти самому у
канцелярію і зареєструвати, поставивши на своєму екземплярі звернення штамп
компанії та вхідний реєстраційний №, ну або поштою рекомендованим листом з
повідомленням про вручення (вартість послуги мізерна), але з урахуванням строку
поштового обігу.
Взагалі, візьміть собі за правило спілкуватися з різного роду організаціями, а з енергопостачальними в першу чергу (бо це загрожує відключенням) тільки письмово. 

Справа в тому, що в діалозі вас можуть ввести в оману, необґрунтовано відмовити,
деморалізувати інтонацією, жестами, позою, не дати висловитися, ви можете забути
сказати щось важливе тощо. Тоді як у письмовій відповіді мало хто наважується на
відверту зневагу і перекручування вимог законодавчих та нормативних документів.
Надання письмових відповідей організаціями і установами є вимогою Закону
України «Про звернення громадян» і його ще більш менш дотримуються в
установах та організаціях.
Говорячи про відключення, варто зупинитися у цьому огляді і на процедурі
підключення після відключення від електромережі, яка виписана у нових
Правилах ринку.

ПІДКЛЮЧЕННЯ — виконання операцій комутації в місцях контактних з’єднань з
метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки) окремого
користувача системи передачі/розподілу.
Відновлення електроживлення електроустановок споживача, що було припинено з
підстав, зазначених вище, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному
Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу (гл.XI.розд.4), протягом 3

робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від
ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що
підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого
здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення
ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої
інформації.
Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення
електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення
електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт,
які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу
або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому
Правилами роздрібного ринку порядку.
Споживачі власники мереж зобов’язані письмово поінформувати оператора системи
(обленерго) про вжиття заходів для забезпечення безпечного відновлення
електроживлення, а також забезпечити присутність посадових осіб, відповідальних
за безпечну експлуатацію струмоприймачів, на об’єкті відновлення
електроживлення у час, визначений оператором системи.
Підключення електроустановок споживача, які були відключені на виконання
вимоги або припису, здійснюється після усунення ним порушень, що
підтверджується відповідним документом організації, яка висунула вимогу або
видала припис.

Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її
власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5
робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи
послуги з підключення.

 

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

 

комментариев 1 030

 1. Александр Александр

  Гражданин работает в Италии. В квартире ни кто не проживает, два раза в месяц в квартиру наведывается его родственница с целью уборки квартиры. За время пребывания в квартире она использует пылесос и ежемесячно оплачивает 20 кВт за месяц. В последний раз, когда она пришла делать уборку, то обнаружила в двери записку. В записке предлагалось такого то числа быть дома и обеспечить доступ к счетчику, счетчик установлен в квартире. Так же был приведен номер телефона с просьбой перезвонить. По указанному телефону ей сообщили, что в квартире отключат эл.энергию из-за того, что контролер второй месяц не может попасть в квартиру или предложили такого то числа быть в квартире. Родственница отказалась терять рабочий день и ждать целый день контроллера в квартире ее родственника. Имеют ли право в этом случае отключить квартиру от эл. питания? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   ОТВЕТ: Правила пользования не предусматривают указанной Вами причины отключения: Правила: енергопостачальник має право тимчасово припиняти постачання електричної енергії або відключати споживача від мережі без його згоди у випадках, передбачених пунктами 34 і 35 цих Правил.
   Припинення користування електричною енергією

   п. 34. Користування електричною енергією може бути тимчасово
   припинено у разі:

   проведення планових ремонтів електроустановок і електричних
   мереж;

   виникнення режимів, безпосередньо не пов’язаних з аварією, за
   яких провадиться обмеження відпуску електричної енергії та
   потужності.

   Про тимчасове припинення постачання електричної енергії
   енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації не
   пізніше ніж за 10 днів.

   Під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник
   протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити
   споживачів про причини тимчасового припинення постачання
   електричної енергії.

   35. Енергопостачальник має право відключити споживача у
   разі:

   самовільного підключення до електричної мережі;

   розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження
   приладу обліку та зриву пломби;

   порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію у
   порядку, визначеному пунктом 27 цих Правил, або порушення умов
   договору про реструктуризацію заборгованості;

   неоплати за встановлення нового приладу обліку відповідно до
   пункту 17 або інших платежів згідно з цими Правилами;

   невиконання припису Державної інспекції з енергетичного
   нагляду за режимами споживання електричної енергії;

   зниження показників якості електричної енергії з вини
   споживача.

   Если бы за Вашу квартиру не платили на протяжении более 6-ти расчётных периодов (6 месяцев), действует норма правил: енергопостачальник зобов’язаний проводити не менш як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладів обліку у споживачів відповідно до затверджених графіків;

   ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ РЕГУЛЯРНОЙ ОПЛАТЕ — НЕПРАВОМЕРНО, ЕСЛИ ОТКЛЮЧАТ, ОБРАЩАЙТЕСЬ

   • Andrey Andrey

    А Вы обращали внимание на абз. 2 п. 30 Правил пользования электрической энергией для населения где сказано:

    Якщо протягом двох розрахункових періодів представник енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку, він залишає споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного відвідання чи прохання передати показання приладу обліку енергопостачальнику. Якщо після цього споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії, енергопостачальник має право через 30 днів після дати відправлення письмового попередження припинити постачання електричної енергії споживачу.

    • Energo Control Energo Control

     абз. 2 п. 30 — цей пункт Правил для населення не стосується відключень за борги або за порушення, а стосується 1. якщо доступ до приладу обліку неможливий, 2. якщо не надається споживачем інформація щодо споживання електроенергії.
     Дійсно це є підставою, припинення постачання електроенергії ЛИШЕ ЗА УМОВИ «якщо споживач не передав
     відомостей про кількість спожитої електричної енергії». Тобто відключати побутового споживача, який в платіжному документі вказує покази електролічильника — не можна.
     З нашої практики відключення за положеннями абз. 2 п. 30 Правил не викликає скарг, оскільки споживач тимчасово не проживає, споживачу зрозуміло за що відключили.

     Для конкретної ситуації «гражданин в Италии»:було вказано, що «ежемесячно оплачивает 20 кВт за месяц». Тобто для застосування абз. 2 п. 30 ВІДСУТНЯ ДРУГА УМОВА «якщо споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії»

 2. чем живёт обла сейчас h t t p: // noe . 3nx . ru /
  удаляйте пробелы

 3. Александр Александр

  Спасибо за ответ. Разрешите ещё вопрос. Из СМИ стало известно следущее:
  «Минэнергоуглепром: Повышение тарифов на электроэнергию с 1 февраля не обременит 70 % населения Украины
  РБК-Украина, 19.01.2011, Киев, 16:13
  Повышение тарифов на электроэнергию с 1 февраля не обременит 70 % населения Украины, или 13,3 млн абонентов физических лиц, а для остальных потребителей не являются обременительными, и лишь стимулирует энергосбережение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
  На сегодня действующие тарифы лишь на 25 % покрывают расходы на производство и поставку электрической энергии. Тарифы для населения оставались неизменными с 1 сентября 2006 г., несмотря на рост цен на топливо и инфляции в экономике. Тарифы на электроэнергию для населения даже после их повышения останутся самыми низкими среди стран СНГ и Европы. Так, даже после поднятия, тариф на электрическую энергию для населения — 31,68 коп/кВт.ч будет намного ниже чем, в Российской Федерации — 47 коп/кВт.ч (в пересчете на гривны), Азербайджане — 50 коп/кВт.ч и в Молдове — 79 коп/кВт.ч.
  Напомним, постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 февраля тарифы на электрическую энергию будут повышены на 30 %. Одновременно повышение распространяется только на объем электрической энергии, потребляемой свыше 150 кВт/ч ежемесячно в помещениях без электроплит и свыше 250 кВт/ч у потребителей с электроплитами и электроотоплением. Тарифы останутся неизменными, независимо от объемов потребления, для населения, проживающего в многоквартирных домах населенных пунктов, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, для многодетных семей, воспитывающих 3 и более детей, приемных семей, для детских домов и общежитий семейного типа.»
  Далее считаю необходимым привести выдержку из Большой Советской Энциклопедии, что же подразумевается под термином системы централизованного теплоснабжения:
  «Теплоснабжение, снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное и централизованное Теплоснабжение Система местного Теплоснабжение обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район. В СССР наибольшее значение приобрело централизованное Теплоснабжение (в связи с этим термин «Теплоснабжение» чаще всего употребляется применительно к системам централизованного Теплоснабжение» .
  А теперь сама суть вопроса. На протяжении долгих лет микрорайон «Намыв» отключен от горячего водоснабжения. За это время трубопроводы и запорная арматура трасс пришли в полную не годность и вероятность возобновления подачи горячей воды в наши дома стремится к нолю. Рассматривая сложившуюся ситуацию можно смело заявить , что многолетнее отсутствие горячего водоснабжения в квартирах жителей Намыва дает полное основание считать , что система централизованного теплоснабжения в данном микрорайоне не функционирует, ибо понятие «система» подразумевает триединую совокупность таких терминов как отопление, вентиляция, горячее водоснабжение. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, подавляющее большинство жителей нашего микрорайона были вынуждены приобрести и использовать для подогрева воды электрические бойлеры. Их использование приводит к превышению установленного с 1 февраля лимита в 150 кВт. По какому тарифу жители Намыва должны оплачивать электроэнергию? Спасибо.

  • Energo Control - Александру відповідь на запитання про тариф (Намив) Energo Control - Александру відповідь на запитання про тариф (Намив)

   Вартість кіловат-години визначає постанова НКРЕ №301 N 309 від 10.03.99(із змінами та доповненнями).
   У Вашому випадку без теплопостачання (Намив) діє п.1.4. вищеназваної постанови НКРЕ:
   п.1.4. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в
   житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного
   типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними
   електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому
   числі в сільській місцевості), проводиться за тарифом:
   15,6 коп. за 1 кВт·год — за обсяг, спожитий до 250 кВт·год
   електроенергії на місяць (включно);
   20,3 коп. за 1 кВт·год — за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год
   електроенергії на місяць.
   Відпуск електричної енергії багатодітним сім’ям, прийомним
   сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, які проживають в житлових
   будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та
   гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними
   електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому
   числі в сільській місцевості), проводиться за тарифом 15,6 коп. за
   1 кВт·год незалежно від обсягів її споживання.
   Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в
   багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не
   газифікованих природним газом і в яких відсутні або не
   функціонують системи централізованого теплопостачання, проводиться
   за тарифом 15,6 коп. за 1 кВт·год незалежно від обсягів її
   споживання.
   { Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
   від 30.03.2006, N 926 від 20.07.2006; в
   редакції Постанови НКРЕ N 311 від 19.03.2009; із
   змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 373 від
   01.04.2009; в редакції Постанови НКРЕ N 8 від
   13.01.2011 }

   Наказом НКРЕ від 28.12.2009 № 707 та наказом Міністерства палива та енергетики від 28.12.2009 № 769 затверджені Методичні рекомендації щодо порядку застосування тарифів на електричну енергію, що споживається населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (далі – Методичні рекомендації).
   Згідно з пунктом 4 Методичних рекомендацій тариф на електричну енергію на рівні 15,6 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ) застосовується для населення, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання лише у разі наявності двох обов’язкових умов:
   I умова — населений пункт (місто, село, селище) не газифікований природним газом (на території адміністративно-територіальної одиниці повністю відсутнє більше трьох років газопостачання природним газом). Підтвердження відповідних обставин за власною ініціативою засвідчується довідкою органу місцевого самоврядування адміністративно-територіальної одиниці (яка надається енергопостачальній компанії);
   II умова — у цьому населеному пункті відсутні (не будувалися, демонтовані) або не функціонують більше трьох років системи централізованого теплопостачання (системи централізованого теплопостачання які не зняті з балансу експлуатаційної організації, але відсутня можливість їх експлуатувати у зв’язку з проведенням реконструкції або демонтажу).
   Відповідно до пункту 5 Методичних рекомендацій підтвердження факту відсутності або неможливості експлуатації систем централізованого теплопостачання населеного пункту (місто, село, селище) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року № 929 «Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії» та засвідчується актом відокремленого підрозділу Держенергонагляду у відповідному регіоні у разі офіційного звернення місцевого органу самоврядування та отримання від нього копії довідки про підтвердження факту відсутності більше трьох років газопостачання природним газом на території населеного пункту (місто, село, селище) (тобто 100% будинків населеного пункту не газифіковані природним газом).
   Крім того, Держенергонагляд повинен отримати від місцевого органу самоврядування довідку про відсутність або не функціонування понад три роки систем централізованого теплопостачання на території населеного пункту (тобто у 100% будинків населеного пункту відсутні системи централізованого теплопостачання).
   Тобто, акт Держенергонагляду складається на населений пункт в цілому (а не окремо на багатоквартирний будинок) після отримання від місцевого органу самоврядування довідки про підтвердження факту відсутності більше трьох років газопостачання природним газом на території населеного пункту та довідки про відсутність або не функціонування понад три роки систем централізованого теплопостачання на території населеного пункту.

   Висновок:
   Якщо на Намиві дом з електроплитами то 15,6 коп. за 1 кВт·год — за обсяг, спожитий до 250 кВт·год електроенергії на місяць (включно);
   20,3 коп. за 1 кВт·год — за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год електроенергії на місяць.

   Якщо потрібна допомога — звертайтесь!

 4. Александр Александр

  Спасибо. Дом оборудован газовыми плитами, но нет горячего водоснабжения, каков должен быть тариф?

  • Energo Control Energo Control

   Якщо Ваш будинок, відповідно до ТУ, не обладнано електроплитами, то тариф з ПДВ саме для Намиву = 0,2436грн. за обсяг до 150 кВт.год.. За обсяг, спожитий понад 150 кВт•год
   електроенергії на місяць тариф з ПДВ = 0,3168грн..
   Єдиний вихід зменшити витрати саме для мешканців Вашого будинку — це встановлення мультитарифних електролічильників.
   Двотарифний: Нічний тариф (23.00 – 7.00) = * на коефіціент 0,7, інші години коефіціент = 1.

   Або тритарифний:
   Години максимального навантаження енергосистеми(8.00 – 11.00; 20.00 – 22.00) = * 1,5
   Години (7.00 –8.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00) = *1
   Нічні години (23.00-7.00) = *0,4 (вартість кВт.год у кожной тарифній групі * значення коефіціенту)

   Обленерго максимально сприяє встановленню мультитарифних електролічильників.

 5. Александр Александр

  Опишите пожалуйста алгоритм действий по установке трехтарифного счетчика. Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Из практики для квартиры — лучше 2-х тарифный.
   Трёхтарифный выгодно ставить там, где планируется электроотопление.
   Ставили, считали, собирали отзывы.
   3-х тарифный:
   с 7.00 –8.00; с 11.00-20.00; с 22.00-23.00 = 1 — ничего не экономите,
   8.00 – 11.00; 20.00 – 22.00 = 1,5 (холодильник, тот же бойлер, пылесос, фен, компьютер) — теряете. Особенно с 20 до 22. Приходим домой, интернет, ТВ, освещение, счётчик считает *1,5.

   2-х тарифный:
   ничего не теряем.
   23.00 – 7.00 — бойлер включается через реле времени. Экономим 30% на потреблении бойлера. Но учитывая то, что в структуре стандартного потребления квартиры бойлер = 75%.

   Как установить:
   Для перехода на многотарифный учет бытовой потребитель должен:

   Обратиться к энергопоставщику с заявкой на установку многотарифного счётчика.
   Получить у энергопоставщика ответ на заявление про разрешение перехода на новый тариф.
   Покупка многотарифного счетчика. Программирование счетчика. Получение протокола параметризации
   Перезаключить договор с энергопоставщиком на поставку электроэнергии по новым тарифам.

   Пример: 3х комнатная квартира, газа нет в квартире, хотя в доме есть. Электроплита, электробойлер, кондиционер,быт. электроприборы. Тариф на э/энергию — обычный, как для всех с газом.

   Шаг первый: Заявление на месте о применении пониженного тарифа — обязательно обоснуйте (например установка водонагревателя). Мощность указанного водонагревателя не может быть больше договорной мощности. Через несколько дней на выходе письмо-ответ на заявление про разрешение использования электрооборудования и про переход на новый тариф.
   Шаг второй: покупка многотарифного счетчика. Платите в облэнерго. Счётчик Вам продают, программируют. Печатают протокол параметризации счетчика (позже Вам вручают).
   Шаг третий: в абонентском отделе пишется заявление на замену счетчика и внесение изменений в договор. Эту работу расписывают на кого-то, кто и будет замену производить с распломбировкой и новым опломбированием.

   Шаг последний: получить новый договор.

 6. Возьми свет Возьми свет

  А если электроотопление в Коблево на базе и нужно увеличить мощность, а техусловия не дают, что делать?

  • Energo Control Energo Control

   ст.24 ЗУ «Про електроенергетику»
   Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на такій території, в укладенні договору на постачання електричної енергії, крім випадків, якщо відсутня технічна можливість.

   Мотивація обленерго «відсутня технічна можливість» підпадає під режими споживання електричної та теплової енергії, а також дотримання вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики.

   Хто здійснює контроль в цієї частині над обленерго?
   Згідно з вимогами підпункту 27 пункту 4 Положення про Мінпаливенерго, Мінпаливенерго України, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює у межах своїх повноважень функції державного енергетичного нагляду за додержанням режимів споживання електричної та теплової енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики та альтернативної енергетики,
   підключених до об’єднаної енергетичної системи України.
   Зазначені функції Мінпаливенерго України виконує шляхом створення відповідно до закону органів Державного нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

   Відповідь: отримайте відмову з обленерго. Звертайтеся за розясненнями Мінпаливенерго України.
   Або звертайтеся до нас. Ми сприяємо вирішенню Вашого питання.

   Окремий респект інспектору Г—-ву!

 7. Александр Александр

  Очередная эпопея в квартире гражданина работающего в Италии. В этот раз в двери оставили записку, получить письмо на почте. В письме говорится что необходимо сменить действующий прибор учета и контроля (счетчик) на более новый, электронный. И опять угрозы-отключить эл. энергию. Есть ли какой то руководящий документ в котором действующие приборы учета признаны не законными и обязывающий граждан заменить их на новые, или это все самодеятельность местного Облэнерго? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   п10. ПКЕЕн Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог правил улаштування електроустановок.
   Прилад обліку (кожна модель) має міжповірочний інтервал. Для індукційних лічильників старого зразку це 8 років. Тобто є обовязковим через вісім років з дати, вказаної на таврі пломби Держспоживстандарту цей прилад обліку змінити (експлуатація не додпускається на термін більш ніж передбачено). Ініші прилади обліку (електронні) мають більший ніж 8 рокуі міжповірочний інтервал.
   Для відповіді Вам, потрібно мати інформацію яка дата вказана на таврі пломби Держспоживстандарту і яка модель лічильника. Модель вказана на самому лічильнику, а відбитки тавр пломб є на лічильнику (яккщо свинець то навісні пломби якщо мастичні в місцях під викрутку).
   Якщо прилад не потребує заміни, то отримайте на свою електрону пошту лист, як Ви маєте звернутися.

 8. Юлия Юлия

  Порадьте будь-ласка у такій ситуації. У мене у власності є приватизована квартира. Я там не проживала 10 років, від 2001 року. Боргів за споживання електроенергії не було, але немає чим довести, бо немає книжок про оплату (пройшло ж 10 років). Тепер я захотіла там робити ремонт, і переходити туди жити, так вияснилося, що електроенергія відключена, на лічильнику наклеєна бірочка, що відключено через борг, датована 2004 роком. Поїхала у РЕМ. Там вияснилось, що моїм особовим рахунком користується зовсім постороння людина на іншому кінці міста, проте на моєму прізвищу, та з 2008 року оплачує електроенергію. Получається рахунок -мій, адрес — мій, прізвище — моє, а показники та оплата — ні. Поясніть , як таке може бути. Якщо так, то і борг міг бути тієї людини, а електроенергію відрізали саме мені. Казали, що вияснять і напевне відкриють мені новий особовий рахунок, і мені треба буде за нього платити. Чому я маю платити (через чужий борг), і чи правомірні їх дії, якщо не було жодного попередження про відключення (може і закладали у двері,і то не знаю, а особисто не попереджували). Відпишіть будь-ласка, бо завтра знову їду в Рем доказувати свою правоту. Крім того вони тягнуть час, а мені електроенергія потрібна терміново.

  • Energo Control Energo Control

   Якщо квартира у Вашій власності, боргові зобов’язання має інша особи, то Вам не потрібно сплачувати за іншу особу. Якщо квартира має лічильник, то енергопостачальник повинен власним коштом (передбачено в тарифі) замінити лічильник.
   Таким чином,
   1. За когось Ви не маєте платити;
   2. Проект та інше типовий на весь будинок – Вам не потрібні будь які витрати;
   3. Якщо є лічильник, його мають замінити коштом обленерго (планова заміна)
   Висновок: якщо Ви не маєте боргів, відновлення електропостачання є безкоштовним для Вас.
   В нашій практиці було кілька випадків, коли спонукали сплатити за когось.

   Якщо маєте доказати, вишліть на energy-mk@mail.ru скан: право власності, документи щодо стосунків з обленерго (що залишилось), Ваші звернення до обленерго (якщо є письмові), відповідь обленрго із відмовою Вам у відновленні електропостачання (якщо є відповідь письмова).

 9. Наталья Наталья

  Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста, 09.06.2010 года мою квартиру было отключено за задолженность по оплате за 3 мес. — 87 гривен, однако никаких уведомлений

 10. Наталья Наталья

  Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста, 09.06.2010 года мою квартиру было отключено за задолженность по оплате за 3 мес. — 87 гривен, однако никаких уведомлений об отключении моей квартиры согласно п. 27 ППЭЭн, я не получала и тем более подпись нигде не ставила.
  А когда я прибыла в РЭС, мне показали уведомление об отключении моей кваритры и там стояла чьято подпись, но не моя и не членов моей семьи!
  Видимо инспектор, не выполняя в полном объеме свои обязанности решил возможно сам подделать подпись!
  Вопрос: чем руководствуется инспектор, разносящий такие уведомления? И каким нормативным актом утвержден образец (форма) данного уведомления или правила его вручения, заполнения?

 11. ольга ольга

  Добрий день! Допоможіть мені будь ласка! 03.06.2011 року мою квартиру було відключено. Я проживаю в сільській місцевості. Наш 8 квартирний будинок раніше знаходився на баланся радгоспу, а в 2002 році при його ліквідації був переданий сільській раді. До кожної квартири надавалася господарська будівля — сарай, який був приєднаний до енергопостачання. в 2003 році контролерами був складений акт, про самовільне підключення з опори без учьоту сараю. В 2006 році мені надіслали акт про заборгованість по акту за 2003 рік у сумі 885 грн.42 копійки. Попереджень про відключення ніяких не надходило.

  • Energo Control Energo Control

   Хто є Вашим енергопостачальником (обленерго чи ні)? Якщо обленерго то з якої дати? Як Ви сплачуєте(періодичність, чи є поточна заборгованість)? Як знімають покази електролічильника? Напішіть на energy-mk@mail.ru і ми надамо Вам відповідь (більш подробно опишіть акт (дату, інше)).

 12. Роман Роман

  Шановні, добрий день!
  В мене наступне питання.
  Створене ОСББ, йому передані підвальні приміщення на баланс ( увласність). За договором про постачання теплоенергії з ТЕЦ, відмовилось зозривати договір, виникла аварійна ситуація, і Ми — мешканці будинку, самовільно відключилися, без взяття тех. умов на відключення та інше. Лічильник стоїть по дому всьому і ТЕЦ продовжує нараховувати за надання послуг( які не надаються) тому що відключені(самовільно). Чи зобовязані ми сплачувати , або як довести що послуги не надаються, якщо ми не брали тех. умов на відключення тобто відключились самовільно. Чи зобовязані Ми оплачувати?????- не дивлячись на те, що вентиль перекритий і підвальне приміщення не опалюється без порушення прав мешканців вже 7 місяців, про що є підтвердження голови правління ОСББ і підписи мешканців.ТЕЦ письмово попередило, що буде звертатися до суду, тому що не сплачуємо по рахунках, і немов би в них є преценденти, коли суд задовольняє такі вимоги, на підставі того, що відключення відбулося самовільно не у встановленому законом порядку. Заздалегідь вдячні за відповіді, може якісь думки з цього приводу.

  • Energo Control Energo Control

   Вишліть скан документів (договір з ТЕЦ, як передали ОСМД (на підставі чого)) на energy-mk@mail.ru

   • Роман Роман

    Передали ОСББ на підставі акту прийому-передачі нежилого приміщення для обслуговування мереж внутрішньо будинкових мереж.
    Договір типовий «про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води».
    Насправді, ми зверталися з проханням про розірвання, на що нам було запропонованозгідно з постановою пункт 26 постанови каб міну № 630 від 21.07.2005 року «порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого теплопостачанння» .
    п.п.1.2.»»порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого теплопостачанння» затвердженого наказом Мін буд-цтва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005 р.
    Насправді ми не мали права відключатися самовільно- це факт, який не заперечується, а для того щоб відключитися згідно порядку- багато коштів треба, ми просто не хочемо сплачуватьи за той період, коли послуги не надаються ( останні 7 місяців іншу частину позову, якщо дійде до суду — визнаємо). але щоб нас не змусили сплачувати за той період , коли ми самовільно відключились, на підставі аварії, і у звязку з відсутністю коштів ніби-то її не лагодимо, це нікому (мешканцям) — не робить перешкод, але ми не мали права. і.т.д.

    • Energo Control Energo Control

     Яке майно є в ОСМД?
     «типовий договір про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води» — укладено безпосередньо ОСМД або ОСМД є правонаступником?
     «іншу частину позову, якщо дійде до суду – визнаємо» — зачекайте, все залежить від майна ОСМД.

     • Роман Роман

      Пояснісь буль ласка, яке саме відношення має інше майно до даного питання???
      Інше майно є, на балансі прибудинкова територія з автостоянкою і гаражами, дитячий майданчик, але яке це має значення, що ще на балансі.
      Шановний Energo Control, дайте будь ласка ссилки на статті- правові акти, тощо.

     • Energo Control Energo Control

      Стосовно майна: Є випадки коли наприклад немає майна, наприклад ОСМД припиняє свою діяльність. Числені приклади ЖЕО з боргами за електроенергію, багатосоттисячнимим, але квартири усі приватизовані власниками. ЖЕО припиняє діяльність а власники укладають договори без правонаступництва ЖЕО.

      Ві не відповіли: «типовий договір про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води» – укладено безпосередньо ОСМД або ОСМД є правонаступником?

      Якщо є у Вас бажання щодо надання нашими фахівцями консультацій, скануйте та пришліть будь ласка статут ОСМД, договір про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води на ENERGY-MK@MAIL.RU або зробіть копії та надайте їх. Як ми надамо консультацію (ссилки на статті- правові акти, тощо) не маючи предмету (Статут та договір)!?

 13. Роман Роман

  Щиро вдячний за інформацію!
  Дякую!

 14. Вітаю!

  Підкажіть, будь ласка, як діяти в моїй ситуації. Зараз я з дружиною і моїми дітьми живу у батьків, працюю в цьому ж місті. В іншому місті маю квартиру, в якій вже років 10 йде ремонт, всі про це знають — в тому числі і працівники РЕМу, вже кілька разів, за начеб то борг, вони відключали електропостачання. Попередження я на руки не отримував, часом в поштовій скриньці був лист з вкладеним попередженням (його я міг побачити десь через місяць як він був відправлений (якщо дивитись по штемпелю)). А в дверях записка «повідомлення» про припинення подачі електроенергії. Останній раз за світло я платив 10.02.2011, про що маю квітанцію. В квартирі останній раз був в квітні.

  18 червня я прийшов до себе на квартиру знову побачив записку-«повідомлення» про відкючення від 23.05.2011 «за борг». В поштовій скриньці я знайшов лист з РЕМу, звичний конверт з марками (не рекомендований), в якому було попередження від 22.04.2011, що маю борг 4,88 грн, якщо я його не сплачу до 21.05.2011 — вони мене відключать. Зараз світло відключене. Його відключили без моєї пристуності і кого-небудь в квартирі.

  Я постійно вивішую на дверях записку з показниками усіх лічильників. Остання датована квітнем. Активного користування електроенергією не було, в квартирі, ще раз повторюся, ремонт.

  Як мені діяти? Буду вдячний за будь-яку допомогу.

  З повагою, Олександр

  • Energo Control Energo Control

   В Правилах зазначено: «після отримання споживачем повідомлення про припинення…». Варіант «в двері», «сусідам», «простий лист» — це неправомірно, оскільки немає доказів Вашого отримання. Більш детально на нашому сайті в розділі права споживача. Напішіть на нашу пошту energy-mk@mail.ru Вашу поштову адресу і ми вишлемо Вам звернення до РЕМ з тезами щодо Антимонопольного законодавства. Для обленерго такі відключення — це штраф.

 15. Дуже вдячний за відповідь. На електронну пошту відправлю Вам листа з адресою. буду вдячний за допомогу! Ще раз дякую!

  З повагою, Олександр

 16. Юрий Юрий

  Підкажіть будь-ласка. Яка повинна бути заборгованість за газ, щоб газ контора мала право вдключити газ.

  • Energo Control Energo Control

   Відповідно п.19. Правил надання населенню послуг з газопостачання:
   Якщо споживач не оплатив надані послуги з газопостачання
   протягом 10 днів після строку, зазначеного в договорі чи
   платіжному документі, а газопостачальне підприємство протягом
   наступних п’яти днів не отримала повідомлення про оплату,
   споживачеві надсилається письмове попередження про припинення
   газопостачання.

   У разі неоплати наданих послуг з газопостачання протягом
   10 днів після отримання споживачем письмового попередження (з
   позначкою про його вручення) газопостачальне підприємство має
   право відключити споживача від газопостачання.

   Припинення газопостачання не звільняє споживача від обов’язку
   сплатити заборгованість за фактично отримані послуги з
   газопостачання.

   Забороняється відключати споживачів від газопостачання в
   останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім
   випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання.

   Тобто розмір боргу, за який буде відключення, не визначений Правилами.
   повідомлення про відключення Вам вручено було?

 17. счётчик находится на межлестничной площадке в распредщите 5 -ти этажного дома.отключили свет и назначили штраф 11 000 гривен,за»дополнительный» провод в распредщите!Как я могу контролировать провода в закрытом распредщите и кто дожен отвечать за состояние проводов в распредщите?дом находится на балансе ЖЭО.

  • Energo Control Energo Control

   За сходову клітиеу відповідає ЖЕО/ОСМД. Але необхідний Ваш договір про постачання електроенергії. Якщо є. Вишліть скан акта про порушення, а також опис подій на energy-mk@mail.ru

 18. Ирина Ирина

  Добрый день!
  У меня очень запутанная ситуация, прошу помочь. Моя квартира находится в Харькове. с 2006 года я постоянно проживаю в Канаде, т.к. квартира находится на сигнализации, то от электроенергии я не отказывалась, но написала заявление в Харенерго, что буду находиться в длительной командировке в другой стране, поэтому пользоваться електричеством не буду и показания счетчика не будут изменяться. Каждый год я приезжаю на 2 недели и было все нормально. В этом году мне в расчетном отделе сказали, что у меня задолженность более 2 тысяч грн. Якобы в 2006 г. я указала одни показания счетчика. а обходчиком спустя время указал меньшие показания. А это значит, что прошел оборот счетчика в 10 000 квт. Это абсурд, обходчик не мог указать показания счетчика, т.к. счетчик в квартире, а квартира на замке и под сигнализацией!!! Меня послали в юридический отдел, где мне сказали, что уже подано заявление в суд и что если я завтра все оплачу, то они это заявление заберут. А если нет, то я должна буду намного больше. Что же мне делать? Это обман. И как мне получить гарантии, что когда я приеду неа следующий год мне не скажут, что я опять должна. Может нужно составить какой-то акт?

  • Energo Control Energo Control

   Ответ вышлем в почту.

 19. Віктор Віктор

  доброго дня. Така ситуація — була вказана дата відключення 15 вересня 2011 — з вимогою проплатити. Проплату здійснили з запасом 13 вересня 2011 (відповідним числом і квитанція). 15 вересня в дверяк писулька — електропостачання відключено і запломбовано. Цілий день дома власниця квартири. Ніхто в двері не звонив.

  • Energo Control Energo Control

   1. Коли було саме попередження? 2. У який спосіб попередження надавалося (у двері, або під підпис, а ще кому — споживачу чи ні)? Це важливо для надання Вам відповіді.

 20. Валера Валера

  Арендую помещение в здании,которое,при моей деятельности(чп),было выставлено на распродажу и перенесено в другое ведомство,в связи с чем было нарушен договор на потребление эллектричества и потому подача онного была прекращена (май 2011г). Все документы,для оформления нового договора,организацией,хозяином здания,были поданы,но облэнерго возвращает,в связи с неучетной детской библиотекой,расположенной в другом здании,которое имеет свой счетчик. Все здания являются государственной собственностью,но сами органы(райгосадминистрация и пр.) не могут чего-либо предпринять,потому что начальник РЭСа,будучи приглашенным,ответил,что его начальник-облэнерго.(кстати-частный облэнерго). Что делать? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Непонятен тезис «нарушен договор на потребление». Что касается вопроса как помочь, то необходим Ваш договор на пользование электроэнергией + документы смены собственности здания + очень интересный документ КАК ВАС ОТКЛЮЧАЛИ (предупреждение, письмо и.т.д..). Помочь можно, перешлите скан документы на energy-mk@mail.ru.

 21. Oksana Oksana

  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, правомерность отключения электроэнергии и отказ в подключении в следующей ситуации.
  Дом ранее принадлежал деду. В 2002 году он умер. После этого дом используется только в весенне — летний период. Приехав летом 2011 года обнаружилось, что отсутствует электричество. Соседи сказали, что скорее всего отключили ещё зимой работники РЕС. Обратившись в РЕС сказали, что у нас был долг в 25 грн. вот и отключили. Попросили объяснить откуда долг если все квитанции, которые ранее приходили, своевременно оплачивались, кроме того не было предупредительного письма. В ответ услышали «писали, ищите», а что бы появился свет, погасите долг, и заплатите 400 грн. за подключение.
  Это возмутило и тогда обратилась в письменном виде, на что был получен ответ в котором говорилось, что предыдущий собственник дома умер в 2002 году, а у нас отсутствует договор на поставку электроэнергии вот по-этому отключили.
  Вопрос: 1. Является ли основанием отключения от электроэнергии если нет договора на поставку электроэнергии, но при этом всегда оплачивалось электричество?
  2. Должен ли был РЕС предупредить о том, что если мы не перезаключим договор, то будет отключено электричество?
  3. Является ли заключение договора о поставке электроэнергии платным? если да, то какими документами регулируется и зафиксирован тариф?
  4. В данной ситуации РЕС должен бесплатно возобновить электричество?
  Заранее, спасибо

  • Energo Control Energo Control

   Вы написали «предыдущий собственник дома умер в 2002 году» — это Ваш дед? Если да, то кто платил с 2002 по 2011 за электроэнергию? То есть фактически правоотношения купли-продажи электроэнергии продолжал кто именно? Для того, чтобы ответить вышлите скан письма на Ваше обращение, на energy-mk@mail.ru.
   «какими документами регулируется и зафиксирован тариф» — тариф устанавливает НКРЭ для всех по Украине, а в каждом договоре написано «действующий тариф (или что то подобное)».

 22. виктория виктория

  г. Первомайск , я плачу за електроенергию авансом, время от времени сверяю показатели , после последней сверки в марте 2011 уплатила авансом 10 грн. так как я не проживаю в доме , но иногда приезжаю на 2-3 дня или даже пару часов. В июле 2011 контролеры сняли неверные показания и теперь выставляют долг около 150грн. 11 октября была контрольная проверка но до 20 октября с меня не сняли задолженность. Мотивируя тем что техник нашего района на больничном, но мне продолжают поступать звонки с угрозой отключения, у меня в данный момент нету возможности явиться в енергосбыт так как я нахожусь в другом городе , на звонки по номеру указаном в книжке на оплату сказали что я их затероризировала своими звонками. Акт обследования от 11.10.2011вроде у них есть у меня в книжке тоже сделали отметку с правильными показаниями но звонки продолжаются.

 23. DEN DEN

  В мене така ситуація, вечером прийшовши додому я побачив, що виключили світло і в дверях було повідомлення про відключення, чи має право РЕМ вимикати світло при моїй відсутності? Давніше я отримував повідомлення, що якщо не буде погашена заборгованість, то світло відключать, але якихось конкретних дат там не було вказано. Борг я погасив, тепер вони вимагають заплатити їм за повторне підключення. Чи можу я самовільно підключитись і їм не платити, і чи має право РЕМ вимикати світло при моїй відсутності ?

  • Energo Control Energo Control

   Ответить на Ваш вопрос о правомерности отключения — всё зависит от дат, указанных в предупреждении и от дат событий оплаты — отключения. Вышлите в нашу почту скан предупреждения. По вопросу самовольного подключения — это будет подключение через счётчик (без нарушений): всё зависит от уровня персонала облэнерго — возможно ничего не будет т.к. нет нарушения вся эл энергия учтена, а возможно со свирепыми лицами отключат и составят акт о нарушении правил. Если точка подключения — автомат в щитке то для Вас максимальная ответственность — оплата их выезда для отключения (при условии соблюдения процедуры уведомления об отключении). А если отключали на опоре ВЛ — то ответственность другая — Вы без допуска вмешались в работу объекта электроэнергетики (но в облэнерго как правило это практически никогда не оформляют надлежащим образом, вообще не оформляют).
   Вопрос могут ли без Вас отключать? Если процедура уведомления об отключении была соблюдена (даты, порядок вручения Вам предупреждения), если отключили в тот день (и этот день указан правильно), в предупреждении, если отключили на опоре ВЛ — то с их стороны нарушений нет.

 24. Влад Влад

  Добрый день. В 2009году
  мне должны были отключить свет
  (за долг 400грн) меня не было дома
  и электрики отключили не меня,
  а соседей.(перепутали) В дверях
  я обнаружил бумагу об отключение света. В тот же день долг я оплатил,
  обьяснив кассиру в энерго что свет
  у меня есть и повторное
  подключение мне не нужно.
  соседей они подключили за свой
  счет. И вот уже конец 2011года, и энерго захотелось перенести
  все счетчики с квартир на улицу,
  все кроме нашего=) на него
  нет проэкта. По словам гл.электрика
  вы не заплатили 300грн
  за подключение, еще в 2009. Вообщем кончилось
  всё тем что света дома нету, т.к
  провели новую ветку, и новые
  счетчики на улицу, а старые
  отключили. В облэнерго сказали
  платите 300грн за подключение, и еще за счетчик на улицу. Когда
  я сказал что свет у меня был,
  мне сказали что это самовольное
  подключение и штраф
  до 12000грн. За 2 года я не платил
  за свет, нету квитанцый= (постоянно откладывал на завтра. Подскажите
  как быть?(

  • Energo Control Energo Control

   ВОПРОСЫ: (что бы ответ был объективным)
   1. Когда «провели новую ветку, и новые
   счетчики на улицу»?
   2. Когда «В облэнерго сказали
   платите 300грн за подключение, и еще за счетчик на улицу»? Только сказали или были письменные уведомления?
   3. «За 2 года я не платил за свет» — счётчик работал? Сколько на счётчике кВт.час. за эти 2 года?
   4. Договор на пользование есть? (в некоторых областях у половины бытовых потребителей нет договоров).

 25. Влад Влад

  Новую ветку и счетчики (2 месяца назад) с тех пор в квартире нет света) если бы они этого не зделали у нас бы до сих пор был бы свет, а они бы думали что мы отключены( акт об отключении у них в архиве) Мама на след. День пошла в облэнерго и там ей сказали, долга у вас нет, но вы не заплатили за подключение, платите 300 грн, мы прийдем включим. Счетчик работал наматало 5000 квт. Договор на пользование есть

  • Energo Control Energo Control

   Вы должны заплатить за эти 5000 кВт.часов а они должны Вам бесплатно обеспечить возможность поставки электроэнергии.
   Всё остальное это выдумки работника облэнерго.
   Пришлите скан договора на нашу почту energy-mk@mail.ru.

 26. Александр Александр

  Добрый день.
  Я являюсь членом дачного кооператива. Есть трансформатор со счётчиком учёта всего кооператива (Договор облэрего-Садове товариство). На каждом доме стоит прибор учёта на улице (внутренний учёт). Снятие показаний совершает бухгалтер 1-3 числа каждого месяца. В определённый момент счётчик остановился, когда — неизвестно. Пломбы целы, прибор цел, вмешательства не было. Правление постановило обрезать от электричества от столба, погасить задолженность по всему кооперативу. Это более 1000 кВт, при том за последний период последнего месяца на даче появлялись 6 раз, накрутить столько было не реально. На сколько правомерны действия правления и председателя, ведь зима впереди, а в доме облагоустройство?
  По среднему считать отказались, Счётчики вынесены на улицу не у всех, оплата произведена не у всех, у нас задолженности за предыдущие месяца не было, предупреждений об отключении не было, договоров у членов кооператива с обл энерго нет, есть договор Садового Товарищества с ОблЭнерго.
  Какими

  • Energo Control Energo Control

   чтобы ответить объективно, необходимо видеть все документы: как зафиксировали остановку(документ)? Устав кооператива с полномочиями правления. Само решение правления. Что значит «погасить задолженность по всему кооперативу»? Это за весь кооператив? Ещё вопрос: какой тариф за кВт.час.?

 27. Александр Александр

  тариф выставлен облєнерго кооперативу 0,3648 коп
  кооператив потребителям 0,42 коп (остаток на потери)
  останов зафиксировали просто актом, собрав членов правления, отправлять на экспертизу прибор учёта — отказались,
  также актом постановлено разобраться за 10 дней, и через три дня, не дождавшись 10 дней отключили путём обрезания проводов.
  выдавать копию устава отказались, но в нём не прописано про электроэнергию ни слова, кроме заключённого договора с облэнерго.
  Воровством это не считается, потому как вины потребителя нет, пломбы целы, прибор цел, вмешательства в работу прибора не было.
  предлагают оплатить разницу недостающих кВт, между прибором учёта входящим и суммой приборов учёта совладельцев (членов товарищества)., т.е. за всех, кого не могут поймать на воровстве, если такое имеется

  • Energo Control Energo Control

   «предлагают оплатить разницу недостающих кВт» — а как быть с 0,3648 коп — 0,42 коп (остаток на потери)?
   «Разница» уже оплачена.
   В Вашем случае повлиять на кооператив можно только через районный суд.
   Или через письмо: «уважаемые господа, … указать вины потребителя нет, пломбы целы, прибор цел, вмешательства в работу прибора не было, указать, что в случае судебного разбирательства кооператив оплатит судебные расходы + моральный ущерб (например 10 000 гривен (моральный сложно обосновать но с кооперативом может пройти)) и самое главное, в письме сообщить о Вашем возможном обращении в КРУ по вопросу необоснованного использования цены с 0,3648 коп до 0,42 коп, дабы рассчитать реальную цифру есть потери или нет. Кроме этого в письме сообщить о Вашем обращение в Минэнерго с вопросом проведения проверки на месте эксплуатации электрических сетей, ТП.
   Наше мнение, что убедительное письмо заставить их подумать и пересчитать. Письмо подготовить и дать через регистрацию.
   Если нет, то суд.

 28. Анжела Анжела

  Добрий вечір! Скажіть будь-ласка,чи маю я право платити за світло по книжці? Я проживаю в Ужгородському р-н,і нам уже півроку приходять квитанції,на 200 кіловат більше,при тому що ми більше 150 Кв.не накручує.Кожен раз я маю переплачувати,за невикористані Кв.

  • Energo Control Energo Control

   Поясніть «ам уже півроку приходять квитанції,на 200 кіловат більше» — це на кожен місяць добавляють або один раз добавили тобто колись була помилка. Можливо ця ситуація пов»язана з помилкою контролера. Ще питання: візит контролера — кожен місяць?

   • Анжела Анжела

    Кожен місяць контролер знімає показники,помилки ніякої немає.Просто у кожній квитанції,кожен місяць на 200-250Кв.більше. Контролер каже що вина не його,бо він дає в їхню кантору нормальні показники,чому вони так нараховують???Того місяця ми зверталися обленерго,сказали перерахують,замість того знову вчора прийшла квитанція на 200Кв.більше.На щочику лише 005191,а в квитанції кінцевий показник 005390!!!!
    Квитанцію виправляти не можна,а переплачувати за не на горілі Кв.не буду,якщо б ціна була одна то ще таке,а коли після 150Кв.0,36коп,як платити за кіловати яких нема.Тоді як мені заплатити за використану електроенергію???

    • Energo Control Energo Control

     Рекомендуємо: 1. сплатити за електроенергію не по їх рахунку а через заповнену форму (у відділенні банку заповніть форму для платежу – реквізити розрахункового рахунку обленерго, а призначення платежу «сплата за спожиту електроенергію ???? кВт. годин. у такому то місяці, покази електролічильника на дату сплати ???? кВт.годин..»
     2. скарга на дії працівників ???вашого обленерго. Щоб надалі не приписували. Напишіть на нашу адресу energy-mk@mail.ru лист (зворотня адреса) ми вишлемо.

 29. Руслан Руслан

  Доброго дня. Відключили електроенергію без письмового попередження. Хочу звернутися з заявою. виникає питання — заяву подавати на ім»я ген директора київенерго чи до керівництва Енергозбут Київенерго? Дякую

  • Energo Control Energo Control

   Краще звернутися зі скаргою на припинення постачання електроенергії без попередження : Антимонопольний комітет України 03035 Київ, Урицького, 45, а 2-й екземпляр до головного управління Київенерго.

 30. Руслан Руслан

  Дякую за відповідь! А звернення в антимонопольний комітет може бути подано якщо електропостачання вже відновлено ( оплачено заборгованість + проведено підключення) чи тільки у випадку якщо електропостачання не відновлено?

  Також хотів порадитися чи при відключенні від електромережі має бути складено акт про порушення ( чи буде підпадати під формулювання порушення ПКЕЕН наявність заборгованості)? Дякую

  • Energo Control Energo Control

   Відключення за наявну заборгованість не є порушенням ПКЕЕн. Є порядок відключення у зв’язку з виявленим порушенням ПКЕЕн. Але не за кожне виявлене порушення ПКЕЕн мають право відключати. Щодо відключення за заборгованість є порядок: споживач отримує попередження. Якщо споживач не отримав попередження та було відключення, то це вже компетенція АМКУ.

 31. Елена Елена

  Нужна Ваша помощь. Киевэнерго выставляет долг 780грн. с 2003года. Ситуация тянется уже года 4. В 2008 году, как все киевляне , получили письмо счастья с долгом и пошли на сверку. долг не подтвердился, но никакой документ не дали. Через год остановился счетчик и при оформлении его замены не возник вопрос долга. Весной 2011 года получили письмо с долгом. Поехали на сверку, отправили к начальнику. Тут всплыл долг в их распечатке с 2003года. Я говорю , что на квитанции написано хранить 3 года, а он — не нравиться — в суд. В декабре снова получили письмо с угрозой отключения. Мы написали письмо на Мельникова и приложили квитанции об оплате за 4 последних года. Прошел месяц и в ответе от них мы узнаем, что 12.12.2011 у нас был отключен свет, и долг тянется с 2003 года из-за несоответствия потребления и оплаты. Оплату производим ежемесячно по показаниям счетчика. Как поступить дальше, что делать. Иск в суд…

 32. Елена Елена

  Спасибо за оперативность. Уточните, пожайлуста, какие квитанции- за последние 4 года или какие? Я случайно обнаружила квитанцию за 2003 год с которой у них выставляется долг, так этой проплаты нет в их распечатке.

 33. […] Опубликовано Артем Зубарев Янв 24, 2012 в Статьи | 3 коммент. Споживач електричної енергії має знати свої права, особливо щодо припинення електропостачання з боку енергопостачальної організації.  Головне, що слід запам’ятати, що енергопостачальник перед припиненням енергопостачання у оселі або на об’єкті споживача (підприємство, магазин тощо) повинен письмово повідомити споживача про свої наміри щодо відключення.  Процедура відключення прописана у Правилах користування електричною енергією (ПКЕЕ) та у Правилах користування електричною енергією для населення (ПКЕЕн), а також у договорах про постачання та користування електричною енергією.  Направлення попередження про відключення поштою без повідомлення про вручення, а також залишення у дверях чи воротах не передбачено ні ПКЕЕ, ні ПКЕЕн.  На сьогоднішній день енергопостачальники почали для нагадування споживачам про необхідність сплатити заборгованість за спожиту електроенергію застосовувати технічні засоби зв’язку, зокрема телефон. Часто у таких нагадуваннях попереджають і про відключення, причому не дотримуючись термінів, передбачених ПКЕЕн.  Слід зазначити, що такі нагадування є не що інше як нагадування, які не передбачені, але і не заборонені ПКЕЕн . Між тим ототожнювати їх з попередженнями про відключення, які мають надсилатися, про що чітко зазначено у п.27 ПКЕЕн та договорі про користування електроенергією, – не слід.  Не передбачено також вручення попередження про відключення неповнолітнім членам родини споживача та особам, яких споживач не уповноважував на вчинення таких дій (для юридичних осіб).  Для громадян:  Конституція України визначає нашу державу як соціально-правовий суб’єкт міжнародного права, що має всебічно забезпечувати добробут своїх громадян. Однією із найважливіших складових комфорту життя у державі є надійне, стабільне та якісне забезпечення громадян електричною енергією. Це чи найголовніше нагальне питання повсякденного життя. Урегулювання відносин між споживачами та енергопостачальниками покладено на «Правила користування електричною енергією для населення», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року №1357 з численними змінами та доповненнями.  Правила (у подальшому —  ПКЕЕн) чітко окреслюють та встановлюють підстави і умови, за яких споживачу можливе припинення електропостачання.  Таких підстав декілька, тому будемо розглядати їх у тій послідовності, що декларують означені ПКЕЕн (п.27) порушення термінів оплати за спожиту електроенергію  Процедура припинення електропостачання споживачу, що у ПКЕЕн звучить на більш прийнятному побутовому рівні, як відключення електричної енергії, за такого порушення умов договору з боку споживача – доволі ліберальна. Цим підкреслюється повага держави до споживача, як громадянина та людини. З урахувань багатьох чинників, що перешкоджають своєчасності оплати послуг та товарів, порядок відключення споживача-фізичної особи (населення) визначається наступним чином:  1. Якщо на 10день від дати оплати, визначену договором прокористування електричною енергією (зазвичай ця дата встановлюється до 10 числа кожного місяця)  від споживача не надійшли коштиза використану електроенергію (тобто до 20 числа місяця), йому надсилається письмове повідомлення про наявну заборгованість, яка може бути визначена Енергопостачальником самостійно – шляхом зняття контрольних показів лічильника або за плановим нарахуванням, що також обумовлюється чинним Договором.  2. Письмове повідомлення повинно містити інформацію про попередню оплату за спожиту електроенергію (дату, суму та останні оплачені покази електролічильника) та пропозицію сплатити суму боргу протягом 30ти днів від дня отримання повідомлення . Крім вказаної інформації повідомлення має містити попередження про дату відключення у разі несплати суми заборгованості  у визначений термін.  Повідомлення про заборгованість повинно бути вручене під підпис особисто споживачеві, або його повнолітнім  членам родини, що мешкають з ним за однієї адресою, чи направлене поштою з повідомленням про вручення.  Дотримання саме такої процедури – без спрощень та змін – надає Енергопостачальнику право відключити електроенергію у визначений термін.  Але навіть за таких умов на Енергопостачальника покладається обов’язок у день відключення електроенергії звертати увагу на соціальний статус споживача та запропонувати йому (у разі достатніх підстав чи на прохання споживача) укласти договір про реструктуризацію заборгованості у встановленому порядку.  Слід зазначити, що не заборонено проводити відключення побутових споживачів напередодні вихідних та святкових днів. Споживачу важливо знати:  Зміна організаційно-правової   форми,   форми   власності  чи економічного   стану   постачальника   електричної   енергії    за регульованим тарифом не може призводити до обмеження чи припинення постачання електричної енергії споживачу,  якщо  останній  виконує свої зобов’язання згідно з договором та цими Правилами. Електрична  енергія  постачається споживачу безперервно, крім  випадків,  передбачених  договором  та  нормативно-правовими актами, у тому числі Правилами. Источник: Енергетика і Закон […]

  • Energo Control Energo Control

   «навіть за таких умов на Енергопостачальника покладається обов’язок у день відключення електроенергії звертати увагу на соціальний статус споживача та запропонувати йому (у разі достатніх підстав чи на прохання споживача) укласти договір про реструктуризацію заборгованості» — це як має бути. Але буває на практиці інакше. Багато громадян відчули на собі «беспредел» у виді відключення за, наприклад, борги попереднього власника. Або, навіть, у нашій практиці був випадок, коли відключали усіх без попереджень тому, що потрібно було підвищити рівень оплат (а попередження навіть не дали а видумали «попередження усіх» у місцевій газеті!). Як має бути — наприклад це Конституція України: норма про безкоштовну освіту та медицину (а як є? Чи насправді безкоштовно освіта і медицина :):).

 34. Геннадий Геннадий

  Добрый день! Очень нужна Ваша помощь.
  Вызывают в суд ответчиком. Года три назад при обходе парадного сотрудниками облэнерго был составлен акт по поводу «левого света». Суть вопроса такова — нами в 2005 году был заменен счетчик. После долгого разбирательства (нами), оказалось, что счетчик был неправильно подключен сотрудниками РЭСа. У нас установлен C446M, производства Прибалтики, схема подключения несколько иная. Сотрудник того же РЕСа нам его переподключил. Теперь нас вызывают в суд по поводу возмещения убытков.
  Как быть? Спасибо за помощь!

  • Energo Control Energo Control

   Вами подано не достаточно информации: не понятно когда был акт, что в акте (вид нарушения), Вы пишете «оказалось, что счетчик был неправильно подключен сотрудниками РЭСа» — чем это подтверждается? «схема подключения несколько иная» ??! «вызывают в суд по поводу возмещения убытков» — каков предмет иска? Где протокол о рассмотрении Акта? Что в протоколе? Каков расчёт (какие формулы Методики применили)?

 35. Дарья Дарья

  Вчера отключили электроэнергию за долг. Предупреждений под роспись не давалось.
  В квартире выключили пробки и поставили пломбу. При опломбировании и отключении Акта не составлялось, за сохранность пломбы подпись не ставилась.

  Скажите при таких условия должна ли я оплачивать подключение?
  Есть ли здесь следы нарушения полномочий работников РЭС?
  После оплаты долга, могу ли я сама включить пробки, без сотрудников РЭС? И нужно ли писать о подключении заявление?

  • Energo Control Energo Control

   Только после получения потребителем предупреждения о прекращении подачи электроэнергии имеют право отключать (если речь идёт о задолженности).
   Такие действия облэнерго связаны с тем, что возникают периоды «нужно срочно делать показатели», и отключат без предупреждений массово.
   По поводу «поставили пломбу» и не сдали её под хранение кому то, то можете сорвать, но в этом случае, возможно через определенный период в отношении Вас составят Акт о самовольном подключении. Иногда «сдуру» насчитывают по таким актам (хотя всё учитывалось счётчиком). Не рекомендуем срывать пломбы. Лучше письмо «отключили без вручение предупреждения», письмо со ссылкой на антимонопольный комитет «в случае не подключения в течении 3-х дней — обращение АМКУ». Две копии. На своей поставить их вх.№.

 36. Дарья Дарья

  Не понимаю, как можно говорить о самовольном подключении, если я никаких актов не видела и не подписывала?

  Мне нужно дождаться 3-х дней??? и тогда писать в АМКУ?

  • Energo Control Energo Control

   Писать сегодня о неправомерном отключении. Энергопоставщик обязан реагировать на такие заявления в течении 3-х дней.
   А «самовольное подключение» — это потому, что Вы числитесь как отключённый потребитель, любой их представитель не разбираясь зафиксирует факт о подключении, поту, что нет информации о подключении (есть только наряд/задание об отключении и нет наряда/задания на подключение). Далее всё зависит от уровня «идиотизма» уважаемых уполномоченных облэнерго! Формально Вы ничего не нарушили.

 37. Дарья Дарья

  По логике вещей, если нет Акта, значит нет доказательств об отключении!..я так думала…

  У нас в Крыму, дело обстоит так, приходят, ставят бумажную пломбу. В устной форме говорят, что после оплаты, можете сами удалить пломбу. Вот, сегодня пошла и оплатила долг+подключение. B РЭСе подтвердили, оплатили, можете пользоваться, срывать пломбу.

  Ну как система, хороша???
  Это сплошь и рядом, спросила у троих абонентов, которые также попались, все платят.
  Без света, при -15, три дня это много!!!

  • Energo Control Energo Control

   «оплатила долг+подключение» Долг — понятно. А вот подключение (если никто не выехал не подключал).

 38. вася вася

  Вітаю! Підкажіть,як змінити договір з ел.поставщиком,щоб сплачувати за спожиту ел.енергію за показами лічильника,а не за договірними величинами обсягу споживання?Я фіз.особа-підприемець.Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Вами сплачене за обсягом замовленого ліміту, а після йде коригування саме за показами лічильника. Але все одно це передплата за замовленим лімітом. Змінити умови можна шляхом внесення змін до Договору.

 39. Светлана Светлана

  Добрый вечер! Нужна помощь. В августе 2004 г.при плановой замене счетчика была выдана справка,в которой есть подпись представителя енергонадзора без печати и подписи со стороны владельца квартиры (отец 68 лет обмен был при нем).При замене счетчика не возник вопрос долга.В декабре 2010г. всплыл долг в их распечатке с того периода,когда меняли счетчик. Никаких предупреждений не было за весь период.Просмотрев все имеющиеся квитанции я поняла ,что возможно была допущена ошибка.Показания счетчика в справке завышены,т.к. пропущена первая цифра и указана бегущая. Получилась разница между последними показаниями счетчика в квитанции и в справке (несоответствие показаний и платежей).К сожалению квитанции за период 2003-2004г.г. сохранились не все. Последние полгода носят письма с угрозой отключить електроенергию.С момента установки нового счетчика платежи регулярны.
  Как быть?

  • Energo Control Energo Control

   «всплыл долг в их распечатке с того периода» — напишите письмо в облэнерго с просьбой пояснить период и основание возникновения долга. Срок исковой давности — 3 года. Если долг «возник» в 2004, то взыскать невозможно. Иногда в некоторых филиалах некоторых облэнерго устраивают такой «лохотрон» т.к. квитанции почти все не хранят так долго (это делают когда необходимо подогнать показатели, например мороз, потери, и.т.д..). Пришлите «письма с угрозой отключить» на energy-mk@mail.ru это очень интересно.

 40. Зоряна Зоряна

  Доброго вечора!
  Прошу допомоги у даній ситуації: після смерті бабці(1995 р.) у селі ніхто не проживає до сих пір. Проживаю я в іншому місті. Лише у 2009 р. я (внучка) змогла оформити право власності на будинок (по заповіту) і відповідно звернулася у РЕМ для переоформлення світла(рахунку) на себе. Жодних карточок і квитанцій про оплату не збереглося (пройшло ж 17 років). Боргів у бабці ніколи не було і вона платила наперед навіть. На мої прохання допомогти запропонували знайти карточку з особовим рахунком або робити нові ТУ і т.п. з оплатою майже у 6000 грн. На що я не погодилася, оскільки будинок старий(глиняний), нічого не перебудовувалося, не змінювалося і т.п. Лічильник знаходиться всередині будинку. У ході розмови виникло питання — якщо будинок відключили — то де всі документи по відлюченню (жодних попереджень не залишали), а якщо не було відключення — то чому будинок «висів» у повітрі»? На прохання знайти щось в архіві- відповіли, що архів зберігається лише 3 роки в них.
  За будинком доглядали родичі і сусіди. Вони повідомили, що одного разу відрізаючи старі гілки на деревах електрики відрізали біля стовпа дроти. І це я вияснила вже тільки зараз.
  Після мого 2-го відвідування РЕМ(через тиждень) і вияснення цієї ситуації працівники повідомили: є особовий рахунок, попросили написати заяву на його відновлення і виписали квитанції на суму: 1091грн — за «ПОВТОРНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ» та 85 грн.»Зняття,перевірку 1ф.лічильника.» На моє НАПОЛЕГЛИВЕ ПРОХАННЯ розяснити що входить у перелік «ПОВТОРНЕ підключення», вони відповіли — що всі розшифровки роблять лише для суду.
  Я запитала, що я порушила і в чому моя вина? Відповіли лише, що я пізно до них звернулася.
  Але ж будинок вони «упустили» з поля зору і стільки років все було гаразд! Ми приїжджали у село, контакти наші мають і сусіди, і родичі і сільська рада. Т.б. де знаходяться родичі померлдої бабусі — всі знають у селі. Оплачували податок на землю, на церкву і т.п. Чому РЕМ «мовчало» щодо відключення????
  Р.S. Я оплатила ці квитанції, щоб це пошвидше закінчилося. Але питання у мене залишилися: чи потрібно було платити такі гроші і за що саме? чи правомірні дії працівників РЕМ?

  Наперед вдячна за грунтовну відповідь.

  • Energo Control Energo Control

   «оплатила ці квитанції» — це сплатили 1091грн («нові ТУ і т.п. з оплатою майже у 6000 грн» — не платили?). Якщо так, то 1091 грн — це сплата Вами за відключення + сплата за підключення. Відключення є правомірним, оскільки в Правилах є норма (п.30) «Якщо протягом двох розрахункових періодів представник
   енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку, він залишає споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного відвідання чи прохання передати показання приладу обліку енергопостачальнику. Якщо після цього споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії, енергопостачальник має право через 30 днів після дати відправлення письмового попередження припинити постачання електричної енергії споживачу.
   «. Тобто, якщо за бабусін будинок постійно надавали дані по споживанню та сплачували — то відключення неправомірне, але якщо будинок кілька місяців був без нагляду, то керуючись п.30 відключили правомірно. Але вся «соль» в ціні! Відключення було по іншій калькуляції (інша ціна витрат), а також, можливо, по іншій статті витрат. Після підключення можете звернутися до обленерго із запитом про обгрунтування 1091 грн..Що стосується «85 грн.»Зняття,перевірку 1ф.лічильника.» — це не є правомірним, оскільки витрати на перевірки електролічильників побутових споживачів, передбаченими ПКЕЕн передбачені в структурі господарської діяльності обленерго. Читайте на нашому сайті «Облэнерго возвращает деньги 95 квартирному дому» (розділ «наша практика» — «ЗМІ про нас») це схожа ситуація в частині отримання обленрго грошей за встановлення на перевірки лічильників. У бабусі лічильник був? Так. Обленерго має власним коштов обслуговувати той лічильник (змінився лише споживач).

    • Зоряна Зоряна

     Доброго дня!
     Після підключення я звернулася до обленерго із запитом про обгрунтування 1091 грн.. та 85 грн. як ви порекомендували(09.02.). І от що я сьогодні отримала у відповідь. Цитую:
     «Доброго дня!У відповідь на Ваше звернення повідомляємо.
     Згідно з п.30 Правил користування електричною енергією для населення, «якщо протягом двох розрахункових періодів представник енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку, він залишає споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного відвідання чи прохання передати показання приладу обліку енергопостачальнику. Якщо після цього споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії, енергопостачальник має право через 30 днів після дати відправлення письмового попередження припинити постачання електричної енергії споживачу».
     Припинення електропостачання в таких випадках здійснюється з міркувань пожежної та електробезпеки, а також для запобігання порушенню Правил користування електричною енергією.
     Щодо вартості підключення, то після проведеної перевірки встановлено, що розрахунок вартості послуг щодо повторного підключення Вашого будинку в с. …. по вул…. складено вірно. Відтак, неправомірних дій працівників …. РЕМ щодо складання кошторису за повторне підключення за Вашою адресою не виявлено.
     Щодо суми витрат на повторне підключення, то в таку включені витрати:
     вартість відключення та повторного підключення індивідуальної забудови на опорі 0,4 кВ;
     вартість перебування спеціалістів в дорозі до об’єкту надання послуг при відключенні та підключенні;
     використання автотранспорту при відключенні та підключенні.

     Водночас просимо вибачення за некоректну поведінку працівників РЕМ, якщо така мала місце. З працівниками проведено додаткові роз’яснювальні заходи щодо норм та якості обслуговування споживачів.»

     Що робити далі у такій ситуації? Адже конкретики- жодної.
     Дякую.

     • Energo Control Energo Control

      Вони дійсно мають таке право. Але вони майже ніколи не шлють повідомлень. Також вони включають до калькуляції витрати якби їхали лише до Вас (на практиці їдуть вирішують по дорозі з десяток інших завдань). Якщо доходе до до скарг, вони намалюють ніби то висилали. Що робити?
      1. На пошті узяти інформацію про те, що Вам нічого не надсилали;
      2. Після чого звернутися зі скаргою (описати обставини порушення п.30 ПКЕЕ).
      3. Звернутися до контролюючих органів (Антимонопольний, Міненерговуглепром).

 41. Василь Василь

  Подскажите пожалуйста как правильно поступить в следующей ситуации.
  Наше предприятие (основний споживач) имеет на своей територии свой трансформатор, через который получает электроенергию КП «Тепломережа» (субспоживач). Договор «про спільне використання технологічних мереж основного споживача», с Субспоживачем, прекратил свое действие в марте 2011 г. и по сегоднешний день не заключен. Субспоживач не платит за пользование трансформатором и перетикание реактивной електроенергии, из-за этого предприятие терпит убитки. Наше предприятие хочет подключить свои производственные мощности на трансформатор при этом отключить Субспоживача. Мощности трансформатора на всех не хватит.
  Как правильно отключить Субспоживача?

  • Energo Control Energo Control

   Вопрос: субпотребитель КП «Тепломережа» покупает єлектроєнергию по договору с облэнерго?

 42. Никита Никита

  Добрый день!
  Частный дом в городе, живем в нем только с весны по осень.
  Старый 3-х фазный индукционный счетчик заменен на 3-х фазный электронный счетчик нового образца в январе 2011 г. по предписанию Облэнерго их представителем.
  Показания счетчика снимает инспектор, или мы перезваниваем каждый месяц. Каждый месяц получаем счета, которые оплачиваем в полном объеме без задержек.
  26 декабря 2011 г. жене на моб. телефон позвонила девушка, представившись «из РЭС» и сообщила, что нужно срочно наш счетчик выносить из дома на фасад.
  Жена сказала, чтобы они приезжали весной, т.к. перед новым годом и вообще зимой этим никто из нас заниматься не будет.
  После этого не было ни каких звонков или письменных предупреждений, инспектор приносит каждый месяц нам счета, мы их оплачиваем.
  Сегодня в 9.00 позвонили соседи и сообщили нам, что наш дом приехали отключать представители РЭС.
  Я и жена сейчас не в городе.
  Откровенно говоря я не вижу предмета для обсуждения с РЭС, я за 12 лет жизни в этом доме ни разу не просрочил платеж по эл-ву и сейчас последний их счет за январь 2012 оплачен мной 21.02.2012 г., за февраль счета еще не было.
  Вопросы следующие:
  — что означает «выносить счетчик на фасад» и могут-ли в случае нашего отказа выносить его «на фасад» отключить дом от электроэнергии?
  — кто несет ответственность за сохранность пломб и счетчика, если он находится на улице, а не в доме?
  — что нам делать и куда обращаться в связи с отключением?

  С уважением,
  Никита

  • Energo Control Energo Control

   Отключать в Вашей ситуации неправомерно. Вынос на фасад это за счёт облэнерго. По вопросу неправомерного отключения обращаться в Антимонопольный комитет (адрес на сайте антимонопольного).

 43. Никита Никита

  Спасибо за ответ.
  Несколько вопросов по поводу счетчика на фасаде дома:
  1. Каким документом или законодательным актом регламентируется установка счетчика электроэнергии на фасаде жилого частного дома?
  2. Могу-ли я отказаться от выноса счетчика на фасад дома, даже если вынос будет производится за счет Облэнерго?
  3. Кто несет ответственность за сохранность пломб и счетчика, если он находится на улице, а не в доме?

  • Energo Control Energo Control

   «1. Каким документом или законодательным актом регламентируется установка счетчика электроэнергии на фасаде жилого частного дома?» — ТОЛЬКО ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЛЭНЕРГО. Вынос счётчика на фасад противоречит: А). проектному решению, Б). договору, в котором указаны границы раздела и место установки счётчика. Кроме этого при выносе счётчика на фасад должны делать замеры контура и изоляции.
   «2. Могу-ли я отказаться от выноса счетчика на фасад дома, даже если вынос будет производится за счет Облэнерго?» — можете. Сославшись на 1. Договор, проектное решение, и Ваше неудобство по сохранности и прочее. Ни один суд Вас не заставит т.к. Приказы и инструкции Облэнерго на Вас не распространяются. Вынос на фасад только по Вашему согласию. И отключить за это не имеют права — нет таких оснований в Правилах.
   «3. Кто несет ответственность за сохранность пломб и счетчика, если он находится на улице, а не в доме?» — ответственность несёт тот, кто подписал Акт об опломбировке и взятии пломб на сохранность или например дополнительное соглашение. В 99% случаем потребителю сказали «отключим» и потребитель всё подписал. Если скажете: отказываюсь брать на себя ответственность то никто Вас не заставит и не отключит.
   Могут правда подсунуть какое нибудь доп соглашение к договору, в тексте которого спрячут пункт «стороны решили установить счётчик и ответственность возложить на потребителя». Внимательно читайте все их документы, если пугают отключение — жалоба в Антимонопольный. Если хотите мы подготовим письмо. Для начала им в письменном виде задайте те вопросы, которые задали нам, а после можем подготовить.

 44. Марта Марта

  добрий вечір,я хочу запитати як проводиться розрахунок за газ коли в приватника знімали лічильник на повірку ,а замість нього ставили перехідник і які є підтвердження розрахунку?Дякую за відповідь

  • Energo Control Energo Control

   По газу с переходником «калач» возможно два варианта: первый по среднему потреблению, второй по пропускной способности переходника «калача». Как посчитали — смотрите в их документах.

 45. Анастасия Анастасия

  Здравствуйте! в июле 2010 г. представтели РЭС составили акт о нарушении ППЕЕН путем самовольного подключения электропроводки к сети, не принадлежащей потребителю и насчитали штраф. Акт был составлен в отсутствие дома хозяев, БЕЗ ДОПУСКА С СЧЕТЧИКУ, который находится внутри квартиры. но они указали: отказался от подписи, в квартиру не допустили. В акте указано «дублирующий ввод выполнен от опоры проводом такого-то сечения» При этом дом старый, хозяева никакой левой проводки не имели, просто проводов, которые идут от столба изначально было два, (может они должны были быть скручены между собой) Подскажите пожалуйста, можно ли установить подобное нарушения без осмотра счетчика и как объяснить наличие двух проводов, которые заходят от столба в квартиру? Спасибо!

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо смотреть Акт о нарушении ППЭЭн, Договор на пользование, установить границы раздела и ответственности (в Договоре указана граница раздела поставки электроэнергии, а в право устанавливающих документах граница гражданской ответственности). «наличие двух проводов, которые заходят от столба в квартиру» — два провода не понятно, это штатная линия или самодельная?

 46. Виктор Виктор

  Добрый день.
  Частный дом с.Соловеевка Брусиловский район Житомирской области мы там не живем, приезжаем только летом на выходные, 24 марта 2012года была оплачена квитанция в сумме 46,65грн. за несколько месяцев пользования електроенергией, а 29 марта 2012года приехали работники РЕС и отключили от опоры (предупреждений об отключении никто не вручал и не предупреждал). Я поехал к ним 30 марта 2012г. и показал квитанцию об уплате но они сказали,что я должен заплатить за подключение 417.00грн
  Подскажите пожалуйста как правильно поступить?
  СПАСИБО

  • Energo Control Energo Control

   В Правилах есть норма, если облэнерго на протяжении двух расчётных периодов не может снять показания счётчика а Вы не передаёте показания, имеют право отключить. Возможно так и сделали. Вы должны были передавать показания счётчика хотя бы раз в два месяца. По поводу подключения за 417 гривен: в разных облэнерго по разному реагируют, если сами подключитесь на опоре (могут составить акт о нарушении правил и снова отключить а могут не составить). Формально воровства нет, т.к. всё подключено через счётчик. Но есть нарушение — работа в их сетях 0,4кВ без допуска. Если идти официально, то нужен предприниматель с лицензией на электромонтажные работы + разрешение на работу в сетях облэнерго, в таком случае они идут на формальности «оплатите за услуги отключения линии» и будет то же самое, что и 417грн. + оплата предпринимателю.

 47. Виктор Виктор

  Последних два месяца данные счетчика передавались,просто квитанции были получены с опозданием и соответственно оплачены.Должны ли в РЭС предварительно письменно предупредить перед отключением?(Никакого предупреждения не было ни устно ни письменно).Они так пол села отключили без предупреждения.
  Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   В таком случае (если отключают полсела) найдите в Интернете адрес местного Антимонопольного комитета, соберите людей, которых также отключили и напишите обращение (своими словами изложите). Это действует. На нашем сайте в разделе «наша практика» пресса о нас читайте как облэнерго вернула деньги 95 квартирному дому (и было оштрафовано Антимонопольным).

 48. Алексей Алексей

  Здравствуйте.
  Вчера отключили свет по задолженности. Живем с девушкой, никаких предупреждений под роспись не давалось. Счетчики всего этажа находятся в соседнем тамбуре. В понедельник (23 апреля) соседка из того тамбура сообщила, что приходили из облэнерго и сообщили о задолженности в устной форме. В среду (25 апреля) задолженность была погашена (о чем есть соответствующие квитанции с датой 25 апреля). Сегодня (26 апреля) уходил на работу около 11 часов дня — свет ещё был. Девушка пришла около 6-7 вечера — света нет. Пошла к соседке — выяснилось, отключили, оставили писульку на подранном листочке в клеточку о том что отключили по задолженности. Подскажите как правильно поступить в этой ситуации. Стоит ли платить за подключение? Ситуация осложняется тем, что квартира, а следовательно и договор с облэнерго, еще оформлены на бабушку, которая умерла немногим меньше года назад. Получение наследства и переоформление документов еще в процессе.

  • Energo Control Energo Control

   «писульку на подранном листочке в клеточку о том что отключили по задолженности» — НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ! Обращайтесь в территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (адрес на их сайте) с жалобой на неправомерное отключение (можно также копию в облэнерго) и прикладывайте «документ». Вот с оформлением бабушкиного наследства — сложнее. Оперативность зависит от многих обстоятельств (событий) по части наследования.

   • Виталий Виталий

    Добрый день.
    Киевская область, Бородянский р-н, с. Клавдиево — Тарасово
    Та же ситуация, только по частному дому. Оставили так называемое уведомление, которое выписано 19.03 .2019 г., от возникновении долга об оплате, с припиской от руки об возможном отключении. Дата и время отключения не указаны. Уведомление было брошено во двор соседки, которая нам его передала 20.03.2019 поздно вечером. Отключили 26.03.2019. Подписи об получение мы не ставили.
    Насколько вы писали, что отключение проводится в течении 5 рабочих дней после получения под подпись уведомления.
    Т.е. работниками Киевоблэнерго нарушены действующие правила.
    Мы оплатили отключение и подключение — нет альтернативы.
    Просто так оставить действия работников Киевоблэнерго не хочу, встреча с начальником Бородянского подразделение — пустая трата времени.
    ВОПРОС: какие возможно принять досудебные действия чтобы принудить Киевоблэнерго выполнять законы, правила и постановления.
    По возможности предоставьте образцы для написания претензий и т.д

    • Energo Control Energo Control

     Напишите запрос на нашу эл.почту.

 49. Олександр Олександр

  Здраствуйте! Я юрист организации, у которой на балансе жилые дома и общежития, люди живущие в этих домах не платят за комунальные услуги, в том числе за электроэнергию, Прошу помочь с ответом — как по закону орган. может отключить потребителя от электроэнергии, которую получали, получают и не платят за нее ? спс.

  • Energo Control Energo Control

   Для корректного и правомерного ответа необходимо изучить на основании каких правоотношений происходит поставка/потребление электроэнергии (Договор с облэнерго, Устав коммунального предприятия, Договор с жильцом). Если КП покупает электроэнергию у облэнерго, то на основании чего покупает/потребляет жилец (чем предусмотрены права и/или обязанности?)? В случае, если жилец имеет договор с облэнерго, то отключать жильца на основании ППЭЭн.

   • Юрист Юрист

    Здравствуйте, у меня тоже такая же проблема, наше предприятие (ЖКХ) предоставляет Ж-К услуги в перечень которых входит обслуживание внутридомовых электрических сетей, однако наши абоненты не оплачивают оказанные им услуги, трехсторонних договоров у нас нет, получается что электроэнергию предоставляет жильцам дома РЭС — долгов у жильцов за э/энергию нет, а обслуживаем внутридомовую электрическую сеть — Мы и долги у жильцов есть перед нашей организацией. Вопрос имеем ли Мы право лишать права пользоваться внутридомовыми сетя ми электроснабжения жильцов дома у которых долги за Ж-К услуги?

    • Energo Control Energo Control

     Вы идёте по неправильному пути: пытаетесь взять деньги с жильцов, которым поставляет электроэнергию компания-монополист.
     Согласно действующей нормативно-правовой базе, если в квартирах отдельные лицевые счета, с каждой квартирой договор на поставку электроэнергии между энергопоставщиком и физическим лицом, Вашему ЖКХ возмещает именно монополист-энергопоставщик, но не жильцы.
     Существует законодательно предусмотренный порядок как это всё считать (условные единицы электрооборудования, протяжённость кабельных трасс, и.т.д. и.т.п.) далее как Ваш ЖКХ учитывает расходы на содержание сетей, как формируется смета, кем утверждается, самое главное, прописан порядок: кем возмещается.
     В режиме комментария всё описать невозможно. Обращайтесь на energy-mk@mail.ru.
     Подведя итог:
     1. затраты на содержание подъездных лампочек Вы включаете в оплату как содержание объекта (это копеечные затраты);
     2. затраты на обслуживание электрощитовых через которые осуществляется поставка электроэнергии в квартиры возмещает энергопоставщик (это на порядок большие затраты чем содержание лампочек). Кстати, по методикам и предусмотрен отдельный учёт.

 50. Юлія Юлія

  Добрий день!
  Проживаю в гуртожитку малосімейного типу м.Полтави. 15.05.12 відключили електроенергію всьому будинку, мотивуючи боргом. Попередження не отримувала, за електроенергію сплачую регулярно. Мешканці будинку звертаються за допомогою в різні інстанції, але все марно. Підкажіть, що робити в такій ситуації, адже договір з Полтаваобленерго заключений через ТОВ «Українська житлова компанія» і сплачуємо по їх квитанціях. 3й день без електроенергії — псуються продукти, немає можливості виконувати елементарні дії.
  Вдячна за відповідь.

  • Energo Control Energo Control

   Ви маєте Договір про постачання електроенергії з обленерго?

 51. Элеонора Элеонора

  Помогите решить проблему пожалуйста!
  Нам установили «обмежувачь потужности» — на ВЛ, на вход к нашему дому. Предупреждений ни каких не было.
  Перед этим мы отказались переносить счетчик на фасад дома, по договору «межа розподiлу встановлюется в точцi креплення в воду в зовнiшню стiну будiвлi», и никаких документом к переносу счетчика на не предоставили — просто усное распоряжение работников горэнерго.
  В течении 3х лет, каждый год — мы потребляли 14 000 кВт и небыло никаких проблем. Теперь нам с 2,5 кВт(по договору) до 6 кВт необходимо получать новые техусловия для потребителей (население). Как нам быть, правы ли работники горэнерго?

  • Energo Control Energo Control

   Если у Вас есть Договор, где указаны 6кВт, то никаких технических условий Вам не нужно получать! Это своего рода «лохотрон»: получите ТУ (позолотите ручку), далее сделайте проект (позолотите ручку), далее монтаж замеры, приёмка… Типичный случай. Необходимо правильно составить письмо, на их понятном языке, с указанием контролирующих органов, которые могут наложить штраф на облэнерго за такие деяния. По поводу письма — обращайтесь на нашу электронную почту.

 52. Юлія Юлія

  Договору на руках у мешканців немає. Він заключений через ТОВ «Українська житлова компанія». Лічильник загальний на весь будинок. Сплачуємо за електроенергію за квитанціями вищезгаданого ТОВ.

  • Energo Control Energo Control

   Проясніть «Сплачуємо за електроенергію за квитанціями вищезгаданого ТОВ.» — на якій підставі?

 53. Татьяна Татьяна

  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить и куда первым делом обратиться в следующей ситуации.
  8-го мая без какого-либо предупреждения мне отключили электроэнергию в квартире. Когда я обратилась к поставщику, выяснилось, что долгов у меня нет, но есть Акт от 04.11.2006 года «о подключении напрямую»и сумма штрафа в размере 1427,73 грн. Об этом Акте мне ничего неизвестно. Копию мне отказались выдать, после письменного заявления на выдачу копии Акта — ответ: «ждите, вам позвонят» а вообще подавайте в суд…Куда лучше обратиться и с каким заявление, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Контроль за соблюдением Правил пользования электроэнергией для населения, согласно п.54, осуществляет Минэнерго, НКРЭ, Антимонопольный комитет.
   Мы рекомендуем Вам обратиться в облэнерго письменно и указать: «Акт о нарушении от 2006 года — исковая давность 3 года. Если Вы, как работник облэнерго, не подключаете электроэнергию, то я обращаюсь в Антимонопольный комитет с жалобой на неправомерное отключение, что может способствовать наложению штрафа в размере до 10% оборота облэнерго».

 54. Андрей Андрей

  21 мая 2012 года работниками харьковоблэнерго произведено отключение электричества в частном секторе в присутствие двух несовершеннолетних (родители на работе), без письменного уведомления, за якобы долги.
  22 мая 2012 года в расчетном центре выяснилось, что «последние два месяца мы поздно оплачивали». По состоянию на 16 мая 2012 года долг составлял о грн. 21 мая контроллер принес квитанцию без учета оплаты от 16 мая. В обед того же дня ворвались, не представились, напугали детей работники облэнерго и отрезали электропроводку. Естественно 22 мая мы были вынуждены согласиться на установку нового фасадного счетчика, без электричества никак, торг был не уместен. Помогите! Есть желание жаловаться! Куда? Какие-нибудь формы?

 55. Елена Гаряга Елена Гаряга

  Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я проживаю в городе Макеевка, он обслуживается Донецкоблэнерго. По своей собственной инициативе пошла в энергонадзор, чтобы сверить оплату и вызвать инспектора для замены пломб за счетчике (он находится на доме и проволки, на которых держатся пломбы, начали гнить). Прийдя туда и выстояв бешенную очередь, выяснилось, что мы числимся отключенными. На каком основании и с какого числа — ничего не говорят. Акт сверки не дают, сказали нужны показания счетчика. Контролер будет только 12 июня. Сразу честно признаюсь, плачу не регулярно, бывает, что в начале месяца, бывает в конце, по мере появления средств, но плачу каждый месяц. Прийдя домой, переписала все квитанции, есть все до одной, долга быть не может. Единственный вариант (я не уверена, есть ли пеня за просрочку платежа) может быть где-то набежала пеня. Но тогда другой момент: когда стала оплата разделяться на две части (до 150 кВт и больше), я не высчитывала и несколько месяцев платила за всю потребленную энергию по 0,3648 грн. Т.е. должна даже быть переплата. Так вот, акт сверки мне не дают, ждем контролера, чтобы сверить показания счетчика, уведомления о том, что у меня задолженность, ни в каком виде (ни письменно, ни устно) мне не приходило, моя проблема так и не решилась. Боюсь, что пока придет контролер, приедут и отключат электроэнергию, т.к. в очереди большинство людей стояли именно по вопросу отключения (мол, приехали, отрезали, не сообщили, а теперь пришли платить штраф за подключение). Подскажите, пожалуйста, как быть? Что мне делать и куда обратиться? Не хочется остаться без света не по своей вине, при всем при том, что дом не газифицирован и двое маленьких детей.

  И если можно, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько стоит (хотя бы приблизительно) оформить и установить трехтарифный счетчик и электрический котел. Как и в какой последовательности нужно их устанавливать и оформлять? А то у нас никто ничего не объясняет.

  Заранее большое спасибо Вам за Ваше отношение к людям!

  • Energo Control Energo Control

   1. пени за несвоевременную оплату за электроэнергию нет;
   2. обязательно зарегистрируйте заявление о том, что тросс с пломбами поржавел (пишите 2 экземпляра и на своей копии ставьте их вх №);
   3. предупреждение об отключении должны были вручить. Можете написать в Антимонопольный комитет (адрес на их сайте) по поводу отключения без предупреждения\
   4. 3-фазный счётчик это технические условия, проект, монтаж, замеры около 5 тысяч гривен.

   • Елена Гаряга Елена Гаряга

    Спасибо Вам большое за ответ, оперативность и за Ваше доброе сердце!

 56. Slava Fil Slava Fil

  Здравствуйте. Большая посьба оказать помощь. Облэнерго переименовали с ВАТ в ПАТ,после этого требуют перезаключить договор.
  Бытовая трёхфазная электроустановка введена в эксплуатацию в 2007 году. В наличии есть договор и протоколы лаболатории, ТУ и проэкты утеряны. В РЭСе требуют востановить их. Достаточно ли для перезаключения старого договора, в нём есть дозволеная мощность потребления, привязка,паспортные данные.

  • Energo Control Energo Control

   Требуют письменно? (перешлите скан на нашу эл почту).
   Договор о поставке электроэнергии есть. Вас не должно заботить как переименовывался энергопоставщик. Рекомендуем взять за образец заявление с нашего сайта в Антимонопольный комитет, переписать, и для начала переслать в облэнерго: (напишите следующее) «в случае дальнейших необоснованных требований, буду обращаться в Антимонопольный комитет. Проект обращения прилагаю».

 57. Леонид Леонид

  Здравстуйте. Подскажите правомено ли отключили електричество, если оплата производится ежемесячно ( с учетом новых тариов задолженость за пол года 117 грн.), в доме проживает инвалид ВОВ и грудной ребенок .

  • Energo Control Energo Control

   Предупреждение об отключении было Вами получено (именно получено а не послано)?

  • Energo Control Energo Control

   Руководствуясь правилами пользования, если есть долг и есть вручение предупреждения об отключении, действовали правомерно. Нигде нет ограничений по льготным категориям (а тем более в нашей стране — смотрите как обошлись с чернобыльцами и их пенсиями). Что можем посоветовать: напишите губернатору и руководителю облэнерго о ситуации, приложите документы о льготе и детские, просите помочь включить, а долг выплатить равными частями за несколько месяцев. Облэнерго и администрация ищите адреса на их сайтах в Вашей области. Ещё можете позвонить на «урядову» горячую линию: отключили участника ВОВ. Работники облэнерго перед отключением должны были предложить реструктуризацию.

   • Леонид Леонид

    Спасибо. Долг был погашен когда монтер висел еще на столбе. Включили втечении дня после оплаты подключения в размере 350 грн. когда долг составлял всего 100.

    • Energo Control Energo Control

     В течении дня включили — это очень оперативно.

 58. Кирилл Кирилл

  Здраствуйте.Помогите разобратся.В 2002 купили участок под строительство дома.В 2011 году приехал замначальник облэнерго и сообщил,что за участком числится долг за электроэнергию в суме 2800 гр.Мотивируя долг бывшим владельцем участка.Когда покупали участок никакого счетчика и подключения не было,с подключение мы не торопились,надо уплатить взнос в коператив застроисчиков,проэк,подключение и текущие расходы.Пока не сообщили что мы должны.Я им предложил,что возьму долг на себя и буду погашать его,оформляем замену счетчика,реструкторизируем долг на год.Купил счетчик ,приехали подключили,опломбировали.Поскольку участок пустои,счеткик просто находится на столбе к нему ничего не подключенно.За год ни одного киловата.Долг погашал не всегда регулярно,за год погасил 1500 гр.Инспекор регулярно приходил и снимал показания,напоминал о долге.И вот на днях пришел инспектор и отключил счетчик,как злостного неплатильщика,хотя в мае у меня была проплата задолжности.Вопрос,если нет задолжености по новому счетчику,только нерегулярное погашение долга,должны они отключать счетчик.Повторное подключение 200гр.

  • Energo Control Energo Control

   «предложил,что возьму долг на себя» — как это происходило? Через договор? или на словах? Если был договор, то они сумму распределили по частям и за неуплату одной какой либо части могли прописать «отключаем». Всё зависит был договор о «возьму долг на себя» или не было такого договора.

 59. Алла Алла

  Здравствуйте.Мне нужен ваш совет, суть такова: мой дедушка живёт в г.Днепропетровск, Днепропетровский р-н, у него частный дом и там стоит новый эл. счётчик, но сейчас мы собираемся менять проводку в доме, а я слышала, что эл.счётчики нужно выносить на улицу-так ли это по нормативным документам и кто это должен оплачивать?

  • Energo Control Energo Control

   Вынос на фасад если Вам это необходимо, то можете за свой счёт. В ином случае за счёт облэнерго. Но если Вы сообщите им, что желаете на фасад, они Вам и проект скажут сделать и новые замеры, и новый провод и даже новый контур заземления. Переделайте проводку, счётчик оставьте. Сама по себе идея выноса счётчиков на фасад для: 1.прекратить возможное воровство электроэнергии; 2.облегчить контрольный осмотр и съем показаний счетчика. Более заинтересован энергопоставщик. Нет ни одного нормативного документа заставить Вас перенести за свой счёт счётчик на фасад.

 60. Алексей Алексей

  Здравствуйте. Проживаю в общежитии, комната мной приватизирована, задолженности по квартплате не имею (ни за газ, ни за электричество). На днях в холле общежития появилось объявление, в котором сказано, что в связи с большой задолженностью жильцов, с завтрашнего дня прекращается подача газа и электроэнергии в дом, а также «убедительная просьба погасить существующую задолженность и предоставить квитанции в бухгалтерию КП «Ритм» «. Что мне делать в этой ситуации ?

  • Energo Control Energo Control

   Кто по договору поставщик электроэнергии?

 61. Влад Влад

  Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из такой ситуации. Я сдавал в аренду цех. Арендатор платил за электроэнергию. В начале года начались у него финансовые проблемы. Долг за электроэнергию на февраль месяц 600 грн. Отключили электричество. После чего я оплатил счёт 600 грн, а на следующий день арендатор 600 грн + 150 грн за подключение (чего я не знал). Реально переплата составляет 600 грн. Через 4 месяца мне сообщают, что у меня долг 400 грн., т.к. я не сдавал показатели счетчика и РЕМ считал по месячному лимиту (250 кВт). Реально по счетчику накрутило 80 кВт. Как поступить в такой ситуации? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Написать письмо в филиал облэнерго с просьбой принять показания счётчика, пересчитать по показаниям счётчика и приложить «Акт про використану електроенергію» (либо по форме, придуманной в Вашем филиале облэнерго) с показаниями счётчика.

 62. руслан руслан

  добрый день! помогите пожалуйста разобраться в ситуации : дом находится в сельской местности так как на протяжении 8-ми лет там никто не прожывал и не было возможности туда попасть, по книжке была пере плата на 90 кв. когда в етом году мы приехали, мы обнаружили обрыв или отключение провода , после обращения в местную рес из за отсутствия договора нам отказали в подключении, даже после того как мы показывали им книжку с оплатой,

  • Energo Control Energo Control

   «не было возможности туда попасть» право собственности на тот дом кому принадлежит?

 63. Иван Иван

  В тот же день мою заявку оперативно рассмотрели и отказали, мотивируя сроками. Хотя деньги уже были у них. Согласно п.4.4.ПКЕЕ(абз.3), основанием для отказа может служить неуплата. Акцента на срок вроде нет.Тем не менее как мне быть и каковы могут быть мои действия?.За количество электроэнергии сверх лимита мне надо платить тройДобрый день! Не нахожу общего языка с облэнерго и позтому нужен дельный совет.
  Ситуация такова: мне как ЧП надо было увеличить свой лимит на июнь м-ц на 6000 кВТ.час. Расчетный день-22число. Заявку и предоплату(7000грн.) я сделал 18 июня в понедельник.ной тариф, хотя в ЗУ»Про электроэнергетику» идет речь о двойном тарифе. И последнее:входят ли потери в трансформаторе и линиях в лимит на электроэнергию? Заранее благодарю! С уважением Иван Багнян. Черновцы.

 64. Иван Иван

  Добрый день! Не нахожу общего языка с облэнерго и позтому нужен дельный совет.
  Ситуация такова: мне как ЧП надо было увеличить свой лимит на июнь м-ц на 6000 кВТ.час. Расчетный день-22число. Заявку и предоплату(7000грн.) я сделал 18 июня в понедельник. В тот же день мою заявку оперативно рассмотрели и отказали, мотивируя сроками. Хотя деньги уже были у них. Согласно п.4.4.ПКЕЕ(абз.3), основанием для отказа может служить неуплата. Акцента на срок вроде нет.Тем не менее как мне быть и каковы могут быть мои действия?.За количество электроэнергии сверх лимита мне надо платить тройной тариф, хотя в ЗУ»Про электроэнергетику» идет речь о двойном тарифе. И последнее:входят ли потери в трансформаторе и линиях в лимит на электроэнергию? Заранее благодарю! С уважением Иван Багнян. Черновцы.

  • Energo Control Energo Control

   Є судова практика: якщо споживач сплатив усе у періоді, за який нарахували перевищення договірних величин споживання, то нараховувати не можна.

  • Energo Control Energo Control

   Є також постанова ВСУ на заяву про неоднакове застосування норм права (Постанова не ВГСУ, в саме ВСУ) є відповідь щодо ситуації «двойной — тройной тариф».

 65. У меня такая ситуация: оплата за електроэнергию по льготной категории: инвалид войны 2 группы. Всё платили.Но иногда не каждый месяц. Но это очень редко в 2011 году, например только 2 раза заплаьтли 1 р в два месяца. Но квитанции заполняли помесячно и льготу писали помесячно 75 квт щомисячно бесплатно. В январе были на сверке. Поставили долг 70 грн. Причина неправильное заполнение квитанций: льгота предоставляется только раз в месяц и если вы её не использовали она не переходит на следующий. Мы об этом не знали. Естественно распечатали нам квитанцию о долге. Надо было б оплатить сразу. Но … в мае 2012 года пришло письмо с уведомлением, получили его на почте. Естественно расписались о получении. Не думая о каких либо подвохах. Там уже долг более 450 грн. И предупреждение об отключении согласно какойто статье. Хотя после сверки ежемесячно платили и данные передавали по телефону, когда оставляли в дверях писульку перезвонить контролёру. В итоге в начале июля перекусили на щитке провод и все, без всяких опознавательных знаков кто это сделал. Дом многоквартирный без ОСМД. Щиток на лестничной площадке.

  • Energo Control Energo Control

   Если бы Вы платили за два месяца двумя квитанциями и обратили внимание, что в тот период ещё увеличили тариф-лимит (свыше 150 кВт.часов), то не отключили бы. К сожалению, для облэнерго не имеет значения инвалид 2 группы или просто должник.

   • Но мы и поатили двумя китанциями. Нам объяснили, что мы льготу не правильно заполняли, что она дается только раз в месяц, платеж даже если двумя квитанциями,а льгота одна. И ещё вопросик: пеню начисляют сейчас?
    Спасибо за ответ.

    • Energo Control Energo Control

     Очень странное заявление от облэнерго: «льготу неправильно заполняли». Поясняем почему: льгота указана в программном комплексе и привязана к лицевому счёту. Саму по себе льготу компенсирует Государство а контролирует Управление социальной защиты. Всё это работает путём электронных реестров. От заполнения порядок начисления не меняется. Возможно ошибки были в тарифах и по Вашему расчёту самого объёма льготы. Попросите у них акты сверки на 1.01.2012 и на тот момент, когда был долг.
     По вопросу пени: есть только за услуги ЖКХ, а пени на сумму задолженности за электроэнергию — для населения нет. Правда есть пеня на сумму задолженности за электроэнергию для юридических лиц.

 66. Спасибо за ответ. Но в УПСЗН сказали, что вам не дается 75 квт щомысячно, вам дается только право на льготное использование электроэнергии не более 75 квт. А если вы не платили какой-то месяц — значит вы не использовали свое право, а на следующий месяц оно не переходит. Один раз мы заплатили сразу за2 месяца по уважительной причине — операция (в 2012 году) и два раза в 2011 году. И еще дочь выискала в интернете, что есть новые правила использования елэнергии, и что с 1 января 2011 года пеня есть — 0.1% за каждый просроченый день, но не больше 100% суммы долга в месяц и то 100% ставят, если должник злостный неплательщик, но мы же платим.

  • Energo Control Energo Control

   Правила для населения:
   За відхилення нарахованих сум за фактично спожиту електричну
   енергію від сум зарахованих платежів пеня не стягується.

   Также Правила не содержат порядок начисления пени, а лишь ссылаются на законодательство и возможность в договоре сторон предусмотреть пеню:
   За несвоєчасну оплату електричної енергії понад термін,
   обумовлений договором, споживач сплачує неустойку (пеню) згідно з
   законодавством та договором.

   то, что Вы указали 0,1% пени за кадый день это исходя из договора, то есть договорённость сторон а не предписание Правил.
   Конкретно Ваш вопрос есть пеня или нет? Открывайте договор и читайте — если в договоре пени нет то её нет.

 67. Большое спасибо!!!Благодаря вам мы выучили наизусть привила пользования. Таки пошли на сверку, и вместо долга более 400 грн. оказались должны всего лишь 20 грн. Оказалось, что два платежа с Ощадбанка, где четко указано ФИО, лицевой счет, адрес, но… неправильно указаны по вине банка показания счётчика…были перечислены на совершенно другой счёт и дата оплаты на день раньше. В РЭСе предложили написать заявление об ошибочном начислении нашей оплаты на чужой счёт. Мы все написали и быстро оплатили 20 грн. Но мы же неделю не спали???!!! Как теперь быть? Значит, когда пересични громадяни ошибаются то у них отключают свет, а когда РЕС или банк ошибается, то что делать?Это просто крик души. Когда мы должны государству или какому-то монополисту , то снас последнюю рубашку сдерут, а когда у государства денег нету для нас , хотя оно нам само все предложило, то мы ему должнв простить без всяких санкций.Просто устали уже все.Спасибо вам за ваше терпение, за ваши ответы. Судя по ответам, выочень подготовленный и мудрый человек.. Еще раз большое спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Вам осталось поставить свои ФИО и регион Украины, иначе наши недоброжелатели (такие есть) подумают, что мы сами себе пишем «браво» — комментарии! Да, кстати, страна должна знать своих героев, укажите регион Украины: в каком облэнерго так работают? По поводу «ошибаются» есть анекдот «кайф по советски (мы постсоветское государство) ЭТО КОГДА НОЧЬЮ ВЛАМЫВАЕТСЯ ОМОН, БЬЁТ ПРИКЛАДОМ ПО МОРДЕ, «ВСЕ НА ПОЛ, ЭТО УЛИЦА ЛЕНИНА 4?» «А ВЫ «НЕТ ВЫ ОШИБЛИСЬ ЭТО ЛЕНИНА 6»!

 68. Луганское энергетическое объединение, Счастьинский РЭС

 69. Наталья Наталья

  Добрый день! У меня такая ситуация. Существует долг за июнь 2002 год декабрь 2006г за электроэнергию. С 2007 года по сегодняшний момент задолженности не имеем. В 2011 году за этот долг вдруг энергетики вспомнили и начали отключать квартиру от электричества на площадке в подъезде, не предупреждая нас об этом. А после того, как отключали, оставляли бумажку с уведомлением, что отключены за долги, не указывая за какой период. Муж обратился в районный суд города с тем, чтобы признали отключение незаконным и списали долги по истечению 3-х летней давности, и суд вынес решение в нашу пользу. Энергетики подали апелляцию при этом не забыли в очередной раз прийти и отрезать нашу квартиру от электричества. Апелляционный суд отменил решение районного суда. Муж в свою очередь готовит иск в Высший суд по гражданским и уголовным делам. Да еще, после их отключения, мы подключали квартиру к электричеству самостоятельно. Подскажите какие у нас перспективы этого дела? Заранее спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Сами не подключайте в щитке. По всем отключениям это неправомерно, т.к. должно быть предупреждение. По судебной части не можем комментировать т.к. не видели решений. Рекомендуем написать жалобу в Антимонопольный (адрес на их сайте) с описанием отключений без предупреждения.

 70. Наталья Наталья

  Спасибо за ответ. Так, если мы сами не будем подключать, остаемся без электричества. Мы считаем, что их действия не законны, пока не пройдем все судебные инстанции. А чем они интересно руководствуются?

  • Energo Control Energo Control

   От соседей удлинитель. Вышлите скан судебных решений.

 71. Татьяна Татьяна

  Добрый день. У меня отключили электроэнергию за неуплату. В дверях оставили квитанцию об отключении. Счетчик находится на лестничной площадке. Счетчик не опломбировали, а просто рубильник замотали проволокой. Я оплатила долг за электроэнергию и самостоятельно подключила электроэнергию. Какие меня ждут штрафные санкции? Спасибо за ответ.

  • Energo Control Energo Control

   Если пломб не было, просто проволока, то есть если на ней не было пломб, то за сохранность проволоки никто не отвечает.

 72. Анна Сердечная Анна Сердечная

  Мне отключили электричество. в двери торчала бумажка от «Киевээнерго» с информацией о том, что за мной долг 16250 квт (т.е. получается что я за свет вообще не платила никогда, хотя я плачу регулярно). написано, что включат если я оплачу долг и сумму за подключение в размере 78 грн. Куда идти, кому жаловаться?

  • Energo Control Energo Control

   Должны были вручить предупреждение об отключении и выждать срок после вручения 30 дней. Отключение без предупреждения с вручением бумажки в день отключения — неправомерно. На нашем сайте образец обращения в Антимонопольный комитет. И копию в облэнерго. Обычно когда они видят тезисы об обращении в антимонопольный (который их штрафует) то включают.

 73. Лилия Лилия

  Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста куда можно обратиться с жалобой, чтобы был от этого результат..и можно ли в нашем случае обратиться в прокуратуру. У нас многодетная семья-3е детей, 13 лет,9лет,и 1,5года. Я нахожусь в декретном отпуске, двое старших детей- от первого брака. Алименты не получаю, так как бывший муж ссылается на проблемы вечные, а исполнители говорят-ничего с ним сделать не можем.Поэтому вынуждена подрабатывать находясь в декретном отпуске. В основном всю семью тянет муж, квартира в кредите, поэтому не всегда получалось заплатить во время. Месяц назад нами было получено уведомление(на почте забрали), что за вами числится долг, в случае неуплаты в течение месяца отключим. Мы заплатили часать долга. Остался долг 300грн. В день отключения, 30 июля, мы были на работе оба, и я тоже. Дети дома были сами, младшая у сестры. В этот день нам отключили свет, обнаружили мы это в 19,00 вечера, когда пришли с работы. Холодильник уже не держал холод, а дети поели творог, который скорее всего уже подпортился. В итоге отравление-всю ночь детей рвало, повысилась температура до 38. Под утро стало легче, мы оказали им первую помощь. Поехали в больницу, там выписали лекарства, предложили лечь в инфекционку, но там всё забито из-за жары, поэтому мы решили пронаблюдать их дома.С утра мы поехали в облэнерго. Там очереди. На вопрос мой -почему не предупредили, не постучав в двери-ответ не обязаны. Я показала удостоверение многодетной семьи и обяснила, что детям очень плохо, температура, отравление, надо в больницу,объяснила, что есть 1,5годовалый ребёнок, и попросила дать сразу квитанцию на поключение- 310грн у нас это стоило, чтобы пока идёт сверка по книжкам я побежала оплатить. На что мне ответили- нет, ждите сверку, потом вам дадут квитанцию, потом принесёт оплату и вам скажут когда подключат. На моё- у меня детям плохо очень, давайте ускорим это всё- мне сказали- «ну и что!», эт ваш проблемы, надо было платить. Пока делали сверку, пришло время обеда.. обед с 12-до 13.. я прибежала с квитанцией в 12,10 и просила взять её и сказать мне, когда ждать подключение.. на что мне сказали ждите перерыва. Я ходила по всем кабинетам, в слезах, потому что дети звонили и говорили, что им плохо, даже предлагала заплатить дополнительно за обслуживание во время перерыва- на что мне сказали..при чём здесь мы и ваши дети. В 13,00 за 5 минут у меня взяли квитанцию, я рассписалась в заявлении на подключение и поехала к детям. Я настолько была поражена бесчеловечности этих женщин-работниц, что не могу оставить это безответственно. По всем видимости бессонная ночь перед и день нервов дали о себе знать, вечером у меня была темп 38,5. Обещанное подключение на след день, т.е. 1 августа так и не состоялось, потому что монтёр, видите ли не досмотрел номер квартиры, и стучал вообще непонятно куда. Я звонила начиная с 12 дня в облэнерго, просила связаться с монтёром, проверить точно ли он прийдёт, на что получила ответ- это их мобильные тел, мы им не звоним, а они сами планируют свой день. В итоге только в 16,00 они удосужились поднять свои данные и выяснили, что номер квартиры у монтёра в наряде написан был неразборчиво.Так без света мы прожили 3 дня.
  Важность решения вопроса подключения была 31 июля, потому что в нашем облэнерго висит объявление, что 1,2,3 августа работа с абонентами не производится, потому что базы закрыты. Это мы обнаружили, когда к ним пришли. Получается, что они отключают людей 30 и 31 июля, а потом 1-3 августа не работают, свериться не могут, а 4,5- выходные. И так люди сидят без света неделю, пропадают продукты, травятся дети, и т.д.
  Прошу ответить, как можно наказать за такой беспредел и нечеловечность? Кто даёт им право отключать людей за любые долги, и не предоставлять возможность подключения в течение недели?.. ведь всё это они делают специально
  Спасибо за ответ

  • Energo Control Energo Control

   1. точную дату когда «получено уведомление(на почте забрали), что за вами числится долг»;
   2. как Вы получили это предупреждение (под подпись или иначе).
   3. ФИО кто получал и ФИО на кого оформлен лицевой счёт?
   4. Вы оплатили за подключение, сколько?

   Мы правильно поняли: отключили 30-го июля, в дату, указанную в предупреждении?
   «обещанное подключение на след день, т.е. 1 августа так и не состоялось» они могут и 20:00 включить, (некоторые работают не в одну смену).
   «1,2,3 августа работа с абонентами не производится, потому что базы закрыты» ЭТО БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ — СФОТОГРАФИРУЙТЕ ВЫШЛИТЕ! (energy-mk@mail.ru)
   Если Вы оплатили, то подключить должны не более чем за три дня.

   • Лилия Лилия

    В предупреждении о отключении даты отключения не было, оно пришло примерно 25 июня, там было требование погасить долг в течение месяца, и ниже В случае непогашения будет произведено отключение.. всё.., к сожалению не могу найти это предупреждение..как назло, но мы сфотографировали в тот день издевательств все их объявления, и даже снимали на видео (на моб тел) как они разговаривали с нами, также зафиксировали отравление детей. Всё Вам вышлю, и детально объясню..спасибо!

 74. yulia yulia

  Здравствуйте.Подскажите ,что делать жителям общежития,которым отключили электроэнергию не энергопоставщики, а непосредственно управляющие общежитием.Догов по электроэнергии нет.

  • Energo Control Energo Control

   По общежитиям и вопросам аналогично Вашему нельзя однозначно ответить: необходимо смотреть устав управляющего общежитием лица (как прописаны основания отключения).

 75. Александра Александра

  Добрый день!!!у меня сложилась довольно странная ситуация: за 6 дней меня оповестили что отключают свет на 23 дня (9.00 8.08.2012 по 17.00 31.08.2012) в связи с кап.ремонтом ежедневно, с включением на ночь. отключают весь район. в такую аномальную жару без кондиционера,холодильника и т.п. просто невозможно существовать!!!
  правомерно ли отключают электроэнергию на такое длительное время??? возможно ли как-то воздействовать на электро сети?
  заранее спасибо

  • Energo Control Energo Control

   Если в Вашем договоре на поставку электроэнергии указана 3-я категория, то перерывы могут быть до 24 часов. То есть в правовом поле не повлияете. Как вариант: повлиять можно коллективным письмом (указать, что за два месяца до выборов этими месячными ремонтами руководство облэнерго создаёт напряжённость избират. и.т.д. и.т.п. ).

 76. Павел Павел

  Помогите разобраться!!!
  Вчера 05.09.12г. в мое отсутствие прекратили энергоснабжение в квартиру обманув соседей. После чего главный инженер предложил написать заявление на осмотр ПУ.
  В квартире заменен электросчетчик 05.12.08 г. о чем составлен наряд, копия имеется. Сегодня 06.09.12 г. предлагается вернуть снятый счетчик — местонахождение которого мне неизвестно (его забрал монтер). других вариантов рассмотрения не предлагается. Очень буду благодарен за помощь.

  • Energo Control Energo Control

   Причина отключения?
   по вопросу счётчика 2008 года, который якобы остался у Вас, какие документы это подтверждают? То есть, именно то, что счётчик У ВАС ОСТАВИЛИ! Ведь есть только акт про замену: «СНЯТ ТАКОЙ ТО СЧЁТЧИК ПОСТАВЛЕН ТАКОЙ ТО»
   Если отключали за долг, то оплатите и включайтесь.
   Если честно, мы не поняли «других вариантов рассмотрения не предлагается» — пожалуйста подробнее о варианте который предлагается.

   • Павел Павел

    электоромонтер который пломбировал новый счетчик не внес
    данные в систему и в течении 3 лет я платил за электричество как за старый счетчик.
    В наряде нет ни одного слова что счетчик оставлен мне как потребителу

    • Energo Control Energo Control

     Если счётчик установили и опломбировали, Вы никому ничего не должны. про старый счётчик Вы ничего не знаете. Документ — Акт замены у Вас должен быть. Если будут пугать отключением сообщите им о том, что будет жалоба в Антимонопольный комитет (это для них штраф в случае неправомерного отключения, отключать могут за долг и за нарушение Правил).

 77. Ирина Ирина

  Здравствуйте!
  По документации в РЭС у меня отключили электроэнергию за долги. ( У меня оформлена субсидия) Предупреждения о долгах получала, уведомления об отключении не было. Узнала, что у меня якобы отключена электроэнергия от контролера, снимающего показания счетчика( на тот момент долг был погашен). На самом же деле меня не отключали, а ошибочно отключили мою соседку. Я писала заявление на имя начальника РЭС, мне ответили, что меня действительно отключили и я должна оплатить квитанцию за повторное подключение к электроэнергии. Как быть в данной ситуации? Должна ли я платить за повторное подключение, которое фактически никто проводить не будет?

  • Energo Control Energo Control

   Учитывая ошибку в адресе отключения а также учитывая обстоятелбства Вашей оплаты Вы никому ничего не должны. Если будут требовать оплату за чужое отключение — обращение в Антимонопольный.

 78. Татьяна Татьяна

  Здравствуйте!
  Возможно ли списание долга за электроэнергию 2002 года по инициативе потребителя, если облэнерго не обращается в суд?

  • Energo Control Energo Control

   Долг 2002 года не является долгом. Период исковой давности 3 года. Кстати, было персонифицированное списание долгов в 2006-2007, Ваш долг должен был попасть в реестр на списание. Это была тогдашняя инициатива тогдашнего правительства: все безнадёжные долги списать, энергопоставщики формировали реестры безнадёжных должников, возили защищали в Киев, после списывали.

   • Татьяна Татьяна

    Прошу прощения, ошиблась, долг 2005 года.
    Но как доказать облэнерго, что не является долгом? Давность ИСКОВАЯ, а в суд никто не подаёт. Из-за долга были отключения, и ещё будут.
    Оплачивать долг не собираюсь, т.к. это штраф за нарушение — «отключена катушка напряжения (повреждена пломба)». Это согласно акта, на самом деле счетчик, который находится на фасаде частного дома, украли.

    • Energo Control Energo Control

     Если будут отключать — пишите в Антимонопольный комитет, их оштрафуют. А пока напишите уведомление: такой то долг считаю неправомерно начисленным а срок исковой давности пропущенным.

     • Татьяна Татьяна

      Что просить (требовать) в таком уведомлении?

     • Energo Control Energo Control

      Вы их уведомляете о невозможности взыскания в связи с пропущенным сроком исковой давности (со ссылками на нормативные документы).

 79. Cергей Cергей

  Здравствуйте.Чтобы долго не писать все наши мытарства выложу вам заявление в прокуратуру. У меня единственный к вам вопрос с кем я должен заключить договор на получение электроэнергии?

  Я являюсь председателем садового товарищества «Виктория», которое входит в Совет садовых товариществ массива «Степной» (объединение). В мае месяце 2012 года гр. Несук Наталья Александровна приобрела садовый участок по ул. Малиновая-207. На участке находится домостроение пригодное для проживания и к домостроению было проведено электричество.
  В августе месяце ко мне обратился отец гр. Несук Н.А. Несук Александр Петрович с просьбой разъяснить организацию снабжения электроэнергией в садовом товариществе. Дело в том, что на кануне к нему подошел гр. Супрунов В.А. и представился председателем товарищества «Энергетик». Он потребовал заключить с ним договор на обеспечение электричеством его домостроения и заплатить за переоформление договора 280 гривен. На что Несук А.П. согласился, но попросил выдать ему платежный документ на внесенные им деньги. На что Супрунов В.А.ответил отказом.
  Я пояснил гр. Несуку А.П., что юридический статус Супрунова В.А.- неоформленный работник Совета садоводческих товариществ массива «Степной». После чего Несук А.П. обратился к председателю правления Совета садоводческих товариществ массива «Степной» Пепелову Геннадию Александровичу за разъяснением по данному вопросу, на что Пепелов Г.А. ответил ему, что он не занимается снабжением электроэнергией садовых участков. Девятого августа 2012 года Несук А.П. написал заявление в правление ССТ массива «Степной» с требованием заключить с ним договор об обеспечении электроэнергией согласно действующего Устава ССТ массива «Степной» и Правил пользования электрической энергией для населения.
  Третьего сентября 2012 г. я заказным письмом направил заявление гр. Пепелову Г.А. с требованием рассмотреть на правлении массива нарушение законодательства Украины в организации снабжения садоводов электроэнергией. Четвертого сентября 2012 г. гр. Супрунов В.А. отключил электроснабжение домостроения гр. Несука Н.А., я это видел лично. В действиях Супрунова В.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст.356 УК Украины «Самоуправство». Кроме того Супрунов В.А. совместно с другими незарегистрированными работниками только в текущем году подключил к электрическим сетям ТП-1043 массива «Степной» примерно 50 строений, получив за это около 200 тысяч гривен, данные деньги он присвоили. Так же Супрунов ежемесячно с каждого садового участка собирает примерно 10 гривен (за обслуживание). К ТП-1043 присоединено около 500 потребителей, деньги за подключение им были присвоены. В данном случае в действиях Супрунова В.А. усматриваются признаки преступления предусмотренные ст.191 ч.1 УК Украины (присвоение, растрата имущества).
  Шестого сентября 2012 г. состоялось заседание правления ССТ массива «Степной», на котором я потребовал от Пепелова Г.А. незамедлительно подключить домостроение Несук Н.А., так как в соответствии с Правилами пользования электрической энергией для населения, отключение произведено незаконно, а так же принять меры по отстранению Супрунова В.А. от обслуживания ТП-1043, и обслуживать ее техническим персоналом ССТ массива «Степной», сбор денег с садоводов за потребленную электроэнергию производить кассиру массива «Степной». На что Пепелов Г.А. мне ответил, что он не занимается электроснабжением садовых участков. В данном случае в действиях Пепелова Г.А. усматриваются признаки преступления предусмотренные ст.367 УК Украины (служебная халатность)
  Прошу в соответствии со ст.25 закона Украины «Об объединении граждан» провести проверку организации работы ССТ массива «Степной» по электроснабжению садовых участков, так как не соблюдаются нормы и правила, установленные законодательством Украины, имеются многочисленные финансовые нарушения, что приводит к нарушению прав и законных интересов граждан. Дать мне ответ в установленный законом срок.

  • Energo Control Energo Control

   Без уставов мы Вам не скажем (уставы товариществ, где находится дача, откуда и как туда поставляется электроэнергия. В уставах должны быть прописаны вопросы для дачников по вопросам подключений отключений и прочих вопросов связанных с электроэнергией).

   Но как бороться с такими «хозяевами жизни» — подскажем!

   1. соберите свидетельские показания о незаконных работниках и сборах денег непонятно на что (кто когда чего делал);
   2. поговорите с руководителем «крышей» того электрика «Афони», скажите «собрал вот папку показаний по Вашим злоупотреблениям и махинациям» (в папке ничего нет но вы её не открываете не показываете там просто пару десятков старых газет). Если будете валять дурака, то с периодичностью одни день буду пересылать это всё в КРУ (на предмет учёта средств) в санэпидемстанцию (на предмет соответствия мест хранения мусора), в налоговую (на предмет не оформленного труда), в госэнергонадзор (эксплуатация линий, ТП, прочего). 3. Теперь самое главное: скажите: «инспекций проверок будет много, всех принять, уделить внимание … А если найдут чего? Подумайте, не проще ли дачу включить…»

 80. Спасибо. Мы пишим уже месяц во все инстанции.Завтра иду в исполком с заявлением о проверке уставной деятельности СТ

 81. 10 жовтня 2012 року працівником Кіцманського РЕМу , прізвища не назвав, посвідчення не пред»явив, було знято електричний лічильник в будинку , що знаходиться в моїй власності за адресою с.Ошихліби Кіцманського району в присутності моєї матері Канюк Н.Ф., яка на той час була на моєму подвір»ї та мала доступ до будинку.Мотивом для зняття лічильника була невідповідність показників лічильника та даних у відомості працівника та погрози з боку працівника , що при ненаданні дозволу на демонтаж лічильника , ним буде відключено мій будинок від постачання електроенергії за неуплату.
  Зняття лічильника відбулося без мого відома та попередження.
  11 жовтня 2012 року при звірці в Кіцманському РЕМі показників лічильника та квитанцій про оплату за електроенергію, вияснилося:1. що показник лічильника відповідає показникам для здійснення оплати по квитанції.2. що опломбування не було пошкоджене.3. що невірний показник було отримано телефонним дзвінком , і не відомо , хто помилився – моя мама чи контролер РЕМу.4. що у відомостях при звірці показників лічильника навпроти мого прізвища стоять не мамині підписи.
  Акт , складений працівником РЕМу не був підписаний моєю мамою по причині , що вона не була згідна з тим показником , який писав працівник, оскільки різниця була в недоплаті 1500 кват .Також працівник сказав, що оскільки в даному будинку ніхто не проживає, для під»єднання лічильника потрібно його вивести на вулицю та придбати для нього коробку.Дані роботи проведено. Чи правомірні дії працівника РЕМу?

  • Energo Control Energo Control

   Ніяку коробку на вулицю Ви не маєте ставити, оскільки за договором Вас все влаштовує. Якщо хочуть, то за свій рахунок коробки ставлять. Так і пишіть їм.
   А ще знайдіть на нашому сайті скаргу в Антимонопольний комітет, переробіть і надайте з такими тезами: «ми купуємо електричну енергію за договором, місце встановлення лічильника погоджено сторонами, нас все влаштовує як є, а якщо будуть погрози відключення, то — далі тези зі скарги до Антимонопольного».

 82. Александр Александр

  Пришли с РЭСа, нагрузили по поводу замены автомата на 16 ампер (стоит на 24 ресовцы устанавливали) а также по замеру контура (цена 300грн). Написали соответствующий акт.
  ВОПРОС: Должен ли я оплачивать все эти «услуги» и где прописана политика их цен???

  • Energo Control Energo Control

   Автомат должен соответствовать разрешённой мощности. Смотрите в проекте какой указан.
   Контур (замер) Вы закажите в любой организации (ищите в газете) это будет дешевле.

 83. Вячеслав Вячеслав

  Здравствуйте!
  Мою квартиру в которой на данный момент никто не проживает после покупки, отключили от эл.энергии при этом мне не предоставлялось никаких уведомлений об отключении. Только оставили в дверях рваный кусок бумаги с текстом «Ув абонент кв 141. вас отключили от сети по п 30. Обращаться Карпенко 2/1.». Прийдя по данному адресу мне сразу выписали три квитанции на сумму 176,16грн.(откл, подключение и штраф).
  Последняя проплата была 07.07.2011 годом и за это время счетчик накрутил всего 19 кВт.
  Помогите разобраться. Правомерны ли действия энергетиков и как мне следует поступить в данной ситуации?

  • Energo Control Energo Control

   Возможно отключение было за какой то долг. А те 176 это не «штраф» а плата за отключение/подключение.
   Возможно было так. Читайте за что плата в расшифровке 176 гривен.

 84. Влад Влад

  Во время работы электрооборудования сгорел предохранитель, установленный в опломбированном шкафу вместе со счётчиком. Пришлось сорвать пломбу и заменить предохранитель. Через день пришёл работник электросетей, который каждый месяц снимает показания счётчика и проверяет пломбы. Он составил акт снятия пломбы. После вызова на комиссию назначили штраф, будто пломба сорвана полгода назад ( когда пломбировали счётчик)и похищена эл. энергия по отводной мощности 50 кВт/ сутки на сумму 22000 грн. Неправильной работы счётчика не установлено. Подскажите, как бороться в этом случае с этими ур..ми.

  • Energo Control Energo Control

   Это типичный лохотрон в части периода расчёта. А вот в части всех обстоятельств, расчёта (формулы) то вышлите Акт о нарушении, расчёт, договор на energy-mk@mail.ru.
   Двух одинаковых ситуаций не бывает. Методика весьма объемная, в случае с пломбой должны были также снимать оплаты за период. Все нужно считать (сколько правомерно а сколько лохотрон), а исходные данные — акт и Ваш договор с приложениями.

   • Влад Влад

    Сегодня вручили расчёт. Осталось 10 дней для подачи в суд…

 85. Наталия Наталия

  2 вересня 2012 року працівником РЕМу Києвосвятошинського району, були зняті показники лічильника в будинку , що знаходиться в моїй власності за адресою с.Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району в присутності моєї дружини.Мотивом для зняття показників лічильника були планова перевірка.В ході виявилось що лічильник п’ятизначний ,а по всім документам та квитанціям чотиризначний,був встановлений 2001р.За ввесь час (11 років) контролери раз в квартал проводили перевірку лічильника,візуально перевіряли пломби та показники ,все всіх влаштовувало, на томість ми без всяких затримок,сумнівів платили як нам сказали чітко по чотирьох значному лічильнику як було указано в договорі.В ході перевірки виявили недоплату,взагалі бардак зі сторони РЕМу
  Після ситуації що виникла нас викликали в адміністрацію «Київобленерго» по вулиці Сирецька і видали рахунок на оплату за електроенергію з урахуванням різниці недоплати в сумі 7 131,25грн.
  З усієї ситуації що склалась я звичайно в шоці, провина організації очевидна, лічильник був установлений не тієї марки що повинен був установлений,чи то не кваліфіковані контролери проводили огляд протягом 11 років.Що робити в такій ситуації дайте будь ласка відповідь?

  • Energo Control Energo Control

   Для повної відповіді необхідна інформація:
   1. Скільки кВт.годин Ви сплачували на місяць?
   2. Точна назва моделі електролічильника.

 86. НатяльяН НатяльяН

  Доброго дня! Я поставила 3х зонний лічильник і справно по ньому плачу. З новими тарифами про понад 150 кВт., до нас почали находити квитанції з сумами, які не співпадали з моїми розрахунками. В серпні прийшло повідомлення про борг за електроенергію. А в жовтні 30го без всяких повідомлень і попереджень, нам в щитку відключили світло , не зважаючи на те, що я була в дома, ніхто навіть в двері не позвонив. Вийшовши на площадку з дверей випав папірець в якому йшлося про відключення ,а сума вказана надрукованим була перекреслена двічі і ручкою виправлені суми 140грн, 190грн; 266грн.. Вивчаючи постанову ( 23.04.2012 З 1 жовтня 2012 року Постановою НКРЕ вiд 13.09.2012 року № 1183, вносяться змiни до Постанови НКРЕ вiд року №497 «Про встановлення тарифiв на електроенергiю, що вiдпускається населенню ), я не знайшла тарифи , якими керується Рівнеобленерго. Не вказано, що для 3х зонних є понад 150 кВт. Там чітко вказано, для що для 3х зонних, які користуються пільгами є інша ціна коли понад 150 кВт, а в мене пільг ніколи не було і немає. Чи маю я рацію? Чи можливо, я помилилася і мені потрібно оплатити ту не зрозумілу суму? Роз»ясніть будьте ласкаві . Дякую .

  • Energo Control Energo Control

   Для ответа необходимо знать:
   1. Ваш тариф (есть тариф электрообогрев или нет);
   2. показания счётчика после установки за каждый месяц по каждой тарифной группе;
   3. Ваши расчёты (как Вы считали).

   • НатяльяН НатяльяН

    1. У нас звичайний тариф, без обігрівачів і плит!
    2. Лічильник поставили в жовтні 2010.Що стосується показників, жодного разу вони не співпадали з їхніми (на квитанціях одні, я передаю реальні.) Лічильник на площадці, але до нього ніхто не приходить, так як кажуть, що не розуміють,як знімати покази і взагалі це моя проблема!Це вислови працівників, наче я за їх кошт втановила і не плачу! Я можу написати за березень 2012
    мої :
    Е1(пік) 583-546 = 37 кВт х 42,03 грн. = 15.55 грн.
    Е2(напівпік) 2036-1924=112 кВт х 28,02.грн. = 31,38 грн.
    Е3(ніч) 1636-1527=109 кВт х 11,20 грн. = 12,21 грн.
    59,14 грн
    квитанція: кВт.год. Сума

    Е1 624 — 528 = 96
    Е2 2159-1875=284
    Е3 1755-1473 = 282.
    дальше в них ідуть
    1) поточні нарахування, тариф
    0,3503;0,2335;0,0934 грн. (без ПДВ) 150 кВт — 28,64грн.
    2)поточні нарахування,тариф
    0,4560;0,304;0,1216грн (без ПДВ) 268 кВт — 66,78грн.
    95грн.42 коп

    • Energo Control Energo Control

     Суть проблеми — невірно зняті покази лічильника. Шукайте на нашому сайті звернення до антимонопольного комітету, додайте Ваші пояснення в частині «жодного разу вони не співпадали з їхніми», далі додайте «Лічильник на площадці, але до нього ніхто не приходить, так як кажуть, що не розуміють,як знімати покази» після чого зазначте, що відключили без попередження. Адресуйте це 1. Антимонопольний комітет (адресу на їх сайті), 2. обленерго, 3. філія облнерего за місцем проживання.

 87. НатяльяН НатяльяН

  То все таки існує для мого випадку з 3х зоним лічильником понад 150 кВт. чи ні? Тому що по різному набігає кВт , якщо додати всі Е , як це робить Рівнеобленерго, можебути 200,250кВт . Мене дуже цікавить це питання. Дякую за допомогу!

  • Energo Control Energo Control

   3-тарифний лічильник дає право купувати в різні періоди часу з різним коеф. від загального тарифу:
   тобто Ви також сплачуете за понад 150 підвищену ціну по кожній тарифній групі, але з Вашим тарифним коефіціентом.

   Лише електрообогрів (офіційно існуючий) передбачає відсутність підвищення тарифу за обсяг понад 150 кВт..
   Якщо Ваш будинок не є будинком з електроплитою або електрокотлом то понад 150 кВт.годин діє інша величина.
   Дивіться тарифи з таблиці (станом на 12.11.2012), по кожній тарифній групі рахуйте.

   ТАРИФИ
   на електроенергію, що відпускається
   населенню і населеним пунктам

   ——————————————————————
   | Категорії споживачів |Без ПДВ|ПДВ |З ПДВ|
   |———————————————+——-+—-+——|
   |1. Електроенергія, що відпускається: | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |1.1. Населенню: | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |за обсяг, спожитий до 150 кВт·год | 23,35 |4,67|28,02|
   |електроенергії на місяць (включно) | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год | 30,4 |6,08|36,48|
   |електроенергії на місяць | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 23,35 |4,67|28,02|
   |будинків сімейного типу незалежно від обсягів| | | |
   |споживання електроенергії | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |1.2. Населенню, яке проживає в сільській | | | |
   |місцевості: | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |за обсяг, спожитий до 150 кВт·год | 21,6 |4,32|25,92|
   |електроенергії на місяць (включно) | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год | 28,1 |5,62|33,72|
   |електроенергії на місяць | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 21,6 |4,32|25,92|
   |будинків сімейного типу незалежно від обсягів| | | |
   |споживання електроенергії | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |1.3. Населенню, яке проживає в житлових | | | |
   |будинках, обладнаних у встановленому порядку | | | |
   |кухонними електроплитами та/або | | | |
   |електроопалювальними установками (у тому | | | |
   |числі в сільській місцевості): | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |за обсяг, спожитий до 250 кВт·год | 17,95 |3,59|21,54|
   |електроенергії на місяць (включно) | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год | 23,35 |4,67|28,02|
   |електроенергії на місяць | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 17,95 |3,59|21,54|
   |будинків сімейного типу незалежно від обсягів| | | |
   |споживання електроенергії | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |1.4. Населенню, яке проживає в | 17,95 |3,59|21,54|
   |багатоквартирних будинках, не газифікованих | | | |
   |природним газом і в яких відсутні або не | | | |
   |функціонують системи централізованого | | | |
   |теплопостачання, незалежно від обсягів | | | |
   |споживання електроенергії | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |2. Електроенергія, що відпускається: | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |2.1. Населеним пунктам, крім гуртожитків | 30,4 |6,08|36,48|
   |———————————————+——-+—-+——|
   |гуртожиткам | 23,35 |4,67|28,02|
   |———————————————+——-+—-+——|
   |2.2. Населеним пунктам у сільській | 28,1 |5,62|33,72|
   |місцевості, крім гуртожитків | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |гуртожиткам у сільській місцевості | 21,6 |4,32|25,92|
   |———————————————+——-+—-+——|
   |2.3. Населеним пунктам, що обладнані | 23,35 |4,67|28,02|
   |кухонними електроплитами та/або | | | |
   |електроопалювальними установками (у тому | | | |
   |числі в сільській місцевості), крім | | | |
   |гуртожитків | | | |
   |———————————————+——-+—-+——|
   |гуртожиткам, що розташовані в будинках, | 17,95 |3,59|21,54|
   |обладнаних кухонними електроплитами та/або | | | |
   |електроопалювальними установками (у тому | | | |
   |числі в сільській місцевості) | | | |
   ——————————————————————

 88. НатяльяН НатяльяН

  Скажу Вам відверто, ми вже місяць переглядаємо ці таблиці, маємо ЛИСТ
  від 23.03.2011 р. N 1951/09/17-11
  Народному депутату України
  Гримчаку Ю. М.

  Так, відповідно до пункту 1.8 Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 «Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам», за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки з населенням проводяться за тарифами, визначеними у пунктах 1.1, 1.3 або 1.4 цього Порядку, та відповідними тарифними коефіцієнтами:
  За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
  — 0,7 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
  — повний тариф в інші години доби.
  За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
  — 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
  — повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
  — 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
  З повагою,

  Голова Комісії С. Тітенко
  Я не бачу тут себе і доцільність сплати понад 150 кВт. Як можна без досконалого знімання показників (лічильник дозволяє це робити що тиждня по різних зонах)визначити в який час я використала 150, а якщо я використала цей тариф в ночі? А потім в пік 30 і напівпік 100. Наскільки я памятаю Держава просить допогти і зняти напругу в ніч, а енерго значить нараховує на цю зона збільшену ціну? Не розумію…

  • Energo Control Energo Control

   Дія тарифів з таблиці «до150» «понад 150» діє на Вас також, тільки Ви ще
   табличні тарифи МНОЖИТЕ на ЗНАЧЕННЯ за періодами часу:
   — 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
   — повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
   — 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
   Якщо спожили в години максимального навантаження енергосистеми понад 150 кВт.годин, то все, що до 150 на тариф який діє до 150 і на коеф 1,5, а все що понад 150 на тариф який діє за понад 150 і ще на коеф 1,5. Так само і для двох інших «повний» і «0,4».
   Тритарифний лічильник не дає право ігнорувати дію алгоритму «до 150» «понад 150», Вам надано лише право застосовувати коефіцієнти.
   Якщо немає електроопалення і тритарифний лічильник в квартирі, то економії майже не виходить.

 89. Здравствуйте, подскажите что можно сделать??? У нас магазин в области, была смена собственника, в связи с этим перезаключаем договор, , завтра истекает 20 день расторжения договора со старым собственником, т.е. объект будет обесточен. По данному объекту у нас все документы собраны, подписаны и согласованы, кроме акта допуска( отдали на согласование в облэнерго 7 дней назад) и ответа нет.Нами было написано письмо с просьбой подписать акт допуска без отключения объекта, но в этом нам отказали, а акт допуска могут подписывать до 30 дней, если нет замечаний, и еще отдать на доработку на 15 суток. Подскажите, что можно сделать???

  • Energo Control Energo Control

   Весь смысл акта допуска — это допуск к эксплуатации вновь построенного или реконструируемого объекта. При смене лица (покупателя электроэнергии) никаких отключений не производится (если Вы не меняли мощность категорийность, точку подключения). Обращайтесь мы подготовим письмо со ссылками на антимонопольное законодательство, они переоформят.

 90. Да, я упустила самое главное, мы увеличили мощность,( была 1.07 стала 6.07) поставили трехфазный счетчик (согласно проекта ) НИК 2301 АП2 вместо ЦЭ6807БК точку присоеденения не меняли, все требования и просьбы Энергетического Объединения выполнили, только вот получается что акт допуска нам пдпишут или не подпишут 11.12.2012г. а вот отключат от сети 20.11.2012г. Если можете помочь в данном вопросе подскажите пожалуйста как с Вами связаться.

  • Energo Control Energo Control

   Наши контакты в разделе нашего сайта «Наші послуги» — «Інформація для замовника», вказані телефони 099 021-28-93, 099 021-28-95, energy-mk@mail.ru. Уточните пожалуйста: трёхфазний счётчик был опломбирован и включен? Если был включен, то когда?

 91. Надежда Надежда

  Здравствуйте, очень нужна ваша помощь.
  Мы живем в дачном поселке. Несколько дней назад пришел председатель и отключил дом от электроснабжения, мотивируя это тем, что мы не заключили с ним договор. Мы — члены общества и пользуемся электричеством на основании общего договора общества с РЭСом, платим по счетчику всегда вовремя и наперед — у нас заплачено до конца ноября. Счетчик вынесен на фасад дома.
  Так как председатель отказывался лично принимать деньги, мы стали перечислять их на лицевой счет общества с указанием за что платим.
  Подскажите, пожалуйста, имеет ли право председатель требовать заключения договора и является ли это поводом для отключения электроэнергии. И что нам теперь делать?

  • Energo Control Energo Control

   То, что Вы платите за потреблённую электроэнергию уже есть подтверждением отношений сторон. С дачными кооперативами (и прочими кооперативами) всё зависит от устава. То есть в каждом кооперативе свой устав и на Ваши вопросы «имеет ли право» и «что делать» мы не можем ответить не зная положений устава Вашего кооператива.

   • Надежда Надежда

    То есть он имел право действовать только согласно уставу? Значит, тем более незаконно, так как в уставе не написано, что незаключение договора является поводом для отключения электроэнергии. Тем более, что действует общий договор на пользование электроэнергией между кооперативом (юридическим лицом) и РЭСом. Кроме того, согласно уставу, председатель не имеет полномочий отключать электроэнергию. Но вопрос в другом. Как нам поступить? Обращаться в суд? А как быть с электроэнергией? Кто способен помочь нам с подключением электроэнергии до решения суда, ведь мы не можем даже набрать питьевой воды?

    • Energo Control Energo Control

     В Вашем случае проще «настращать» председателя чем в судах ждать решения (подготовить письмо на 5-6 страницах (только не своими словами а языком нормативных документов), указать, что именно он будет нести ответственность в том числе и за моральный вред, обещать ему все проверяющие органы которые будут проверять деятельность кооператива и так далее).

 92. Лариса Лариса

  Здравствуйте, столкнулись с вопросом переноса линии. Согласно проектной документации запитка дома идет с улицы Д., на данный момент РЭС переподключает мою опору с улицы Н.(противоположная улица). Должны ли они в таком случае информировать меня о проведении данных работ, как собственика дом (изменяеться моя техническая документация) и в какие сроки (от електоснабжения дом отключен не были). Заранее спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Любое изменение — необходимо дополнение к действующей проектной документации. В Вашей документации меняется точка присоединения. Информировать должны, если было отключение. Мы рекомендуем обратиться к ним (в ответе попросить исполнить новую схему подключения и дату с которого дня новое подключение действует) и получить ответ (можете далее требовать изменить Ваш проект, можете приложить к старому проекту ответ со схемой), т.к. через какое то время может возникнуть вопрос «Ваша проектная документация не соответствует, восстанавливайте».

 93. Андрій Андрій

  Доброго дня. Сьогодні повернувся додому, а в мене в дверях повідомлення: «Міський РЕМ повідомляє, що згідно попередження від 22.11 Вас відключено від електромережі. За підключенням звернутись в абонентський відділ. За самовільне підключення Ви будете нести відповідальність згідно порушення Правил користування електричною енергією. Адміністрація міського рем. Контролер (підпис) Дата 17.12.2012»
  Ну і вимкнені тумблери. Борг був 72 грн. На скільки то правомірно?

  • Energo Control Energo Control

   Вы получали предупреждение об отключении? Акцентируем на слове «получали» то есть расписывались за получение, т.к. варианты «оставили соседям» или «в дверях» — не проходят. Если получали, проверьте сроки по Правилам:
   п.27. У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10
   днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному
   документі,
   та неотримання енергопостачальником повідомлення про
   оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про
   відключення електричної енергії.
   У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день
   після отримання споживачем попередження енергопостачальник має
   право відключити споживача від електричної мережі.
   Забороняється відключення споживачів перед вихідними та
   святковими днями.

   А если предупреждения об отключении не получали — то отключение неправомерно.

 94. Aлексей Aлексей

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи є правомірними дії з боку РЕМу стосовно заміни електронного 3-фазного (60 А-го ) лічильника, купленого за власний рахунок, на індукційний (20 А-ий) і не давши ніяких документів чи паспорта на цей лічильник. Заміну лічильника обгрунтували закінченням 6-ного терміну дії.
  Чи я маю право вимагати встановлення свого лічильника після повіки назад? І за чій рахунок це здійснюється?

  • Energo Control Energo Control

   Індукційний лічильник б/у коштує 10-30 гривень (99,99% що Вам не новий встановили). Термін повірки Ви маєте знайти: (модель лічильника наберіть в пошуковій системі Інтернету, знайдете параметри лічильника, в тому числі термін повірки). В будь якому випадку Ви можете вимагати повернення Вашого лічильника. Мотивуйте так: індукційний лічильник має клас точності «2», а Ваш (не знаємо яка модель) але не вище «1». Тобто Ваш лічильник (який зняли) точніше рахує обсяг електроенергії. Дії інспектора схожі на «халтуру» (впарили «дрова»).

 95. юрий юрий

  Здравствуйте. Помогите советом. В марте 2012 года у меня в квартире был отключен свет(без каких либо уведомлений). В этот же день умерла мама (она была в прединфарктном состоянии). Все деньги уходили на лекарства а потом и на похороны (при переноске из соседней квартиры). Яне мог сразу выплатить задолженность в размере 1000 грн. (за 6 месяцев) и был вынужден переехать с женой и 4-х летним ребенком к бабушке. В декабре 2012 года мы забрали бабушку из больницы (с переломом бедра) и решили вернуться в свою (3-х комнатную) квартиру т.к. у бабушки 1 комнатная и она ходит на утку. В однокомнатной это проблематично. Жена взяла квитанцию о задолженности и поехала оплачивать. Там выяснилось (в ЛЭО) что задолженность составляет уже не 1000 грн. а 1240грн. Жена заплатила сумму задолженности и оплатила услуги за подключение электроэнергии 14.12.2012г.(пятница) в 10.00 утра. Ей сказали что свет подключат в течении 3-х дней (суббота тоже считается у них коротким рабочим днем). В среду (19.12.2012г.) мы перевезли все вещи и бабушку на квартиру ( в которой на протяжении рабочего дня 15-го,17-го,18-го,19-го числа находилась моя жена в ожидании представителей энергопоставляющей организации). По телефону (около 16-00) мне сообщили что подключение будут производить завтра т.е. 20.12.2012г. Мои попытки объяснить ситуацию по телефону не стали слушать и бросили трубку. Я вынужден был обратиться к соседу и он мне подключил переноску (1.5 мм сечение). На следующий день пришли контролеры (я был на работе) и составили акт о самовольном подключении. Я бежал с работы домой по звонку жены и в это время сосед отключил переноску. Зайдя домой я честно признался что был действительно подключен но не знаю откуда. Они сделали вывод что скорее всего с подвала, потому как провод (обрезанный их работниками при отключении) не позволяет подключиться. Они составили акт,обязали меня сделать новый ввод в квартиру и уехали попросив меня приехать через пару дней на комиссию. Я приехал в назначенное время,подписал заявление о рассмотрении моего нарушения и они приступили к подсчетам. Через пару минут я узнал что у меня в течение года было несколько подключений и я должен еще 4тыс. 400 грн. На мои попытки объяснить что там никто не жил (изредко приходя для уборки) не реагировали показывая мне какие-то записи о нарушениях в компьютере. Сейчас собираю деньги для подачи в суд иска. Что ещё делать не знаю. Помогите советом. Заранее благодарен.

  • Energo Control Energo Control

   Мы рекомендуем: в порядке п.54 Правил пользования электроэнергией для населения обратиться с жалобой в Минэнерго Украины, описать всё как есть. По Вашему обращению будет выездная проверка, сосед пояснит, что был включен удлинитель, то есть убытков не было нанесено т.к. счётчик соседа всё учёл. В суд пока не нужно, т.к. могут списать без суда после проверки Минэнерго. Вышлите Акт, решение, пояснения на наш energy-mk@mail.ru.

 96. юрий юрий

  да,кстати — 4400 они насчитали за эл. энергию с последней поверки счетчика т.е. с марта2012 по декабрь 2012

  • Energo Control Energo Control

   4400 с марта 2012 по декабрь 2012 — есть подозрение, что «обсчитали».

 97. Юрист Юрист

  Здравствуйте, я юрист, наше предприятие (ЖКХ) предоставляет Ж-К услуги в перечень которых входит обслуживание внутридомовых электрических сетей, однако наши абоненты не оплачивают оказанные им услуги, трехсторонних договоров у нас нет, получается что электроэнергию предоставляет жильцам дома РЭС — долгов у жильцов за э/энергию нет, а обслуживаем внутридомовую электрическую сеть — Мы и долги у жильцов есть перед нашей организацией. Вопрос имеем ли Мы право лишать права пользоваться внутридомовыми сетя ми электроснабжения жильцов дома у которых долги за Ж-К услуги?

 98. Олена Олена

  Дорий день. прошу поради. на вулиці, де знаходиться 60 приватних будинків, проводять заміну електролічильників. Задля цього вже три дні поспіль вимикають електрику на цілій вулиці з 10.00 ранку до 16.30 вечора. З урахуванням того, що у великої кількості жителів — електроопалення, це спричиняє чималі незручності. Кажуть, що це триватиме ще дні зо три як мінімум. Чи правомірні такі дії? Чи є якесь обмеження по часу ( 2 — 3 — 4 години) для відключення в зимній період? Буду вдячна за допомогу.

  • Energo Control Energo Control

   Договір про постачання електроенергії має 3 категорію. Це передбачена перерва в електропостачанні до 24 годин. Також в ТУ є інформація про 3 категорію.
   Тобто мають право до 24 годин відключати.

   • Олена Олена

    навіть протягом 5 днів поспіль? чи не впливає зимній період? тут стоїть питання в опаленні будинків і залишенні людей без нормальних умов на тиждень.

 99. Наталия Наталия

  Подскажите ,пожалуйста.Счетчик стоит у нас в квартире,мы перенесли его с лестничной площадки лет 10 назад за наш счет представителями облэнерго.Вчера,когда нас не было дома ,приходили контролеры и сказали сыну,что нам нужно заменить счетчик(бесплатно!) и при этом обязательно вынести его обратно на лестничную площадку.Оставили номер телефона,чтобы согласовать,когда мы будем дома,чтобы произвести вынос счетчика на площадку и его замену.Скажите,пожалуйста,могут ли они требовать от нас перенести счетчик обратно на лестничную площадку,если мы не хотим этого делать?Долгов у нас нет и показания мы подаем ежемесячно 18 числа,как и установлено.Единственное НО,что нас часто не бывает дома,когда ходит контролер,но в тот же день мы перезваниваем и даем показания счетчика

  • Energo Control Energo Control

   У этого вопроса «две правды»:
   1. согласно договора стороны определили место установки счётчика в квартире (переставили, опломбировали, снимают показания и принимают их в расчёт);
   2. согласно проектного решения строительства дома счётчик должен устанавливаться в щитовой за пределами квартиры.
   Если Вы не подпишете любой документ об установке счётчика в щитовой, то для облэнерго будет весьма сложно заставить Вас: отключить не могут (хотя на словах могут угрожать отключением), единственно что могут это через суд просить привести в соответствие проектному решению (поставить счётчик в щитовую).

 100. Юрий Юрий

  Акт о выявленных нарушениях пользования электроэнергией был составлен в августе 2006года, я на это время уже был выписан. Прописан мой сын, но подпись поставил в Акте. На следующий день в РЕС мы узнали о насчитанном штрафе 2990грн. На заседание комиссии нас не вызывали. Мы отказались от выплаты этого штрафа. Отключения електроснабжения не последовало. Лишь в декабре 2008года состоялся суд, на котором нас не было и нас не уведомили. Копии иска мы не получали. В ноябре 2011года по не выполнению суда квартиру моего сына отключают от электроэнергии, где значится сумма 1154 грн. Мы только в этом случае узнаем о решении суд 2008года. Открытия исполнительного производства не было. Нам не сообщали. О решении суда мы узнаем от работников РЭС. Уведомляем их о том, что в Акте стоит подпись моя, и решение суда на мое имя, то РЭС возобновляет электроснабжение квартиры сына, но прислал уведомление на погашение долга на мой адрес, где долгов за оплату электроэнергии нет и Актов не составлялись. Только в 21.01.2013года отключили меня от пользования электроэнергии квартиру за долг по Акту августа 2006года и по решению суда декабря 2008года. Требуют у меня погасить долг в сумме 2990грн., а не 1154грн.
  Законы ли действия РЭС, отключая меня за долги 2006года, если я проживаю по другому адресу?
  Может ли считаться моя подпись в Акте действительной, если я не проживал фактически по адресу, а находился в гостях по адресу, где был составлен Акт?

  • Energo Control Energo Control

   Есть договорные отношения в части поставки(оплаты) электроэнергии по какому то конкретному адресу, каждый адрес это уникальный № договора и лицевой счёт».
   Очень интересно было бы посмотреть, как в правовом поле «перевели» долг с одного лицевого счёта на другой. В Украине нет ни одного нормативного документа по части таких действий. Соответственно отключать не имели оснований. Единственно, что возможно это передать в ДВС, но не отключать.
   Дело Ваше интересное: если Вас в 2011 на словах уведомили о заочном решении суда, то Вы ничего не узнали и не знаете о заочном решении, то есть, узнайте официально, и пересмотрите заочно принятое решение. Хотя можно и не пересматривать если не передано в ДВС.
   Что касается подключения, то необходимо подготовить обращение со ссылками на Правила и антимонопольное законодательство.

 101. Тарас Тарас

  Доброго дня. Щиро очікую на Вашу допомогу в наступному питанні.
  Маю у власності житловий будинок, який мною використовується виключно в літньо-весняний період. Сам проживаю в квартирі в іншому населеному пункті. В лютому 2009 року, мені зателефонували сусіди по житловому будинку та повідомили що будинок було відключено від енергопостачання працівниками філії обленерго. При цьому жодних повідомлень на адресу будинку не надсилалось, та нікому не вручалось. Наступного дня я зателефонував у філію обленерго щодо пояснення причин відключення, так як мною кожних два-три місяці, знімались показання лічильника та проводилась оплата за електроенергію, жодного боргу не було. Мені повідомили, що вважали, що в будинку ніхто не проживає, а згідно п. 30 ПКЕЕн якщо не має доступу до лічильника протягом 2 місяців, то мають право відключити. Я пояснив, що постійно там не проживаю, проте сплачую за електроенергію регулярно.
  Через декілька днів без жодних повідомлень та актів працівники обленерго відновили постачання шляхом підключення, про що я довідався вже наступного тижня, коли приїхав у будинок. Я продовжував користуватись електроенергією, сплачувати за неї. В 2012 році мені було видано нову книжку по сплаті за електроенергію.
  В січні 2013 року, без будь-яких попереджень, за моєї відсутності, було повторно відключено будинок від енергопостачання. В телефонній розмові запропоновано заплатити за повторне підключення.
  На мій письмовий запит, філія обленерго повідомила, що в лютому 2009 року мене було відключено згідно п. 30 ПКЕЕн. А при теперішній перевірці, відключення здійснено з причин виявленого самовільного підключення дротів до ПЛ-0,4 Кв. про що складено Акт (порушення п. 35 ПКЕЕн). Копії Акту так і не було надано. Тим же листом запрошено на засідання комісіїї, де буде розглянуто даний Акт.
  З огляду на те, що самовільного підключенння мною не здійснювалось, то і підстав для оплати за підключення вважаю не має.
  Підскажіть будь-ласка, чи є шанси вирішити питання через скарги, в які державні органи їх подати та як обгрунтовати мою позицію з точки зору Закону.
  Дуже вдячний за Ваш час.

  • Energo Control Energo Control

   В порядку п.54 ПКЕЕн, зверніться (опишіть події) до Міненерговугілля УКраїни (01001, Київ, Хрещатик, 30).
   Якщо Ви повідомляли покази електролічильника в квітанціях, та допускали до контрольного огляду не менш ніж один раз на 6 місяців, то відключення неправомірне (та подальші події з ніби то самовільним підключенням також неправомірні).

   • Тарас Тарас

    Дуже дякую! Скаргу підготував, проте виникло інше питання.
    Комісійний розгляд Акту про самовільне підключення, на який мене запрошено, відбудеться 08.02.13 в філії Миколаївобленерго. Із попередньої розмови з начальником стало зрозуміло, що «справжньою причиною відключення» було спонукання мене до заміни електролічильника. Поряд з тим, щодо складеного Акту він налаштований категорично. З приводу заміни лічильника в мене заперечень не має, однак, дякуючи Вашій відповіді, я впевнений в своїй правоті та за повторне підключення сплачувати наміру не маю.
    Тож питання: дочекатись розгляду Акту комісією чи направляти скаргу в Міненерговугілля вже зараз?

    • Energo Control Energo Control

     «дочекатись розгляду Акту комісією чи направляти скаргу в Міненерговугілля вже зараз?» — приймаєте рішення Ви.

 102. Дмитро Дмитро

  Доброго дня!
  Хочу попросити у вас поради. Вчора ввечері, прийшовши додому, я помітив, що згорів мій лічильник електроенергії, що знаходиться у спільному коридорі (тобто за межами квартири) Викликав чергових електромонтерів жеку (до них мені запропонувала звернутись диспечер РЕСу, куди я одразу телефонував) і вони зробили тимчасове підключення «напряму», попередньо узгодивши це питання з диспечером РЕСу. Мені залишалося лише піти сьогодні в РЕС та написати заяву на заміну лічильника, що я й зробив. Але там мені повідомили, що я самовільно підключився до мережі після відключення за заборгованість по оплаті ….04 квітня 2011 року. Дивно, минуло два роки, а вони лише тепер виявили самовільне підключення, хоча квитанції на оплату приходили справно, оплачувались теж справно, покази лічильника знімались працівниками РЕСу регулярно. І тепер вони ставлять мене перед фактом, що мені доведеться платити штраф за самовільне підключення, та оплачувати повторне підключення. А тепер повернемось у далекий лютий 2011 року. В той період у мене виникла заборгованість у сумі 325 грн, і 01 лютого 2011 року я отримав попередження про відключення від електроенергії у разі не сплати у 30-ти денний термін. 7 лютого я здійснив часткову оплату заборгованостя у сумі 200 грн. І ось 4 квітня прийшли електрики з рознарядкою відключити мою квартиру від електромережі за заборгованість у сумі 395 грн 89 коп, тут мушу зазначити, що така сума виникла у березні місяці, я отримав на неї квитанцію у перших числах квітня, і сплатити повинен був до 20 квітня включно. Але електрики маючи вказівки свого начальства, відключили електрику, дома в цей час був лише мій неповнолітній син. Причому відключили вони світло дуже просто, вимкнули автомат та відкрутили один провід, ніяких пломб при цьому нікуди не ставилось, тож мені не склало особливого труда прикрутити провід та ввімкнути автомат. І от після цих подій я, як і завжди, отримував квитанції на проплату з показниками лічильника, проплачував їх, і все було чудово до сьгоднішнього дня, поки в мене не згорів той злощасний лічильник.
  Тож я прошу у вас поради, як мені діяти у такій ситуації, чи правомірні дії працівників РЕС? І як мені бути, якщо вони замінять мені лічильник, але прицьому відключать від електрики до погашення всіх штрафних санкцій?

  • Energo Control Energo Control

   Ви тоді, 2011, отримали попередження про відключення?

   • Дмитро Дмитро

    Так, я його отримав 1 лютого, а відключати прийшли 4 квітня. Заборгованість була частково погашена, але не повністю.

    • Energo Control Energo Control

     Яке є документальне підтвердження відключення 2011 року? Наприклад сплата послуг підключення, або підпис в документі, що свідчить про припинення постачання.

     • Дмитро Дмитро

      У мене немає ніякого документального підтвердження, мене тоді навіть дома не було, був мій не повнолітній син, і чи він щось підписував тоді, він зараз не пам’ятає. Сплата послуг підключення мною не проводилась, і рахунок на його сплату мені ніхто не надавав. У росп. щитку ніяких пломб не було, був вимкнений лише автомат. А коли я був у РЕСі у минулу п’ятницю, вони знайшли акт про відключення датований 4 квітня, із вказаною сумою заборгованості 395 грн, але, як я вже вище писав, ця заборгованість у мене склалася на 27 березня (у той день вони напевно знімали покази лічильника) і квитанцію на її оплату я отримав на початку квітня. І цей момент мене теж бентежить: чи мали вони право проводити відключення 4 квітня за заборгованість, яка склалася на кінець березня, адже за спожиту електрику у березні, я повинен був сплатити до 20 квітня.

     • Energo Control Energo Control

      ПКЕЕн — правила для населення передбачають дату відключення (на 30 день після отримання попередження).
      Пункт 27. ПКЕЕн
      У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10
      днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному
      документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про
      оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про
      відключення електричної енергії.
      У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день
      після отримання споживачем попередження енергопостачальник має
      право відключити споживача від електричної мережі.
      Забороняється відключення споживачів перед вихідними та
      святковими днями.

      Але не існує положень щодо частки боргу, тобто якщо отримали попередження та недоплатили то це може вважаєтися «несплатою за спожиту електроенергію».
      Щодо термінів відключення, то якщо було попередження 1.02. то відключення має бути в терміни передбачені п.27. ПКЕЕн: 30 день від 1.02., а це ніяк не 4.04..
      Тобто порушено вимоги п.27..
      Питання, а чи було відключення оформлено документально. А також питання: чому тоді, якщо було відключення, сторона приймає оплату, коли інша сторона відключена (постачання електроенергії не має здійснюватися). Тобто сторони діяли так, що відключення не було.
      Ми рекомендуємо йти шляхом: «відключення не було».
      Вони навіть щось нарахують за «самовільне підключення»… Це такі хлопці та дівчата… (Згідно з вимогами пункту 3.1 Методики, вона застосовується на підставі акта про порушення, складеного з урахуванням вимог Правил користування електричною енергією для населення (далі – ПКЕЕН), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (зі змінами), та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕН: самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника або іншого споживача (власника мереж) без порушення схеми обліку; Якщо під час проведення перевірки відключеного стану електроустановок такого споживача, енергопостачальником буде виявлено факт самовільного підключення помешкання до електричних мереж, а спожита таким чином електрична енергія буде обліковуватися встановленим електролічильником, таке порушення вважається самовільним підключенням електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника або іншого споживача (власника мереж) без порушення схеми обліку.
      )

     • Дмитро Дмитро

      І ще одне питання. Як має виглядати саме попередження про відключення? Чи мають там стояти чиїсь підписи, особи що вручала, особи що отримала, наприклад.

     • Energo Control Energo Control

      Може бути від формату А4 до половина А6. Змістовна частина така: тези щодо «Ви такий то маєте заборгованість сплатіть до …» дата видачі. Їх підпис не має значення, оскільки має бути Ваш підпис (отримання).

     • Дмитро Дмитро

      Зрозуміло, дякую за змістовну відповідь. Але, пробачте що набридаю, ще одне питання. Чи мають вони право зараз відключити мені електроенергію до сплати мною всіх штрафних санкцій? Чи вони просто випишуть квитанцію на сплату штрафу і все?

     • Energo Control Energo Control

      Відключення у Вашому випадку не є правомірним (відповідно практики).

     • Дмитро Дмитро

      Доброго вечора! Це таки сталося, прийшов сьогодні у вечері додому, а світло відключене. Лічильник так ніхто й не міняв, просто обрізали проводи, та й усе. Жодних повідомлень у дверях не було, правда у поштовій скриньці знайшов два повідомлення з пошти, що мені надійшло два заказних листи, завтра зранку піду заберу, можливо ті повідомлення разом із квитанцією в тих листах. Я розумію, що штраф платити доведеться, але питання в тому, чи законно мені сьогодні відключили світло, і чи не слід мені буде поскаржитись на їхні дії, і куди саме треба скаржитись. Звісно після проплати штрафу. Я, звісно, усвідомлюю, що тоді, у 2011, підключив світло не зовсім законно, але й вони сьогодні повелися теж не зовсім по закону, як на мою думку. Тож прошу у вас поради, куди і в якій формі мені краще звернутись.

     • Energo Control Energo Control

      Будь-які неправомірні відключення — компетенція Антимонопольного комітету. На нашому сайті зразок заяви (розділ «права споживача» — «правомірність відключення»).
      Друга адреса — обленерго (їх головне управління).

 103. Світлана Світлана

  Я -ФОП,лічильник з мого приміщення перенесли у інше місце,доступу до нього я не маю,ключі від приміщення є тільки у представника енергопостачальника.Наразі при знятті показів лічильника цим представником виявилося,що лічильник взломаний.Мене запросили в МРЕМ і наказали власним коштом купити і встановити новий лічильник…Але це ж може повторюватися знову і знову!!!Підкажіть ,будь-ласка,чи законні їх вимоги і як мені діяти в цій ситуації…

  • Energo Control Energo Control

   Необхідно підготувати лист, з вимогою встановити лічильник де він був.
   Це можливо за умови з’ясування обставин: Ви надаєте скан Договору проектного рішення на нашу е-пошту, ми готуємо. При зверненні пишіть хто Ви, звідкіля телефон, повний опис ситуації та/або питання.

 104. Василий Василий

  Добрий день.
  От ви писали, коли э право тимчасово припинити електропостачання

  п. 34. Користування електричною енергією може бути тимчасово
  припинено у разі:

  проведення планових ремонтів електроустановок і електричних
  мереж;

  виникнення режимів, безпосередньо не пов’язаних з аварією, за
  яких провадиться обмеження відпуску електричної енергії та
  потужності.

  Про тимчасове припинення постачання електричної енергії
  енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації не
  пізніше ніж за 10 днів.

  У нашому районі уже 4 день вимикають напругу в 4-х селах, причина: планова чистка лінії
  Лінія до 10 кВт — протяжність 10 км
  Напругу вимикають з 10 години і включають в 17-18 годин. При чому у 3 селах немає природнього газу, багато хто використовує опалювальні прилади на світлі. На вулиці мороз, а вони вимикають світло на цілий день. Да все можна стерпіти, але коли на чистку лінії виділяють 2-х чоловік (особисто їздив перевірити), то тут уже повність плюють на народ!
  На мої багаточисленні звернення в обласний РЕМ с проханням вимикати світло на 2-3 години максимум і виділити на чистку лінії більше людей. От 10 чоловік зробили б ту саму роботу, що і 2 людини за 2-3 години. На мені відповідь, вибачайте за незручності, але ми не маємо впливу на Рожнятівський РЕМ.
  Питання: Як це Івано-Франківськ обленерго не має впливу на Рожнятівський РЕМ?

  Ще краща відповідь на моє зверненя, чому світло вимикають на день і чому на чистку виділяють 2-х людей, взагалі сказали шо у них є повне право і будуть виключатии до того часу, поки не проведуть чистку. А якщо мені погано без світла — то в них продаються генератори. Та й взагалі, нащо тепла, якщо на вулиці відлига?

  Правильно, навіщо мені тепла, якщо на вулиці -5 морозу, це жможна в трусах ходити!!! В мене дитина захворіла, через перепади температури в приміщенні!!!

  І саме головне, де було попередження через засоби масової інформації, що буде припинено енергопостачання???

  Як покарати цих моральних уродів?

  • Energo Control Energo Control

   п.54 Правил: Міненерговугілля, Антимонопольний комітет. Адреси на їх сайтах.
   Ви маєте право на звернення, маєте право підготувати одне звернення від усіх, хто має намір «покарати цих моральних уродів».

 105. Александр Александр

  Я проживаю в садоводческом кооперативе, в домике есть счетчик потребления электроэнергии,опломбирован электриком кооператива.14 марта электриком были проверены показания счетчика о чем сделана запись в журнале,где я расписался. 17 марта т.г. я был приглашен в правление,где мне вручили акт о том,что в период с 21.02 по 14.03 мною израсходовано на 230кВт электроэнергии больше,чем по счетчику. Я возмутился тогда мне предоставили акт о том,что 21.02 энергетиком,электриком и сторожем кооператива на моей линии на столбе установлн контрольный счетчик,который и показал эту разницу. Я потребовал от председателя и энергетика неотложно провести проверку в доме на предмет обнаружения скрытых проводок, на что получил отказ,тогда я при поддержке общественности потребовал повторной проверки, они с большими усилиями согласились. Повторная проверка показала,что показания на двух счетчиках в период с 14.03(снятие показаний электриком единолично) по 17.03-моем уведомлении об установке «контрольного счетчика» полностью совпадают, за этот период мной потреблено 14 кВт. Они на этот факт ни как не отреагировали,но в акте я сделал запись о том.что расхождений в присутствии членов кооператива не установлено.Прошу Вас дать ответ на 3 вопроса: 1.Каким нормативным документом и в каком порядке устанавливается «контрольный счетчик» 2. Как мне проверить домик на предмет незаконных подключений 3.Можно ли прямо сейчас подать в суд на виновных,т.к. они грозятся отключить электроэнергию и уплатить штраф в сумме 1000грн. Заранее благодарен за помощь.

  • Energo Control Energo Control

   Никакими правилами и прочими нормативными документами «контрольный» счётчик не предусмотрен.
   Кооперативы придумывают «свои правила». Что это такое? Для кооперативов характерно наличие Устава и решений собрания.
   Всё зависит от устава кооператива. А в решении собраний может быть что угодно: «на собрании приняли такой то порядок» и Вы должны соблюдать принятый порядок как член кооператива. Это из практики споров аналогичных только там суммы была более 3 — 8 тыс..
   Однозначно сказать может ли быть «штраф» в условиях кооператива — мы не скажем, потому, что по одной ситуации это лишь «хотелки» руководства кооператива, но по другой ситуации очень грамотно прописывают «хотение» через Устав и решения собраний.
   Для полного точного ответа — необходим как минимум Устав.

 106. Юрій Юрій

  Прошу проконсультувати мене в наступній ситуації. Мій приватний будинок підключений до електромережі через підприємство (ПрАТ) , як і мої сусіди, ще пять осель. В нас встановлені електроннні прилади обліку споживання електроенергії , належним чином опломбовані .Вчасно здійснюю проплати за використану електроенергію. Однак за останні три місяці керівнцтво ПрАТ шантажує відключенням електроенергії насамперед з комерційних міркувань , буцімто не вистачає потужностей, виникнення якигось заборгованостей не підтверджених жодними приладами. ПрАТ надіслало листа в Обленерго про необхідність такого відключення. На скільки правомірні дії керівнцтва ПрАТ та яким нормативним документом врегульовуються такі спірні питання. Мешканці в свій час вкладали свої кошти в ремонт силового кабелю, як за роботу так і за матеріали та на жаль документально ясна річ це не зафіксовано. Буду вдячний за консультацію.

  • Energo Control Energo Control

   Для відповіді необхідна інформація:
   з ким у Вас договір про постачання електричної енергії? Тобто хто постачальник електроенергії? Як здійснюється оплата?

 107. Михайло Михайло

  Доброго дня. Поясніть наскільки законною є вимого праціників Рему про виніс електролічильника за межі приватного житлового будинку ( садового будинку ) на вулицю ? В правилах ПКЕЕН такого пункту немає. Хто буде нести відповідальність за пошкодження електролічильника ?

  • Energo Control Energo Control

   А як це вимога?
   Вони не мають права такі вимоги надавати.
   Вони самі за свій рахунок ставлять на фасаді. У разі Вашого погодження.
   Якщо необхідна допомога звертайтеся на нашу ел. пошту energy-mk@mail.ru.

 108. Юрій Юрій

  Прошу Вашої консультації в питанні відключення електроенергії. Мій приватний будинок, як і пять осель сусідів підключені до мережі електропостачання через підприємство (ПрАТ) вже понад 50 років. Однак останнім часом дане підприємство шантажує нас відключенням мотивуючи різними причинами, при цьому ми всі справно сплачуємо за спожиту електоенергію згідно показів лічильників. Лічильники в нас електронного типу, запломбовані. Ми отримуємо останні три місяці провокативні листи про відключення, а недавно підкинули копію листа від обленерго про відключення згідно заявки згаданого (ПрАТ) наших осель. На скільки правомірні дії цього підприємства, чи дійсно воно має право нас відключити і якими документом і конкретно де це питання обумовлено. Ми в свій час збирали кошти на відновлення і ремонт силового кабелю яким живиться в т. ч. і ПрАТ але через відсутність документів даний факт мабуть юридичної сили мати не буде. Буду вдячний Вам за консультацію

  • Energo Control Energo Control

   Необхідна інформація (щоб відповісти Вам):
   з ким у Вас договір про постачання електричної енергії? Тобто хто постачальник електроенергії? Як здійснюється оплата?

 109. Елена Елена

  Добрый день!!! Прошу помощи вот по какому вопросу. На меня подали «Киевэнерго» в суд в 2010 году.»Стягнути на користь АК «Київенерго» з боржника, 600,00 грн. боргу за спожиту електроенергію» Расчет долга предоставили начиная с остатка 2003г. плюс 2004,2005 года и т.д. Могли ли юристы Киевэнерго выставлять мне счет за этот период в 2010 году?

  • Energo Control Energo Control

   Если руководствоваться Гражданским кодексом то иск по долгам 2004 2005 не могли подать в 2010 году.
   Но если в договоре (Вы и облэнерго) стороны предусмотрели увеличение срока давности взыскания (такое бывает), то могли.

 110. Елена Елена

  В продолжении моей ситуации. Могу ли я получить Вашу консультацию по телефону, если да, то что мне нужно для этого сделать?Я знаю , что услуга платная, поэтому хочу это сделать как можно быстрее. Заранее благодарна за помощь.

 111. Юрій Юрій

  Договір заключався з ПрАТ але він протермінований. Дія договору на рік але заключався не щорічно. Розрахунки щомісячні проводяться безпосередньо в касі ПрАТ. Підтверджуючі документи про оплату в наявності.

  • Energo Control Energo Control

   ПрАТ якщо не має ліцензії енергопостачальника то неправомірно продає електроенергію.
   Таке склалося з часів СРСР не тільки у Вас.
   Уточніть чи має ПрАТ ліцензію енергопостачальника, та уточніть скільки будинків.

 112. Юрій Юрій

  Ліцензії Прат немає. Підключено всього 6 будівель. Але ж який вихід? Невже ми будемо наказані такими витратами, як проект і будівництво електромережі? Це ж солідна сума на кожну оселю і це не справедливо!

  • Energo Control Energo Control

   Ситуація складна. Можна йти шляхом переукладання з обленерго за діючої схеми.
   Це складно цим потрібно займатися.
   Зверніться на нашу пошту energy-mk@mail.ru вишліть схему (намалюйте) вкажіть потужність кожного а також відстані.

 113. Юрій Юрій

  Проаналізувавши дії Львівобленерго зайвий раз переконуюсь, що нам до правової держави ще дуде далеко. Попередження про відключення електроенергії 18.03.2013р вручено нам заказним листом, однак бригада від Львівобленерго здійснила відключення вже 05.03.2013 р! Крім цього нами було скеровано листа в НКРЕ ,яке пообіцяло розібратися в ситуації що склалася до 18.03.13р і надати відповідь. Однак бачу, що вже розібралася «належним чином». Люди які справно сплачують за спожиту електроенергію є ніхто а від так безправними. Складається враження ПрАТ проплатило такі дії.

  • Energo Control Energo Control

   У випадку неправомірного відключення звертайтеся до Антимонопольного комітету.

   Територіальне відділення Антимонопольного комітету України

   Адреса на сайті АМКУ

   2-й екземпляр Директору філії

   ******обленерго»

   у ******ському районі

   ?????енко Сергія Івановича

   Миколаївська область

   *******ський район,

   село Ново????,

   вул. ?????, 42, т.050 ??-??-????

   ЗАЯВА

   Довожу до Вашого відома, що припинення постачання електричної енергії за адресою мого проживання: ******ський район, село Ново***, вул. ***, ***, відбулося всупереч ПКЕЕн, тому, що мене, споживача електричної енергії не повідомили про припинення постачання електричної енергії ??? числа, у спосіб передбачений ПКЕЕн, що є неправомірним.

   Відповідно до п.27 ПКЕЕн тільки після отримання споживачем попередження про відключення ?? числа, енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі вказаного ?? числа. Я не отримував попереджень про відключення ?? числа, в передбачено п.27 ПКЕЕн порядку.

   Висновок:

   Є факт порушенням працівниками *******обленерго», п.2 ст.50, п.5 другої частині ст.13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” – відмова від реалізації товару (електроенергія є товарною продукцією відповідно до ЗУ «Про електроенергетику»). *******бленерго», використовуючи монопольне становище, порушує статті 13 Цивільного кодексу, яка визначає межі здійснення цивільних прав. Згідно п.3 ст.13 ЦК Не допускаються дії особи, що вичиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Згідно п.5 ст.13 ЦК не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція. В діях *****обленерго» є відмова від реалізації товару, що має ознаки порушення п.2 ст.50, п.5 другої частині ст.13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” у вигляді зловживання монопольним становищем.

   ПРОШУ ВАС:

   перевірити правомірність дій працівників *******обленерго» в частині припинення електропостачання без попередження ?? числа;
   сприяти відновленню постачання електричної енергії.
   у випадку відмови надати вмотивовану письмову відповідь.

 114. Володимир Володимир

  Така ситуація: після придбання будинку уклав договір з міськгазом, за мій рахунок поміняли лічильник, тому що старий був роторного типу, оплатив врізку газу. Попереднім власникам газ був відрізаний за неоплату у 2009 році. Старий лічильник взяли на перевірку і «сюрприз» склали акт про пошкодження пломби на гвинті. Зараз стоїть питання про штраф. Хто його має оплачувати і чи є правомірні претензії до мене?
  Старий лічильник 2000р.вир. планових перевірок не проходив, газом я ще не користуюсь, бо після врізки опломбували і заставляють виготовити газ.проект, бо в архіві у них є проект газифікації 1970 року на невідомого мені власника.

  • Energo Control Energo Control

   Коли Ви переоформили договір, які документи склали? Ви підписували документ про збереження пломб на лічильнику?
   Який тип лічильника? Який характер пошкодження пломби?

   • Володимир Володимир

    Договір про постачання газу підписав 13.03.13р. Більше нічого не підписував. Лічильник старий типу РЛ G-4 зняли при встановленні нового 05.03.13р.,12.03.13р. дали акт про відсутність відтиску тавра та про сліди відкручування на гвинтах передньої кришки. Додам від себе: відтиск тавра на гвинті лічильника був, але не чіткий (важко побачити які букви відбиті). Рахунок по моєму адресу ще стоїть на старого власника і на нього штраф. Газу ще немає, на вхідному крані стоїть пломба яку має зняти газовик з внутрібудинкових мереж, а він «тяне резину» напевно хоче взятки. Обіцяв що прийде в понеділок і ретельно все перевірить, тому що будинок з 1970 року і «невідомо чи можна буде користуватися газом».

 115. Андрій Андрій

  Добрий день.Я живу в селі і хотів би перенести лічильник на фасад будинку.Мені в РЕМ сказали, що потрібно купити за власні кошти коробку під лічильник,сіп від опори до будинку і по будинку до лічильника,автомати і крім цього проплатити 1050грн. за те,що приїдуть і підключать лічильник.Чи потрібно мені за це все платити?Ічи не занато це дорого?

  • Energo Control Energo Control

   Залежить від того, яку техніку вклчили до калькуляції, а також від того, яка відстань до Вашого будинку.

 116. Олег Владимирович Олег Владимирович

  У 2007 р. я придбав приватний будинок. Будівля була непридатна для житла після пожежі.
  Договір на енергопостачання я не укладав, т.я. у енергопостачанні не було і немає потреби до цього часу, проте, демонтував електропроводку, від’єднавши кабель від будівлі, заізолювавши його і прикріпивши до опори, яка знаходиться за межами території будівлі.
  Пройшло 6 років, ніких проблем не було. Заізольований кабель висить на опорі, що знаходиться на вулиці до цього часу.
  14 лютого 2013 р. працівники обленерго склали акт, звинувативши мене у самовільному підключенні до енергомережі. Дізнавшись від сусідів про мої персональні дані та інд. код, 05 березня 2013 р. відбулося засідання комісії обленерго. Комісія вирішила, що я вчинив «самовільне підключення», у результаті чого висунула мені матеріальні претензії у відповідності методики нарахування необлікованої електроенергії, погрожуючи судом.
  Шановні добродії! Чого мені слід чекати? Чи поширюються Правила користування електроенергією на мене, якщо я договору на енергопостачання з обленерго не заключав і електроенергією некористувався?

  • Олег Владимирович Олег Владимирович

   Забув додати: Електрокабель залишився від попередніх власників будівлі.

  • Energo Control Energo Control

   Якщо немає договорів, все одно можливі нарахування за актом (самовільне підключення без укладання договору).
   Але необхідна причетність до порушення:
   Витяг з п.53 Правил: Рішення комісії з розгляду актів оформляється протоколом,
   копія якого видається споживачу.
   У протоколі зазначається інформація про причетність споживача
   до порушення цих Правил.
   У разі причетності споживача до порушення цих Правил у
   протоколі зазначаються:
   відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної
   енергії;

   Якщо все так, як наведено, то причетності до порушення немає (порушення також немає).
   Якщо погрожують судом, потрібно підготувати обгрунтовану скаргу до контролюючих дотримання Правил установ.

 117. Даша Даша

  Якщо відрізали світло, і заплативши свій борт,скільки ще потрібно заплатити для того щоб приїхала машина і підключила світло??????????????????

  • Energo Control Energo Control

   залежить від калькуляції та відстані

 118. Виктор Виктор

  Здравствуйте! Я бы хотел узнать сколько мне обойдется параметризация многофункционального счетчика на два тарифа, и установка его на фасаде, сама работа???

 119. Владимир Владимир

  Добрый день подскажите пожалуйста у нас такая ситуация, в квартире постоянно никто не проживает, иногда бываем наскоками раз в месяц на полчаса включить лампочку, оплата за электроэнергию по счетчику осуществляется примерно 5кВт/квартал. В связи с тем, что в квартире никто не находится достпа работникам облэнерго для сверки показаний нет возможности, есть установленная форма заявления для сообщения в облэнерго, или нет.

 120. Александра Александра

  Добрый день. Сегодня к нам пришли с киевенерго. Я была одна дома мужа не было. При осмотре счетчика сказали, что у вас что-то накручено. Счетчик у нас опломбирован, с момента установления не ломался и не каких проблем не было. Своевременно оплачиваем и каждый месяц у нас снимают показания. Так как я в этом не разбираюсь попросила их уйти и прийти когда будет муж дома. На што мне нахамили и выписали актпро не допуск. Это не правда я же их впустила и они даже сняли показания. Подскажите что делать в таком случае? И могут теперь из-за этого отключить электроэнергию.? У меня маленький ребенок посоветуйте что делать.

  • Energo Control Energo Control

   Откройте Конституцию Украины, найдите норму про «недоторканість житла» (ст.30), почитайте и напишите им письмо:
   «Уважаемые господа, такого то числа (во время визита уважаемых представителей энерго) находились в невозможном виде для принятия кого либо в своём скромном жилище, не желали никого видеть (возможно весенняя депрессия, недостаток витаминов) тем более, что Конституция (ст.30) гарантирует неприкосновенность жилища.
   Но теперь пожалуйста направляйте представителя, доступ обеспечен.
   С уважением,».

   Отключить могут:
   1. долг — вручение предупреждения — срок на оплату — отключение в указанную дату;
   2. не обеспечение доступа + не предоставление показаний счётчика на протяжении 2 расчётных периода (2 месяца) то есть за 1 недопуск не отключат (Вы же уведомите их что допуск после обеспечили);
   3. акт о нарушении Правил.

 121. Олег Владимирович Олег Владимирович

  14 березня 2013 р. на своє і’мя я одержав листа від«Сумського МРВЕ» ПАТ «Сумиобленерго», у якому був протокол засідання комісії по розгляду порушень ПКЕЕН з внесеними моїми паспортними даними, які з’явилися у них з невідомих мені джерел. У листі були вимоги платити борг 29 тис.грн за порушення ПКЕЕН за адресою будинку, який належить мені на правах власності і у якому електропостачання відсутнє останні 6 років. У разі несплати у листі були погрози судом.
  Улисті, окрім того, була квитанція для сплати боргу з присвоєним мені особовим рахунком. Після придбання будинку (6 років тому) я договорів з обленерго не заключав і ніяких своїх особових документів не надавав.
  Борг вони нарахували у звязку з тим, що від попередніх власників будинку залишився дріт, який висів на опорі поряд з будинком. Дріт до будинку приєднаний не був.
  Чи повинен я сплачувати борг і як мені діяти, якщо у них невідомо з яких джерел з’явилася копія договору купівлі-продажу будинку, з якого особові дані про мене вони внесли у свою документацію без моєї згоди?

  • Energo Control Energo Control

   Без документів неможливо відповісти.
   Спочатку перелік документів які є + повну історю, вишліть на нашу пошту energy-mk@mail.ru.
   Після ми надамо перелік які сканувати та вислати.
   Після можливо про щось надавати оцінки.

 122. Татьяна Татьяна

  Добрий день! Підкажіть будь- ласка, якщо рішенням НКРЕ скасували акт про порушення, комісія вважала недійсним.РЕМ після рішення подало до суду про правомірність акту про порушення, суд може задовольнити їх позов?

  • Energo Control Energo Control

   НКРЕ не може скасувати нарахування, але може або рекомендувати енергопостачальнику, або зобов’язати енергопостачальника.
   Зверніться повторно до НКРЕ з описом подій.
   Для суду лист НКРЕ не має сили нормативно-правового документу, але буде прийнятий до уваги як висновок органу, який має спеціальні знання з даних правовідносин, та здійснює розробку та контроль нормативно-правових документів в галузі електроенергетики.

 123. Ирина Мартынюк Ирина Мартынюк

  Подскажите, пожалуйста правомерны ли действия Крымэнерго (г. Симферополь, АР Крым):
  10.04.2013 в 10-30 дня пришли двое человек: мужчина и женщина и без звонка в дверь отключаемой в квартиры (квартира находится на третьем этаже 9-ти этажного дома), отключили в щитке на лестничной площадке «тумблер» и наклеили на него пломбу в виде акцизной бумажки. После этого они постучали в дверь отключенной квартиры и сказали мне, что я отключена за не уплату 154 грн. 34 коп. (удостоверений работников Крымэнерго на мою просьбу они не предъявили).
  Я постоянно оплачивала услуги за электроэнергию по счетам, которые выставлял Крымэнерго (такая бумажка с напечатнными показаниями на компьютере). Это было удобно для меня, так как часто, уплачивая по абонентской книжке, на каждой сверке с Крымэнерго мне говорили, что у меня недоплата. И я решила оплачивать по их счетам. Последний счет поступил в середине января 2013 года, после этого три раза у меня дома снимала показания счетчика работница Крымэнерго с занесением этих сведений в огромную ведомость, где я под этими показаниями расписывалась. На мой вопрос о счете она сказала, что принесет обязательно.
  За все три своих визита, последний из которых был за день до отключения она мне не сказала, что меня могут отключить за неуплату!!!
  Я в тот же день, буквально через час, пошла в Крымэнерго и оплатила такой огромный долг. Мне сказали подойти к технику для оформления заявки на подключение. Техник выписала мне счет для подключения к сети после отключения за неуплату и у лишилась дара речи: чтобы снова включить свет надо было заплатить 410-оо грн…. причем в этом счете значилось расстояние в 7 км, которое проделали техники Крымэнерго до моего щетка… может они на вертолете летели если их транспортные расходы столько стоят???? Сама я госслужащая и зарплата моя составляет 1500 грн. в месяц… Это для меня деньги, на которые я могу жить 10 дней!!! И главное за что я должна платить ??? Отключение произошло без уведомления меня лично (как сказала техник, мне было отправлено заказное письмо, но без уведомления) Я позвонила на почту и выяснила, что почтальон бросала ко мне в ящик уведомление 25 февраля и 28 февраля, после чего данное заказное письмо провалялось на почте еще месяц и было возвращено работниками отделения связи в Крымэнерго как невостребованное. Ранне мою квартиру за все 10 лет с момента проживания и владения данной квартирой от сети электроэнергии не отключали. Это первый случай. Я спрашивала, на основании какого нормативного документа мне выставлен такой драконовский счет за повторное подключение. Мне ответили, что я не являюсь их вышестоящим начальством и предоставлять мне такую информацию они не будут. Просто сказали, что есть какое-то НКРЕ Украины (ни числа его ни даты ни когда утверджено это НКРЕ…) и якобы в нем прописана методика калькуляции подключения должников после оплаты долга… Я оплатила только долг и сама вечером, после работы сняла в тот же день их наклейку и включила электропитание к своей квартире. Скажите, что мне теперь за это будет, при том, что отключение состоялось 10.04.2013 и 10.04.2013 я оплатила долг? Очень жду Вашего ответа, помогите мне, пожалуйста.
  Еще такой вопрос: у меня с 2006 года не продлен договор с Крымэнерго (все мне некогда было доехать до них), но тем не менее меня никто от света не отключил и оплату за оказанные услуги за все эти годы без договора я вносила. Что мне делать сейчас: заключить сейчас с ними договор или нет? Может быть дело дойдет до суда (я подам против Крымэнерго иск) и отсутствие договора сыграет в мою пользу или нет? Чем грозит потребителю электроэнергии не заключение договора о пользовании электроэнергией??? Спасибо Вам заранее. Жду, как на иголках!

  • Energo Control Energo Control

   Если предупреждения не получали (именно получали, под роспись) то отключение неправомерно.
   Ищите в разделе нашего сайта «правомерность отключения» образец заявления в Антимонопольный комитет, и копию аналогичного в филиал энергопоставщика.

 124. Ирина Мартынюк Ирина Мартынюк

  И подскажите, пожалуйста, где можно найти и прочесть эту пресловутую калькуляцию, в которой подключение должника стоит 410 грн. и отчего просто 410-00 грн, а не 1410-00??? Можно же выставить какой угодно счет!!! Где то есть конкретный документ, который регламентирует цену подключения отключенные абонентов???
  Спасибо огромное

  • Energo Control Energo Control

   Сумма в калькуляции зависит от расстояния, работы техники (могут включить транспортные расходы).

 125. Татьяна Татьяна

  Здравствуйте. у меня такой вопрос: в коммуналкой собственности сельского совета находится квартира. решением сессии решается дать право проживание в квартире бабушке, но за квартиру имеется долг за бывших хозяев, которые умерли. РЭС отказывается подключать свет так как есть долг и они говорят бабушке, что если она выплатит его тогда и подключат! вопрос: 1) кто должен оплатить долг в такой ситуации? 2) кто должен платить за подключение бабушка или совет?

  • Energo Control Energo Control

   В Вашем случае долг с Вашей стороны никто не должен платить.
   Для облэнерго это безнадёжная дебиторская задолженность. Попытки кого либо стимулировать оплатить будут.
   Какая величина долга?

 126. Андрій Андрій

  Доброго дня. Прошу допомогти у такій ситуації.
  Я являюся власником 2/3 квартири (1/3 має рідний брат) яка перейшла нам в спадок по смерті батьків (у 2006 р. упокоївся батько на якого був оформлений договір електропостачання). У 2007-2008 роках переоформляв на себе договір з ЖЕКом і наскільки зрозумів (мабуть неправильно) що договори на всі комунальні (в т.ч. і енергопостачання) переоформляться автоматично. Тобто ніяких фізичних змін у системі енергопостачання немає, просто змінити ім’я-побатькові платника що зробиться і без моєї безпосередньої участі. І справді, на загальній квитанції про оплату комунальних послуг, де були рахунки на тепло, воду, квартплату, вивіз сіття і власне електроенергію, після мого візиту в ЖЕК, було вказано вже не ім’я покійного батька, а моє власне. Так було протягом 5-ти років. В січні 2013 року, вартість за спожиту електроенергію вилучили з переліку оплат загальної квитанції. Тепер (3 січня 2013 р.) треба називати адресу і прізвище у ощадкасі (чи де проводиться платіж за комунальні послуги) і касир говорить яку суму треба оплатити. Все могло-б бути, але вже втретє я почув що і далі електроенрегрію оплачую по договорі на покійного батька. Вирішивши що це якось не зовсім правильно, звернувся по телефону в місцевий абонвідділ споживачів електроенергії. Там пояснили що мені треба звернутися до них і переоформити договір, сплативши якусь суму (я не уточняв яку) за те що їхні працівники оглянуть лічильник. Після недовгої суперечки відносно доцільності оплати мені пригрозили що відімкнуть електропостачання…
  Називається не мала баба клопоту.
  Прошу підказати наскільки правомірно енергетики можуть стягнути з мене платню за переоформлення договору. За електроенергію (як і за решта послуг) сплачую вчасно і заборгованостей не маю.
  Наперед вдячний за відповідь.

  • Energo Control Energo Control

   Плату можуть запросити за проведення технічної перевірки до укладання з Вами договору.
   Ви на власний розсуд можете платити а можете не платити.
   Усі дії в частині замін електролічильників побутовим споживачам, контрольних оглядів, технічних перевірок — для побутового споживача електроенергії безкоштовні.
   Якщо погрожують відключенням, нагадайте про існування Антимонопольного комітету України (доречи за неправомірні дії до ПАТ «Миколаївобленерго» з боку Антимонопольного комітету застосовані штрафні санкції у розмірі 100 мільйонів гривень, це можете знайти на офіційному сайті Антимонопольного комітету).

 127. Евгений Евгений

  Добрый день. 2 апреля показания электросчетчика были переданы контроллеру с подписью в их журнале. По состоянию здоровья допустить до счетчика который установлен в гараже частного дома не смог. 6 апреля в почтовом ящике обнаружил письмо о не допуске.
  Долгов по оплате нет. 22 апреля при посещении РЭС зам начальника в устной форме предложил перенести счетчик на внешнюю стену гаража. Сегодня в 8 30 он приехал вместе с контроллером, которому я передавал показания. Осмотрев счетчик и не найдя никаких замечаний снова предложил перенести счетчик. Я не согласен с переносом. Согласно проектной документации он установлен в гараже.
  На основании чего они могут заставить перенести узел учета? (какой это внутренний документ)
  Может ли зам начальника РЭС проводить опрос на предмет наличия и кол-ва бытовой техники в доме вплоть до ноутбука?
  Заранее спасибо за ответ и за толковые консультации.

  • Energo Control Energo Control

   Бытового потребителя никак не заставят счётчик поставить на фасад, если есть договор, проект, счётчик был установлен, опломбирован и подключен.
   Единственный нормативный документ — ПУЭ «счётчики рекомендовано устанавливать на границе раздела». но это лишь рекомендовано и могут только вновь подключаемые объекты оборудовать фасадными счётчиками в щитках.
   Отключить за несогласие переустанавливать счётчик на фасад — не могут, согласно Правил.
   Если будут говорить глупости «отключим» сообщите о Вашей возможной жалобе в Антимонопольный комитет.

 128. Bakyla Bakyla

  Доброго времени суток! Вопрос такого плана.Пришло извещение о выносе счетчика на фасад дома(частный сектор).Я не против, его видно с улицы. Так что контролера можно и не пускать, пусть берет бинокль и смотрит на счетчик и коробку. Проблема в том что при установке ставят 16А автоматы, да и такого качества что при включении стиральной машины выбивает. Может подскажете на сколько ампер должен устанавливаться автомат на вводе в дом? И какие могут быть проблемы?С уважением Bakyla.

  • Energo Control Energo Control

   Всё зависит от мощности по проекту/договору.
   Пример: однофазный потребитель (дом или квартира) напряжение 220В или 0,22 кВ, ток автоматического выключателя 16А*0,22кВ соответствует мощности 3,52 кВт..
   Ищите договор и/или проект, смотрите какая мощность разрешена к использованию. Исходя из значения разрешённой мощности выбирается пропускная способность (номинал тока) автоматического выключателя.

   • Bakyla Bakyla

    Мне сказали что , в не зависимости от требований Рэс минимум 25А ( но эта информация не подтверждена документально) А проект, дом 1956 года постройки, какие тогда были нормы….. Меня интересуют нормы ДБН(по слухам вообще подключение земельного участка более 6 соток в черте города должно осуществляться через 40А автомат)… Меня интересует нормативная база а не общепринятые в угоду РЭС методики расчета потребляемой мощности. Так они вообще к 6.3А сведут все. С уважением Bakyla

    • Energo Control Energo Control

     Не может быть минимум 25А. Это ошибочное чьё-то утверждение. 25А*0,22 кВ = 5,5 кВт..
     В проектах и договорах мы встречали разрешённую мощность 1,1 кВт. (это автоматический выключатель 6А (редкий номинал но есть)).
     Нормативная база:
     определение Правил: «дозволена потужність». Если документы в отношении разрешённой мощности у Вас не сохранились, это не значит, что их не было.
     ТУ были. Проект был.
     Вы можете восстановить проект по готовой схеме (заказать). Такая практика есть.

  • татьяна татьяна

   Підкажіть хто інформує жителів багатоповерхівки про зміну тарифу на електроенегію, (маю на увазі використання понад 800 квт), ЖЕК чи Київобленерго?

   • Energo Control Energo Control

    Про зміни тарифів має інформувати Київенерго (енергопостачальна організація).

 129. Олеся Олеся

  Така ситуація у нас вдома стоїть трьохфазний лічильник (опалення теж від світла) платимо по трьом тарифам денний, пік, нічний відповідно 21.54грн, 32.31грн, 8.62грн і 28.02грн, 42.03грн, 11.21грн. от наприклад приходить квитанція в ній плановий платіж на травень 104 кв за 38кв розраховано по 32.31 грн,, а 66кв розраховано по 42.03грн. і так за всі три зони. В жовтні 2012 року нам дали субсидію і рес почав надсилати квитанції лише по одному тарифу, нині субсидія закінчилася і вже за травень надіслали квитанцію знову з поділом планового платіжу на два тарифи, які я вказала вище. Будь ласка підкажіть чи правомірні дії рес чому я повинна платити по двом тарифам і чи є якийсь ліміт на трьохвазний лічильник перебравши який я повинна платити по іншій ціні.

  • Energo Control Energo Control

   В договорі про постачання електроенергії як випмсані умови нарахування планового платежу?

   • Олеся Олеся

    Написано так: Енергопостачальник проводить планові нарахування на відповідний розрахунковий місяць та здійснює перерахунок у наступному місяці за фактично спожиту електроенергію і надає споживачу рахунок. плановий платіж визначаться на підставі фактичних даних про середньомісячне споживання е/енергії минульного року у зимовий та літній періоди, виходячи з середньомісячного споживання е/енергії за поточний зимовий або літній період, якщо він не меншо6 місяців.

    • Energo Control Energo Control

     За договором плановий платіж (у Вашому випадку) — не є пріоритетним, оскільки коригування за фактичними показами електролічильника.
     Щоб розібратися з алгоритмом нарахування, дивіться http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0598-12/paran12#n12 — виберіть свій будинок (від типу місцевості).
     Якщо електролічильник має параметризацію 3 тарифи, то до значень тієї таблиці застосовуються коефіцієнти (в залежності від часу доби).
     Що потрібно уточнити — надавайте нам запитання.

 130. татьяна татьяна

  Як саме має інформувати Київенерго (енергопостачальна організація) про зміни тарифів- це окреме письмове повідомлення? об’ява на будинку?
  На протязі року платила по 1000квт, кожного місяця та завжди вчасно, виявилось все що понад 800 йде по іншому тарифу майже рік (вчора контролер приніс повідомлення про величезний борг), проте про зміну тарифу ніхто не попереджав, нові книжки на електроенергію зі строкою: «понад 800 квт» видали лише місяць назад та і контролер чомусь раніше не приходив. Підкажіть що робити?

  • Energo Control Energo Control

   Дійсно, все, що понад 800 кВт.годин по 95 копійок. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0598-12/paran12#n12
   У Вашому випадку оскаржити не можливо, оскільки Київенерго завжди публікує у ЗМІ все, що стосується тарифів.

   Що можна порадити: укласти договір реструктуризації (запропонувати термін виплат 24 місяці або 12 місяців).

  • Energo Control Energo Control

   Здравствуйте! Напишите свой вопрос. Сайт настроен таким образом, что публикация и вопроса и ответа происходит одновременно. Это сделано для того, чтобы лента выглядела корректно «вопрос» — «ответ», ведь иногда бывает много вопросов за 1 день, а мы по тем или иным причинам ответить не можем именно в тот день (командировки суды выезд на объект прочее).

 131. Татьяна Татьяна

  здраствуйте!
  ситуация следующая: живу в частном доме (г.Николаев), несколько лет назад вынесла счетчик на фасад(все прошло официально), и тут новые требования энергонадзора — вынос счетчика на опорный столб во двор — отсюда вопрос: я обязана дать свое согласие или имею право отказаться?

  • Татьяна Татьяна

   дополнение к вопросу выше — доступ к счетчику свободен, т.е, в любое время суток контролер имеет возможность его проверить.

  • Energo Control Energo Control

   Не нужно выносить счётчик на фасад, можете оставить как есть. По договору сторон счётчик уже установлен там где установлен, и стороны (Вы и облэнерго) приняли это место. Счётчик опломбировали, по показаниям ведутся расчёты. Хотение облэнерго перенести счётчик на фасад — односторонне. Зачем Вам это надо? Завтра пьянь какая то сорвёт пломбы и прочее. А Вас ведь облэнеро даст подписать обязательство о сохранности (Акт про збереження пломб). И зачем Вам это надо: сторожить улицу и счётчик?
   Если будут пугать отключением — обращайтесь к нам.

 132. Неля Неля

  добрий день мені потрібна ваша допомога Моя мати померла в 2009 році і мені лишився в спадок будинок До 2011року я сплачувала за світло а рахунок на себе переписати не могла бо вимагали все інші довідки Я живу за 300км в другому місті і часто їздити не взмозі В кінці 2011 року мені відключили світло но попередження не приходило Коли я приїхала в РЕМ вияснити чому відключили вони приїхали до будинку і тоді почалося не той кабель підключений до будинку а на криші понаходили скрутки Я запитала чому цьго вони не бачили коли жила хозяйка вона їх визивала і не один раз І щоб зараз зі мною заключити договір і підключити світло з мене требують 1500 тис гривнів Підскажіть що мені зараз робити і як правильно поступити Дякую

  • Energo Control Energo Control

   1. мають бути документи про спадкування;
   2. стосовно неправомірного відключення: з усіх причин «не той кабель», інше — звертайтеся до РЕМ з тезами, що буде звернення до Антимонпольного комітету (зразок звернення на сайті).
   3. знайдіть в Інтернеті «Антимонопольний оштрафував на 100 мільйонів гривень» та надайте копію разом із зверненням.

   Стосовно скруток: все залежить від межі балансової належності. Знайдіть договір про постачання електоенергії та повідомте де знаходиться межа балансової належності. Якщо не має договору, то опишіть як побудовано ввідний провід/кабель (це важливо).

 133. Неля Неля

  добрий день Документи в мене е Просто неможу на себе переписати договір В приписі мені написали що до будинку підведено телефонним кабелем Оказуеться телефонний кабель витримуе 220вт А старого договору в мене немае будинок був побудований 50років назад і ці скрутки так як вони кажуть е в кожному старому будинку А кабель побудований так від стовпа на горижче один кабель іде а дальше до лічильника другий В 2005році мамі міняли новий лічильник і тоді було все добре Просто найшли зацепку за що здерти гроші Я повинка за свій рахунок провести новий кабель і поставити новий лічильник на вулиці хотя це все в селі роблять бесплатно А скажіть Антимонопольний комітет я повинна звернутися по місцю прописки будинку чи у Київ

  • Energo Control Energo Control

   «В 2005році мамі міняли новий лічильник і тоді було все добре» — це головне. Якщо енергопостачальник погодився постачати електроенергію до будинку, встановив лічильник, то Вам більше нічого не потрібно.
   Звертайтеся письмово спочатку до філії обленерго (два екземпляри письмово на своєму їх вх№), а потім (за необхідності) до Антимонопольного комітету.
   Про телефонний кабель це з їх слів? Питання до якості електроенергії у Вас є?

 134. Неля Неля

  Так він згідний але за це я повинна заплатити 1500гр Це ви рахуете нормально

  • Energo Control Energo Control

   Якщо є діючий лічильник, то усі покращення за рахунук ініціатора.
   Потрібно підготували листа до філії енергопостачальника. Як вони вимагають 1500? Рахунок надали або на словах?

 135. Неля Неля

  Лічильник то діючий але я повинна за свій рахунок спочатку устранити порушення які вони найшли це скрутки і телефонний кабель а потім лічильник вже повиненн бути на вулиці електронний тоже за мій рахунок от так

  • Energo Control Energo Control

   Жодний нормативний документ не змусить Вас встановити лічильник на вулицю.
   Проект дома передбачає місце встановлення лічильника. Навіть якщо проект був, але десь дівся, лічильник вже встановлено.
   Максимум, що можуть витребувати — це ввідний кабель (коштує 6 гривень за 1 метр) + зняти поставити пломбу на клеммній кришці електролічильника.
   Ми можемо підготувати звернення.

 136. Неля Неля

  Якщо можна то будь ласка допоможіть Тільки я залишила в РЕМ заяву про те на основі чого мені відключили світло то вони на протязі місяця повинні дати відповідь письмово чи вона непотрібна Дякую

  • Energo Control Energo Control

   Переделайте обращение в Антимонопольный. Распечатайте. Направьте копию энергопоставщику.

   ЗРАЗОК заяви побутового споживача (типовий випадок — відключення без надання споживачу попередження)

   Територіальне відділення Антимонопольного комітету України

   Адреса на сайті АМКУ

   2-й екземпляр Директору філії

   ******обленерго»

   у ******ському районі

   ?????енко Сергія Івановича

   Миколаївська область

   *******ський район,

   село Ново????,

   вул. ?????, 42, т.050 ??-??-????

   ЗАЯВА

   Довожу до Вашого відома, що припинення постачання електричної енергії за адресою мого проживання: ******ський район, село Ново***, вул. ***, ***, відбулося всупереч ПКЕЕн, тому, що мене, споживача електричної енергії не повідомили про припинення постачання електричної енергії у спосіб передбачений ПКЕЕн, що є неправомірним.

   Відповідно до п.27 ПКЕЕн тільки після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі. Я не отримував попереджень, в передбачено п.27 ПКЕЕн порядку.

   Висновок:

   Є факт порушенням працівниками *******обленерго», п.2 ст.50, п.5 другої частині ст.13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” – відмова від реалізації товару (електроенергія є товарною продукцією відповідно до ЗУ «Про електроенергетику»). *******бленерго», використовуючи монопольне становище, порушує статті 13 Цивільного кодексу, яка визначає межі здійснення цивільних прав. Згідно п.3 ст.13 ЦК Не допускаються дії особи, що вичиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Згідно п.5 ст.13 ЦК не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція. В діях *****обленерго» є відмова від реалізації товару, що має ознаки порушення п.2 ст.50, п.5 другої частині ст.13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” у вигляді зловживання монопольним становищем.

   ПРОШУ ВАС:

   перевірити правомірність дій працівників *******обленерго» в частині припинення електропостачання без попередження;
   сприяти відновленню постачання електричної енергії.
   у випадку відмови надати вмотивовану письмову відповідь.

 137. Юрий Юрий

  Добрый день! Если можно, объясните порядок действий в следующей ситуации. Дом. доставшийся мне по наследству от умершей в 199 г матери. отключили от воздушной линии по п.30 за недопуск контролера. В доме я бываю на выходных в осенне -летний период. За электроэнергию оплачиваю. Письмо почтальон приносила осенью, о чем мне сообщали соседи по мобильному телефону. В то время находился в отпуске в другой области. После приезда сельский почтальон устно сообщила, что письмо отправлено обратно. По приезде в РЭС после отключения мне сказали, что в компьютере у них есть отметка о вручении письма. Каким образом можно получить справку с почты о отправке письма обратно и вообще о врученных мне письмах с РЭС и кто должен этим заниматься? То есть действует ли здесь так называемая «презумпция невиновности» и должны ли работники РЭС представить мне какое-то свидетельство что я его получил? Или мне как-то нужно доказывать, что я его не получал? Какое нужно составить обращение к почтовой службе и на имя кого? Спасибо. С уважением. Юрий .

  • Energo Control Energo Control

   лишь пункт 27 ППЭЭн предусматривает вручение предупреждения об отключении.
   Пункт27:
   «У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день
   після отримання споживачем попередження
   »
   А вот пункт 30 ППЭЭн вручения предупреждения — не предусматривает.
   Согласно п.30:
   «Якщо протягом двох розрахункових періодів представник
   енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку, він залишає
   споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного
   відвідання чи прохання передати показання приладу обліку
   енергопостачальнику. Якщо після цього споживач не передав
   відомостей про кількість спожитої електричної енергії,
   енергопостачальник має право через 30 днів після дати
   відправлення
   письмового попередження припинити постачання
   електричної енергії споживачу.
   »
   То, что они указали «в компьютере у них есть отметка о вручении» — для Вас ничего не даст, ведь когда Вы будете обращаться с жалобами, то их юристы подготовят исчерпывающий ответ. Неправомерность отключения по п.30 только лишь если Вы указывали показания счётчика проводя оплату.
   А именно: Вы пишете «За электроэнергию оплачиваю»,
   то есть ежемесячно передаёте показания? Если да, то п.30 ППЭЭн применять было неправомерно.
   То есть действие п.30 ППЭЭн возможно лишь в том случае, если «Якщо після цього споживач не передав
   відомостей про кількість спожитої електричної енергії
   «

 138. Ludmila Ludmila

  Добрий день! Маємо будинок в садово-городньому кооперативі. На зборах вирішили приєднати кооператив до села. Земельні ділянки перейшли в сільську раду. А електромережі мають перейти в РЕС. На вимогу електрика кооперативу два роки тому від стовпа до будинку проклали новий кабель, замість проводів. Тепер працівники РЕСу вимагають знову міняти кабель, замінювати лічильник, переносити його на вулицю, укладати договір. Всі матеріали і послуги вони виділяють із РЕСу і за дані послуги вимагають 1200грн. заплатити особисто на руки, а не через банківські установи. В разі незгоди погрожують відключити електроенергію, хоча заборгованості за спожиту електроенергію не маємо. Підскажіть, чи правомірні вимоги працівників РЕСу?

  • Energo Control Energo Control

   Вимога не може бути про оплату без документів.
   Питання:
   1. лічильник якої марки та року держповірки?
   2. спосіб підключення (опишіть повно) та де встановлено лічильник;
   3. як платили раніше;
   4. будинок має технічний паспорт?

 139. Enn Enn

  З РЕМ прийшло повідомлення наступного змісту:
  У відповідності до ПУЕ, згідно Акту технічної перевірки вашої 3-фазної електроустановки Вам необхідно: ПРОВЕСТИ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЛАБОРАТОРНІ ВИМІРИ ВАШОЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ. Про виконання вимог вам необхідно повідомити РЕМ на адресу або по телефону…Попереджаємо, в разі невиконання вимог у вказаний термін Ваша електроустановка буде відключена від мережі згідно п.7.5.6.ПКЕЕ та п.5.5.4.ПТЕЕС.
  Питання: Чи є дії РЕМ у даному випадку правомірними?

  • Energo Control Energo Control

   Знайдіть «Технічний звіт» або протоколи виміру (ізоляція, опір контуру, петля фаза-нуль). Яка дата попередніх замірів?

 140. Enn Enn

  Попередні заміри проводилися у 2010 році. Я являюсь 3-фазним споживачем. Якщо їх справді потрібно проводити, то хто має проводити ці заміри і за чій рахунок?

  • Energo Control Energo Control

   1 раз на 3 роки Вы маєте надати протоколи вимірів (ще називають «Технічний звіт» ті самі протоколи ще тітульна сторінка).
   Вимога правомірна.

   • Enn Enn

    Дякую! Підскажіть ще будь-ласка вартість даних робіт.

     • Enn Enn

      Дуже вдячна за відповідь!

 141. Виктория Виктория

  Доброго вечора!Допоможіть розібратись, будь ласка. Маю у власності квартиру, там проживають мої батьки. На декілька місяців вони виїхали, по сімейним обставинам, оплативши усі рахунки. За весь цей час сума боргу по лічильнику набігла менше 10 грн. Я знаходжусь також далеко, в квартирі ніхто не проживав, приїхавши, виявилось, що подавати електроенергію нам ВЖЕ припинили. Звісно без повідомлень і попереджень. На даний момент за повторне підключення вимагають 215 грн — інакше просто не підключать. На скільки правомірні такі дії, якщо сума фактичного боргу становить 5 грн? Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   уточніть кількість «декілька місяців вони виїхали»
   це важливо (за процедурою Правил)

   • Виктория Виктория

    Щоб бути точною — 4 повних місяці.

    • Energo Control Energo Control

     Правила користування для населення п.30:
     Якщо протягом двох розрахункових періодів представник
     енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку, він залишає
     споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного
     відвідання чи прохання передати показання приладу обліку
     енергопостачальнику. Якщо після цього споживач не передав
     відомостей про кількість спожитої електричної енергії,
     енергопостачальник має право через 30 днів після дати
     відправлення письмового попередження припинити постачання
     електричної енергії споживачу.

     Тобто 2 розрахункових періоди — 2 місяці — повідомлення яке не має бути вручено а лише відправлено + 30 днів — відключення.
     У Вашому випадку, якщо 4 місяці не надавали покази лічильника, за умов відправлення — відключення правомірне.

     • Виктория Виктория

      Дуже дякую за відповідь! Повідомлень і попереджень не було. Про сам факт відключення свідчила записка від руки. Також після сплати повторного підключення вимагають передплату.

     • Energo Control Energo Control

      В договорі передбачена передплата? Якщо ні, Правила для населення передплату не передбачають.

 142. дарина дарина

  Здравствуйте! Помогите разобраться как себя защитить. Я ЧП. Проводились строительные работы и повредили стекло счетчика . Пришла проверка и обнаружив это обязала поменять счетчик и сдать его на экспертизу.Составили по этому поводу акт.Счетчик купили через три дня, а пришли менять через три с половиной месяца. Экспертиза не обнаружила никаких внутренних повреждений, но дали предположение о пользовании магнитом (ничем на самом деле не пользовались)Насчитали 15 тыс грн. Умножили лимит по договору 34квт на 47 дней.Как это все опротестовать??? С чего начать???

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите скан
   1.акт
   2.протокол рассмотрения
   3.договор с приложениями
   на наш energy-mk@mail.ru

   из практики по Вашей ситуации: есть 2 варианта 99% вероятности успешно оспорить но это можно знать только после изучения документов.

 143. Лена Лена

  Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Я живу в новостройке. Ее должны были сдать в эксплуатацию еще в 2009, но сдали в августе 2012 г. При этом, так как сроки сдачи нарушались, застройщий разрешил делать ремонты при условии подписания временного договора о пользовании электроэнергии (как обещали, максимум до года) и установки временных счетчиков (т.е. мы компенсировали застройщику затраты на электроэнергию по тарифу 1 грн.). Некоторые люди, которые делали ремонт платили по этому тарифу некоторое время, но потом перестали, так как эта «временная» ситуация слишком затянулась. Таким образом, перед Киевэнерго начал образовываться долг по нашему дому. Начиная с начала 2013 г. Киевэнерго начала процесс принятия наших сетей на баланс, и в итоге приняла их где-то месяца три назад, каждому жильцу установили постоянный трехфазный счетчик. При этом, индивидуальные договора с нами не подписывают!! обосновывают тем, что у дома нет почтового адреса. Вчера в парадном и на этажах Киевэнего отключило свет из-за задолженности перед Киевэнего. Пушают, что если мы не погасим долг, то отключат лифты и так далее..
  Вопрос: 1)правомерны ли действия Киевэнерго по отключению. Например, у меня нет задолженности (я плачу по платежкам жека, созданного застройщиком). Почему мы должны нести ответственность за неуплату застройщиком (с которым был подписан договор) электроэнергиию. Это просто банальный шантаж!; 2) правомерны ли позиция Киевэнего по неподписанию индивидуальных договоров из-за отсутсви я почтового адреса? 3) куда жаловаться?

  Заранее благодарю

  • Energo Control Energo Control

   «Пушают, что если мы не погасим долг» — это 100% шантаж, в нашей практике уже такое было, люди заплатили, после возвращали всем жителям деньги (пресса писала об этом).
   Вас по сути «держат в заложниках» из за долга застройщика перед энергопоставщиком.
   Уточните:
   1. «платили по этому тарифу некоторое время, но потом перестали» — был общедомовой счётчик а как Вы платили в какой форме (сохранились подтверждающие документы о платежах)?
   2. «индивидуальные договора с нами не подписывают!! обосновывают тем, что у дома нет почтового адреса» — есть письменный отказ?

 144. Юра-директор водолазной станции Юра-директор водолазной станции

  Здравствуйте!
  Я читал в газете, что обленерго возвращает деньги за акты (Лидовец Н.Е.). У меня был акт в 2008 году на 25 тыс.грн и я всё заплатил. Можно мне будет вернуть деньги, хотябы половину?
  Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   «Юра-директор водолазной станции» — ценим юмор!

 145. Мария Мария

  В квартире,по документам (в компьютерной программе)отключили свет, первое письмо об отключения не было получено на почте, оно было отправлено 9.06, это я узнала уже у работников Крымэнерго 29.08, второе письмо было получено 28 июня, в связи с переездом, квитанция была оплачена 18 июля, в пункте правил четко прописано:
  27. У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі, в нормативном документе четко прописывается отключение — на 30 день с момента получения, а не момента отправки. 29 июля, было получено еще одно письмо, после этого, я обратилась к работникам Крымэнерго, как оказалось, у нас отключен свет 10 июля, по документам, но фактически , он есть , был заклеен пакетник наших соседей, но на нашем пакетнике никакой пломбы не было и нет (на момент отправки письма). Техник пояснила, что не имеет значение, получила я письмо или нет, свет отключен, и я должна оплатить подключение. Со слов техника, «если свет есть, то мы содрали пломбу и переклеили ее соседям, и они (Крымэнерго) никого не обязаны предупреждать, т.к. у них 10000 подключений».
  Если у меня возможность не платить за подключение?
  На данный момент стоимость отключения в многоквартирном доме с лифтом – 13,68 грн., подключение – 19,43
  транспортные расходы 50грн у меня в чеке
  за что я должна заплатить 370 грн, по какому принципу рассчитывается обратное подключение?
  370-50-13,68-19,43=286,89??? дорого стоит чтоб тумблерок включить, какой принцип у них расчета?

  • Energo Control Energo Control

   «дорого стоит чтоб тумблерок включить» — вот именно за такое же «дорого стоит чтоб тумблерок включить»
   Антимонопольный комитет оштрафовал Николаевоблэнерго на 100 миллионов гривен! (материал в Интернете).

 146. Сергей Сергей

  Торгово-административный комплекс был сдан в конце 2012 года. В конце января 2013 года были получены свидетельства о праве собственности владельцами помещений. В июле 2013 года у представителя городского РЕС удалось узнать — электроснабжение комплекса осуществляется по временной схеме, так как, электротехническая часть комплекса не соответствует техническим нормам, и как следствие, потребители не могут заключить индивидуальные договора на поствку электроенергии. В свою очередь, застройщик — директор строительной фирмы, лично взымает деньги за потребляемую электроенергию без каких-либо квитанций, расписок и других возможных документов отчетности (не платить, как понимаете, означает лишиться электроснабжения). Что посоветуете в этом случае? Какие возможные меры необходимо и можно предпринять, чтоб разорвать этот круг? К кому обратиться и с какими документами?

  • Energo Control Energo Control

   Необходим договор, уточнения по Вашему вопросу. Перезвоните (либо в почту скан договора + полное описание Вашей ситуации).

 147. Іван Іван

  Добрий день, чи можете чимось порадити?
  Я помітив, що не нараховують за електроенергію місяць, другий, третій,
  тоді я подивися на лічильник (на сходовій клітці в коридорі), і побачив що він не крутиться. Світло є, а лічильник не веде облік.
  Вирішив зателефонувати в Обленерго, повідомити. Коли я подзвонив і сказав, що у мене не крутить лічильник, мені відповіли: Не дивно що не крутить, вас відключили за несплату, після сплати боргу і вартості повторного підключення — мене підключать.
  Мої місячні витрати за енергію в межах 25 грн., деколи плачу раз на два, на три місяці.
  Чи за борг у межах 50-80 грн відключають? Допустимо що так, нехай.
  Мені про відключення ніхто не попереджав, нічого не присилав, не повідомляв про борг, я жодних підписів ніде не ставив. Тому я не захотів йти платити близько 200 грн за підключення, коли мене «сумнівно» відключили, якщо в мене і так світло є. За борг я заплатив, і вирішив нічого не робити — світло є, я відключений, пломби на лічильнику цілі, лічильник не крутиться, вся електроенергія сплачена включно до теперішнього показу лічильника.
  Отже, відключили в 2010.
  Пройшо вже майже три роки, ситуація трохи затянулася, і я не знаю як з неї вийти. Я хочу просто щоб мені приходила квитанція, я сплачував за неї і все.
  Готовий сплатити більш менш реальну вартість спожитої енергії за цей час, але я боюся, що ця сума буде завищена (якісь штрафи і т.п.). Але не маю бажання платити якісь штрафи за три роки, коли вся ситуація з самого початку завязалася по суті за недбальства чи недопрацювання Обленерго.
  Скажіть, будь ласка, як слід чинити офіційно в таких випадках? Піти написати на заяву на підключення і сплатити вартість підключення? А згодом подзвонити сказати що несправний лічильник? ??? Чи існують випадки якихось мирових угод?

  • Energo Control Energo Control

   Ви можете написати, що Ви тимчасово мешкали за іншою адресою, сплатити за підключення, до квартири маєте право не пускайти як би вони не намагалися (ст.30 Конституція України недоторканість житла). Вони мають включити на сходовій щитовій та до квартири не перевіряти (а якщо потраплять до квартири знайдуть те, що електрика є з іншого проводу, складуть акт, та буде нарахування десяток тисяч).

 148. Lyudmila Lyudmila

  Здрастуйте.
  Терміново потребую поради.
  17 серпня 2013 року за час моєї відсутності від мого будинку було відключено постачання електроенергії, без будь-яких попереджень.
  21 серпня я звернулась в РЕМ, де від керівника комерційного відділу дізналась про те, що ще 10-го вересня 2009 року по документах будинок було нібито від»єднано за борг — 241 грн. З боку обленерго жодного нагадування чи попередження ні поштою, ні по телефону, ні » в ворота» не надходило.

  Фактичного відключення не було, електропостачання тривало, всі чотири наступних роки надходили квитанції з новими показниками, які я сплачувала.
  21 серпня разом з працівниками РЕМ виїхали до мого будинку, де склали акт про самовільне підключення до електромережі. Я показала квитанцію, на суму 241 грн. від 27-го серпня 2009 року яка була мною оплачена 11 вересня того ж року. Навіть якби 11 вересня квитанція не була сплачена, то слідуючим кроком Обленерго повинно було бути наступне:

  » У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного
  у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20 день споживачу
  надсилається попередження про відключення електричної енергії. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання
  споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі.»
  Мене ж нібито від»єднали, коли навіть термін оплати не закінчився!
  В РЕМ мені показали копію якогось папірця, в якому було зазначено бригаду по відключенню, їх підписи і навіть № пломби!!!, яка зі
  слів керівника комерційного відділу, була встановлена на обрізаному дроті, а насправді якої ніколи не було.

  Мені було виписано рахунок згідно акту про самовільне підключення на сумму близько 4100 грн., за мінусом суми 1600 грн., котрі я сплачувала згідно з показами лічильника.
  Додам, що договір з РЕМ був складений у 2004 році, у 2008 році він закінчив
  свою дію і до цього часу не продовжений. Заборгованості по показниках лічильника не має.
  Тиждень я і моя сім»я, в якій двоє неповнолітніх дітей, без світла. З боку РЕМ жодного письмового документа, підключати відмовляються
  до повного погашення всіх нарахованих сум згідно акту, «+» за підключення близько 300 гривень.
  При огляді лічильника було встановлено, що всі пломби ( з відбитками 1989 року) цілі, сам лічильник (1979 року випуску) не ушкоджений,
  знаходиться в робочому стані.
  Прошу поради , куди звернутися для найшвидшого вирішення даної проблеми: підключення і оскарження данного акту? Підкажіть, якими конкретно нормативними актами керуватися при мотивуванні оскарження ?
  Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   В порядку п.54 Правил користування електричною енергією для населення Ви можете звернутися до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕ.

   НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
   ЛИСТ

   від 27.07.2012 р. N 4754/11/47-12

   Ліцензіатам з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами

   Щодо перегляду актів про порушення ПКЕЕН на виконання протокольного рішення НКРЕ від 07.06.2012 N 23

   Статтею 27 Закону України «Про електроенергетику» встановлено, що до правопорушень в електроенергетиці, зокрема, віднесено крадіжку електричної енергії та пошкодження приладів обліку.

   Положеннями пункту 48 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (далі — Правила), визначено перелік порушень, за які споживач несе відповідальність згідно із законодавством.

   Відповідно до абзацу першого пункту 53 Правил у разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник акта вручається споживачу, другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження.

   Порядок складення актів про порушення Правил визначено пунктом 53 Правил та Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562 (зі змінами) (далі — Методика).

   Відповідно до положень пункту 4.5 Методики працівники енергопостачальника перед складанням акта про порушення зобов’язані повідомити споживача про його право внести зауваження та заперечення до акта, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень та пропозицій.

   При цьому відповідно до примітки додатка 3 до Методики у разі відмови споживача або представника споживача, в присутності якого було складено акт про порушення, від підпису цього акта, в рядку «Споживач або представник споживача (у разі порушення ПКЕЕ)» зазначається: «Від підпису відмовився». Акт про порушення без підпису споживача вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три представники енергопостачальника.

   Факт повідомлення споживача про зазначене у пункті 4.5 Методики право може бути зафіксоване у цій графі акта.

   При цьому згода або не згода споживача із зафіксованим в акті про порушення фактом пошкодження пломб або розрахункових приладів обліку фіксується в акті про порушення (пункт 4.8 Методики).

   Слід зазначити, що факт втручання споживача в роботу приладів обліку, факт пошкодження пломб та/або приладів обліку має бути підтверджений експертизою.

   Таким чином, у разі виявлення у споживача порушення Правил, складення акта про порушення Правил є обов’язком енергопостачальника. Згода або не згода споживача із вказаною у акті про порушення інформацією фіксується енергопостачальником в акті. При цьому споживач має право зазначати свої зауваження до складеного акта. У разі якщо споживач погоджується із вказаним в акті порушенням та відмовляється від проведення експертизи приладу обліку електричної енергії, про це споживачем має бути зроблений відповідний запис у графі «Зауваження до складеного акта» або «Додаткові відомості».

   Додатково зазначаємо, що одним з обов’язків енергопостачальника відповідно до положень пункту 38 ПКЕЕН є проведення планової повірки, ремонту і заміни приладів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором.

   У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 1 пункту 3.1 Методики, а саме пошкодження або відсутності на приладах обліку пломб з відбитками тавр про повірку приладів обліку, нарахування збитків за актом про порушення не здійснюється у випадку порушення енергопостачальником термінів повірки приладів обліку.

   Відповідно до положень пункту 3.1 Методики у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5 — 7 цього пункту, Методика застосовується за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж, що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі.

   Якщо з будь-яких причин енергопостачальником не буде вказано в акті про порушення ПКЕЕН місце (точка) підключення до відповідних мереж самовільного підключення, то енергопостачальником буде порушено положення пункту 4.7 Методики. Тому нарахування обсягу та вартості необлікованої електричної енергії по такому акту про порушення є неправомірним.

   У разі якщо споживачем не надано дозволу на частковий демонтаж оздоблювальних матеріалів для визначення місця підключення, в акті про порушення має бути на це указано. При цьому правомірність нарахування обсягу та вартості необлікованої електричної енергії по такому акту має вирішуватися у судовому порядку.

   Окремо слід зазначити, що з метою запобігання розкраданню електричної енергії енергопостачальник може встановити на прилади обліку електричної енергії споживача індикатори, які спроможні фіксувати вплив фізичних полів на прилад обліку електричної енергії, в тому числі постійного магнітного поля, електромагнітного поля високої частоти тощо. Індикатори встановлюються за умови, що вони сертифіковані (у разі встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором — атестовані) в установленому законодавством порядку. При цьому факт установлення індикаторів має бути зафіксований в акті про пломбування, що підтверджує факт установлення таких індикаторів на прилади обліку та передачу таких приладів обліку, пломб та індикаторів на збереження.

   Таким чином, у разі виявлення випадків фіксації порушень індикатором, який спроможний фіксувати вплив на прилад обліку електричної енергії фізичних полів, енергопостачальник для визначення обсягу та вартості недооблікованої електричної енергії може застосовувати Методику, якщо цей індикатор сертифікований (атестований у разі встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором) в установленому законодавством порядку та у разі наявності акта про пломбування.

   Слід зазначити, положеннями пункту 3.1 Методики встановлено, що факт втручання споживача в роботу приладів обліку, факт пошкодження пломб та/або приладів обліку має бути підтверджений експертизою.

   Крім того, до отримання енергопостачальником результатів експертизи ця Методика не застосовується (абзац дванадцятий пункту 3.1 Методики).

   Однак вплив на прилад обліку предметами, що є джерелом фізичного поля, не пов’язаний з пошкодженням пломб та/або приладів обліку.

   Таким чином, при виявленні представниками енергопостачальника порушенння ПКЕЕН в частині факту фіксації індикатором впливу фізичних полів на прилад обліку електричної енергії проведення експертизи Методикою не передбачено, оскільки зазначене порушення не пов’язане з пошкодженням пломб та/або приладів обліку.

   Пунктом 4 Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 N 122 (далі — Порядок), встановлено, що обсяг електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, визначається за величиною розрахункового споживання електричної енергії протягом періоду порушення на підставі акта виявлених порушень, складеного відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої НКРЕ.

   Разом з тим відповідно до положень пункту 6 Порядку у разі відмови споживача відшкодувати збитки підтвердження факту викрадення електричної енергії та стягнення збитків здійснюється у судовому порядку.

   НКРЕ звертає увагу енергопостачальників на необхідність дотримання вимог Методики при складенні актів про порушення.

   Так, зокрема, положеннями пункту 4.7 Методики передбачено, що в акті про порушення заповнюються всі графи та рядки без пропусків. Виправлення чи підчищення не допускаються. Текст повинен бути однозначним, без можливості подвійного тлумачення.

   Таким чином, з урахуванням положень Методики, в акті має міститися інформація та опис порушення, яке було виявлене на момент складення акта про порушення, а також необхідні дані для визначення згідно з Методикою обсягу та вартості необлікованої електричної енергії.

   Враховуючи зазначене, у разі невідповідності складених актів про порушення ПКЕЕН вищенаведеним положенням Методики, енергопостачальники мають привести свої дії по відношенню до споживачів у відповідність до вищенаведених вимог законодавства шляхом скасування нарахувань по актах та повідомлення споживачів, про що НКРЕ має бути надана інформація за формою, що додається.

 149. Киевэнерго прислал попередження с несуществующим долгом 14646 грвн,объяснив это тем,что мы не имеем права использовать тариф для частных домов ,не подключенных к газу,и оборудованных электрокотлом.Два года назад мы установили новый электросчетчик и заключили новый договор ,на каком основании у нас вымогают такие суммы и как с ними бороться?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимы документы. Скан в почту (с Вашим описанием событий).

 150. Mарина Mарина

  У мене така ситуація… У новобудові задній 4 роки тому у мене квартира, де на даний момент живуть знайомі… Декілька місяців тому голова будинку повідомила мене про те, що мій лічильник не працює, не крутить і підлягає заміні за мій рахунок?! Квитанціі приходять регулярно. З наступного місяця будинок буде на балансі львівобленерго. Як мені повестись в такій ситуації , чи законно це? Гарантії на лічильники хіба немає, 4 роки і все?
  Дякую за пораду!

  • Energo Control Energo Control

   Договір на постачання електроенергії з ким?

 151. Mарина Mарина

  На даний момент? Сплату світла води ми вносили виключно на рахунок кооперативу. Після здачі в експлуатацію будинку, договір маю хіба з газ канторою. …

  • Energo Control Energo Control

   Как происходит покупка электроэнергии? Кому платите? Кто снимает показания? Какие документы?

 152. Татьяна Татьяна

  Прошу помощи в данной ситуации. Я купила квартиру в 2008году с долгом за электроэнергию 156 грн. Свет в квартире отрезан в 2006году при прежнем хозяине. Мы не жили там с момента покупки. Теперь хотим подключить электричество. Когда я пошла в РЭС, мне сначала выдали бумагу о том, что долг составляет 156 грн. и сказали заключать договор. Затем вырвали из рук у меня эту бумагу и сказали, что нужно вызывать контролера, что бы что-то засвидетельствовать. У нас висит старый счетчик (отрезанный по акту, копию которого я не могу добиться в РЭСе, говорят, что это их внутренний документ). Мы готовы заплатить за вызов контролера, но на старом отключенном счетчике не пломб РЭСа, хоть он и отрезанный. А в РЭСе сейчас говорят, что у нас нет счетчика, т.к. все новые эл. счетчики других квартир висят в подъзде, а наш старый отключенный в тамбуре. Меня сильно беспокоит отсутствие пломбы на отключенном счетчике и почему мне не дают копию акта и показания на момент отключения, так же можно все, что хочешь написать. Что мне грозит и как правильно поступить в данной ситуации, чтобы подключит электроэнергию.

 153. Юрий Юрий

  Доброго дня!
  Споживач з яким укладено договір про користування електричною енергією помер у 2012 році, будинок заповів у рівних частинах на трьох дітей. Діти приїзджають на вихідні користуються електричною енергією, сплачують за електроенергію згідно наданих РЕМ рахунків, надають в РЕМ показники лічильників. Проте, приїхавши 21.09.2013 року до будинку, сусід повідомив що 19.09.2013 року приїзджали представники РЕМ та відключили електроенергію. РЕМ залишив сусіду довідку без підпису виконавця робіт та без дати відключення. В друкованій довідці від руки дописано: «відсутній договір, споживач помер». Підскажіть будь-ласка: — чи мали право без попередження про необхідність переукладання договору відключати електроенергію?
  -які подальші дії з нашої сторони?

  • Energo Control Energo Control

   «чи мали право без попередження про необхідність переукладання договору відключати електроенергію?»

   якщо буди оплати та надання даних про спожиту електроенергію (покази лічильника) а оплати були прийняті, то без попередження не мали права відключати.
   Вони мали б знайти того хто платить (можливо що завгодно, наприклад право користування будинком).

   Що робити?
   Звернутися до філії енергопостачальника укласти договір.

 154. Юра Юра

  Представниками РЕМ було складено акт про порушення ПКЕЕ, стосовно приватного підприємця, рішенням господарського суду з нього стягнуто кошти відповідно до цього акта. На даний моменти РЕМ відключив підприємця від електроенергії. Чи правомірні його дії та що можна зробити в цій ситуації?

  • Energo Control Energo Control

   «Представниками РЕМ було складено акт про порушення ПКЕЕ, стосовно приватного підприємця, рішенням господарського суду з нього стягнуто кошти відповідно до цього акта. На даний моменти РЕМ відключив підприємця від електроенергії. Чи правомірні його дії та що можна зробити в цій ситуації?»
   Залежить від обставин:
   1. правомірність застосування санкції на підставі акта про порушення ПКЕЕ;
   2. чи Рішення суду набрало сили;
   3. як у Договорі зазначені положення про припинення та як повідомили.
   Якщо вони керувалися п.7.5. ПКЕЕ, то підстави відключення:
   п.7.5. п.п.4) несплати за недовраховану електричну енергію, визначену
   відповідно до законодавства;

   Що робити? Переглянути за нововивленими обставинами (якщо Рішення набрало сили).
   Є норма у ГПК щодо перегляду за нововиявленимим обставинами, якщо знайдемо.
   З практики зазначаємо: лише половина актів про порушення ПКЕЕ та рішень за ними є такими, що неможливо знайти обставини та/або порушення з боку енергопостачальника.

 155. Светлана Светлана

  Подскажите , пожалуйста как мне действовать в моем случае :был заключен договор на электрику на жилой дом , на данный момент помещение переведено в нежилое , какие документы и надо ли новые тех.условия что бы заключить новый договор?

  • Energo Control Energo Control

   Если не меняется мощность, точка присоединения, категорийность то ТУ не нужны. Документы перечислены в п.5.4. ППЭЭ:
   5.4. Для укладення договору про постачання електричної
   енергії, договору про технічне забезпечення електропостачання
   споживача або договору про спільне використання технологічних
   електричних мереж заявник (споживач, власник технологічних
   електричних мереж (основний споживач) або субспоживач) має надати
   відповідній організації такі документи: { Абзац перший пункту 5.4
   із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 )
   від 04.02.2010 }
   1) заяву щодо укладення відповідного договору із зазначенням
   роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських
   реквізитів заявника;
   2) акти про розмежування балансової належності та
   експлуатаційної відповідальності сторін (у разі укладення
   відповідного договору щодо об’єктів, які вводяться в експлуатацію
   вперше); { Підпункт 2 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
   Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
   N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
   3) однолінійну схему електропостачання об’єкта (у разі
   укладення відповідного договору щодо об’єктів, які вводяться в
   експлуатацію вперше); { Підпункт 3 пункту 5.4 із змінами,
   внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання
   електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
   4) відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка,
   технічні характеристики тощо) (у разі укладення відповідного
   договору щодо об’єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);
   { Підпункт 4 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
   НКРЕ N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006, N 105 ( z0304-10 ) від
   04.02.2010 }
   5) заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії
   та величини споживання електричної потужності у години контролю
   максимального навантаження енергосистеми (за необхідності),
   довідку про укладені державні контракти (за наявності), відомості
   про величину приєднаної потужності і категорії надійності
   електропостачання струмоприймачів;
   6) акти екологічної, аварійної та технологічної броні
   споживача (за наявності);
   7) копію свідоцтва про державну реєстрацію та виписку з
   Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
   підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);
   { Підпункт 7 пункту 5.4 в редакції Постанови НКРЕ N 105
   ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }

   { Підпункт 8 пункту 5.4 виключено на підставі Постанови НКРЕ
   N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }

   8) копію документа, яким визначено право власності чи
   користування на об’єкт (приміщення) або копію документа, що
   підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у
   разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта);
   { Підпункт 8 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
   НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
   9) копію належним чином оформленої довіреності на право
   укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;

   { Підпункт 10 пункту 5.4 виключено на підставі Постанови НКРЕ
   N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }

   10) копію акта допуску про підключення електроустановки та у
   визначених законодавством випадках — сертифіката відповідності, що
   видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами
   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008
   N 923 ( 923-2008-п ) «Про Порядок прийняття в експлуатацію
   закінчених будівництвом об’єктів» (із змінами) (для новозбудованих
   та реконструйованих електроустановок); { Підпункт пункту 5.4 в
   редакції Постанови НКРЕ N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006; із
   змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від
   04.02.2010 }

   { Підпункт 11 пункту 5.4 виключено на підставі Постанови НКРЕ
   N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }

   11) паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або
   повітряних ліній передачі електричної енергії (для споживачів, у
   яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової
   належності) (у разі укладення відповідного договору щодо об’єктів,
   які вводяться в експлуатацію вперше); { Підпункт пункту 5.4 із
   змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії
   регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
   12) довідку про перелік субспоживачів (у разі їх наявності),
   дані (зазначені у підпункті 4 цього пункту) розрахункових засобів
   обліку субспоживачів (у разі укладення відповідного договору щодо
   об’єктів, які вводяться в експлуатацію вперше). { Підпункт пункту
   5.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 1497
   ( z1294-06 ) від 22.11.2006, N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
   У разі укладення за двома та більше об’єктами споживача
   одного договору про постачання електричної енергії споживач подає
   документи, передбачені підпунктами 2-6, 8, 10-12 цього пункту, за
   кожним із об’єктів споживача. { Пункт 5.4 доповнено абзацом згідно
   з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
   Ініціатором укладення відповідного договору може бути
   будь-яка із сторін такого договору. { Пункт 5.4 доповнено абзацом
   згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }

 156. Светлана Светлана

  Договор ,был на 20квт. и в нежилом будет на 20квт

 157. Євгенія Євгенія

  Знімаю квартиру три роки. Будучи студенткою. Кожен місяць плачу за ком послуги вчасно. Знизу на чеку прочитала текст:
  ‘Статус споживача — відключен, справу буде передано до суду. ‘
  Заборгованості немає, електропостачання є.
  Такі чеки з таким ‘статусом’ приходять лише з лютого минулого року.
  Питала контролера, він пояснив, що нас ніби було відключено, але ми самовільно підключили обратно.
  Як таке можливо? На скільки я знаю: ввдключати в зимній період не можна, крім того тут прописана офіційно хазяйка і 17-річний син.
  Що мені робити в даній ситуації?

  • Energo Control Energo Control

   «Як таке можливо?» — була заборгованість кілька гривень, було завдання на відключення, недбалі працівники енерго відзвітували про відключення, якого не було.
   Що порадимо:
   1. складіть повідомлення, що за період три роки квартиру не відключали, додайте свідків сусідів, а також представника ЖЕО (ОСМД);
   2. надайте повідомлення «про недбалі дії працівників що ніби то відключили» до енергопостачальника, з вимогою відкоригувати інформацію.

   • Євгенія Євгенія

    Дякую гарно за пораду. Так і зроблю!!!!)
    Буду Вас рекомендувати знайомим. Ви — дійсно спеціаліст***

 158. Lyudmila Lyudmila

  Доброго дня.
  Прошу Вашої поради з такого приводу.
  В серпні 2013 р. відключили електропостачання за ніби-то самовільне підключення, яке датують вереснем 2009 р.
  Зараз справою за неправомірне відключення займається Держенергонагляд.
  Фактичного відключення ніколи не було, тим більше не було жодного усного чи письмового попередження про відключення. Є також деякі факти не на користь РЕМ, наприклад, один з них — порушені строки наказу про відключення ( за законом я мала ще десять днів, для сплати рахунку на сумму 241 грн. (заборгованість за три місяці). Але головною мотивацією РЕМ в даній ситуації є те , що попередження про відключення вони зберігати не зобов»язані, так як пройшов термін зберігання документів — три роки. Зате в них зберігся наказ на відключення, який на їхню думку і є доказом того, що відключення було.
  Як захиститись від свавілля РЕМ?
  Є хоч якась можливість довести свою правоту в цій ситуації?

  • Energo Control Energo Control

   «В серпні 2013 р. відключили електропостачання за ніби-то самовільне підключення, яке датують вереснем 2009 р.
   Зараз справою за неправомірне відключення займається Держенергонагляд.
   Як захиститись від свавілля РЕМ?
   Є хоч якась можливість довести свою правоту в цій ситуації?»

   1. складіть повідомлення, що за період серпень — жовтень 2009 квартиру не відключали, додайте свідків сусідів, а також представника ЖЕО (ОСМД);
   2. надайте повідомлення «про недбалі дії працівників що ніби то відключили» до енергопостачальника, з вимогою відкоригувати інформацію.

 159. Lyudmila Lyudmila

  Додам для пояснення:
  в вересні 2009р. фактичного відключення не було.
  Від електропостачання будинок від»єднали в серпні 2013 року. Мотивація — самовільне підключення в 2009 році.

 160. Олег Олег

  Здравствуйте, у нас была задолженность, нас отключили от енерголинии (с уведомлениями), после этого мы попросили расрочку, ответа на заявление мы не получили, после чего мы сами подключились к линии через электросчетчик, оплачивая текущие коммунальные платежи и постепенно погашая задолженность, после чего нас отключили от енерголинии за самовольное подключение, составив акт нарушения, об отключении предварительно никак не уведомлялось.
  Подскажите пожалуйста, можно ли оспорить акт о нарушении?
  Можно ли добиться и как расрочки?
  И можно ли подключиться к енерголинии не погасив задолженности в полном обьеме, заключив соглашение о рассрочке?.

  • Energo Control Energo Control

   Ваш вопрос 1: «Можно ли добиться и как рассрочки?»
   Ответ:
   пункт 28 Правил для населения:
   «28. У разі відсутності у споживача коштів на оплату
   заборгованості він повинен звернутися до енергопостачальника із
   заявою про складання графіка погашення заборгованості або
   відстрочення терміну оплати та надати довідки, що підтверджують
   його неплатоспроможність.»

   Ваш вопрос №2: «Подскажите пожалуйста, можно ли оспорить акт о нарушении?»
   Ответ:
   оспорить можно всё, что угодно, а вот перспективы спора будут известны после изучения документов (акт, обстоятельства, расчёт).
   Как правило облэнерговцы могут обманывать и обсчитывать.

   • Олег Олег

    Спасибо больше за предыдущий ответ.
    Подскажите пожалуйста еще несколько вещей:
    1. Какой максимальный срок расрочки и от чего она колеблится, является ли справка с места работы доказательством неплатежеспособности.
    2. Как оспорить акт о нарушении ( самовольное подключение) нас отключили за задолженность, после чего мы подключились сами через СЧЕТЧИК (вроде же это убытков не наносит энергосети), нас не уведомляли перед вторым отключением, акта отключения нет.
    3. Получив расрочку или составив график погашения задолженности можно ли обязать энергосеть подключить к энерголии не погасив задолженности в полном обьеме?
    С уважением, заранее спасибо.

    • Energo Control Energo Control

     «1. Какой максимальный срок рассрочки»
     — как договоритесь с облэнерго, а если не договоритесь, то действует при райисполкоме комиссия по реструктуризации там разбирают Вашу ситуацию и рекомендуют облэнерго сумму долга принять частями (период до 60 месяцев)

     «2. Как оспорить акт о нарушении»

     вариант — 1. письмо энергопоставщику (редко но бывает списывают в практике был случай предприятию списали с 370 тыс до 1,3 тыс),
     вариант 2. органы контролирующие соблюдение ППЭЭн п.54 (Минэнерго, НКРЭ, Антимонопольный)
     из практики НКРЭ обязывает энергопоставщиков пересчитывать.
     вариант 3. суд.
     Вы должны понимать, что лишь профессионально подготовленный документ даёт надежду с определённой вероятностью списания.
     Обычное письмо они не читают и дают обычную отписку.

     «3. Получив рассрочку» — включают сразу.

 161. юля юля

  у липні і серпні цього року в нашу сільську хату приходили дядьки, які лякали відключенням електроенергії «вже». багато нервів і часу по телефону пішло на з»ясування того, що у нас все оплачено (сільрада — у сусідньому селі, там же і «жек». квитанції до нас майже не доходять, а брати оплату без квитанцій чи наперед не хочуть).
  їздила спеціально в райцентр(який далеко від нас) в РЕМ, і там вияснилось, що у нас навіть переплата (в 26грн). Дали там квитанцію з прописаною переплатою.
  за вересень місяць показника лічильника ніхто не знімав, і квитанція прийшла з тим самим показником, що і в серпні(коли хотіли відключати).
  сьогодні, 11 жовтня, знов до нас прийшли 2 дядьків і показали якусь табличку в які був записаний наш борг в 83грн.

  ми показали квитанцію з РЕМу, де була вказана переплата в 26грн. вони посміялися.сказали якщо не заплатимо їм зараз, то вони відключать нас, а потім нам треба буде платити 400грн. за підключення.

  електрики ми спожили за той час (від останньої проплати) на 46грн.

  ми попросили квитанцію за ті гроші, які ми дамо їм, то вони сказали, що вони не касовий апарат.

  чоловік заплатив їм. щоб менше проблем було на голові.

  але питання хвилює — що правильно зробити далі? куди звертатись? бо виходить що на даний момент ми переплатили бл.63грн. і хочеться, щоб ці гроші залишились на нашому балансі.

  • Energo Control Energo Control

   «ми попросили квитанцію за ті гроші, які ми дамо їм, то вони сказали, що вони не касовий апарат.»
   зверніться на їх головний офіс (адреса в Інтернеті) та запитайте «куди дядьки діли гроші».

 162. владимир владимир

  Ситуация следующая. В частном доме установлен трехзонный однофазный счетчик типа GEM133.01.2 производства элгамма-электроник, литва. Счетчик приобретался , программировался за свои денежные средства в 2006 году. В то время был установлен срок следующей поверки -16лет. Согласно протокола от 20.02.2008 года были внесены изменения, что данный тип счетчиков (госреестр 1-1337:2000) проходит очередную поверку через 6лет. Пришли контролеры с РЭСа и говорят что они мой счетчик забирают, вместо него ставят другой типа НИК без оформления каких-либо документов. Насколько я понимаю должен быть оформлен новый договор, мне должны предоставить акт параметризации, должны быть оформлены акты снятия и установки , где прописаны ответственности обоих сторон, ведь они забирают часть моей собственности. На вопрос когда вернется мой счетчик после поверки ответили неоднозначно: может через месяц, может через полгода, может вообще не вернется. Я сказал им что если не оформляются никакие документы, тогда поставте мне счетчик такого-же типа с такими-же параметрами параметризации. Ответ-у них не позволяет материальная база, а если я не проведу поверку прибора отключат от электросети. Правомерны ли действия энергосбыта. Могу ли я сам отвезти свой прибор учета в лабораторию на поверку и сколько это стоит

  • Energo Control Energo Control

   «счетчик забирают, вместо него ставят другой типа НИК без оформления каких-либо документов. »
   «На вопрос когда вернется мой счетчик после поверки ответили неоднозначно: может через месяц, может через полгода, может вообще не вернется»

   должен быть документ какой счётчик сняли и какой установили.
   Из практики: наше мнение, что это их халтура, кому то надо программируемый счётчик они его у Вас украли! Счётчик стоит более тысячи а поверка около 200 грн. То есть они получили счётчик с поверкой 2013 года за 200 грн..
   Что делать:
   п.54 Правил определяет контролирующие органы — это Минэнерго, НКРЭ, Антимонопольный.
   Напишите во все адреса Минэнерго, НКРЭ, Антимонопольный (адреса в Интернете) о ситуации как забрали у Вас счётчик без документов,чем фактически присвоили Вашу собственность.

 163. владимир владимир

  По одному адресу находится два жилых дома (в одном живут родители, в другом мы с детьми). Счетчик установлен один. В 2006 году когда ставили трехзонный прибор учета заключили договор на установленную мощность 7 кВт (3,5 кВт на один дом+ 3,5 кВт на другой) после счетчика поставили два 16 А автомата параллельно на фазу каждый на свой дом. С течением времени поменялось руководство в РЭСе, другой начальник энергозбыта, другие инженера. Сказали что сейчас со мной действует другой договор на максимальную мощность 3 кВт, который я не подписывал. Когда меняли счетчик один автомат сняли и два дома подключили через один 16 А. Теперь когда мы готовим кушать , родители сидят в темноте, выбивает автомат. Живем в селе негазофицированном. Говорят, чтоб увеличить мощность, надо делать новые технические условия. В 2006 году вся проводка в домах была заменена на медную . До счетчика идет алюминиевый двухжильный кабель сечение 16 квадрат. Что делать? Впереди зима, короткие световые дни.

  • Energo Control Energo Control

   а куда же делся «договор на установленную мощность 7 кВт»?
   есть такой договор с 7 кВт?

 164. владимир владимир

  В 2006 году был предоставлен на подпись типовый договор в одном экземпляре куда от руки были внесены Ф.И.О. адрес, установленная мощность и т.д. ,подписан мною и начальником энергосбыта РЭСа. Договор остался у них на хранение. Мне на руки выдали другой договор что я как заказчик , а они как подрядчик заключили договор про следующее: заказчик здает приобретенное оборудование, а подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту электрооборудования электрической сети. За выполненные подрядчиком работы, заказчик выплачивает подрядчику стоимость работ согласно акта выполненных работ. Оплата производится до выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за качество работ в соответствии с правилами и нормами электротехники, техники безопасности за весь период выполнения работ до момента сдачи объекта в эксплуатацию. По завершению работ , подрядчик сдает заказчику объект работы. Про это складывается акт за подписью обоих сторон. Акт №___ выполненных работ тоже выдали мне на руки. Монтеры сами установили два автомата по 16 А, они сказали что в курсе о заявленной мощности 7 кВт. На сегодняшний день у них нет договоров на бумаге. Все договора в электронной форме на ПК без физических подписей абонентов.

  • Energo Control Energo Control

   Должны быть указаны электротехнические характеристики.
   Как Вами производилась заявка на «выполненные подрядчиком работы»?
   Была ли где то (заявка/договор выполнения работ, прочее) указана мощность?

 165. Олег Олег

  Cпасибо Вам огромное!
  Надеюсь последний вопрос, подскажите пожалуйста может ли облэнерго начислять убытки за самовольное подключение через приборы учета єлектроєнергии?
  Еще всей нашей улице заменили єлектролинию, а наш дом нет — как можно заставить облєнерго заменить єлектролинию?

  • Energo Control Energo Control

   «может ли облэнерго начислять убытки за самовольное подключение через приборы учета єлектроєнергии?»
   — всё учитывается счётчиком, в суде такие начисления отменяются (при условии что Вы обоснуете)
   «как можно заставить облєнерго заменить єлектролинию»
   — зависит от договора (в договоре указана граница раздела)
   согласно Правил:
   у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим
   проводом — у точці кріплення проводів лінії електропередачі до
   перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному
   вводі);
   у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу
   при відгалуженні від лінії електропередачі — на наконечниках
   кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої
   будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині
   будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо
   ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні
   будівлі.

   То есть кабель в границах ответственности облэнерго.
   Ещё раз повторимся: по правилам — кабель облэнерго, а в договоре может быть как написали (кабель может быть Ваш).
   Смотрите в договор где граница раздела.
   Если договора нет, то согласно Правил кабель принадлежит облэнерго.

 166. Марія Марія

  Добрий вечір. Подскажіть будьласка, чи є дійсним повідомлення про відключення електричної енергії, якщо підпис в ньму «адміністрація міських мереж». Без підпису директора та печатки. Дякую

  • Energo Control Energo Control

   Правила для населения:
   27. У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10
   днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному
   документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про
   оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про
   відключення електричної енергії.

   Правила для юридических лиц и предпринимателей:
   7.5. Постачальник електричної енергії (електропередавальна
   організація або основний споживач за погодженням постачальника
   електричної енергії) зобов’язаний, попередивши споживача…

   Правила указывает лишь об уведомлении не указывая форму самого уведомления (кто должен подписать и должна ли там быть печать).

   Что будет происходить?
   Если есть подтверждение о вручении уведомления Вам то Вас отключат.

 167. Людвиг Людвиг

  Подскажите пожалуйста, мы самовольно подключились через счетчик — может ли електросеть взыскивать убытки по акту о нарушении? Счетчик же вроде все учитывает — если может-скажите за что? А если нет — подскажите пожалуйста как им обьяснить? на что сослаться?

  • Energo Control Energo Control

   «самовольно подключились через счетчик — может ли електросеть взыскивать убытки по акту о нарушении? »
   может попробовать взыскать

   • Людвиг Людвиг

    Спасибо большое за ответ, но не могли бы вы добавить немного конкретики?
    Как обьяснить облэнерго, что они не могут взыскивать убытки, т.к. счетчик все учел.

    • Energo Control Energo Control

     Нарисовать схему (как вариант). Сослаться на Методику в части отсутствия недоучтённой электроэнергии (Методика определяет объём недоучтённой электроэнергии), всё учтено счётчиком.

 168. Сергій Сергій

  Здраствуйте. В 2009р. я почав будівництво будинку. Підключення до діючої електролінії здійснив за власний кошт- встановив 4 стовпи протянув 210 м. сніпа перетиром 25. Заплатив за підключення до існуючого трансформатора. НА всі витрати є квитанції та рахунки. Мене запевнили, що нові користувачі, що будуть підключатись до моєї ділянки лінії будуть повертати мені кошти на побудову лінії. відповідно до договоу з РЕСом , я мав передати лінію у власність Ресу безоплатно. РЕС акт прийому передачі лінії не склав. Це моя, чи їхня вина?, і що це мені дає? Цього року правила підключення до електромереж змінено.Нові споживачі кошти мені не повернуть. В Pесі , на мою заяву , що без мого дозволу, ніхто до лінії не підключиться, заявили, що протянуть нову лінію, і вже мене заставлять підключатись по новому до електромережі. Підскажіть, як бути в цій ситуації — хто мені поверне кошти на побудову лінії -потрачено близько 16т. грн.? У газопостачальників в таких випадках зараз компенсують ці витрати. А чи передбачено це у енергопостачальників? Буду вдячний за відповідь

  • Energo Control Energo Control

   как в договоре указана граница раздела?

 169. В договорі про користування електричною енергією-п.9 — Межа розподілу встановлюється на ізоляторах опори.

  • Energo Control Energo Control

   уточните какой опоры (первая от Вас или первая от ТП)?

 170. комунальна установа комунальна установа

  В комунальній установі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затримка проплат рахунків через казначейчтво, втому числі і за спожиту електроенергію. Отримали повідомлення енергопостачальної організації про відключення. Чи має право енергопостачальна компанія відключати бюджетні установи? Як нам поступити в цьому випадку.

  • Energo Control Energo Control

   Формально може.
   Що робити: лист з поясненням та клопотанням не відключати.

 171. Vova Vova

  Здравствуйте!
  У меня такая проблема: по почте получил уведомление о том, что РЭМ планирует отключить мне свет. Задолженностей никаких нет. Работники мотивируют это тем, что контролер не имеет доступа к счетчику(и почему-то всегда только перед Новым годом, может им отчетность какая-то нужна. Летом их вообще не волнует каким образом ты платишь и подаешь показатели). Объяснения, что все в квартире работают и днем никого нет- это для них не объяснение. Я каждый месяц сам подаю показатели в свое районное отделение энерго ,( у них там есть журнал, где я оставляю данные под свою подпись). Вся проблема в том, что контролер элементарно не ходит в наш дом (подъезд закрывается, дома днем никого нет, часть людей звонят ей домой и она собирает таким образом показатели (и сама расписывается!!!!!), часть ходит и записывает в журнал). Никаких уведомлений, что она вообще была в подъезде нет (может же она хотя бы оставить записку или номер телефона, что не может добраться до моей квартиры и как с ней связываться. Я и свой телефон оставлял- она мне не звонит, считает, что это моя проблема ее искать). Конечно ее начальник всячески покрывает контролера, говорит, что якобы я один ее пускаю во всем подъезде, хотя я работаю и меня просто нет дома. В РЭМе начали настаивать, что надо выносить счетчик на лестничную площадку (хотя в договоре и проекте он должен быть у меня в квартире). Вообще отношение очень хамское в моем РЭМе. Никакого графика я вообще никогда не видел, когда должна ходить эта контролер- что же мне теперь увольняться и сидеть и ждать ее, когда она придет? В правилах написано, что контролер должен оставлять записку, что был в подъезде, но не смог зайти (от газа и ЖЭКа такие приходят и с этими службами ни у кого никаких проблем нет), записок никаких нет. Посоветуйте, что мне делать? Я готов идти и писать жалобу, меня возмущает такое отношение , я никогда не имел никаких долгов, никогда ничего не подкручивал. Почему сразу угроза отключения (в письменном виде прислали по почте)? Из-за халатной работы контролера (если она так хорошо работает, тогда зачем у них там лежит журнал и почему она не приходит ежемесячно, нет никакой бумажки как с ней связаться). Очень надеюсь на Вашу помощь и жду Вашего ответа. Эта ситуация повторяется ежегодно, правда в этот раз дошло до угроз отключения.

  • Energo Control Energo Control

   Отключить в Вашей ситуации могут (задолженность п.27 не рассматриваем) только по п.30 ППЭЭн:
   «30. Якщо доступ до приладу обліку неможливий, представник
   енергопостачальника виписує платіжний документ на підставі даних
   про фактичне споживання електричної енергії за попередній період,
   про що робиться відповідна позначка в особовому рахунку споживача.

   Якщо протягом двох розрахункових періодів представник
   енергопостачальника не мав доступу
   до приладу обліку, він залишає
   споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного
   відвідання чи прохання передати показання приладу обліку
   енергопостачальнику. Якщо після цього споживач не передав
   відомостей про кількість спожитої електричної енергії,
   енергопостачальник має право через 30 днів після дати
   відправлення письмового попередження припинити постачання
   електричної енергії споживачу.
   »
   Ключевыми условиями есть
   1. отсутствие доступа на протяжении 2х расчётных периодов
   2. не предоставление данных о потреблении.
   То есть если Вы каждый расчётный период передаёте показания счётчика то отключение будет неправомерным, но 1 раз в 6 месяцев Вы обязаны из допустить для про ведения контрольного осмотра.

   Что делать если пугают отключением? На нашем сайте найдите пример обращения в Антимонопольный и пошлите им письмо «в порядке п.30 Правил я предоставляю показания, далее про негодяя контролёра, далее если отключите — вот проект обращения в Антимонопольный». Штрафы Антимонопольного применительно к облэнерго бывают в сотнях миллионов (смотрите как оштрафовали Николаевоблэнерго и Одессаоблэнерго на 100 млн. грн., кстати, можете им это тоже приложить)

 172. Елена Елена

  Добрый день! Суть моей проблемы такова. В1997г. к новостройке(частный сектор)подведено электричество,установлено два эл счетчика 1-фаз и 3-х фаз. Оба оформлены на мужа. В конце2011г. по совету контролера , 3-х фаз счетчик переоформила на себя. Контролер сказал,что могут один счетчик демонтировать. Якобы по правилам запрещается иметь одному хозяину два счетчика. Я написала заявление на имя нач.РЭМ, контролер сам его отнес и подписал. А 13.01.2012г. принес мне договор на мое имя с подписью нач. и печатью. На протяжении 2-х лет я исправно платила за свет,не обращая внимания на то,что в квитанции осталось имя мужа,то-есть в компьютере ФИО не исправили.Когда пришла в РЭС исправить ошибку, мне сказали,что все равно счетчик демонтируют и они ничего исправлять не будут. В свое время мы платили деньги,да и лимит на один 150,а на два-то 300. Тогда можно было,а теперь нельзя?Какое мое дело,что теперь нельзя? Пусть теперешняя норма применяется к вновь строящимся.Пожалуйста дайте мне разъяснения по моему вопросу.

  • Energo Control Energo Control

   Вопросы:
   1. на сегодня характеристика строения.
   2. где установлены счётчика (опишите место установки каждого).
   3. право собственности на строение у кого.
   есть варианты решения задачи оставить 2 счётчика, но нужны эти уточнения.

   • Елена Елена

    Строительство закончено, в доме живем больше 10 лет. Счетчики установлены в гараже(цокольный этаж) на стене в железном спец шкафу.Но дом не оформлен в БТИ, нет техпаспорта тоесть прав собственности нет

    • Energo Control Energo Control

     «прав собственности нет» — ?
     Какие есть документы по части строительства, пользования землёй?

 173. В ДОГОВОРІ більше нічого не вказано. В дозволі та в робочому проекті- до опори №10. В договорі про приєднання до електромереж- Прогнозована межа балансової належності електромереж встановлюється на опора № 10ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-795 відомча АЗС. Опора №10- Опора, що стояла у мене в дворі. Вчора протягували лінію до сусідів і мене перепідключили до опори, що поставили через дорогу від моєї. Сказали, що перепідключення по проекту розроблено Ремом, мені нічого погоджувати не потрібно. В Договорі про Приєднання пункти про безоплатну передачу лінії — пусті.

  • Energo Control Energo Control

   «В ДОГОВОРІ більше нічого не вказано. В Договорі про Приєднання пункти про безоплатну передачу лінії — пусті.»
   потрібні усі документи щоб надати відповідь.

 174. наталія наталія

  Доброго часу доби.Прочитала коментар Сергія від 03.11.13.Бачу ситуація стандартна: Обленерго «навішують» Замовнику будівництво або реконструкцію ліній ел.мережі за рахунок Замовника,ні в яких договорах чи додатках не передбачують передачу у власність Обленерго цих ліній,платно чи безоплатно,яким чином та якими документами передачу оформляти. З договором на постачання ел.енергії видають акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності ,де бал. належність Замовника встановлюється в точці приєднання його ел.установки(тобто,найближча опора) до ШО,але він є обов»язковим для всих Замовників,тому не може свідчити про передачу побудованих(реконструйованих) за рахунок Замовника ліній ел.мережі у власність Обленерго і даний акт не є фінансовим документом. Отже,рахунки і квитанції про оплату буд-ва чи рек-ції лінії ел.мережі у Замовника, акт здачі-прийняття у власність не складається (платно чи безоплатно-не узгоджується). Питання: то хто ж є власником побудованої, реконструйованої чи технічно переоснащеної лінії ел.мережі?????? Чи є в такій ситуації у Замовника хоч яке-небуть законне право на цю лінію??? ну хоча б давати чи не давати згоду на приєднання інших споживачів???…..

  • Energo Control Energo Control

   Кожен випадок треба вивчати.
   Правила приєднання мають визначення: «будівництво — нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення;»
   На питання «Чи є в такій ситуації у Замовника хоч яке-небуть законне право на цю лінію???» однозначної відповіді немає, потрібно перечитати угоди, оскільки можуть енергопостачальники вписувати щось таке у тексті угоди з надання послуг приєднання «замовник безоплатно передає»…
   Правила приєднання мають положення:
   Після здійснення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у власності електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташована територія комплексної забудови.
   Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії або, за згодою суб’єкта, який виконує функції замовника електрифікації, за рахунок поворотної фінансової допомоги. Тобто у випадках комплексної забудови у разі будівництва за рахунок замовникам — мають повернути кошти.

   У випадку окремого будівництва, реконструкції переоснащення Правила приєднання мають такі положення:
   Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об’єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.

   Нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення мереж (об’єктів) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в мережах електропередавальної організації може здійснюватися цією електропередавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника, а у випадку недостатності цих коштів – за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації.

   Тобто є положення щодо повернення грошей.
   Але повторюємо: потрібно читати угоди, оскільки можуть вписати будь-які умови (безоплатно передати і так далі).

   Якщо угоди не мають безоплатної передачі, то почніть із листа до енергопостачальника з пропозицією повернути. Якщо не повертають — звертайтеся.

   • наталія наталія

    Справа даведена до кінця:ел.установку підключено,світло є,всі рахунки сплачені,в т.ч. за реконструкцію лінії ел.мережі.Та чи ще є шанс «махати кулаками після бою»?Ні в яких угодах не прписано про безоплатну передачу у власність обленерго.По завершенні всих робіт Акт здачі-прийняття у власність не складався.Надсилаючи листа до обленерго з пропозицією повернути кошти за реконструкцію,який конкретно спосіб повернення можна,чи потрібно вказувати??? Поясніть,будь ласка,…»буд-во,рек-ція…-за рахунок коштів,отриманих як плата за приєднаня замовника,якщо цих коштів недостатньо-за рахунок коштів,отриманих за приєднання інших замовників…»Але ж всі замовники не прєднуються в один момент?Між приєднанням одного замовника до приєднання іншого можуть бути місяці,а то й роки?І хто робить висновки,і з ким узгоджує чи достатньо коштів від одного замовника?Хоча для чого?,можна всю вартість буд-ва чи рек-ції «повісить» на замовника,який виявився першим по приєднанню до «перегружених ліній»,в ньго іншого виходу немає-потрібна ел.енергія,отже знайде й гроші…І на варіант зворотньої фінансової допомоги чи має право звичайний споживач-Замовник при стандартному приєднанні,тим більше коли вже все зроблено,приєднано і підключено?До речі, «передати на баланс» означає «передати у власність»,якщо не вчинялись дії правочину передачі у власність?

    • Energo Control Energo Control

     На питання «чи ще є шанс» та як отримати «зворотню фінансову допомогу» можна відповідати тільки після вивчення документів. Вишліть скан всього (документи, історія) на ел.пошту.

     • наталія наталія

      Спасибі за увагу.Надіслала на вашу пошту історію та скани документів.Наперед дякую.

 175. Марія Марія

  Добрий день. Отримали повідомлення про відключення за борг. Відключили через два тиждні від дати, що стоїть у повідомленні. Це законно?

  • Energo Control Energo Control

   Правила для населення передбачають конкретну дату:
   У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день
   після отримання споживачем попередження енергопостачальник має
   право відключити споживача від електричної мережі.

   Але немає заборони щодо відключення в інший день.
   Питання: на дату відключення оплата була? Якщо на дату відключення вже була оплата то відключення неправомірне.

 176. Валентина Валентина

  Доброго дня! Мою хату у селі відключили за 40 грн. боргу (оплата не проводилася 2 місяці). Село знаходиться за 30 км від РЕМ, за повторне підключення взяли 215 грн. і 205 грн. за транспортні витрати. Чи правомірним є відключення за 40 грн. боргу? Чи правомірними є суми плати за повторне підключення та транспортні витрати?

  • Energo Control Energo Control

   «Мою хату у селі відключили за 40 грн. боргу»
   — Вы отримали попередження про відключення?

 177. Сергій Сергій

  Доброго вечора. ситуація: квартира неприватизована, основний квартировинаймач помер і вже давно виписаний. Квартира не числиться в обленерго взагалі, проте є стягнення за несанкціоноване спожиття електрики, стягнення здіснюються з осіб, що прописані у квартирі. Запитання: чи це правмірні стягення, і якщо так чи ці стягнення повинні оплачуватись саме тими, хто там прописаний, навіть якщо прописанна особа фактично там не проживає?

  • Energo Control Energo Control

   Вы не должны платить за предыдущего потребителя в Вашей ситуации.

 178. Ігор Ігор

  Доброго дня шановний Energo Control !
  У 2009 році будинок підключено 3 фази і укладено договір на постачання. виготовлено усу тех. доркументацію. Нещодавно працівники РЕМ сказали що потрібно здійснити «повірку контура заземлення» за що заплатити 200 грн. та написати заяву в РЕМ. На даний контур є тех. документація датована серпнем 2009 року дійсна по вересень 2012 — го року.
  Виникає питання за чий рахунок здійснюється така повірка. Заздалегіть Вам вдячний.

  • Energo Control Energo Control

   Если правильно поняли, то это работы и протоколы измерения сопротивления контура.
   Это правомерно.
   Но цена 200 гривен только за измерение контура — завышена.
   Обычно 200 — 300 гривен это полный пакет:
   контур
   изоляция
   петля фаза-ноль.
   Вы можете отказаться от их услуг и заказать в любой сторонней организации, которая имеет лицензию.
   Тем более не писать никаких заявлений.

   • Сергей Сергей

    Не знаю как у Вас, но у нас в городе (Винницкая обл.) РЕС за полный пакет (контур, изоляция, петля) берет 650 грн. так что 200 грн. это ещё ничего…

    • Energo Control Energo Control

     У нас могут и 1500 выставить с транспортными расходами. Ваша задача заказать в какой нибудь частной конторе (которая имеет допуск к замерам) и будет дешевле.

 179. Сергій Сергій

  Доброго дня, є заборгованість за використання необлікованої електроенергії, рішення суду та акти опису майна виконавчими службами. Борг приблизно 7000 грн. Половина оплачена, на другу половину присутнє розтермінування. Виконавчій службі надані всі документи, а обленерго (наскільки я розумію) повинно було відкликати справу. Запитання в наступному: сьогодні подзвонили з виконавчої служби і повідомили, що присутній ще якийсь штраф, який складає 10% від суми заборгованості (раніше мене про нього не інформували), відповідно з моєї суми це + 700 грн. Чи є такі стягнення і, якщо є, то власне за що ці стягнення, і які документи мені повинні надати з виконавчої служби для підтвердження оплати, чи то вирок суду повинен бути?
  Буду дуже вдячний за відповідь, бо саме зараз все ці проблеми вирішую.

  • Energo Control Energo Control

   » подзвонили з виконавчої служби і повідомили, що присутній ще якийсь штраф»
   — получите этот документ, уточните.

   • Сергій Сергій

    видали платіжку, в якій не зазначено за що збираються кошти (є лише реквізити отримувача платежу). У виконавчій службі пояснили, що це — виконавчий збір та витрати на проведення виконавчих дій (тобто витрати на папір і т.д.).

    • Energo Control Energo Control

     По ДВС у них порядок такой

 180. Лоя Лоя

  Здравствуйте! Срочно нужна Ваша помощь! Во время визита горэнерго у моего родственника был подключен прибор по отматыванию эл.энергии. Составили акт, сразу отрезали свет. Сегодня при визите родственника в горэнерго озвучили сумму штрафа в 20 тыс.грн. Он очень малообеспеченный 70-летний пенсионер, ежемесячно платил за эл.энергию. В прошлом году приходили проверяющие якобы снять показания счетчика, но никаких следов не оставили, записали показания в тетрадь, что-то меряли в сети. Сегодня никакие доводы во внимание не принимались. Подскажите, пожалуйста, сто делать моему родственнику?

  • Energo Control Energo Control

   «Сегодня при визите родственника в горэнерго озвучили сумму штрафа в 20 тыс.грн. Он очень малообеспеченный 70-летний пенсионер»
   — необходим акт (скан), решение о рассмотрении. Более подробно в Вашей почте.

 181. Наталія Наталія

  Підкажіть , будь-ласка, я сплачую ел.енергію по фактичним показникам лічильника на дату оплати. Наприклад : дата оплати -15.10.13( показник лічильника 11000Квт) , дата оплати — 15.11.13 (показник лічильника 11600Квт), різниця на 15.11.13 -600кВт , яку я розраховую самостійно згідно діючих тарифів і сплачую 15.11.13.
  14.12.13- отримано попередження про відключення, підстава -борг на 01.12.13р.
  16.12.13- сплачено по фактичним показникам станом на 16.12.13
  Інспектора ,що переписує показники лічильника не бачила кілька місяців, ніяких повідомлень від енергокомпанії не було.
  Показники в квитанціях на сплату і нашого лічильника ніколи не співпадають.
  Питання : Звідки береться борг і що робити в такій ситуації?
  Проживаю в сільській місцевості.
  Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Ваше запитання «Звідки береться борг і що робити в такій ситуації?»
   1. звернутися до філії отримати акт звірки;
   2. сплачувати до 10 числа, як передбачене Правилами.
   Така ситуація тому що інспектор вдома на дивані покази «знімав» (таке буває інспектор/контролер приблизно за споживанням вигадує покази вдома в тепля нікуди не виходячи).
   Коли будете звертатися до філії енергопостачальника то також зазначайте, що інспетора не було.

   • Наталія Наталія

    Дякую за відповідь. Квитанції на сплату ел.ен. надаються нам після 10 числа. Наприклад,за листопад ми отримали 14.12.13.

    • Energo Control Energo Control

     Если каждый месяц в одно и то же число то Вы не запутаетесь. Сложности могут быть если контролер нарисует показания счетчика.

 182. Евгений Евгений

  Зраствуйте!
  Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить в мое случае!
  Купили в селе дом сами пока проживаем в городе,но в село приезжаем практически каждый день! Приехав вечером 19 декабря обнаружыли что свет отключен,при чем никаких предупредительных бумаг никто не оставлял и мы никаких согласий не подписывали(о задолженности бумаги не приходили) ! Все произошло без нашего согласия! Последняя проплата по книжке 23.11.13 — 147.80грн.(так как на времья прожывания нас в городе работает холодильник и иногда микроволновка, которые немогли бы много употребить електроенергии за ето времья)
  Со слов соседки приехала машина и отключили свет!
  Как выяснилось со слов жытелей етого села за подключение требуют ок 500 грн.
  С чего нам начинать?

  • Energo Control Energo Control

   На нашем сайте в разделе о правомерности отключения образец обращения в Антимононопольный комитет.

 183. Евгений Евгений

  Сегодня были в раенном РЕС. Там проверили и сказали что оплаченные деньги 23.11.13 не пришли к ним с почты а на почте они вовсе потерялись! Сказали оплачивать долги еще раз и штраф и т.к.тогда подключат,а с почтой сами разбирайтесь,хотя квитанция об оплате у нас есть,но они сч.ее не дествительной!
  Где теперь искать виноватых?На почте или проедоставлять директору РЕСу заявление(нарушение с их стороны все таки было,что незаконно отключили) и антимонопольному комитету второй образец?

  • Energo Control Energo Control

   Кто сказал, что именно на почте потерялись? Это со слов рэсовцев?

 184. Евгений Евгений

  Да они нам доказывали что мы не проплатили но когда увидели квитанцию с 23.11.13 то тогда начали вызванивать и искать куда же деньги пропали! Тогда сказали что ето в селе при оплате каси приняла потом нашу фамилию вычеркнула и вписала чью-то другую и сумму 49.90 и все выясняйте в касира!А кассир же говорит что у нее не приня ли б перечеркнутые бумаги с деньгами на которых прописью одна сумма,а когда перечеркнуто,то получается совсем другое! Тупик какой-то?

  • Energo Control Energo Control

   Наша оценка — Вам «вешают лапшу» рэсовцы. В порядке п.54 Правил Вы можете написать жалобы в Минэнерго Украины, НКРЭ, Антимонопольный комитет (адреса в Интернете).

 185. Евгений Евгений

  Спасибо за советы!
  Если можно, скиньте пж еще ссылочку где мне найти «В порядке п.54 Правил»
  Завтра будем продолжать искать правду!
  Обьязательно отпишемся!

  • Energo Control Energo Control

   Правила пользования электрической энергией для населения — ссылка в разделе нашего сайта «перечень нормативных документов». Открывайте будет перенаправление на сервер с актуальными копиями.

 186. Зорян Зорян

  ДОброго дня ! Я власник нежилого приміщення (адмінспоруда), стикнувся на днях з неприємною ситуацією : Рівнеобленерго вимагає щомісячної авансової плати за користування електроенергією, причому за перебільшення ліміту, який замовник сам визначає на рік наперед (тобто пал