Перейти к содержимому

ПІДКЛЮЧИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ / ЗБІЛЬШИТИ ПОТУЖНІСТЬ / ПЕРЕУКЛАСТИ ДОГОВІР

Подключить электроэнергию, увеличить мощность, переоформление договора (как подключить электроэнергию без лишних затрат — подключение электроэнергии)? Як підключити збільшити потужність переоформити договір з обленерго?

Регулятор спроcтив процедуру надання послуг з приєднання до електромереж 

 
Інформація на сторінці стосовно того як підключити збільшити потужність переоформити договір з обленерго викладена в хронолічному порядку, на перших рядках діючі та або нові оновлення з новими вимогами законодавства.
 
26.01.2023 за нашою інформацією приєднання до електромереж, підключення зі збільшенням потужності відбуваються за тимчасовим Порядком підключення. Різні обленерго України та навіть різні міста по-різному обсягу часу виконують підключення або збільшення потужності.  
 
28.04.2021 на відкритому засіданні Комісії прийнято постанову НКРЕКП № 717 «Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу».

Зазначені зміни до Кодексу систем розподілу набирають чинності з 01.06.2021.

Ключові нововведення, запроваджені Регулятором для спрощення отримання замовниками послуг з приєднання:

Запровадження публічних договорів про приєднання

Зазначена норма унеможливить нав’язування операторами систем розподілу додаткових умов замовникам при укладанні договору про приєднання, зокрема збільшення строку надання послуги, зміну умов договору, зміну порядку сплати вартості послуги з приєднання тощо. Договори про надання послуг з приєднання укладаються з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, наведеною у відповідних додатках до Кодексу.

При цьому, оператор систем розподілу (ОСР) зобов’язаний на головній сторінці власного вебсайту, а також у друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності, та у власних центрах обслуговування споживачів розмістити редакцію договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником та роз’яснення щодо укладення та приєднання замовника до цих договорів. Все це даэ можливысть підключити збільшити потужність переоформити договір з обленерго.

Спрощення для замовників прийняття (акцептування) умов договору про приєднання до електричних мереж або як підключити збільшити потужність переоформити договір з обленерго

Звертаємо увагу замовників послуг з приєднання, що з 01.06.2021 договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання. Однак, технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Зменшення кількості документів, що додаються до заяви про приєднання

Зазначеними змінами до Кодексу систем розподілу передбачено, що замовники послуг з приєднання зазначають у заяві про приєднання лише дані з електронних реєстрів (передбачено надання копій документів лише у випадку відсутності відповідної інформації в електронних реєстрах) та додають графічні матеріали із вказанням точки приєднання – один додаток до заяви.

Зменшення кількості процедур надання послуги

Замовники мають погоджувати з виконавцем послуг (ОСР) на відповідність вимогам технічних умов проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника лише для об’єктів напругою в точці приєднання вище 27,5 кВ.

Прозорість надання послуг з приєднання

ОСР зобов’язаний на власному офіційному вебсайті розмістити та постійно оновлювати інформацію щодо надання послуг з приєднання до електричних мереж (інформація повинна відображатися в окремому розділі з назвою «Приєднання до електричних мереж»). Також на офіційному вебсайті ОСР має бути розміщена інформація про видані технічні умови в електронному реєстрі технічних умов на приєднання, а також ОСР має забезпечити доступ замовника до виданих технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання в особистому кабінеті замовника на вебсайті ОСР та Регулятора (за запитом) до особистих кабінетів замовників (у режимі перегляду).

Звертаємо увагу ОСР на обов’язок під час видачі замовнику технічних умов повідомляти йому логін та пароль від особистого кабінету замовника.

Спрощено процедуру фіксації надання ОСР послуги з приєднання

З набранням чинності новою редакцією Кодексу систем розподілу змінюється процедура фіксації надання ОСР послуги з приєднання: ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє замовника у спосіб, указаний у заяві про приєднання, про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення про надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначене повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

Звертаємо увагу замовників, що у разі незгоди замовника з повідомленням про надання послуги з приєднання в частині виконання ОСР комплексу робіт, передбачених абзацами восьмим та дев’ятим пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, замовник має право протягом 10 робочих днів з дати його отримання письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (у копії повідомити ОСР).

У випадку підтвердження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, факту невідповідності обсягу будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації послуга з приєднання вважається наданою після усунення ОСР виявлених зауважень, що підтверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

Щодо змін у порядку електрифікації території, що підлягає комплексній забудові

З набранням чинності нової редакції Кодексу систем розподілу, електрифікація території, що підлягає комплексній забудові з індивідуальною забудовою житла (крім багатоквартирних житлових будівель), має бути здійснена ОСР за рахунок складової тарифу на розподіл електричної енергії шляхом включення до інвестиційної програми ОСР в установленому порядку не пізніше 2 років після узгодження проєктно-кошторисної документації та після забезпечення таких заходів:

1) прийняття органом місцевого самоврядування рішення про те, що земельні ділянки майбутніх замовників розташовані на території, що підлягає комплексній забудові;

2) розроблення та затвердження органом місцевого самоврядування детального плану забудови території, що підлягає комплексній забудові;

3) прийняття органом місцевого самоврядування відповідних рішень про делегування ОСР функцій замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;

4) надання органами місцевого самоврядування вихідних даних, у тому числі детального плану забудови території із зазначенням кількості об’єктів приєднання, розрахункової потужності кожного об’єкта згідно з вимогами державних будівельних норм та загальної розрахункової потужності;

5) отримання органом місцевого самоврядування від ОСР завдання на проєктування та вихідних даних для проєктування;

6) надання органами місцевого самоврядування передпроєктних рішень розташування електричних мереж та узгодження їх з ОСР;

7) оформлення прав користування (власності) на земельні ділянки під об’єкти електроенергетики на користь ОСР;

8) надання органами місцевого самоврядування з урахуванням потужності об’єктів відповідно до державних будівельних норм та надання ОСР проєктно-коштрисної документації, погодженої з усіма заінтересованими сторонами.

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, (втрата чинності 19.04.2018) затверджені постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768, замість є діючоюПОСТАНОВА 14.03.2018 № 310 Про затвердження Кодексу систем розподілу.

(для нових об’єктів треба отримати будівельний паспорт, порядок отримання, форми документів за посиланням, жміть на цей текст)

ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 311 Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії

Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 339/22871.

ПОРЯДОК фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, ЗАТВЕРДЖЕНО: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
21.11.2013 № 1467

 

Підключити збільшити потужність переоформити договір з обленерго, алгоритм дій стандартного чи нестандартного приєднання — 2021 та 2022 рік, підключити збільшити потужність переоформити договір з обленерго

 1. подати заявку та необхідні документи для визначення стандарте або нестандартне приєднання
 2. отримати договір на СТАНДАРТНЕ або НЕСТАНДАРТНЕ приєднання, вартість стандартного або нестандартного приєднання можна подивитьсь тут на сторінці, знайдіть «ставки стандартного, нестандартного приєднання»
 3. мають підготовити проект та виконати монтаж до точки обліку та розподілу у разі стандартного приєднання, а у випадку нестандартного приєднання збільшення потужності з проектуванням лінійної частини
 4. визначити тип електричного лічильника 
 5. замовник надає проект електрозабезпечення після обліку від межі розподілу
 6. монтаж електричної проводки
 7. підключення та оформити заміри, допуск, введення в експлуатацію нової електроустановки

Якщо потрібний супровід, написати правильно необхідні документи, вести питання щоб не виникло ризиків неправомірних дій та/або нарахувань.  

Інформація за зверненнями до 2018 року: «о ставках присоединения к электросетям с комментариями специалистов нашей общественной организации «Энергетика и Закон», а также типовые случаи злоупотребления монополистов и способы разрешения конфликтных ситуаций.
Открыв ссылку НКРЭКУ, видите массу таблиц и цен, разница в категории надёжности и мощности. Основной тип злоупотреблений со стороны монополиста, это подмена понятий «стандартное присоединение» на «не стандартное». Для чего это делается? При «стандартном» присоединении потребитель оплачивает по таблице согласно выбранной мощности и категории надёжности, например подключаете магазин, цех, итд, мощность 50 кВт трёхфазное подключение и 3-я категория надёжности, обходится по 750 грн за 1 кВт мощности, то есть, 37,5 тыс грн, за эти деньги монополист ОБЯЗАН:

1. выдать ТУ
2. подготовить проект
3. сделать монтаж
4. замеры испытания
и сдать в эксплуатацию в чётко установленный срок (в Правилах).
То есть, платите деньги за «стандартное» подключение выбранной мощности, а монополист делает всё от документов до монтажа.
А подключить частный дом (или магазин) к 3-фазному электроснабжению мощности 17 кВт будет стоить согласно фиксированных ставок.»

Інформація була актуальною до 2018 року:  «Монополисты подменяют определение «стандартное», на «нестандартное» подключение, по Правилам «любая точка в действующих сетях на расстоянии по прямой 300 метров» — «стандартное», то есть до объекта потребителя если есть электрическая линия монополиста, то это уже «стандартное» подключение. Монополисты пробуют утверждать «нужно 300 метров до ТП», это они сами выдумали, не ТП, а любая точка в действующей линии! Или монополисты заявляют «300 метров по вектору линии, измеряем повороты, итд». Только по прямой.
Цитата из Правил:
«місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) — місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей».
Цитата из Правил:
«стандартне приєднання — приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об’єкта замовника: перший ступінь — до 16 кВт включно; другий ступінь — від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь — від 50 кВт до 160 кВт включно;»
Для чего монополисту нас обманывать?
Всё просто. Вы подключаете свой бизнес-объект 3 фазы до 50 кВт мощности и весь бюджет (документы-монтаж-замеры-сдача в эксплуатацию) составляет примерно 37,5 тыс.грн.. Максимум, что может превышать, это расходы на замену счётчика. Да, ещё монополист «связан» не только ценой и но и сроками выполнения, по Правилам.
А вот если «нестандартное», величина ставок за нестандартное подключение отличается примерно в 5 раз. Если по «стандартному» подключить мощность 50 кВт, это будет стоить примерно 50 тыс (зависит от класса напряжения), то по «нестандартном»  подключить мощность 50 кВт, это будет стоить уже примерно 250 тыс.
В Правилах присоединения появились чёткие сроки для «нестандартного» подключения, чего раньше не было и теперь монополисты обязаны выполнить подключение по «нестандартному» в чётко установленный срок.  
На что обратить внимание: проверить условие «не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання».
Если всё таки объект попадает под определение «не стандартное», то нужно найти ближайшую точку и составить смету, в практике есть ситуации, когда при рациональной точке присоединения, например, на удалении 400м выдавали ту, которая за 1,5 или даже 6 км, писали требования «заменить линию 10кВ», какой то «ужасный бред», то есть, делали всё, для того, чтобы «клиент дозревал», и через посредника вносил «соответствующий» взнос.

Наверное многим знакома ситуация, когда при смене потребителя (продажа объекта, аренда) инспектор облэнерго требует: «нужно перенести счётчик в ТП (или на фасад), а иначе не переоформим отключим». Или ситуация с новым подключение, когда представители облэнерго предлагают точку подключения не ту которая ближе, а ту которая дальше от Вашего объекта (Вы или платите в несколько раз завышенную цену за новое подключение электроэнергии или пробуете как то решить вопрос). Ещё очень часто представители облэнерго при смене потребителя (например объект сдали в аренду, или купили) требуют: «нужно получать новые техусловия (ТУ — технические условия), делать новый проект итд. Очень распространённая спорная ситуация с увеличением мощности: облэнерго в некоторых случаях неправомерно требует заменить всю схему (попросту всё переделать поностью).»

Інформація була актуальною до 2018 року: ситуация: Вам необходимо подключить объект (дом или магазин/кафе/завод).

Вы руководствуетесь: Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768. Заполняете в указанном документе типовую форму, подаёте все перечисленные документы (они указаны в Правилах). В ответ на это иногда облэнерго предлагает точку подключения в максимальной дальности от Вашего объекта (из практики), цена подключения от наиболее дальней точки будет завышена в несколько раз. Расчёты нового подключения на основании: Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, яка затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 339/22871. Начинать всегда нужно с определения точки подключения (для этого необходимо знать какие электрические сети находятся рядом с Вашим объектом). Далее эту точку подключения указать на ситуационном плане (ситуационный план, описание, требования есть в вышеуказанных Правилах присоединения). Если подключения Вашего объекта попадает под определение «стандартное подключение» (подробно — читайте в указанных Правилах присоединения) то Вы платите по ставкам НКРЭКУ около 1000 грн. за 1 кВт., в ту оплату входит всё под ключ: проектирование, монтаж, замеры, допуск нового подключения, то есть Вы заплатите по официальной расчётной ставке и для Вас всё сделают в срок от 2-х недель до 45 дней (зависит от мощности «стандартного подключения») до 15 кВт — сделают за 2 недели. Следующие величины (от 15 кВт) — время выполнения работ увеличивается. Основное условие для определения категории «стандартное подключение» — это 300 метров по прямой до точки обеспечения мощности и мощность до 150 кВт.. Что такое «точка обеспечения мощности» — это место в существующих сетях облэнерго (Киевэнерго).

Інформація була актуальною до 2018 року: ситуация: Вам необходимо подключить свой объект (кафе, магазин, СТО, киоск, фабрика, завод) от сетей другого потребителя, то есть от абонентской ТП.

В этом случае сбор по ставкам НКРЭКУ — не предусмотрен (указанные ставки НКРЭКУ в среднем 1000 — 1500 грн. за 1 кВт. рассчитаны для каждого региона и действуют для подключений по терминологии Правил «стандартные подключения»). Если подключение от сетей другого потребителя а не от сетей облэнерго (Киевэнерго) то Вы не платите по по ставкам за каждый кВт мощности, Вы платите только расходы, связанные с проектом, электромонтажными работами. Единственное условие — резерв мощности у того потребителя, к чьи сетям Вы подключаете.

Інформація була актуальною до 2018 року: переоформление договора с облэнерго (Киевэнерго).

Предприятие с мощностью 630 кВА, которое содержит на балансе свою трансформаторную подстанцию, несколько производственных цехов, склад, офисное здание, работники облэнерго отказывались подключать к электросети, мотивируя свой отказ тем, что предыдущий потребитель (на том объекте арендатор) не оплатил полностью задолженность за электроэнергоию. Кроме этого пытались потребовать ТУ (технические условия) и новый проект, якобы это тоже необходимо для подключения. Вопрос с подключением предприятия решили: облэнерго письменно получило уведомление о том, что облэнерго (РЭС) не в праве требовать долги предыдущего потребителя, облэнерго также не вправе требовать новые ТУ (техусловия) и новый проект, если не меняется мощность, точка подключения и категория надёжности электроснабжения, были ссылки на штрафы Антимонопольного комитета в случаях нарушения облэнерго требований Правил (а облэнерго — это предприятие монополист). То есть вопрос решился без судебного разбирательства.

Інформація була актуальною до 2018 року: переоформление в РЭСе облэнерго после покупки объекта

Ситуация с получением договора в РЭСе облэнерго, после покупки (смены собственника или арендатора) может быть разной. С новым собственником или арендатором в  РЭС-филиале облэнерго, по Правилам обязаны подписать такой же договор, как был с предыдущим потребителем, при условии, что не поменялись параметры подключения магазина (любого другого объекта), новый договор с новым потребителем выдают после согласования лимитов. А бывает так, что инспектор РЭСа начинает требовать «получите новые техусловия», что неправомерно. Расчёт работника облэнерго в том, что инспектору «позолотят ручку», или Ваш вопрос с получением техусловий проекта итд, направят на какую то «свою» фирму по предоставлению услуг проектирования, ведь получение новых технических условий, после чего новый проект, согласования итд во-первых это время, во-вторых это Ваши дополнительные расходы. Если у Вас, при переоформлении объекта, требуют получение новых технических условий, а Вы знаете, что параметры подключения (точка, категория, мощность) не менялись, то скажите инспектору РЭСа, который требует получение техусловий, что Правила предусматривают выдачу новых ТУ только при изменении какого либо параметра подключения объекта (мощность, точка подключения, категория надёжности) и попросите пусть инспектор РЭСа Вам выдаст письменное требование о выдаче новых техусловий. Обычно после заявления о письменном требовании о получении новых ТУ, инспектор РЭСа не настаивает, соглашается, что не нужно получение новых технических условий для переоформляемого объекта (магазина, СТО, итд).

Інформація була актуальною до 2018 року: какие могут  возникнуть сложности с подключением объекта в центре города?

Было куплено полуподвальное помещение для последующей перепланировки с целью ведения коммерческой деятельности (решили сделать кафе). Для получения разрешения подключения к электросетям (оформление и подключение электричества) обратились в облэнерго, которое ответило: или обращайтесь в ЖЭК (на чьём балансе дом) увеличивайте мощность всего дома и подключайте своё помещение, или просите, чтобы ЖЭК уменьшил свою мощность на величину, которую необходимо получить для вновь подключаемого помещения. Конечно же руководство ЖЕКа сообщило о невозможности уменьшения мощности в счёт нового помещения (перепланированного). А получить увеличение мощности для всего дома, с последующим распределением на новое помещение – это большие затраты при получение новых техусловий, затраты на проектную документацию, монтаж, итд. Работники облэнерго когда писали ответы потребителю о вариантах подключения электроэнергии только от ЖЭКа, не указали о варианте подключения от трансформаторной подстанции напрямую. Подвальное помещение имеет отдельный адрес, согласно ППЭЭ, Правил присоединения возможно подключение от сетей облэнерго, а не от сетей ЖЭКа, цена вопроса – это за стандартное подключение по определению Правил присоединения (1 тыс грн за 1 кВт), то есть, потребитель оплачивает по Правилам присоединения за стандартное подключение, облэнерго делает проект, монтаж, производит Інформація була актуальною до 2018 року: подключение по стандартному присоединении (до 50 кВт) по 1 тыс грн за 1 кВт.

Новый материал по магазинам, промышленным объектам их переоформлению, подключению, увеличению мощности — готовится.

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

о правомерности отключения электроэнергии

 

Інформація була актуальною до 2018 року: образец заявления для стандартного подключения.

ПАТ «??енерго»

 ??

ЗАЯВА

Направляю Вам Заяву про приєднання електроустановки потужності 14 (чотирнадцять) кВт. (типова форма).

Додаю:

1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.

2. Копію документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

3. План об’єкта з можливим місцем встановлення лічильника.

 Прошу підключити/збільшити потужність

 Оплату гарантую.

Додатки: заява за типовою формою, копії св-ва про право власності, копії дозвільної документації щодо здійснення підприємницької діяльності, копія довідки ідентифікаційного коду.

Директор                                                                                       Іванов Є.Б.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

Раніше підключення до електромереж відбувалось в порядку передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768, Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 339/22871. 

Але Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, (втратили чинність 19.04.2018), замість них є діючоюПОСТАНОВА 14.03.2018 № 310 Про затвердження Кодексу систем розподілу.

Крім того, регулюють правовідносини також:

ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 311 Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії

Как подключить электроэнергию 2023? Как увеличить мощность 2023? Підключити збільшити потужність переоформити договір з обленерго

До 2012 года подключить дом, магазин или предприятие к электроснабжению было возможно лишь с разрешения РЭС облэнерго, не было Правил присоединения, всё решалось классическим коррупционным способом, предлагали:  «плати по 300 долларов» за кВт мощности и будут документы на подключение.

После 2012 года были разработаны Правила присоединения, появились определения:

«стандартное» и «нестандартное» подключение,

если «стандартное» то цены за кВт уже устанавливала НКРЭКП, а вот «нестандартное» решалось «по проектному решению о подключении электроснабжения» на уровне РЭС облэнерго. Было много злоупотреблений в виде подмены «стандартного» присоединения на «нестандартное», сумма за подключение электроэнергии необоснованно завышалась в несколько раз.  

В 2020 году,  как и в 2019-м, уже действуют ставки и за «нестандарное» подключение электроэнергии,

Правила присоединения отменены и переписаны в «Кодекс системи розподілу», уже есть чёткие сроки за стандартное подключение электроэнергии, за нестандартное подключение, в среднем сумма за подключение электроэнергии от 1 тыс грн до 3 тыс грн плюс НДС, зависит от области, района, уровня напряжения в точке подключения, категории электроснабжения.

В некоторых РЭС работники облэнерго до сих пор, в 2020 году, пытаются брать с заказчика «по 500 долларов» за 1 кВт подключения, из которых они платят официально за нестандартное подключение электроэнергии 1-3 тыс грн + НДС, а остальное их чистый «навар».

Если есть вопросы по подключению электроэнергии, обращайтесь, мы бесплатно консультируем по правомерности действий в расчётах стандартного подключения электроэнергии, а также нестандартного подключения.    

 

комментариев 1 149

 1. Левицкий Олег Левицкий Олег

  Здравствуйте,
  следующая ситуация. Есть договор на поставку электроэнергии с Киевэнерго 3 фазы с ограничением мощности 5 кВт. Это частный сектор (Осокорки), реально подключено два дома, в каждом электробойлер 2 кВт, станция водоснабжения 1 кВт, электродуховка (до 2 кВт), микроволновка 0,8 кВт, электрочайник 2 кВт, утюг 2 кВт, компьютер 0,5 кВт., по есть, велика вероятность, что иногда пиковая мощность по одной фазе может превысить 5 кВт, что приведет к срабатыванию 3-хполюсного автомата на 16 кВт. Ранее стоял автомат на 32 кВт, который вышел из строя (работает только одна фаза, на которой все висит). При замене автомата работники Киевэнерго настаивают на установке автомата мощностью 16 кВт или вымогают взятку за установку автомата повышенной мощности. Формулирую вопрос: существует ли легальный способ увеличения мощности в договоре, цель — установки автомата повышенной мощности, например 25 кВт.

  • Energo Control Energo Control

   Легально увеличить мощность можно. Посмотрите на нашем сайте в разделе «перечень нормативных документов» Правила присоединения (там типовые формы заявлений и описан порядок как и что делать).

   • Олена Олена

    Добрий вечір у нас дуже слабе світло щто крім простиє лампочки нічого неможливо включити ми зверталися в район у відповідь ми получили купіть собі трансформатор або плотите 1000 гр. За кіловат підкажіть будласка що нам зробити

    • Energo Control Energo Control

     По договору они обязаны поставлять электроэнергию с параметрами ГОСТа это 220В +/- 10%. Если хотите мы бесплатно поможем, обратитесь в нашу почту.

  • Анастасия Анастасия

   Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть такая проблема. Котеджный городок, есть ОСМД, нету ТУ в связи с этим электричество оплачиваем от юридического лица по промышленному тарифу, председатель говорит что в РЭС мы числимся как стройплощадка, хотя тех паспорт и документы на право собственности у нас есть и договора на поставку других коммунальных услуг заключены индивидуально с каждым собственником. В городке много коттеджей. Можем ли мы с собственниками одного котеджа отделиться и напрямую заключить договор с РЭС и сделать тех условие только на наш котедж и провести кабель грубо говоря от столба к нашему котеджу? Очень надеюсь на вашу помощь

   • Анастасия Анастасия

    В котедже 3 квартиры, земля городская

   • Energo Control Energo Control

    Здравствуйте, если подключение по мощности, действующее на сегодня достаточно для дальнейшего потребления электроэнергии уже в виде покупки ОСМД а не юридического лица, можно оформить ту мощность, которая используется сейчас. Происходит переоформление части мощности без покупки мощности в облэнерго.
    Необходимо этот момент уточнить: можно ли мощность сегодняшнего фактического подключения оформить для ОСМД?

 2. Александра Александра

  Здравствуйте, такая ситуация: преобрели помещение в ЖК София 81.4 кв.м. никаких договоров по електричеству не заключали, ни с обленерго, ни с самим ЖК София. Показатели со счетчика снимаем и оплачиваем в бухгалтерии это го же жилого комплекса. Проблема в том что я немогу обогреть помещение 2-х киловатным котлом, т.к. выбивает свет потому что нам дают всего лишь 5 киловат. Подскажите пожалуйста как грамотно всю эту ситуацию разрешить? Зарание спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Обогрев помещения (любого) нужно начинать организовывать с уменьшения теплоплотерь. Утеплить стены. Это очень актуально для частного дома (все стены утепляются). Для жилого комплекса нужно утеплить. Далее организовать обогрев в тех помещениях, где постоянно находитесь. Лучше всего через тёплый пол.
   На 81 кв.м. 5 кВт не хватит (если не дом-термос). Тем более, если в эти 5 кВт включены бытовые нужды.
   Необходимо увеличить мощность. Но для совета Вам, нам нужно знать обстоятельства внутридомовых сетей и возможных точек подключения для увеличения мощности.

 3. Микола Микола

  Проживаю в приватному будинку. Маю 3-х фазну лінію . За Договором з РЕМ 1995 року заявлена потужність 3 кВт. При переукладенні Договору в 2002 році вказано потужність 6 кВт . Представник РЕМ доводить , що ТУ на 3 кВт.
  Запитання: якої максимальної потужності я можу підєднати електроустановку?

  • Energo Control Energo Control

   Правомерно то, что в договоре указано — 6 кВт. Стороны (Вы и облэнерго) в договоре согласовали именно 6 кВт.

 4. Никита Никита

  Здравствуйте!
  У нас сложилась следующая ситуация с облэнерго. Мы недавно купили небольшой магазин. По этому магазину с предыдущим собственником был заключен договор на поставку электроэнергии, есть ТУ, есть рабочий проект согласованный РЭС. Предыдущий собственник расторг договор, оплатил необходимую сумму за отключение, в итоге свет в магазин отрезали. Теперь уже нам, как новым собственникам, необходимо заключить новый договор. Вот тут и началось. Мы обратились в РЭС, нам там сказали, что необходимо получить новые ТУ, изготовить новый проект, сделать испытания сопротивления и т.д.
  Вопрос: обосновано ли требования РЭС? Ведь объект уже был ранее введен в эксплуатацию, ничего не реконструировалось, технические параметры оборудования те же (обычные 220В, осветление, по проекту 5кВт). На наши доводы о постанавлении НКРЕ № 28 (зі змінами та доповненнями), где четко указан перечень документов необходимых для заключения договора, они лишь затягивают время, а мы сидим без света.
  Что посоветуете сделать? К кому обратится за помощью в решении данного вопроса (перезаключение договора)?

  • Energo Control Energo Control

   «необходимо получить новые ТУ, изготовить новый проект, сделать испытания сопротивления и т.д.»
   если не меняестя мощности и категорийность надёжности
   то
   1.ТУ и проект новые — не нужны
   2.замеры возможно нужны (зависит от даты предыдущих замеров)

   • Никита Никита

    «если не меняется мощности и категорийность надёжности
    то
    1.ТУ и проект новые — не нужны»: — это я тоже знаю — «п 1.10. У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються» ПРАВИЛА приєднання електроустановок до електричних мереж.

    Так что мне делать если они стоят на своем. Куда их послать? Чем припугнуть, куда обращаться с жалобой? Или проще с ними не воевать, а «договариваться»

    • Energo Control Energo Control

     Напишите письменное обращение со ссылкой на указанные нормы Правил, потребуйте договор на поставку электроэнергии. С замерами нужно разбираться возможно делать новые замеры (исходя из дат предыдущих замеров).

 5. Олександр Олександр

  Проживаю в сільській місцевості в приватному будинку. Маю 1-фазну лінію, ТУ, Договір на постачання електроенергії з РЕМ , лічильник електроенергії . Разом з тим , в підсобному господарстві маю окрему 3-фазну лінію, ТУ , Договір на постачання електроенергії по 3-х фазці та окремий лічильник по 3-х фазці. Мене все задовільняє.
  Представник РЕМ доводить , що в одному господарстві має бути лише
  1-фазна або 3-фазна лінія , лише один лічильник електроенергії. Пропонують мережі обєднати в одну.
  Запитання: чи можу я залишити все без змін ?

  • Energo Control Energo Control

   «чи можу я залишити все без змін ?» — залежить від характеристик будівль, території, відстані, договорів, проектних розрахунків.
   Правила (загальні які стосються також населення) мають визначення:
   «об’єкт — електрифікована споруда (сукупність електрифікованих
   споруд на одній території) або частина електрифікованої споруди,
   що належить суб’єкту господарювання на праві власності або
   користування;
   »
   Правила для населення:
   «об’єкт споживача — житловий будинок, гараж, майстерня або
   інша електрифікована споруда, що належить споживачу на правах
   власності або користування;
   »
   Якщо у Вашому «в підсобному господарстві» окремиі технічні умови, окремий проект, окремий договір та лічильник, то можете залишити.

 6. Александра Александра

  Здравствуйте, преобрели нежилое помещение в часном Жилом комплексе. У них нет договора с облэнегро, т.е электроэнергию мы покупаем у застройщика. Договор на покупку электроэнергии никто не подписовал, его просто нет. Помещение 81.4 м кв, на эту площадь подается 5КВт, это очень мало так как помещение отапливается электро котлом+площадь позволила сделать кафе. Постоянно выбивает свет. Мы к застройщику стучимся уже два месяца. Они нам предлагают один выход из ситуации, покупать дополнительные КВт, которые по их словам стоит 1тыс$ за 1КВт. Это очень дорого, просто не посильно для меня. Плана распределения нагрузки на Наше помищение никто не показывает, честно говоря они и сами незнают сколько нагрузки должно подаватся на такое помещение. Как мне сказали представители застройщика что на все офисные помещения в их комплексе расспределили по 5КВт нагрузки, независимо от площади помещения т.е на 40 м.кв 5КВт и на 100 точно так же. Ненадо быть инжинером-электриком что-бы понимать что неправильно сделаны расчеты. Помогите мне. Как мне можно на них повлиять? На какие законы можно опираться при разговоре с ними? Я просто в отчаянии(((

  • Energo Control Energo Control

   1. цена мощности не 1 тыс $ за кВт мощности а в пределах 1 тыс грн.
   2. вышлите в почту данные о помещении.
   3. вопрос: есть проект на дом? какой год сдачи в эксплуатацию всего дома? купленное Вами помещение в 100% готовности?

 7. galyna galyna

  доброго дня! шановні допоможіть розібратися у ситуації! в нас на підприємстві накрутив електролічильник 6000 квт енергії сільськогосподарське підприємтсво не працює, експертиза показала що лічильник справний! ми з показниками не згідні оскільки електроенергією не користувалися,чи є якиїсь хоч вихід

  • Energo Control Energo Control

   Потрібно читати документи, які фіксують «на підприємстві накрутив електролічильник 6000 квт».
   Це за даними енергопостачальника? Є підпис Вашого представника? Крім того, потрібно вивчити обставини електротехнічні (лічильник може «накрутити» з багатьох обставин).
   Більш детально Ваше питання пропонуємо вирішувати через пиреписку за допомогою ел.пошти.

 8. Іван Іван

  Доброго дня,скажіть будь-ласка,сьогодні у мене перестав працювати лічильник тобто на даний момент в домі світла немає я звернувся в обл.енерго міста Косів вони сказали що у сі послуги платні,тобто я повидин написати заяву заплатити гроші близько 500 гривень і тоді вони дадуть згоду зірвати пломбу і провірити лічильник. Питання чи повидин я платити за ці послуги щоб у мене знову було світло в домі.

  • Energo Control Energo Control

   Все залежить від договірних умов (хто саме має відновити лічильник).

   • Іван Іван

    Діло втому що ні які договори ми не складали.
    Сьогодні я на писав заяву і в протязі тижня мені дадуть дозвіл на зняття пломби з лічильника тоді я за свій рахунок повинин знайти електрика щоб провірити лічильник,якщо не ісправний тоді поміняють,але спочатку мені треба оплатити 480 гр. За розпломбування лічильника. Я думаю що мене просто хочуть ошукати,підкажіть як бути?

    • Energo Control Energo Control

     Если счётчик покупали Вы, то это Ваш счётчик, Вы оплачиваете внеплановый ремонт. Если Вы не покупали счётчик, то все замечания в работе — за счёт облэнерго.

 9. Іван Іван

  Скажіть будь-ласка,у мене одно фазна лінія но я хочу 3 фази,чи можу я переоформити одну фазу на три з доплатою чи мені доведеться платити за три фази в повному обсязі?

  • Energo Control Energo Control

   Якщо три фази замість одної то це збільшення потужності и технічних параметрів, потрібно переобляти проект, монтаж, заміри, все регулюють Правила приєднання (у Вашому випадку це реконструкція).
   Текст Правил приєднання — на нашому сайті у розділі «Перелік нормативних документів».

 10. Іван Іван

  Скажіть чи існує якась пряма лінія щоб зателефонувати і проконсультуватися.

  • Energo Control Energo Control

   На нашем сайте телефоны, эл.почта указаны.

 11. Наталья Наталья

  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть один земельный участок на трех собственников на котором построен дом с тремя в ходами, право собственности на дом — обещая долевая собственность по 1/3, возможно ли установить 3 отдельных счетчика и подписать каждому собственнику отдельно договор с РЭС ?

  • Energo Control Energo Control

   Да, возможно. Счётчик устанавливается на объект потребителя, Правила говорят «объект» — здание сообружение либо часть здания сооружения.
   Детали нужно уточнять (адреса были выделены отдельные на каждую 1/3 или не были), кроме этого какая мощность существующего подключения?

   • Наталья Наталья

    был старый дом который снесли на него было 4 кВт, сейчас построили 1 на 3-х собственников с 1 адресом

    • Energo Control Energo Control

     Вопросы: по старому лицевому счёту 4 кВт облэнерго продаёт? Или вместе с демонтажем старого дома электроэнергию не покупали? Что с проектной документацией (старый дом разобрали)? Что с замерами электроустановки?
     Более подробно пишите в почту energy-mk@mail.ru

 12. Игорь Игорь

  Здравствуйте.Я проживаю в частном доме и при заключении договора мне на дом дали только 2кВт ,технические данные дома не спрашивали,не смотрели план дома и абсолютно не спрашивали о том какие электро приборы мы используем.В моем доме нт газа и приходится отапливать дом электрооборудованием,так же в кухне стоит электро плита,расход электро энергии колосальный и это видно по квитанциям об оплате.У моих соседей дом меньше и согласно договору , мощность 4 кВт , дополнительно ничего не докупали. Как мне оспорить мой договор и правомерно ли поступали контролеры при заключении договора? Какя мощность минимальная может быть дана на частный дом?
  Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   Есть ли проектная документация?

    • Energo Control Energo Control

     Если нет проекта и нет старого договора, где были бы указаны величины мощности, которые Вам нужны — нужно увеличивать мощность.
     Для получения тарифа электроотопление нужно доказать, что дом оборудован электроплитами в установленном порядке.
     Для увеличения мощности откройте ссылку на нашем сайте Правила присоединения, заполните заявку, приложите указанные документы, облэнерго за цену около 1 тыс за 1 кВт купит материалы, сделает монтаж, документы то есть всё «под ключ» (Вам нужно только заявку подать и в кассу оплатить а всё сделают за две недели).

     • Игорь Игорь

      Спасибо

 13. Виталий Виталий

  Добрый день!
  вызывают в РЭС для перезаключения договора на користування електричної енергії, и в договоре указывают «За цим договором Енергопостачальник бере на себе ………. відповідно до потужності» — 2,5 квт.У меня 2-х комнатная квартира в пятиэтажном доме.Центрального отопления нет,газ провели недавно за счет жильцов,у кого деньги были поставил газовое отопление,у кого нет — не подключался и пользуется каминами.Я пользуюсь конвекторами.Я спрашиваю,почему 2,5 квт?на основании каких документов,законов?Мне отвечают что так им сказали.
  Подскажите какая мощность должна стоять в договоре и откуда ее берут,на основании какого закона?
  Спасибо))

  • Energo Control Energo Control

   Пятиэтажные дома на каждую квартиру мощность по типовому проекту (один проект на весь дом)

   • Виталий Виталий

    Спасибо за ответ.Завтра иду в ЖКХ,может удастся глянуть на типовой проект и узнать мощность))

 14. Доброго дня ! Підкажіть мені ,що мені потрібно зробити для стандартного приєднання коли ця сплата є для мене не посильна так як мені нарахували 9,360 грв. Я, студент без постійного місця роботи . Вони зовсім не враховують статус чи пенсіонер, інвалід чи бізнесмен при цьому від опори до будинку потрібно 15 метрів проводу , лічильник,скринька і автомат. Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Правила присоединения и методика расчета для стандартных подключений не предполагают один автомат или нет,расстояние 15 метров или 150. Оплата по ставке за каждый киловатт мощности. Для Вас, например, 15 метров а для кого то 150 метров, стандартное присоединение до 300 по прямой. И, кстати, кроме автомат и счетчик ставят разрядник узо щит контур заземления проект и замеры изоляции и сопротивления контура.

   • Так контур заземлення не входить у вартість для стандартного приєднання це тільки те ,що я перерахував , а заземлення у тех.умовах за гроші замовника , тут починається .Що вартість може вирости до не зрозумілої суми так як вони відмовляються дати кошторис робіт , що саме вони зроблять ,щоб було світло в хаті , а не лічильник із скринькою , а потім треба іти і писати заяву щоби мене підключили до самої лінії. Так із такою проблемою уже стикались люди , що заплатили (9000 тис.) ,а потім їм кажуть що треба виготовити проект, контур заземлення, і їм приходиться іще витратитись (4000тис.)і все законно не підкопаєшся до монополістів.

    • Energo Control Energo Control

     Дело всё в том, что все стандартные присоединения считают по цене за 1 кВт мощности. На одном объекте облэнерго получает в итоге за присоединение «+» а на другом «-«, но в целом по области это около нуля.
     Не нужно забывать, что облэнерго продаёт электрическую энергию и на продаже каждого кВт.часа облэнерго имеет прибыль, то есть зарабатывает не на присоединениях а на продаже электроэнергии.
     По стандартному присоединению Вам должны сделать всё за цену установленную НКРЭКУ, без «сказок» про какие либо дополнительные поборы.

     • Я полностью с Вами согласен что ,я плачу деньги , а мне должны сделать все но в тех условиях что мне выдали черным по белому пишет что , я должен сам сделать вимоги до Замовника для одержання потужновти п.1 :1).За межею балансової належності встановити розподільчий щит 0.38(0.22)і змонтувати провідник для створення можливості комутації до електричних мереж товариств. 2).Виговити згідно проекту з врахуванням встановленої потужності та установкою ПЗВ (УЗО) 3). змонтувати контур захисного зазамлення електроустаноноки замовника.

     • Energo Control Energo Control

      Вышлите в почту (energy-mk@mail.ru)

 15. nata nata

  Прошу допомогти розібратися в такій ситуації: місцеві ЕМ вимагають переукласти договір на постачання е.е. з нашим об»єднанням громадян-юридичною особою і вимагають документи на землю. У нас в користуванні (безоплатній оренді) є артезіанська свердловина ( на неї є технічна документація), яку використовуємо для забезпечення власних потреб наседення села питною водою. Копію договору оренди на арт. свердловину в ЕМ надали. Вимагають ще документи на землю. Чи правомірно?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо все документы изучить: Ваш договор, который сейчас, а также документы о праве пользования землёй.
   Высылайте на нашу почту.

   • nata nata

    шановний Energo Control , ми населення села , самі забезпечуємо себе питною водою, збираємо кошти від проведення ремонтних робіт, закупки насоса до сплати податків та електроенргії, маємо договір з сільською радою на користування арт. свердловиною та водогоном. Сільська рада документів на землю під цією свердловиною не має, і виготовляти не буде, бо це тисячі гривень, свердловина бурилась за рахунок колгоспу в 1986 році і була передана на баланс сільської ради після його розпаду.
    п.8 ПКЕЕ каже: потрібно надати ліцензіатам з продажу електроенергії копії документів на право власності чи оренди об»єктів або земельної ділянки . НКРЕ роз»яснило, що документи на земельну ділянку надаються в разі відсутності на такій ділянці об»єкта. Але ж об»єкт у нас є — це арт. свердловина. Правомірно РЕМ вимагають документи на землю?

    • Energo Control Energo Control

     Право власності або право користування. Як сьогодні Ви купуєте електричну енергію (є договір з обленерго, якщо є то з якого року)?

     • nata nata

      договір з структурною одиницею обленерго є з 2008 року, як створилось наше об»єднання. На даний час СО ЕМ хочуть переукласти договір , так як нові типові договора НКРЕ затвердили ще в 2012 чи 2013 році. Потрібно уже згідно нового договору сплачувати за втрати, от чого хочуть СО переукласти договір

     • Energo Control Energo Control

      Если Вам необходима какая то оценка, то вышлите скан на нашу почту.

 16. Виталий Виталий

  Добрый день!
  Еще вопрос.Мой знакомый построил частный дом и заключил с РЭС — «ДОГОВІР про приєднення до електричних мереж»(стандартне приєднення).В Додатку до договору в ТУ сказано — Величина максимального розрахунково навантаження з урахуванням існуючої (дохволенної) подужності 3,0 кВт, ІІІ категорія 3,0 кВт,в тому числі електроопалення1,5 кВт.Он мне сказал, что по этому договору в зимние месяцы ему дают лимит 5000 кВт в месяц по цене 24 коп.
  Я живу в 2-х комнатной квартире в 5-и этажном доме.Центрального отопления нет.Несколько лет назад был создан кооператив жильцов и дом газифицирован.Кто смог,тот установил газовое отопление.Могу ли я обратиться в РЭС с просьбой заключить подобный договор ,что б получить тоже лимит на электроотопление в зимние месяцы,если у меня тоже электроотопление.Если да,то на какой закон или постановление можно ссылаться?
  Спасибо))

  • Energo Control Energo Control

   Не 5000 а 3600. И только в отопительный сезон.
   Ваше помещение должно быть оборудовано электронагревательной установкой «в установленном порядке» (это проект, акт ввода в эксплуатацию, замеры).
   Ваша категория:
   «Населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості)»
   http://www3.nerc.gov.ua/?id=4787

   • Виталий Виталий

    Спасибо за оперативность))Тут сразу возник вопрос — где найти информацию про «в установленном порядке»(это проект, акт ввода в эксплуатацию, замеры).Какой закон регламентирует эти работы?То есть хотелось бы идти в РЭС уже разобравшись в этих вопросах,что бы не отказали или не запросили по максимуму или не придумали ненужные справки или документы.

    • Energo Control Energo Control

     Проект (электротехническая и строительная часть), акт ввода в эксплуатацию электроотопительного оборудования, замеры. Объект должен иметь достаточную мощность для электрообогрева.

 17. Феодот Феодот

  Наше предприятие имеет в собственности ТП,до покупки предыдущие владельцы дали возможность подключиться нескольким субабонентам,мощность подстанции ограниченна и нужна нам самим,можно ли в законном порядке отключить субабонетов?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо читать все документы, схемы, все согласования (как это было) все ТУ (кто выдал кто согласовал)
   бывает так: субпотребителей включили, а мощность основного потребителя осталась та же. А бывает вносят изменения в договор основному потребителю.
   Многое зависит от условий договора и дополнительных соглашений к договору. (договор о поставке, договор о техническом обеспечении и совместном использовании сетей).

 18. Сергей Сергей

  Добрый день!
  При очередной проверке (торгового ларька) инспектором с РЭС, был выписан акт на смену счетчика. Счетчик купили, установили, но пломбировку не могут сделать, так как документы на электросчетчик оформлены на старого владельца, который давно скончался и документы до сих пор не переделаны. Пригрозили огромным штрафом. Можно ли переоформить тех. паспорт на нового владельца минуя штраф?
  Заранее спасибо!

  • Energo Control Energo Control

   Если мы правильно понял, то речь идёт о договоре с облэнерго.
   Вы можете подписать с облэнерго договор на поставку электроэнергии, если у Вас есть право собственности или право пользования.

 19. Олександр Олександр

  Чи має право рес самовільно поміняти величину встановленої потужності з 5квт на 2,5квт при простій заміні однофазного стандартного ел.лічильника на однофазний двохзоний лічильник, по моїй заяві, в приватному будинку де немає зміни загального електроспоживання.

  • Energo Control Energo Control

   Нет, не имеет право уменьшать 5 кВт при установке многотарифного счётчика!
   Мощность — величина мгновенная и не измененная по договору 5 кВт, а счётчик многотарифный учитывает лишь временные интервалы когда какой тариф применяется.

 20. Светлана Светлана

  Добрый день. Сегодня получила уведомление о том, что мне нужно обратиться в РЭС с документами на собственность. Дело в тому, что собственником квартиры был отец, который умер 4 года назад, документы на квартиру переоформлены на меня, но я в РЭСе не переоформляла документы на себя. Имеют ли они право наложить за это на меня штраф и, если да, то на основании чего?

  • Energo Control Energo Control

   Если Вы пломбы не срывали, ничего самовольно не подключали, а лишь снимали показания счётчика и за них платили, то не будет никаких «штрафов», Вам достаточно уведомить о том, что меняется потребитель, приложить документы, определяющие Ваше право собственности или право пользования.

 21. Володимир Володимир

  Прошу підказати ,як діяти. Ми купили частину магазину в комунальній будівлі де знаходиться ще декілька магазинів,перукарні в приватній власності так і в комунальній. У нас є право власності на свій магазин,але електрика на сублічильнику сусідів. Ми хочемо підключитись окремо.Звернулись в РЕМ нам сказали , що у нас нестандартне підключення і нам необхідно згоду -заяви всіх власників маг.і тд. Чи це так? В будівлі є своя щитова , а ТП розташовано на відстані 30-50м. від будівлі.

  • Energo Control Energo Control

   Нужно знать все обстоятельства, всю «географию» (данные) по электрическим сетям (то что Вы указываете) по мощности по всем потребителям (субпотребителям) и границам раздела (отвественности).

 22. Тетяна Тетяна

  Підкажіть будь ласка, чи можливе таке підключення. Оредуємо технічне приміщення, у власника, який викупив це приміщення у забудовника. Потужності будинку дозволяють підключити 20квт. Будинок на балансі Комунальної служби забудовника. Забудовник передав будинок Обленерго. Планується використання приміщення під магазин. Хто в такому випадку повинен приєднати нас до електромережі? Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Если сети какого то собственника, то оплаты по ставкам НКРЭКУ за каждый кВт мощности не предусмотрено. Затраты только на организацию учёта. Если сети переданы облэнерго то Вы подключаетесь к сетям облэнерго и платите за каждый кВт по ставкам НКРЭКУ за счёт такой оплаты облэнерго всё (монтаж учёт проект замеры) организовывает.

 23. Елена Гурбина Елена Гурбина

  Здравствуйте! По договору купли-продажи приобрела нежилое офисное помещение как физическое лицо в г.Новая Каховка. Встал вопрос по РЕСу,так как они отключили электричество в связи с окончанием договора на поставку с предыдущим хозяином лицевого счёта ( хозяин лицевого счёта уже давно не является собственником,так как помещение было 2 раза продано,но лицевые счета просто не меняли). Я подала все документы на переоформление и на заключение договора на поставку электричества,но Новокаховский РЭС отказывает мне в этом договоре,ссылаясь на то,что от предыдущего хозяина нужно письменное разрывания договора(который уже истёк). Разговаривать не хотят,так как они там все родственники между собой. Является ли в данной ситуации прав РЭС? Требуют судебное разбирательство,так как предыдущий хозяин намерен разорвать 2 договора купли продажи и отобрать помещение назад. Задорожний Анатолий Михайлович и непосредственно начальник Маховский Владлен Иванович не намерены предоставлять необходимую для меня информацию,ссылаясь на якобы какие-то судебные разбирательства,которые именно меня не касаются. Хочу написать на них заявление во все инстанции.

  • Energo Control Energo Control

   На сегодняшний день Вы имеете право собственности. Облэнерго обязано Вам продавать электроэнергию. А те обстоятельства и намерения (что то отменить когда то) не имеют никакого значения на сегодняшний день. То есть продажа электроэнергии для Вас обязательна, а если что то когда то поменяется по части Вашего права собственности, то эти возможные будущие обстоятельства никак не могут влиять на сегодняшнюю продажу электроэнергии.
   Чтобы что то Вам подготовить, необходима информация (документы).

 24. Елена Елена

  Добрый день! Подскажите пожалуйста как нам выйти из сложившейся ситуации. Я арендую комплекс помещений в которых будет размешено производственное оборудование. Для этого мне нужно подключится к облэнерго для проведения монтажных и ремонтных работ. Как подключится быстро для проведения таких работ от сетей соседней организации? И ещё подскажите пожалуйста могу ли я как юрлицо которое арендует комплекс зданий у другой организации самостоятельно открыть на себя лицевой счёт в облэнерго и что я для этого длжна сделать ? Владелец зданий, которыя я арендую не является владельцем земли на которой они размещены, никогда не был абонентом и не имел договорных отношений с Облэнерго.

  • Energo Control Energo Control

   Вопрос имеет несколько вариантов решения. Нужно уточнять «географию» электрических сетей, мощность, которую Вам необходимо получить, а после этого решать как лучше включать от предприятия или от сетей облэнерго. Кроме этого по части здания необходимо смотреть все документы, было ли оно подключено когда то (если да то нужно восстановить а не делать новое). Право аренды объекта (Вашего здания) даёт Вам право на поставку электроэнергии.

 25. ольга ольга

  здравствуйте у нас поменяли счетчики на улице в частных домах выделили 1.5 киловатт каждому и что самое интересное некоторым поставили автомат на 10 ампер а некоторым в том числе и в нашем доме на 6 ампер. зимой проблем не было но вот уже неделю выбивает автомат и электрчество с перебоями. были в местном рэс нам предложили докупить мощность а вот установить автомат другой фирмы или помощнее отказываются. написала заявку на замену автомата на другой такой же. скажите чем руководствовались устанавливая автоматы разной мощности как добиться установки автомата хотя бы на 10 ампер попахивает коррупцией спасибо если просветите

  • Energo Control Energo Control

   6А это не 1,5 кВт, по расчётам ток 6А это 1,18 кВт. Вас обманули.
   Кроме этого, Вас могли обмануть в части «выделили по 1,5 кВт» они не могут «выделить» а должны делать так, как предусмотрено в технических условиях, проекте, старом договоре (ищите эти документы). На частный дом никогда не выделяли по 1,5 кВт.
   Более подробно в Вашу почту.

 26. ольга ольга

  и вопрос вдогонку почему мне в местном рэс не разрешают ставить автомат на 16 ампер
  электрики продавцы в магазине электрики знакомые которые недавно меняли счетчики просто не верят что такое может быть

  где эти нормы и ограничения
  где я могу с ними ознакомиться
  и почему нельза поставить автоматы другой фирмы
  пожалуйста ответьте
  с уважением ольга

  • Energo Control Energo Control

   Что касается мощности (и какой соответственно будет «автомат») то всё указано в технических условиях, проекте и договоре. Ищите эти документы.
   Можно любой фирмы, лишь бы номинал по току соответствовал мощности по техническому решению и договору. В договоре всегда указана разрешённая мощность. ТУ и проект не всегда сохраняются.

 27. Василий Василий

  Скажіть будь-ласка, я побутовий споживач, який повинний стояти вхідний автомат, якщо у ту 9 квт на трьохфазку. 9 кВт це виходить на 1 фазу чи на 3, згідно яких документів?

 28. Сергей Сергей

  Здравствуйте, у меня такая ситуация живу в частном доме, приехали люди с облэнерго и говорят что плановый вынос счетчик на фасад дома. Заменили счетчик, провода и автоматы. Автоматы поставили такой мощности что при включение микроволновой печи у меня выбивает автоматы, не могу не бойлер включить не стиральною машину. Заставили подписать договор, а там написана мощность 6.3 ампера. Так, как я человек в электрики не грамотный я не знал какая это мощность и смело подписал. Теперь как я им звоню что б мне заменили автоматы, облэнерго требует замену и коробки и счетчика и проводов за мой счет. Скажите законы ли это, и как рассчитывается мощность на каждый дом!

  • Energo Control Energo Control

   Установка автоматического выключателя на основании технических условий и проекта. Если в договоре указан номинал, то он должен быть обоснован техническим решением.
   У Вас есть ранее выданные ТУ, проект (или предыдущий договор)?

   • Сергей Сергей

    В старом договоре тоже написано 6.3 Ампера. У меня дом 70 кв.м. прописано 5 человек. Как они расчерчивают какую мощность давать, есть ли какая-то формула?

    • Energo Control Energo Control

     Величина мощности определяется во время стройки (реконструкции), величина мощности указывается в технических условиях, на основании которых делают проект и монтаж.

 29. Степан Степан

  Доброго дня. Хочу підключити збудований будинок на новобудові до електро мережі, виявляється що новобудови не можна підключити по «стандартному підключеню», навіть якщо електромережа є до 300 м, так мені пояснили у РЕМі. Хочу спитати чи дійсно неможна підключити новобудову у новому кварталі за стандартним підключенням???

  • Energo Control Energo Control

   Які параметри будинку?

   • Степан Степан

    Будинок 8,5м на 9,5м півторачка, ну й будуть на ділянці клів з літнею кухнею. Хотів би підключити 3 фази, але про таке в РЕМі непитали.

    • Energo Control Energo Control

     Необхідно подати заявку (типова форма Правил приєднання), вказати точку підключення та забезпечення потужності, додати ситуаційний план.

     • Степан Степан

      Так річ в тому що РЕМ навіть не хоче приймати заяви. Твердять що ми повинні всю документацію стовпи і лінію купляти за свій рахунок + оплатити в касу.

     • Energo Control Energo Control

      «РЕМ» обязан принять обращение потребителя.

     • Олександр Олександр

      Схожа ситуація зі Степаном. Подали заявку про стандартне підключення новобудови в новому кварталі. Але в РЕМі кажуть, що буде відмова. Відстань до трансформатора 350-400 метрів. Єдиний варіант,який нам запропонували створити кооператив і встановити окремий трансформатор. На найближчі 10 років в цьому кварталі побудується максимум 5-7 будинків. Чи доцільно встановлювати окремий трансформатор? Чи дійсно неможливе стандартне підключення все ж таки до існуючої мережі? Чи можливо збільшити потужність існуючого трансформатора і все ж таки підключитися до нього? Зараз встановлена сотка, в нас є власний на 250.

     • Energo Control Energo Control

      Все схожие вопросы всегда разные в деталях. Вышлите схему от руки (скан или фото) где участки где линии где ТП сотый для того, чтобы разобраться в возможных вариантах подключения или увеличения мощности.

 30. Светлана Светлана

  добрый день. Скажите, пожалуйста, с новыми инициативами президента в части изменения правил подключения к элетросетям — есть ли изменения в оплате по нестандартному подключению для населения? Просто мы попали в историю, когда купили недешевый участок с нестандартным подключением, а подключиться не можем — сумма неподъемная.

  • Energo Control Energo Control

   Ваш участок находится на расстоянии более 300 метров по прямой от ближайшей линии облэнерго?

 31. Алексей Алексей

  Добрый день. Заранее блогодарю за ответ. У меня сложилась такая ситуация. Я приобрёл (оформлено на физ. лицо) неж. помещение(подвал двухэтажной пристройки к жилому дому), помещение не было подключено к електричеству. В этом же подвале имется щитовая от которой запитаны другие собственники этой пристройки, при этом сама щитовая была передана мне на баланс предыдущим собственником. В начале года собради все документы и подали через ЦОК на подключение 30 квт. Нам пришло письмо, что для подключения 30 квт необходимо предоставить расчёт нагрузок, а также разрешительные документы на функциональное назначение помещения. В ответ мы уменьшили требуемую мощность до 25 квт (площадь 170 м *0.15 квт/м.кв). Позже пришёл ответ что заяваление мы оформили неправильно, 13.05 мы переделали заявление и опять подали через ЦОК.
  02.06 пришел ответ от СВП «Київські електричні мережі» з вимогою надати документи :
  — підрахунок навантаження з врахуванням всіх існуючих та перспективних споживачів на будинок вцілому (тобто на багатоквартирний будинок та двоповерхова прибудова в якій розміщено наше приміщення), виконаний у відповідності ДБН В.2.5-23-2010
  -надати заяву на приєднання електроустановок певної потужності в якій величину максимального розрахункового навантаження зазначити на весь будинок з урахуванням проектного навантаження вбудованого приміщення (підвал)
  визначитись із замовником на приєднання обєкта. Надати дозвіл власника (балансоутримувача) будинку на олтримання тех. умов на будинок вцілому.
  Все эти пункти мотивированы письмом НКрЕ №4214 от 30.04.15, о том что :
  для збыльшення величини потужності для електропостачання окремого приміщення обєкта архітектур, власник (балансоутримувач) внутрішньо-будинкової електропроводки обєкта архітектури(будинку) або споживач від імені власника, з наданням відповідного дозволу, замовляє в електропередавальній організації послугу з приєднання до електричних мереж будинку вцілому, в звязку з приєднанням додаткової потужності в порядку, передбаченому Правилами.
  Т есть, они определили что если в нашей пристройки (полноценное 2х єтажное здание одной стеной прилегает к многоквартирному дому) нет отдельного адреса, то мі не являемся обектом архитектуры. Кроме того не берётся во внимание что у нас своя щитовая. Да и вообще, на сколько законно это всё требовать.

  • Energo Control Energo Control

   А как адрес указан в документах о праве собственности?

   • Алексей Алексей

    Адрес указан один на всё, только помещении на ходится в літ»А»

    • Energo Control Energo Control

     Вопрос не простой. Необходимо разбираться во всей электрической конфигурации (документы) 1.чьи сети внутри дома? 2. какая мощность? 3.где ближайшая точка подключения от сетей облэнерго?
     Более ответ детально в Вашу почту.

 32. Олександр Олександр

  Добрий день! Родичка живе у багатоквартирному будинку, де за постачання ел. енергії здійснюється розрахунок із балансоутримувачем будинку (забудовник створив свою обслуговуючу організацію). зараз звернулася до РЕМ, щоб укласти окремий договір про користування електричною енергією на її квартиру (споживає трохи більше 100квт., а платить за весь обсяг по 63коп.). Разом з тим, РЕМ відмовив з обгрунтуванням: «відсутня технічна можливість». Чи можете щось порадити, як діяти в такій ситуації?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо изучать документы и технические детали. Если в общем ответ, то мощность которая сегодня выделена для ОСМД уменьшается на мощность Вашей квартиры и Вы получаете прямой договор с облэнерго.
   Это всё можно сделать с согласованием ОСМД, т.к. для ОСМД выделена вся мощность многоквартирного дома.

   • Олександр Олександр

    ОСББ — відсутнє, є лише організація яка уклала договір на постачання ел.енергії на весь мікрорайон і місті.

    • Energo Control Energo Control

     Уточните что это за организация (и какой это город).

     • Олександр Олександр

      м. Іллічівськ, Одеської області, ДП «Моноліт-Сервіс» код 32927758

     • Energo Control Energo Control

      Это какая то эксплуатационная организация, Вы можете просить прямой договор, но необходимо знать какая мощность по проекту многоквартирного дома отведена для Вашей квартиры, после этого заключаете прямой договор с облэнерго.
      Никаких препятствий «техническая возможность» быть не должно т.к. 99% всех многоквартирных домов в Украине имеют свои внутридомовые сети через которые облэнерго обеспечивает транзит для каждой квартиры (если прямой договор с облэнерго).

     • Олександр Олександр

      на інший запит вони надали відповідь із посиланням на розділ 12 Правил (№ 28, 31.07.98): «Житлові будинки ..знаходяться на балансі ДП «Моноліт..» та підключені до його технологічних електричних мереж. Електропостачання на вказані об’єкти здійснюється згідно договору про постачання електричної енергії між … по схемі «населений пункт» з загальнобудинковими розрахунковими приладами обліку»»..у разі виходу із складу «населеного пункту» укладання договору про користування електричною енергією з ІРЕМ можливо при виконанні наступних умов: особа, яка вийшла із складу населеного пункту та має намір набути статус споживача на території населеного пункту, та населений пункт не мають боргів за електричну енергію перед населеним пунктом та постачальником електричної енергії; …. (далі йде мова про подання заяви та документів для укладення договору);
      споживач на території населеного пункту оплачує населеному пункту вартість послуг з утримання технологічних мереж населеного пункту згідно з умовами 3-стороннього договору про користування електричною енергією на території. …
      При виконанні перелічених умов Ви можете укласти 3-сторонній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту з постачальником ел\енергії та населеним пунктом»

 33. Юрий Юрий

  Що входить у вартість послуг зі стандартного приєднання? За чий кошт лічильник, розподільчий щит і т.д. ?

  • Energo Control Energo Control

   В стоимость стандартного присоединения (подключение электричества) входит весь монтаж, комплектующие и документы.

 34. Олексій Олексій

  Доброго дня. Маю кіоск , хочу запитатись чи маю право підключитись до мережі іншого споживача тобто до іхньої розподільчої шафи і оплачувати їм за використану електроенергію.

  • Energo Control Energo Control

   В счёт мощности основного потребителя (собственника сетей и щитовой) и по согласованию можно подключиться как субпотребитель.

 35. Ольга Ольга

  Добрый день! Купила металлическую конструкцию (магазин), есть договор купли-продажи, оформилась как ФЛП. Вопрос: как в РЕСе переоформить договор на поставку електроенергии с предыдущего хозяина на меня. Сколько это стоит?

  • Energo Control Energo Control

   С предыдущим владельцем у облэнерго был договор?

   • Ольга Ольга

    да был, и он действует, договор с предыдущем владельцем не расторгнут

    • Energo Control Energo Control

     Если Вы не увеличиваете мощность то облэнерго обязано на тех же условиях поставлять электроэнергию Вам, но некоторые работники облэнерго начинают «усложнять» тянуть время, неправомерно требовать новые ТУ, или какое то что то в части электроустановки, намекать на взятки подарки итд. Более детально — обращайтесь на нашу почту energy-mk@mail.ru

     • Ольга Ольга

      требуют новые ТУ и 6000 грн. за то, что меняется фамилия потребителя электроенергии

     • Energo Control Energo Control

      если мощность, точка присоединения объекта и категория надёжности не меняются, то переоформление происходит без выдачи новых ТУ
      то, что с Вас требуют, это неправомерно
      более детально — обращайтесь на нашу почту

 36. Ольга Ольга

  фамилия меняется в договоре с обленерго на основании договора купли продажи (магазина)

 37. Наталья Наталья

  Добрый день!
  Купила двухтарифный счетчик для установки в частном доме в селе. Удаленность от РЭС 50 км.
  Мне выставили счет на услуги мастера 2000 грн. Калькуляцию не показывают. Тлько сказали, что это из-за удаленности района.
  Предлагала привезти мастера сама, не соглашаются.
  Подскажите что можно сделать? 2000 грн за приезд мастера это слишком много. В городе это стоит до 100 грн.

  • Energo Control Energo Control

   По вопросам нового подключения, увеличения мощности, либо замены счётчика, облэнерго может включать в работу транспортные расходы (а стоимость зависит какой тип транспорта). Как правило это калькуляция такого вида, что как будто именно к Вам выезжает бригада менять счётчик (на практике по пути за выезд решается всегда несколько задач). Кроме всего прочего, замена счётчика предполагает техническую проверку, что необходимо для подтверждения правильности работы счётчика (иногда добавляют параметризацию).
   В Вашей ситуации это транспортные расходы (50 туда и 50 обратно, зарплата водителя, амортизация автомобиля итд) дают такую величину калькуляции.

 38. Тетяна Тетяна

  Доброго дня! у нас теж диспут з РЕМ: купили бойлер і обігрівач, пішли просити, щоб замінили 16А пробки на 25-тки. Вони відкрили електронний договір, згідно з яким за нами всього 3кВт, і сказали доплатити за кожен бажаний кіловатт 900 грн., а тільки після цього заміниться автомат. Справа в тому, що у нас на руках лише договір без дати (бланк датований 1999 роком, десь о тій порі і складався договір), в якому фігурує лише якась дивна стара норма 75 кВт на місяць, жодного слова про 3 кВт. З того часу договір не обновлявся, принаймні, ми в тому участі не брали. Чи можна вимагати переукласти договір так, щоб там було 5кВт, мотивуючи тим, що нового на 3 кВт ми в очі не бачили? У нас на вулиці ніхто за таке не платив, правда, сусіди кажуть, що зверталися з цього питання роками раніше і тоді без розмов можна було обирати, 3 чи 5 кВт хочеш.

  • Energo Control Energo Control

   Договор, если он есть в бумажном виде, то никак не переделать без получения новых технических условий, проекта, монтажа итд, всё это стоит по ставкам за 1 кВт тех денег, которые облэнерго Вам предложило заплатить.
   Увеличение мощности это не лишь замена автомата, это новый проект.

 39. Елена Елена

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы установить двухзонный счётчик в садовом товариществе (Осокорки). Дом без документов, на общем ТП стоит многотарифный счётчик

  • Energo Control Energo Control

   В дачном кооперативе, который покупает электроэнергию у облэнерго по общему счётчику, Вы можете договориться только с руководством дачного кооператива о двутарифном расчёте.

 40. Алина Алина

  Добрий день. Помогите разобраться. Сгорел дом, естественно сгорели проводка и счетчик. Есть акт от пожарников, причина возгорания: короткое замыкание. Должна ли я платить за новый счетчик и подключение? Заранее благодарна.

  • Energo Control Energo Control

   Важно знать где было короткое замыкание (в чьей границе ответственности) если это где то под пломбами энергоснабжающей организации, то они несут ответственность а если где то в ином месте тогда они не отвечают. Что в акте указано? Более детально (где именно было замыкание) напишите.

 41. Игорь Игорь

  Здравствуйте. Частное предприятие машиностроения ,динамично развивается,на территории 2-е подстанции(450квт и 50квт,мощности электроэнергии не хватает, в проекте строительство литейного цеха,необходим 1мвт !!! Все пожимают плечами-нет возможности!!!! Насколько я понимаю электроэнергия это товар,или ошибаюсь???? г. Мелитополь.

  • Energo Control Energo Control

   Ответ у облэнерго практически всегда стандартный «нет мощности нет возможности».
   Ваш вопрос возможно разрешить если попробовать разобраться в схемах, возможно, выехать на место.
   Какие линии питают ТП? (характеристика проводника материал сечение)

 42. Потребитель Потребитель

  Добрый день!
  Подскажите какими должны быть нормы выделенной мощности при подключении нового дома, если в дом заводят 3 фазы, и напряжение 380.
  И есть ли минимальная выделенная мощность при данных 3 фазном подключении?

  • Energo Control Energo Control

   Вы просите согласно Ваших задач. Правила присоединения допускают до 50 кВт стандартное присоединение и всё, это не стандартное. Практика показывает, что с электрокотлом средний дом 20-25 кВт и без электрокотла 5-7 кВт.
   Вы посчитайте какая техника у Вас будет (плиты, кондиционеры, освещение, гаражная техника, итд итп электрокотёл да/нет) и это будет Ваша ориентировочная мощность. Более детально есть ДБН с учётом коэффициентов и типов электроприёмников. Но это Вам пока не нужно это считают проектанты. Вы просите в заявлении какую то величину.
   Если нужна более детальная консультация, то обращайтесь на нашу почту.

 43. Анна Анна

  Подскажите пожалуйста,где «подводные камни»))),у нас поменялся лицензиат и заключили новые договора,в старом договоре-2,5кВт и не больше 10А,в новом договоре-1.5кВт и 60А.Обычная пятиэтажка,на что нам обратить внимание?

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите договор на нашу почту. 60А это какая то ошибка и на 2,5 кВт мощности автомат 10А не подходит. Необходимо почитать, что они там в договоре придумали.

 44. Юрий Юрий

  Здравствуйте. Подключение э/энергии к гаражу. Стандартное 1-фазное на 1 кВт. Озвучили устно стоимость 936 грн. В эту стоимость входит все? И проект, и материалы, и счетчик и гусак?

  • Energo Control Energo Control

   Если указано стандартное подключение то в стоимость всё включено (проект, монтаж, счётчик, комплектующие, провод, замеры).

 45. Василий Василий

  Здрвствуйте. Подскажите пожалуста. У меня стандартное подключение трехфазного тока к новому частному дому (отопление газовое) к эл.сетям . В договоре и ТУ — 5 квт , уплачено тоже за 5 квт. При установке эл. счетчика РЭС требует установку 16А автомата вместо 25А. Но это уменьшает нашу потребляемую мощность до 3,52 квт. На каком основании РЭС нас ограничивает потреблении полтора киловатта и как заставить их поставить 25 автомат.

  • Energo Control Energo Control

   В проекте не может быть 16А, а требовать иначе как по проекту они не имеют права. Посмотрите что указано в проекте?

   • Тарас Тарас

    Та ж сама ситуація, мене підключили при купівлі 5 кВ 16А автоматом при роботі вибиває навіть болгарку. В обленерго сказали, що більше ніж 16 А не поставлять. Як добитись отримання своїх 5 кВ, щоб не платити за повітря при збвльшенні потужності. Хто контролює якість послуг, що надає монополіст?

  • Тарас Тарас

   Та ж сама ситуація, мене підключили при купівлі 5 кВ 16А автоматом при роботі вибиває навіть болгарку. В обленерго сказали, що більше ніж 16 А не поставлять. Чи добились Ви встановлення 25 амперного автомата? Як добитись отримання своїх 5 кВ, щоб не платити за повітря при збільшенні потужності?

 46. филлип филлип

  Возможна ли замена устаревшего трансформатора на более новый, без увеличения мощности и согласования с контролирующим органом.

  • Energo Control Energo Control

   Без согласования не получится, всё что свыше 1000В требует согласования.

 47. Алексей Алексей

  Добрый день, Разрешённая мощность 6 кВт, 3-х фазный ввод, стоит 32 ампера автомат (32х220=6.8кВт), который подгорает, написал заявление на переопломбировку, сказали, что приедут и поставят 10А, говорят что распределение нагрузки должно быть равномерным и 380х1.7х10=6.400 Ватт.
  Как можно аргументировать отказ от установки 10А автомата.
  Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Смотрите в проектном решении (указан номинал). Если нет проекта, то поясните, что 10А по одной фазе это 2 кВт, в доме используется оборудование более 2 кВт.

 48. сергей сергей

  добрый день. подскажите пожалуйста какой документ указывает на модель счетчика который обязуется установить обл енерго при новом подключении? на руках имеется договор (про надання послуг з обладнання вузлів обліку) в котором указан счетчик типа ЛІЧ 3Ф АКТ ПР ТАР НІК 2303 АП3Т 1100 МС по которому мы заплатили 212 гр. А по факту установлен нік 2303L AП3Т 1000МСЕ. В проекте указан с четчик 2303L AП3Т 1000МСЕ. дело в том что после установки данного счетчика через неделю пользования на приборе появилась (ошибка радио) воздействий с нашей стороны не было.

  • Energo Control Energo Control

   Счётчик устанавливает облэнерго по своему выбору (для категории «население»). По инциденту с ошибкой счётчика — это не Вы первые об этом пишете. Для получения более детальной информации — пишите на нашу эл почту.

 49. Иван Иван

  Вопрос по тарификация услуг по потребленной электроэнергии (ЖСК в сельской местности, тарифицирует всех по своему единому тарифу):
  — в договоре с ЖСК соотв-й пункт соержит: «оплата производится по показаниям счетчика и согласно тарифа, устанавливаемого органами местного самоуправления». При повышении этого единого тарифа (последнее до 1,02 грн/кВт) — ссылка в сообщениях ЖСК делается на «Текущие тарифы на электроэнергию для населения, установленные в соответствии с постановлением НКРЭКУ Украины № 220 от 26.02.2015».

  С другой стороны, фактически: нормы потребления и тарифы (согласно Постановления №220) — не применяются для конечных потребителей. Все платят по единому тарифу, односторонне выставляемому в платежках. Поэтому, возможности сэкономить законным путем при оплате «за свет» у жильцов комплекса нет, в сравнении с теми, у кого прямые договора с энергопоставляющей компанией (например, потребляя до 150 кВт по льготному тарифу, а также перейдя на двухтарифную модель учета. Кстати, счетчики в квартирах данного ЖСК ведут учет в двух тарифах с 7 до 23 дневной и далее ночной. Но платят жильцы фикс.тариф.

  На неофиц.обращение, дан ответ ЖСК, цитирую:
  1) Все подстанции находятся на балансе кооператива. Это наши подстанции возведённые за счёт предприятия. Мы не можем передать их на баланс облэнерго, так как сразу начнёт подключатся весь район, и вам и нам не хватит мощностей.
  2) Тариф выставленный нам облэнерго не зависит от количества потребляемой вами энергии. То есть 100КВ или 1000КВ нет разницы.
  3) Счётчики стоят двузональные, но тарификация одна на всё время, так как у нас нет разбивки( сетки до 150КВ и от 150КВ) на увеличения по киловаттам.

  Возможен какой-то цивилизованный вариант для получения возможности экономии на оплате эл.энергии?

  • Energo Control Energo Control

   Вариант 1: создать ОСМД забрать на свой баланс ТП и сети, получить договор на поставку электроэнергии с ОСМД (общий многотарифный счётчик)
   Вариант 2: прямой договор для каждого собственника квартиры (у каждого отдельный многотарифный счётчик)
   Это лишь направления решения Вашей задачи, более детально пишите на нашу эл почту.

 50. вадим вадим

  Доброго дня. чи не могли б ви написати які матеріали виділяються для стандартного підключення (перелік) ? дякую

  • Energo Control Energo Control

   Уточните свой вопрос. Все документы описаны в Правилах присоединения.

 51. ирина ирина

  Здравствуйте, я купила квартиру и переоформила договор с облэнерго на свое имя. Мы меняли проводку в квартире, вызвали мастера из облэнерго он снял пломбу и опломбировал счетчик, составил акты, все законно. Но через время я узнала, что предыдущив владелец незаконнт подключился к сети. Т.е. все через счетчик но отдельным кабелем. НА всех жильцов подъезда идет один кабель и отдельный только на мою квартиру. Документов (ту и проект) у меня никаких нет, что мне грозит когда эта информация всплывет у проверяющих органов? Ночами не сплю и очень жду вашего ответа. Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   Если составят акт о нарушении то посчитают по пропускной способности провода за период с даты технической проверки или даты покупки квартиры (что было раньше). Что делать: найти электрика и всё убрать.

 52. Алена Алена

  Добрый день, у меня частный дом на 100 кв.м….хочу поставить электро котел для отопления всей площади дома. Три фазы у меня нет! скажите, пожалуйста, какие нужны документы или напишите где посмотреть перечень нужных документов для подключения 3-х фаз? и подскажите примерно сколько кВт нужно для дома на 100 кв.м., и какая цена на сегодняшний день за 1 кВт?

  • Energo Control Energo Control

   Зависит от дома (какие стены утепление есть/нет, какие окна, двери итд) если дом не утеплён то максимум 12 кВт. Стоимость увеличения мощности по стандартной ставке Правил присоединения (см на сайте Вашего облэнерго в среднем около 1000 грн за 1 кВт).

 53. федор федор

  добрый вечер. подскажите как быть? на счетчике появилась ерор радио. обл енерго еще не вкурсе. как сообщить в обл енерго в телефонном режиме, или в письменном с везитом к ним. и как бить с актом о нарушении если его будут составлять.

  • Energo Control Energo Control

   Сообщать только письменно и только с подтверждением (чтобы Ваше сообщение не потерялось, идеальный вариант — отправить телеграмму с получением копии текста «счётчик вышел из строя загорелась надпись об ошибке, сообщаю о повреждении счётчика в порядке п.1.2. «Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією).
   Отправляйте такую телеграмму и просите копию текста и доказательства отправки.

   В Методике (п.1.2.) есть следующее:
   «У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками
   енергопостачальника) письмового повідомлення споживачем
   енергопостачальника про виявлені ним пошкодження приладів (систем)
   обліку, пошкодження або зрив пломб та за відсутності явних ознак
   втручання в роботу приладів (систем) обліку Методика не
   застосовується.»

   Будьте готовы к тому, что всё равно они составят акт (тогда свяжитесь с нами).

   • федор федор

    спасибо за ответ. но если акт будет составлен мне его не подписывать, или подписывать с пометкой о том что с актом не согласен по такойто-такойто причине?

    • Energo Control Energo Control

     Правила позволяют Вам внести в акт о нарушении ППЭЭн все свои замечания и возражения. Если будут составлять акт о нарушении, читайте что записали и пишите свои пояснения (как всё было).

     • федор федор

      подскажите пожалуйста как сформулировать возражения в акте , если с нашей стороны не каких вмешательств в прибор учета не было.

     • Energo Control Energo Control

      Если Вы уведомите облэнерго об ошибке работы счётчика то это и пишите (счётчик вышел из строя нарушений не было, облэнерго уведомили ?? числа).

 54. федор федор

  спасибо за ответ. если я пишу в акте возражение, в таком случае акт подписывать обязательно или нет?

  • Energo Control Energo Control

   Это Ваше право, как поступить и что записать. Если что то начали писать то нужно указать кто это написал.

 55. GreG GreG

  Вопрос по подключению рекламных щитов в городе.
  Есть щиты, которые днем заряжаются от солнечных батарей (уст. аккум.) и нормально себе функционируют, но в зимнее время и межсезон, когда пасмурно, им не хватает мощности и заряда батарей для их освещения в вечернее и ночное время. Для подсветки одного рекламного щита сейчас используются светодиоды сум. мощностью до 500 Вт. Среднее время работы подсветки в такие сезоны — до 12 часов. Т.е. нужно в сутки до 6 кВтч на 1 щит при наличии только половины (3 кВтч). Это соответствует дефициту мощности в 0.25 кВт на один щит.
  Хотим подключиться к городским электросетям для покрытия дефицита энергии (к сетям ул. осв. нерально — везде запреты и отказы). РЭС говорит на каждый щит нужны ТУ и счетчик. А ТУ выдаются только на мощность от 3 кВт (если подключение по стандарту) и это при том, что надо нам всего то 0.2-0.3 кВт на один щит.
  Вопрос нестандарта не рассматривается, так как нереально что-либо согласовать со всеми там заинтересованными сторонами (намекают на чемодан денег в Киев в какую-то контору типа самую главную). И сами мы не сможем протянуть какие-либо шнурки на улицах города без согласований. Их сразу же демонтирует городская власть или вообще не даст их повесить.
  За решение вопроса нам озвучивают 6-ти значные суммы в грн. (щитов много).
  Без ТУ договор РЭС отказывается подписывать, мотивируя, что нужны ТУ. Хотя при этом в нашем городе есть несколько рекламных контор, с которыми заключены договора и их рассчитывают как-то по мощности (без счетчика). На счет получали ли эти конторы ТУ не известно. А да, и есть еще кабельное телевидение, которые тоже имеют договор без счетчика и по мощности. ТУ вроде бы никто там не получал.
  Как быть? На что ссылаться при разговоре с РЭС по поводу подключения и заключения договора?

  • Energo Control Energo Control

   Вопрос сложный. Требует изучения деталей и «географии» сетей. Предлагаем обсудить в режиме эл-почты. Есть несколько вариантов решения, но всё зависит от исходных данных по каждой точке.

 56. Алла Алла

  Здравствуйте!
  Подключаем свет к частному дому по «стандартному подключению». Все заплатили, все документы готовы.
  Позвонил инженер подключения и сообщил, что нам нужно взять разрешение у соседей на монтаж электропроводки по столбам, которые находятся возле их участков.
  Вопросы:
  + мы должны этим заниматься, не представитель облэнерго?
  + может ли сосед выдать разрешение на монтаж, если он не собственник столба? Собственники столбов — местные власти.

  • Energo Control Energo Control

   Откройте договор, который дали в облэнерго (договор по условиям которого Вы платите а облэнерго подключает) почитайте как там написано: кто что обеспечивает, какие обязанности сторон. Если там «Вы платите — они подключают» то они и должны решать все вопросы с кем там чего согласовать. А если есть что то, например, «заказчик обеспечивает разрешение вопросов …» например, о прохождении новой линии, то Вы согласовываете.
   Из практики доавим: типовой договор не предусматривает каких локальных особенностей, но вписать что то «от себя» в договор могут.

 57. Елена Елена

  Добрый день!Наш кооператив 2 года пытается подключиться к энергосети,Киевэнерго отказывается выделить мощность с подстанции в нп Мила,хотя на сайте есть мощности в наличии,В какие инстанции обращаться и как можно на них воздействовать,

  • Energo Control Energo Control

   Вопрос подключения предлагаем обсудить в режиме эл почты (нужно уточнять детали, знать географию объекта, сетей, какие документы куда подавали).

   • Елена Елена

    спасибо,подавали весь пакет документов в киево-святошинское отделение киевэнерго

 58. Екатерина Екатерина

  Здравствуйте! Я приобрела новое нежилое помещение цокольного этажа как физическое лицо. Для заключения договора на поставку э/э РЭС Ирпеня требует документы как от юридического лица: планы, проекты и т. д., а также обязательство некоего специалиста-электрика обслуживать помещение. Насколько правомерны эти требования? Как поступить в этой ситуации, подскажите, пожалуйста.

 59. люда люда

  Доброго дня. В нас така ситуація: дуже погане світло (при замірах 141В, в 12 год.), писали скарги у 2017 році обіцяють включити до інвестиційної програми, але з обленерго кажуть, що це може бути економічно недоцільно, оскільки на 80 будинків — 3 трансформатори, до слова, до «нашого» приєднано 40 будинків, протяжність лінії 4 км., будувалася у 1983 році. тому можуть грошей і не дати. Пропонують заплатити всім у кого в договорі потужність вказана менше 3 кВт (у нас 1,8 кВт), написати заяву на нове стандартне підключення 3-5 кВт, заплатити і тоді буде додатковий трансформатор, напруга 380 В і три фази. При чому бажано що таких споживачів було побільше. Чи правомірно це і чи варто нам платити, адже якщо буде реконструкція у 2017 році, то може нам варто почекати ( можливо замість 1,8 кВт, у новому договорі буде 3кВт? Чи після реконструкції залишаться все ті ж 1,8 кВТ?

  • Energo Control Energo Control

   Они обязаны поставлять электроэнергию согласно ГОСТа. И не ждать чего то. Более детально ответ выслали на Вашу почту.

 60. Татьяна Татьяна

  Есть существующий магазин, помещение выведено из жилого фонда уже давно и заключен договор на поставку ел енергии с точкой подключения от щитовой дома на 220 в Р=5кВт . Сейчас стал вопрос об увеличении мощности Р=8 кВт и напряжением 380 в с точкой подключения от ТП с расстоянием 120 м. Подан пакет документов на стандартное подключение но горсеть отказывает в ТУ ссылаясь на Архитектурные нормы которые запрещают подключать помещения, расположенные на 1 етаже многоетажных домов — что ето может значить, ето правда ?

  • Energo Control Energo Control

   Нужно разобраться в деталях. Более детально написали на Ваш эл адрес.

 61. Антон Антон

  Добрый вечер. Можно ли подключить гараж к электричеству напрямую, «мимо» гаражного кооператива? Очень мало желающих в кооперативе….. Бориспольский р-н.

  • Energo Control Energo Control

   В теории любой объект можно подключить. На практике нужно изучать детали вопроса (где возможная точка подключения, расстояния, какие постройки, что рядом, итд итп).

 62. Юра Юра

  Добрый день.
  Живу в частном доме, шестидесятых годов постройки, счетчик, договор и местная ТП вероятно тех же годов. По договору подключение 1.3кВт. Днем напряжение падает до 170В, стабилизатор поднимает напряжение но ничего более менее мощного включить нельзя, сразу срабатывает автомат. Получается, что на дом не приходит даже заяленная мощность. Подскажите, что делать и куда обращаться. Можно ли увеличить мощность и будет ли она поставляться согласно оговору?

  • Energo Control Energo Control

   Ответ направили на Вашу эл почту.

 63. Петр Петр

  При подаче заявления на подключение 3-фазного счетчика при увеличении мощности на 16кВт 380В, для МАФ (ларек), Облэнерго требует Декларацию о вводе нового оборудования в эксплуатацию ГАСКО, объект существующий 220В.

  • Energo Control Energo Control

   В таких вопросах как подключение (увеличение мощности, смена параметров) необходимо изучать детали. Более подробно — через эл почту.

 64. Константин Константин

  Здравствуйте! У меня в частном доме (Киев, Дарницкий) подключена одна фаза. На противоположном конце участка (около 100 м) есть хозяйственная постройка. Имею ли я право на отдельное подключение этой постройки (с отдельным проектом, договором и естественно счётчиком), по возможности три фазы? Если да, то посоветуйте, плз, куда обратиться за помощью в разработке проекта и его продвижения в Киевэнерго.

 65. Дима Дима

  Мы — общественная организация, юр.лицо. Взяли в аренду коммунальную собственность — помещение в жилом доме. Предыдущий арендатор съехал более 3-х лет назад. В горэлектросети утверждают, что договора и др. док-тов у них уже нет и необходимы новые ТУ и новое подключение, т.к. им неизвестны нормы прежнего потребителя и будем ли мы превышать их. Поэтому считат это подклчение как новое, хотя ввод в помещение, автоматы и т.д. остались прежними. Очень прошу помочь, т.к. из-за электрики не можем запустить социально важный проект.

  • Energo Control Energo Control

   Нужны уточнения по датам и документам. Более детально написали на эл почту.

 66. Яна Яна

  Здравствуйте! Есть помещение в новострое, сданы в эксплуатацию из 4 секций (парадных ) две, в том числе и та, в которой находится наше помещение, права собственности есть. В доме создано ОСМД, РЭС отказывает в подключении, т.к. не сдан весь дом, сказали брать электричество у ОСМД, ОСМД отказывается, т.к. боится, что их оштрафуют за несанкционированное подключение. Просьба помочь разобраться, можем ли мы пока брать электричество у ОСМД до сдачи дома, поставив свой счетчик и как это оформить. Заранее спасибо!

  • Energo Control Energo Control

   Ответ на Ваш вопрос возможен после изучения деталей. Более подробно написали в Вашу эл почту.

 67. Олександр Олександр

  Доброго дня. Проконсультуйте будьласка, я ФОП орендую приміщення в будівлі комунальної власності. Тривалий час використовував електроенергію орендарів сусіднього приміщення у тій же будівлі на підставі договору про компенсацію вартості комунальних послуг. Згодом, через певні непорозуміння договірні відносини з зазначеними «сусідамси» припинилися, тепер в мене відсутня електроенергія. Яким чином мені встановити власну точку обліку та укласти прямий договір з РЕСом. Як в цілому виглядає вся процедура та які документи необхідні для цього? Наперед вдячний.

  • Energo Control Energo Control

   Вопрос о подключении к электросетям части объекта коммунальной собственности очень сложный. Зависит от «электротехнической географии» (есть ли рядом сети, с возможностью обеспечить подключение, расстояние, выделен ли адрес части объекта, итд.. Более детально написали на Ваш эл адрес.

 68. Юлия Безрукова Юлия Безрукова

  Доброго дня!
  Відправила запит про допомогу з документами відразу на на Вашу пошту energy-mk@mail.ru.
  Скажіть, будь ласка, як довго чекати на відповідь?

  • Energo Control Energo Control

   Все ответы сразу после рассмотрения. Как позволяет график работы, количество обращений.

 69. Здравствуйте!
  Я живу в частном секторе и у меня стоит водогрейка и машинка стиральная которая щипается.Могу ли я сделать и подключить заземление в доме без согласования с облэнерго?

  • Energo Control Energo Control

   Заземление обязательно должно быть! Кроме этого, установите УЗО. Работу по монтажу и подключению контура должен выполнить специалист. Ошибочное подключение может привести к тому, что облэнерго составит акт о нарушении с формулировкой «штучный ноль».

 70. Валентин Валентин

  Доброго дня! Придбав вільну від забудови земельну ділянку в Бориспільському районі. Маю намір підключити електроенергію 5 кВ.т, однак за 1кВ.т просять 300 у.о. +8000 грн. за ТУ, договір, проведення робіт з підключення (одна електроопора). ТП у власності приватної особи. Чи правомірні такі розцінки і чи в подальшому (при укладені договору) будуть враховуватись пільги як учасника бойових дій. Дякую

  • Energo Control Energo Control

   Зависит от расстояния. Не поняли вопрос «300 + 8000». Более детально в почту.

 71. Ольга Ольга

  Добрый день! Подскажите пожалуйста, имею-ли я право на льготное (-75%) подключение к электросети (новый абонент) как УБД? Если да, то куда обращаться?
  Заранее, большое спасибо!

 72. Арсен Арсен

  Добрый день.
  Живу в многоэтажном доме, который в 2014 году был введен в эксплуатацию, есть соответствующий акт гос. комиссии. Застройщиком была построена ТП, проложены все необходимые кабели до точки присоединения, но дом по состоянию на сегодня 01.09.16 так и не подключен на прямую к сетям КОЭ и с жильцов дома стрегут деньги как с юрлиц+периодически насчитывается пеня и отключается свет. Прямых договор у жильцов нет, так как мы в облэнерго числимся не как жилой дом а стройплощадка, несмотря на то что дом сдан в эксплуатацию. Может подскажите как выйти из этой ситуации?

  • Energo Control Energo Control

   Это сложный вопрос, требующий детали (какие были условия договоров, что в ТУ, как организована схема итд).

 73. Ivan Ivan

  Доброго дня! Пробував подати до обленерго заяву «про приєднання електроустановки певної потужності» для підключення встановлених сонячних панелей. Проте, мені було відмовлено оскільки не зазначено функціональне призначення об’єкта замовника. Якісь зразки для підключення альтернативних джерел не знайшов тому прошу допомогти в оформленні заяви, яким чином вона заповняється та що потрібно конкретно вказувати в такому випадку.
  Дуже дякую!

  • Energo Control Energo Control

   Відповідь надіслали на ел пошту.

 74. Добрый день. Зовут меня Виктор и занимаемся реализацией счетчиков электроэнергии по антикризисным ценам, вопрос вот в чем — много клиентов звонят и возвращают новые счетчики якобы «РЕС отказывается устанавливать и принимать новые счетчики без наклейки принадлежности к области Одесса, Житомир, Донецк и др.области, да мы видели такие счетчики с наклейками ДЛЯ ЖИТОМИРСКОЙ области….и тд., но что самое интересное разница в цене 30 — 40% и мы не можем найти закона и разъяснения такого поведения ресовцев» помогите разобраться В правомерности такого отношения к людям в тех областях где требуют наклейки, а мы разместим эту информацию у себя на сайтах и будем разъяснять конечным покупателям, нам кажется что тут надо антимонопольному комитету поработать. Данная проблема только с Электросчетчиками ТМ «ник»

  • Energo Control Energo Control

   Если речь о наклейке «индикаторе магнитного воздействия» то цена одной такой наклейки 10-50 грн, * на к-во наклеек. Нигде нет указания для какой то конкретной области свои индикаторы, но по факту каждое облэнерго работает со своими поставщиками «индикаторов» (их много видов-типов). Кроме этого есть масса вопросов по некоторым моделям сериям счётчиков (самоход, срабатывание антимагнитного датчика) давайте в режиме переписки обсудим?

 75. Дмитрий Дмитрий

  Питання:

  У підприємства за договором дозволена потужність 87 кВТ.
  Існує реальна необхідінсть збільшити до 160 кВт.
  В РЕМ на повідомили, що необхідно розробляти тех.умови. Але справа в тому, що раніше (5 років тому) у нас була потужність 300кВТ і обладанання дозволяє задовольнити наші бажання щодо потужності.

  Як бути? Чи потрібно виготовляти технічні умови? Якщо так/ні, то чим передбачено? Чи можливо внести до них зміни?

  • Energo Control Energo Control

   Усі суперечки щодо підключення залежать від вихідних даних: яка електроустановка, відстань, потужність точки забезпезпечення потужності.

 76. Анна Анна

  Добрый день! Установили електроотопление в прошлом году, но мы не можем подключить льготный тариф 3600, так как на 2х квартиру приписной мощности поставили 1 кВ, увеличивать договорную мощность дтек тоже не хотят. В горисполкоме сказали написать письмо в дтек «запит на информацію». Как законно увеличить договорную мощность в квартире?

  • Energo Control Energo Control

   В многоквартирном доме один проект на весь дом. Увеличить мощность одной квартиры очень сложно.
   Вопрос: какая мощность указана в договоре?

   • Анна Анна

    1 кВт на 2х комнатную квартиру

    • Energo Control Energo Control

     Для 1 кВт договорной мощности почти ничего невозможно добиться. Варианты
     1. если есть понимание с балансосодержателем дома, увеличить мощность квартиры без увеличения мощности дома (есть варианты);
     2. обосновать котёл 1 кВт (электродный) такой вариант теоретически возможен;
     3. попробовать увеличить мощность.
     Более детально написали на эл почту.

 77. Сергей Сергей

  Добрый вечер
  Очень информативный сайт спасибо за Вашу информацию.
  Можно пару вопросов
  Есть дом без ТУ и без проекта планирую электроотопление мощность выделена = 3,5 кВ 220 в
  1.Хочу увеличение мощности до 7 кВ (220 в), 1 кВ считается 1000 грн. мои 3,5 кВ уже не считаются????
  2. При увеличении мощности РЕС делает всю документацию????, или все делает заказчик, договора с РЕС еще нет.
  3. Заявление на переход на электроотопление и повышение мощности + договор с РЕС можно как то объединить???

  Если подключить 380 с мощностью 15 кВ то платить нужно за все 15 кВ по 1 тыс. грн. т.е 15000 грн. ??? В этом случае ТУ и проект делает РЕС????

  действует ли двухтарифный тариф в ночное время на тариф электроотопления??

  Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   Увеличение мощности, многотарифный счётчик, тариф, и разрешение на электрокотёл можно в одной заявке (есть в Правилах присоединения типовая форма заявки и необходимый перечень документов). Более детально выбрать вариант, в том числе и по мощности-типу оборудования, если напишете площадь дома и характеристику материала утепления стен.

 78. Сергей Сергей

  Здравствуйте.

  Площадь дома = 130 м2. + чердак утеплен мин ватой 250 мм. и подшит деревом 25 мм.
  Стены красный кирпич облицован силикатным кирпичем + утеплител пенопласт 100 мм.

  • Energo Control Energo Control

   С утеплением стен 100 мм и на площадь 130 кв м, мощности однофазного электрокотла 5 кВт может не хватать в морозные дни (если неделю -20). В аналогичных ситуациях или выбирают 3 фазный котёл с запасом мощности (увеличивают мощность) или ставят дополнительно твёрдотопливный котёл (который запускается только в сильные морозы).

 79. Татьяна Татьяна

  Добрый день. моя мама является владельцем офиса и не является частным предпринимателем. Для заключения договора на поставку э/э РЭС требует документы как от юридического лица. Раньше мама оформляла договор на арендатора. Сейчас арендатора нет, мама предполагает использовать офис для собственных нужд. Возможно ли оформить договор на поставку э/э с физ.лицом?

  • Energo Control Energo Control

   Есть практика покупки электроэнергии физлицом по тарифу для офиса. Уточните характеристики объекта.

   • Татьяна Татьяна

    Добрый день! Спасибо за быстрый ответ.
    Это дом быта. Маме принадлежит комната. Было подключено 380 с мощностью 15 кВ. сейчас ей предлагают подключить 3 кВ, но я переживаю сможет ли она, в случае необходимости (сдачи в аренду) вернуться на мощность 15 кВ, и по какому тарифу она будет оплачивать э/э?

    • Energo Control Energo Control

     От мощности тариф не зависит. Только от времени суток и при условии наличия многотарифного счётчика.
     Если в договоре мощность 15 то лучше оставить без изменений.

     • Татьяна Татьяна

      спасибо огромное! Вы очень помогли.

 80. Виктория Виктория

  Добрый вечер!
  Купила квартиру в Ирпене, но счетчики еще не установлены. Застройщик подал документы в РЕС, но пока договор так и не подписан, чего-то там у него требуют, чего-то ждут… Вопрос такой: возможно ли мне как частному лицу, на правах власности (на квартиру в данном доме) самостоятельно обратиться в РЕС, чтобы сразу напрямую подать проект договора, подписать договор с РЕС, а так как дом не газофицирован в последствии оформить спец. тариф на отопление (для подобных домов)? Если да, то можно ли где-то прочесть пошаговую инструкцию или проконсультироваться детально?

  • Energo Control Energo Control

   Вопросы энергоснабжения многоквартирного дома решаются по двум вариантам:
   1. потребитель юр лицо ОСМД и один расчётный счётчик на весь дом (и далее счётчики по квартирам но отчёты в ОСМД);
   2. каждая квартира с потребителем физ лицом и расчётный счётчик в каждой квартире, отчёты монополисту;
   Важно знать, что предусмотрено проектом дома? Какая мощность выделена на квартиру?

   • Виктория Виктория

    Проект договора : застройщик пока сделал на себя, после того, как РЕС им согласуют — будут собирать договора с нас. Больше по данному вопросу ничего не могу сказать. Мощность — 5 к Вт на квартиру.

    • Energo Control Energo Control

     5 кВт на квартиру до 50 кв метров площади должно хватить (зависит от утепления стен).
     Дом должен быть принят в эксплуатацию, в проекте дома должно быть указано электроотопительное оборудование и в наличии все документы по квартире. Это важно.
     Скорее всего, застройщик передаст объект с разделение мощности поквартирно (это распространённая практика). Если есть какие то сложности то это может быть связано со сдачей (передачей дома) и согласованием. Сам застройщик что то поясняет по срокам и сложностям?

 81. Оксана Оксана

  Добрий день. В мене є питання стосовно збільшення потужності електропостачання в квартиру.
  Ситуація така: ми купили квартиру в 5-и поверхівці, в якій опалювання газове і в кожні квартирі є окремі котли. Перезаключила договір в РЕМ, де пише надана потужність складає 2,5 кВт. Будинок відноситься до ВУЖКГ. Я хочу зробити всю квартиру на електриці, тобто опалення електричне, електроплита, бойлер електричний, освітлення, стіральна машина.
  Питання:
  1) чи мають право РЕМ відмовити мені у збільшенні потужності?
  2) які документи потрібно для цього?
  3) і хто повинен оплатити, якщо для того потрібно буде зробити новий стояк у під»їзді?
  4) куди звертатись, якщо вони відмовлять у збільшенні потужності?

  • Energo Control Energo Control

   В многоквартирном доме увеличить мощность для установки электрического котла и электрического обогрева очень сложно. Поясняем почему: многоквартирный дом имеет проект и внутридомовые сети. Если по 2,5 на квартиру, то всё рассчитано и собрано именно под ту величину (с небольшим кратковременным превышением, что для установки электрического котла не подходит). Если пытаться увеличить мощность для установки электрического отопления в одной квартире, нужно проделать массу работы по «доставке» этой мощности к квартире (либо в счёт мощности всего дома, за счёт уменьшения чего то, либо отдельный кабель от какого то источника обеспечения мощности. Это сложно. Если маленькая квартира по площади, то есть экономичные электрические котлы на 2 — 2,5 кВт, что для маленькой квартиры подходит если установить котёл на ночной тариф. Ошибочно считают сумму мощностей, это не всегда одновременно используется, примерный коэффициент 0,5. Даже сам электрический котёл не работает на 100% своей мощности в 100% единиц времени. Более детально о вариантах — в эл почту.

 82. Тетяна Тетяна

  Добрий день! У нас квартира поділена на 2 сім’ї, і таких квартир у нашому домі з момента здачі дім у експлуатацію було завжди багато. Дім чотириетажний та побудований приблизно прямо перед Другою Великою Вітчизняною війною (у війну він уже був) (у домі 150 квартир). Квартира трикімнатна (99,7 кв. м.). Отже живе 2 сім’ї, а рахунок за електроенергію один. Ми звернулися до обленерго, щоб у нас був у кожної сім’ї свій рахунок. На сайті нашого обленерго по нашому рахунку стоїть договірна потужність 5 кВт, у нашому договорі (це Полтава, а договір 2009 р.) — 2 кВт. У сусідніх квартирах є і по 5 кВт. Я звернулася до обленерго, щоб переписати договір на 5 кВт та поділити між сім’ями по 2,5 кВт. Обленерго мені відмовило. Кажуть, 5 кВт то помилка. Підкажіть мені, як нам бути далі. Та чи правомірно мені відмовили? Обленерго пропонує збільшувати потіжність всього дома за мої гроші, щоб збільшити потужність нашої квартири до 5. Я боюсь, що скільки грошей моєю зарплатою не оплатити.

  • Energo Control Energo Control

   Если монополисты говорят «Кажуть, 5 кВт то помилка», то это им нужно доказывать. Для каждого дома мощность квартиры предусмотрена ТУ, проектным решением. Если было указана договорная мощность подключения «5» то значит эта величина из каких то технических документов (у монополистов свои технические службы, и величины не берутся как попало). В Вашей ситуации обратитесь ещё раз в облэнерго и сообщите им о возможной жалобе в Антимонопольный комитет.

 83. Володимир Володимир

  Привіт.
  Не побачив відповіді на запитання про оплату при збільшенні замовленої потужності.
  Якщо уже є 5,5 Квт, а хочу збільшити до 12 Квт, то оплачувати потрібно 12 тис. чи 6,5 ?
  І чи зміниться сума, якщо в одній заяві буде ще перехід на двохзонний тариф та перехід на електроопалення?
  Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   1. питання «перехід на двохзонний тариф» — ви купуєте лічильник та сплачуєте за параметризацію;
   2. питання «перехід на електроопалення» — потрібний лише паспорт електричного котла та заявка на його місце встановлення, енергопостачальник вказує у проекті електричний котел (є кілька складових із встановлення, акт, виміри, підключення, заміри)
   3. питання «якщо уже є 5,5 Квт, а хочу збільшити до 12 Квт, то оплачувати потрібно 12 тис. чи 6,5»
   це дуже ємке питання, оскільки залежить від типу електроустановки, яка була, ось складові розрахунку, дивіться свої дані
   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13/page
   http://www.nerc.gov.ua/?id=19086

 84. Виктор Виктор

  Добрый день. Хочу заключить договор с Киевэнерго и присоеденить к электросетям нежилое помещение (офис) в жилом доме. Согласно ТУ дома на помещение выделено 8 кВт, мне требуется 15. Для подключения мне нужно согласие ЖЕКа на выделение дополнительной мощности.
  1) каким способом можно убедить ЖЕК выделить мне дополнительные киловатты?
  2) будет ли считаться присоединение все равно стандартным, если я буду увеличивать мощность до 15 кВт, при этом до точки присоединения будет менее 300м по прямой? или придется делать новый проект и т.п. и присоединятся по «нестандартной» схеме?
  3) Мне приходится полностью перейти на электроотопление. Для его оформления с переходом на пониженный тариф я могу этот вопрос включить сразу же в момент оформления договора/подачи заявки на подключение к электросетям, или уже только после подключения к электросетям и установки котла или другого оборудования (сейчас пока голые стены)?

  • Energo Control Energo Control

   Всё зависит от деталей вопроса, от характеристик помещения, линий, точек возможного включения. Более детально на писали и выслали на эл.адрес.

 85. Татьяна Татьяна

  Добрый день.
  Следующая ситуация: магазин, который не принят в наследство , отключили от электроэнергии. Есть три наследника. Двое согласны оплатить долг и до вступления в наследство оплачивать электроэнергию, а третий наследник против ) и долг оплачивать не хочет, и не дает согласия на подключение двумя наследниками. РЕС требует согласия этого наследника. Как быть???

  • Energo Control Energo Control

   Кто использует объект-магазин сейчас?

 86. Станислав Станислав

  Доброго дня. Я будую хату яка не підходить до стандартного підключення- 340 метрів до точки приєднання, до 16 кВт, в межах села. Такє питання- як складається вартість робот по проєкту? Наприклад роздрібна вартість стовпа під 0,4 кВ — 1400 гривень(http://prom.ua/p193997152-opora-zalzobetonna-lep;all.html), кабель СИП 4х25- 27 грн за метр. (http://ptk-veles.in.ua/sip-4/sip-4-4h25-061kv/) а по яким цінам рахує проектант? Подвійним? Потрійним? Зараз Обленерго є монополістом на проект та монтаж та люди вимушені виконувати усі вимоги. Чи можно десь знайти офіційну смету на материали та на монтаж? И як з ними боротися якщо вони будуть наполягати на підвищену вартість комплектуючих? Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Смету можно заказать в любой другой монтажной организации. А 340 метров это расстояние по прямой до точки подключения? Почему до 16? Уже до 50 ти кВт мощности можно включать по «стандартному присоединению».

 87. Александр Александр

  Добрый день.
  Ситуация такая: четыре недели назад была подана заявка на подключение частного дома в селе по «стандартному» подключению. За это время я успел только встретиться с представителями РЭСа, которые подтвердили возможность «стандартного» подключения и посоветовали ждать документов. Вот уже вторую неделю после встречи с РЭСовцами звоню в приемную облэнерго и уточняю статус ответ один и тот же: «Документы еще не подписаны».
  Вопрос: регулируется ли законодательно срок обработки заявки? В статье на Вашем сайте написано «и сдать в эксплуатацию в чётко установленный срок (до 45 дней)» но не понятно с какого периода.

  Иными словами, могу ли я в данной ситуации ускорить процесс подготовки документов на подключение ссылаясь на законодательную базу учитывая что с момента подачи заявки прошло четыре недели?

  Благодарю!

  • Energo Control Energo Control

   Правила присоединения устанавливают чёткие сроки для стандартного присоединения, в зависимости от мощности. 45 дней это максимальный срок.

   • Александр Александр

    Уточнения:
    45 дней от момента подачи документов или от момента подписания договора?
    45 дней на все: принятие заявки, обработка, выезд специалистов РЭС, ТУ, монтаж?

    p.s. прошу прощения за пост не в той ветке (ниже)

    • Energo Control Energo Control

     Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва.

     • Александр Александр

      То есть, регулируется только срок на процедуру подключения с момента оплаты (!!!). Меня же интересует регулируется / лимитируется ли государством срок на подготовку документов (договор и ТУ) с момента подачи заявки. Поскольку ситуация такая, что две недели я выжидал… потом еще две недели звоню в надежде получить хоть какой-то ответ, а получаю только «звоните завтра».

     • Energo Control Energo Control

      Процедура «стандартного» подключения предусматривает всё от документов до подключения.

 88. Александр Александр

  Уточнения:
  45 дней от момента подачи документов или от момента подписания договора?
  45 дней на все: принятие заявки, обработка, выезд специалистов РЭС, ТУ, монтаж?

 89. Дмитрий Дмитрий

  такой вопрос моя бабушка живёт в селе у неё разрешённая мощность 1.3 квт,
  3 фазный учёт после заключение договора не подписывают документы так как говорят что 3 фазы не может быть 1.3 квт должно быть 3 квт я не знаю что мне делать так как 3 фазы проводилось в 88г. документов нет. докупать 2 киловата дорого. что в таком случае можно сделать даже автомат стоит 25А. пару лет назад таким абонентам просто так делали 3квт так как по закону так должно быть.

  • Energo Control Energo Control

   Было 3 фазы? Если да, то это ошибка в договоре, ищите старые ТУ, проект, любые документы, подтверждающие мощность электроустановки.

   • Дмитрий Дмитрий

    ТУ никаких нет, нет ни в РЕСЕ, нет и у бабушки 3 фазы так и есть просто мощность разрешённая 1.3 квт для 3 фаз это смешно. Сказали что не подпишут договор так как 3 фазы не может быть 1.3 квт. должно быть минимум 3 а как это зделать не знаю

    • Energo Control Energo Control

     По ДБН не могло быть менее 3х кВт для частного дома. Это полная чушь написать, если представитель монополиста указал в договоре для 3-х фазного подключения 1,3 кВт. Более детально посоветовать можем если вышлите на эл почту список событий и документов (дата-название, без скана, чтобы разобраться с историей возникновения договорной мощности «1,3», возможно, это именно для того и сделано, чтобы сначала монополист в договоре занизил мощность, а после предложил оплатить «за увеличение мощности», вот такое предположение).

     • Дмитрий Дмитрий

      Документов увы никаких нет 3 фазы проводилось в 1988г. Я смотрел ТУ других абонентов начиная с 1989г. там из 100 человек у 95 человек 1.3 кВт. Есть какой то закон который должен подтвердить что если у абонента 3 фазы то это 3 кВт минимум???
      Договор переоформляют по старому договору.
      Я видел документы таких абонентов очень много.

     • Energo Control Energo Control

      Более детально — пишите нам на эл адрес.

 90. Антон Антон

  Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, приобрел здание для организации СТО, в нем свет подключен, мощность 15кВт, договор по свету на старом хозяине. Вот сейчас пришло время переоформить договор на себя.
  В РЭС пришли с человеком на кого оформлен договор и Я, сказали что изменился собственник и нужно переоформить договор и они сразу сказали что ничего просто так не получится и нужно делать целую кучу бумаг: однолинейную схему подключения + протоколы испытаний + паспорт кабельной линии + паспорт заземляющего устройства и еще много много всего!
  Вообщем не знаю что и делать, есть типа фирмы которые этим занимаются, был там и сказали что общая сумма выйдет примерно 25-30 тыс.
  Скажите это все реально?
  Или же просто выкачка денег? Обьект работает, свет там есть, все хорошо, но вот чтоб изменить фамилию в договоре платить за все — это бред полный.
  Прочитал в постанове кабмина, что нужно всего заявление на заключение договора, на расторжение со старым, лимиты и поверка счетчика.
  И все, но если обьект новый, тогда как раз нужны все эти бумаги.
  Помогите пожалуйста, не хочу страдать из-за нашего правительства =(((

  • Energo Control Energo Control

   Эти все их рекомендованные фирмы по 20-30 тысяч не более чем вымогательство.
   Документы можете сами собрать. Необходимые замеры заказать (гривен 500 в среднем за один замер, всего их три). Проектные документы для малого объекта стоят не более 5 тысяч. Нужно разбираться. Что есть. Что требуют обоснованно. Что не обоснованно. Какие документы по каким замерам нужно заказать. Более детально пишите нам на эл почту.

 91. Наталья Наталья

  Добрый вечер,помогите пожалуйста разобраться,купили нежилое помещение,как пристройка к многоэтажному дому в котором живем(10 этажей),в помещение проведен 3-х фазный кабель,хотим подключить электричество ,заключить договор,в облэнерго мне сказали что нужен акт проверки с горисполкома,и перевести там же помещение с нежилого в жилое.Это обязательно?Первый раз сталкиваемся,как правильно все это сделать?Спасибо!

  • Energo Control Energo Control

   А что значить «проведён 3-х фазный» кабель? Было ли подключение и договор с предыдущими владельцами?

 92. Добрый день.Нет подключения не было,это пристройка в новострое(как малекая коморка 2,5 на 2) я первый владелец и в этом помещении уже есть проведен 3-фазный (380В) кабель-провод,счетчик уже есть.Мы хотим сделать там освещение,и для этого нужно заключить договор в облэнерго.

  • Energo Control Energo Control

   Нужно согласование балансодержателя (ЖЭК/ОСМД).

 93. Игорь Игорь

  Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в многоквартирном доме в установленном порядке было создано ОСМД. Бывший балансодержатель не передал ни каких документов, в том числе не расторгал договор на поставку электроэнергии на дом. Общим собранием было принято решение управлять домом самостоятельно без какой либо тех. документации. На обращение в облэнерго нам ответили, что пока бывший балансодержатель не разорвет с ними договор, они с нами заключать его не станут. ОСМД намеренно приобретать электроэнергию только для освещения мест общего пользования и эксплуатации лифтов, так как с собственниками помещений существуют прямые договора. Что посоветуете делать, как добиться заключения такого договора?

  • Energo Control Energo Control

   Нужно изучать все детали в документах, датах, событиях, условиях. Формально энергопоствщик обязан подписать договор с ОСМД.

 94. Доброго дня! Хочемо підключити новобудову до електромережі. Новобудова знаходиться на електрофікованій ділянці.Є лічильник. Поки що на подвір»ї є 2 будинки.Старий і новий.Номерація дому не зміниться.Старий будемо зносити.Питання:чи потрібно знов проходити процедуру підключення?

  • Energo Control Energo Control

   Если объект по одному адресу, точка подключения не менялась, то необходимы изменения в проекте по части нового места установки счётчика.

 95. Андрей Андрей

  Добрый вечер хочу подключить новую точку голый участок приватизированный цена за квт 1260гр но инженер сказал еще по помимо этой сумы нужно две тисячи гр на ситуационный план так оно ?

  • Energo Control Energo Control

   Ситуационный план можете сами заказать (местное управление).

 96. Андрей Андрей

  При подключении новой точки что для этого нужно участок без построек?Ситуаційний план за него нужно платить или он входит в сумму за квт?

 97. Підскажіть, будь-ласка, в ослуговуючому кооперативі платимо за світло по єдиному тарифу 1грн.30коп , чи можна прейти на менший тариф, якщо користуються тільки електрокотлом(електроопалення) і чи можна отримувати субсидії в кооперативі. Дякую!

  • Energo Control Energo Control

   Питання субсидії це не питання кооперативу, маєте звернутися до державної установи по субсидію. Тариф можна зменшити лише з встановленням відповідного лічильника (багатотарифний).

 98. Наташа Наташа

  Дякую! Але справа в тому,що при зверненні в райенерго стосовно субсидії, а також на рахунок оплати згідно пункту 1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):
  за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць тариф по 71,4коп,
  а ми платимо по тарифу загальному згідно пункту 1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків по 130 коп, нам відмовляють в цих тарифах , говорять що для кооператива єдиний тариф 130 коп.
  Чи це правильно?
  Чи можемо подавати на субсидію, якщо ми знаходимось в кооперативі? (тобто оплата з обленерго відбувається по показнику трансформатора, а далі сумуються всі показники лічильників)

  • Energo Control Energo Control

   По общедомовому счётчику алгоритм-лимит для электроотопления как для физлица не действует. Единственный вариант экономить — ночной тариф. По субсидии в доме с одним для всех счётчиков вопрос не простой, требует общего собрания, выделения лиц, получателей субсидии, сбор документов (подтверждающих основания для получения субсидии для каждого физлица).

 99. Наташа Наташа

  Також, підскажіть , будь-ласка, якщо в будинку є газ і котел газовий, також є електрокотел, чи можемо ми платити по тарифу з 1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 71,4 коп, якщо будемо опалювати тільки електрокотлом, якщо так, то що потрібно для цього зробити.?
  Дякую!

  • Energo Control Energo Control

   По вопросу тарифа для электрокотла, это возможно если на объекте электрокотёл «в установленном порядке» (указан в ТУ и проекте).

 100. Наташа Наташа

  Дуже дякую за попередні відповіді!
  Але підскажіть будь- ласка, що далі робити, тому що , обленерго відмовляється проводити перерахунки, тому що у нас є єдиний лічильник на підстанції (і в кожного будинку є свій), тобто де і хто може проводити прерахунки по пільгах ( в обленерго говорять, що потрібно чекати поки підстанцію здадуть на баланс обленерго ). А поки підстанція на балансі кооперативу пільг обленерго не розглядає, а всі змушені платити по єдиному тарифу згідно пункту 1.6. Дякую!

 101. Евгений Евгений

  Добрый день. Ситуация такова, что я являюсь владельцем квартиры в новом доме. У нас Жэк (от застройщика), наш дом сдан в эксплуатацию и находится на балансе северного Рэса г. Одесса.
  Я получаю квитанции на оплату от Жека, мне считают ЭЭ по тарифу 1,29 грн за кВт, исходя из нашего законодательства первые 100 кВт я должен оплачивать по 0,72 грн за кВт и последующие от 100 до 600 по 1,29.
  Я попытался прояснить ситуацию в Жеке, но мне сказали что все правильно т.к. у нас все еще нет договора с Рэсом (я тогда не понимаю как мы можем быть на балансе у него ?). И ситуация такова что Жек не торопится оформлять договор по каким то своим «не ясным» для меня причинам.
  Дополнительно от застройщика каждая квартира оборудованна двухтарифным счетчиком ЭЭ.
  Я пытался обратиться в Одессаоблэнерго (звонил в консультационный центр), что бы заключить контракт между мной (владельцем квартиры) и одессаоблэнерго, либо заключить 3-х сторонний договор между мной-жеком-одессаоблэнерго. По нескольким моим телефонным звонкам я получил твердый отказ с формулировками «договор может быть заключен только с домом (100% количеством жильцов) и одессаоблэнерго. Пока договор не заключен мы будем платить по 1,29 грн за кВт + ни о каких переводах на дневной\ночной тариф естественно не может быть и речи.
  Поэтому у меня возник вопрос, а имеет ли право Одессаоблэнерго отказывать мне в заключении договора ? (я понимаю что им куда проще заключить 1 договор с 600 жильцами, нежели 600 договоров с каждым жильцом) ?

  • Energo Control Energo Control

   Пришлите нам на эл посту Ваш комментарий и простым списком перечень всех имеющихся документов (просто перечислите дата-название)

 102. Наталья Наталья

  Доброго Времени! А я подала заявку в сентябре на увеличение мощности, до сих пор «воюю». У меня частный дом по договору на 3 кВт (г. Килия), заявила на увеличение до 7 кВт в сентябре с целью перевести дом с печного на электроотопление, чтобы иметь возможность обратиться за субсидией. 07 ноября мне выставили счет на 5 280,00 грн. (Причем, даже безо всяких штампов и подписей). В тот же день счет оплатила и сразу же привезла в РЭС копию. Согласно действующего законодательства, в течение 15 дней мне должны были поменять автомат, так? Счетчик стоит «Хороший», менять не нужно. Уже больше месяца прошло — дело не сдвинулось с мертвой точки. Дальнейших шагов я не знаю, вроде, договор еще нужно перезаключить, но я не знаю порядок действий и сроков. Хотелось бы получить все-таки то, за что я заплатила, а также вернуть то, за что ПЕРЕплатила, т.е. за нарушение сроков предоставления услуги. Что мне делать дальше, подавать в суд, как правильно написать исковое заявление, какие документы прилагать и т.д.? Спасиииибо!

  • Energo Control Energo Control

   Для электроотопления должны быть:
   1. Необходимая мощность
   2. Документация по части установки электрообогрева
   По срокам: обязаны всё делать в соответствии с Правилами присоединения

   • Наталья Наталья

    Электрокотел на 6 кВт, хватает мощности. Проект внутренней проводки я уже давно сделала, проект внешней проводки делает РЭС, и вот, наконец, спустя 32 дня мне сказали, что он ГОТОВ! НО, привезут его только в понедельник, так что на неделе (скорее всего) уже придут рабочие ко мне. Но я все равно намерена подавать в суд. Я заплатила за услугу полную сумму, сроки нарушены в 2 раза, пусть, значит, и мне делают перерасчет.

    • Energo Control Energo Control

     То есть, оплачено за установку электрокотла но по срокам котёл вовремя не установлен, и не получили соответствующий тариф? По судебной перспективе спора сложно говорить без документов. Но если вы все свои обязательства выполнили (предоставили документы, произвели оплату) то установить электрокотёл и соответсвующий тариф были обязаны в срок предусмотренный Правилами.

     • Наталья Наталья

      Котел уже был установлен своими силами. Все документы со своей стороны я давно приготовила, оплату произвела в день получения счета, т.е. 07 ноября, и вот, сегодня 18 декабря я сюда пишу, а у меня все еще нет соответствующего тарифа, представляете!!! 16 декабря приехали электрики без предупреждения, якобы менять счетчик. Увидев, что счетчик не требует замены, а просто нужно поменять автомат, они уехали, сославшись на отсутствие прав по снятию пломбы и замены автомата! Поехала в РЭС, главный инженер не смог со мной встретится, потому что у него комиссия, дозвониться ему нереально,а больше никто ничего не знает. Две недели назад я отправила письмо в НКРЕ с описанием проблемы, до 06 января должны ответить. Только вот не знаю, чем поможет их ответ. На завтра назначена встреча с юристом, буду подавать в суд, однозначно. Для меня это уже вопрос принципиальный.

     • Energo Control Energo Control

      Формально всё верно: заявка, оплата, внесение изменений в договор, акт установки котла, получение тарифа на электрообогрев. Добавим: даже если нужно изменение мощности, то до 17 кВт (90% домов до 17 кВт) то по Правилам всего две недели. Максимально на чём энергопоставщики могут придумать затянуть время, это документы по электрокотлу.
      Ваше общение в НКРЭКУ решит вопрос, энергопоставщика обяжут. Но с компенсацией разности тарифа за весь период это только в суд: указать дату по Правилам предоставления тарифа на электрообогрев, указать кВтчасы затраченные в этот период, считать разницу тарифа.

    • Наталья Наталья

     Продолжу историю…. 20 декабря мне прислали письмо из районной администрации, а в нем копию ответа РЭСа на мое обращение. В нем они обещают подписать со мной договор до 16 декабря (!!!). В НКРЕ продлили срок ответа до 15 января, т.к. послали запрос в Одессаобленерго, коих обязали ответить им до 27 декабря (26-го ответа еще не было). Уже 28 декабря мне позвонил лично начальник Килийского РЭС с желанием сию минуту подключить меня к новому тарифу. На мой вопрос, почему же так долго — сослался на проблемы с каким-то программным обеспечением ))). Через 30 минут после его звонка приехал электрик, который поменял автомат, составил соответствующие акты, а также попытался «под шумок» подставить на подпись АКТ разграничения с датой 12 октября, который я не подписала, а поехала в РЭС и тут же, после недолгих препираний, мне распечатали с правильной датой. На данный момент мне пока неизвестно подписан ли мой договор и могу ли я уже подавать документы на субсидию. Разговор с юристом по вопросу подачи иска в суд, не дал мне ожидаемых результатов, он меня отговаривает, мол, только деньги потеряешь, никто ничего тебе не возместит, не вернет, лишь единичные случаи выигрывают дела с РЭСами…. Намерена идти к другому юристу и пробовать действовать со стороны защиты прав потребителей.

 103. Сергей Сергей

  Добрый вечер. Ситуация,в центре поселка есть очень старый дом на участке. На этом же участке построена теплица ,хочу провести для досветки растений, 3фазы(15 кВт) Дом не жилой. Вопрос:как это возможно сделать? И сколько это стоит? Если есть какие-то подводные камни, подскажите.

  • Energo Control Energo Control

   А какая мощность уже подключена к дому? Если хватает, то можете вывести от дома. Если не хватает то нужно заказывать присоединение (или увеличение мощности). По теплице и нежилому дому могут возникнуть вопрос о тарифе на предпринимательскую деятельность.

 104. Екатерина Екатерина

  Подскажите пожалуйста, есть такая ситуация: моя семья проживает в частном доме в селе, нашими соседями является медицинский сельский пункт. Наш сельский голова установил котёл в отдельном помещении под нашими линиями электро передач, которые проходят через медпункт. Дело в том, что в 2005 году мы подавали заявления и оформляли все документы, покупали высоковольтный столб, чтобы РЭС подключил нас к данной линии, т.к. до это мы были подключены к другой, где было очень слабое напряжение, невозможно было включить даже электро-чайник. Расстояние трубы котла до проводов составляет порядка 3-х метров. На ней нет козырька, и мало того, что в пол метре от трубы растет дерево, рост которого почти доходит до проводов. Это наша линия и за нарушение правил техники безопасности мы несём полную ответственность.(В случаи обрыва провода могут пострадать люди так как это общественное место.это будет ещё и уголовная ответственность) Мы вызывали инженера электрика и в телефонном режиме обьяснили ситуацию, на что он ответил,ЭТО ЗАПРЕЩЕНО. ДАЖЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРОВОДОВ СОСТОВЛЯЕТ 2.5 МЕТРА. Группа должна была приехать.но так и не явилась с миллионом отговорок, что нет транспорта. При этом человек сидел на рабочем месте, так как звонили на стационарный номер. Его полная халатность привела к конфликту, потому что когда мы нашему сельскому голове предьявили вопросы, он ответил мол я-голова, что хочу то и делаю. На просьбу показать документы акт или соглашение он развернулся и ушёл с угрозой, что будет писать заявление чтобы нас отключили от этой линии и убрать провода. Я так понимаю у него всё было подкуплено и схвачено, так как разговаривая в очередной раз с инженером электриком он обмолвился, что разговаривал с нашим головой и в своих ссорах разбирайтесь сами, из за какой то трубы, хотя при нашем разговоре я вообще не упоминала о каком либо конфликте. Я так понимаю, когда есть все документы и нечего скрывать и боятся то их можно с лёгкостью предьявить. но не в этом случаи. Если Рэс по заявлению головы всё таки решит убрать провода при этом не оставив нас на этой линии мы имеем полное право подавать заявление в прокуратуру??? В понедельник я хочу попасть к начальнику нашего РЭСа. Целью является получить любой документ подверждающий нашу непричастность и в случаи аварийной ситуации по их вине мы не несём никакой ответственности. Судя по тому как наш голова решает вопросы то я уверена, что в случаи аварии, он выйдет сухим из воды, мол у нас все документы есть, всё законно и это у них какие то неполадки. Подскажите как быть, какой документ просить! ??

  • Energo Control Energo Control

   Все провода должны быть проложены в соответствии с проектом. Вопрос сложный, нужно разбираться в деталях, т.к. много зависит от прокладки проводов ранее. И от имеющихся документов. Более детально пишите нашу эл почту.

 105. Таня Таня

  Добрий вечір! Ми придбали станенький будинок,як виявилося світло відключене… Мені прийдеться платити, щоб підвести електроенергію таку ж суму як і за новобудову? Можливий варіант відновити стару «гілку»?

  • Energo Control Energo Control

   Можно восстановить подключение. Сложность зависит от даты когда отключили и периода сколько дом был отключен.

 106. Дмитрий Дмитрий

  Здравствуйте, нуждаюсь в Вашей квалифицированой консультации или совета и в целом помощи. Ситуация такова: я ФЛП, имею в пользовании своем, на основе договора аренды, комунальное нежилое помещение в жилом доме, балансо-содержателем является ДЖО, ну а собственник естественно Департамен ком собств. Когда оформлял договор аренды на помещение, а оно 320 м.кв., не был уведомлен органами власти, о том, что свет, не просто отклчен там, а просто отсутствует, т.к., до меня помещением пользовался ООО Укртелеком, который обрубал кабель питающий електороэнергией и заложили вход кирпичем, здали его Департаменту, теперь они через стену, но запитать от них мое крыло как было ранее по их тех условиям, они отказались. Единственный выход был писать заявление на отдельный ввод, который оказался стандартным, проплатил 5 кВ я по договору на этот ввод, указав при этом кабель позволяющий увеличить мощность до 20, поскольку мне нужно минимум 20, решился на маленькую мощность, с целью сократить сроки по вводу, т.к., большую мощность сказали не ранее 3 месяцев заведут. Аренда не маленькая и потери в простоях в ожидании вводе влекут затраты огромные за аренду. Но вот эти даже несчастные 5квт они не ввели ни в течении 3 месяцев, ни по настоящее время, в договоре с Энэргонадзором по вводу срока в которые они должны были вложиться 3месяца, истикли 20 октября, начал их навещатть, но они не волнуются даже, то тэндэр еще не прошол на кабель говорят, то просят пару недель подождать, то хотите пишите жалобу, мол им всеравно, потом говорят, может на днях выкроим для васкабель какой то, вобщем абсурд полный. Те 3 мес и 2 сверху мне обошлись из оплат аренды только за 50 тысяч, уже тепло считают около 11 000в месяц, но из заотсутствия электричества я не могу использовать помеение по назначению, окупать его и проводить ремонтные работы, что еще займет время. В договоре на ввод сказано про начисление пение в мою сторону, в лучае нарушения сроков, актуальна ли она? Какое процентное ее соотношение и как она насчитывается? В общем назрела мысль вести диалог с ними в судебном порядке, т.к., мне нужно будет и плюсом будет, так понимаю юридически закреплена и зафиксирована данная проблема в дальнейшем, при пролонгации договора, переоценки помещения и переоценки арендной платы соответственно, к тому же желание есть с помощью судебных органов власти ускорить ихний ввод за ихний счет, вернуть ту сумму за ввод, плюс пеню, и плюс мои материальные затраты в виде стоимости аренды этого периода времени, т.к, только -по ихней халатности и бездействия, не имею возможности использовать по назначению данное помещение, подскажите возможно ли это??? Или может частично возможно? что то может упускаю из внимания и имею право на больше чем думаю??? Мои риски выросли во много раз, а проритеты и актуальность как деятельности так и помещения наоборот снизились во столько жеже раз. Как взять полный верх над монополистами этими и выжать все с них, на что имею право? Есть ли у меня уже такое право и основания обращаться в суд, актуально ли это? Спасибо за раннее, надеюсь на Вашу помощь.

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите в эл почту сканы или фото документов.

 107. Сергей Сергей

  Здравствуйте.Купил работающий магазин пришло время переписать свет на нового хозяина но в ресе сказали делать новую ту короче все полностью плюс 7500-10000гр. подготовить. от магазина до точьки забора енергии 40 метров +все работает. разрешено 2Кв мне хватает переделывать нет смысла.КАК С ЭТИМ БОРОТСА

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо разбираться в деталях (за что именно требуют).

   • Сергей Сергей

    какие детали? Мне просто нужна смена пользователя.Какие правила?Это не новое подключение был Петров купил Сидоров как переделать договор или заключить новый без отключения електричества потому что это магазин где три холодильника (а нет света нет товара)

    • Energo Control Energo Control

     Всё не так просто, ведь были изменения в редакции ПУЭ (Правил устройства электроустановок), если раньше было написано, что счётчики рекомендовано устанавливать на границе балансового разграничения, то теперь «рекомендовано» убрали и место установки счётчика зависит от границы балансовой принадлежности.
     Нужно изучить приложение к старому договору, где указана схема и границы балансового разграничения.

 108. Владимир Владимир

  Добрый день. У меня следующая ситуация: я построил дом, на новой улице. Кроме моего дома там ничего нет — даже намеков. Облэнерго (Харьков) подключать по стандартному типу не хотят (до столба меньше 300 метров). Пишут, что нужно сначала электрофицировать улицу, а потом уже мой дом.
  Ссылаются на пунк 1,6 Правил и пояснения НКРЕКП от 01.04.206 # 62016/15/61-15. Что можно сделать, если я не хочу ждать и электрофицировать всю улицу, а хочу подключить только свой дом.

  • Владимир Владимир

   Мощность 20 кВт (380B)

  • Energo Control Energo Control

   Они ссылаются на событие «комплексной застройки». Для обоснованного ответа нужно уточнить детали: какая именно (чья) линия на расстоянии менее 300 метров?

   • Владимир Владимир

    Там обычная улица частного сектора — линия принадлежит облэнерго.

    • Energo Control Energo Control

     В Правилах присоединения есть порядок для присоединения отдельного дома, а также порядок для электрификации комплексной застройки (улица, квартал). Узнайте есть ли у местной власти планы (действия, какие то согласования) в части комплексной застройки той улицы?

     • Владимир Владимир

      Судя по всему, планов нет. Этой улицы нет даже на генплане города.

     • Владимир Владимир

      Там поле, нет моей улицы, но все поле отмечено как территория садибноi житловоi забудови

     • Energo Control Energo Control

      Нужно разбираться в деталях. Из той информации, что написали, с учётом наличия точки присоединения на расстоянии до 300 метров, энергопоставщик включает по «стандартному присоединению».

 109. Владимир Владимир

  Судя по всему, планов нет. Этой улицы нет даже на генплане города.

 110. Андрей Андрей

  Здравствуйте,
  Я унаследовал нежилой объект (магазин), которые был подключен к электричеству. Счетчик на этом объекте опломбирован, лимиты согласованы, периодически инспектор приходил и делал проверки, на основании которых выписывались акты, в которых замечаний не было. После оформления правоустанавливающих документов на объект недвижимости я обратился в облэнерго с ходатайством оформить договор на электроснабжение. Со мной созвонился представитель облэнерго и назначил время когда они хотели бы проинспектировать объект. После того как двое инспекторов обследовали объект, они УСТНО сказали, что мне нужно сделать, а именно: счетчик приобрести другой, вынести его снаружи на стену и т.д. и т.п. Никаких предписаний в письменном виде мне не выдали. Что делать в этой ситуации?

  • Energo Control Energo Control

   Щодо виносу лічильника на фасад під час переоформлення договорів, потрібно знати деталі (як встановлено лічильник, що вказане у документах).

 111. Доброго дня , підкажете будь
  ь-ласка ми є ОСББ більше 10 років навпроти нас є 1 поверх. особняк вони підключити лінію світла до нашого кронштейни будинку чи це є законно без дозволу мешканців чи вони повинні були ставити власний стовп

  • Energo Control Energo Control

   Без согласования ОСМД не имела права.

 112. Олександр Олександр

  Добрий день. Вийшло так, що мені потрібно змінити точку приєднання мого цеху. В мене по договору заявлена потужність 20 кВт. В Рес мені кажуть, що потрібно платить як за нове підключення тобто 20#1300грн.=26000грн. З власником трансформатора я домовився і потужності там хватає. Підкажіть ,що мені робить і хто правий.

  • Energo Control Energo Control

   Сложный вопрос, нужно разбираться в схемах (расстояниях, принадлежности резерва мощности). Если за счёт мощности собственника ТП, то без оплаты по 1300. Оплата за кВт только если от сетей энерго, а не от абонентской ТП.

 113. ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНИЙ

  добрый день.
  Подскажите
  ,пожалуйста у нас такая ситуация,купили участок 15сотых,с.Мостыще,Макаровского р-н,и вопрос-можем ли мы провести електроленергию на голый участок,но рядом есть електролиния 150м,посоветуйте как лучше и правильно это сделать,заранее благодарны

  • Energo Control Energo Control

   Если напряжение линии позволяет подключиться без использования трансформатора, то откройте стандартную форму заявки в Правилах присоединения (ссылка на нашем сайте ссылка в разделе перечень нормативных документов).

   • Игорь Игорь

    Добрый день.
    А как понять что можно подключиться без трансформатора?

     • Игорь Игорь

      Есть линия 0,4кВ и 240 метров до участка. Хотим подключится к сети, но нам в устной форме говорят что нужен трансформатор.
      Есть предположение что просто не хотят подключать.

     • Energo Control Energo Control

      Вы письменно обращались по вопросу подключения и Вам письменно ответили, что нужно установить трансформаторную подстанцию?

 114. Наталья Наталья

  Здравствуйте, подскажите как быть в такой ситуации. Купили нежилое помещение, предыдущий хозяин написал заявление о расторжении договора и передаче нам права на подключение. Мы также подали заявку на заключение договора. Прошёл месяц, и в друг киевэнерго выставляет счет на оплату штрафа по акту еще за 15 год, и уведомление на отключение. В результате новый договор не оформлен. Что делать?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимы первичные документы.

 115. Сергій Сергій

  Доброго дня. Планую розмістити ПП в сільській місцевості. Потрібно провести електроенергію. Рядом заходиться трансформатор, але його потужності замало для підключення нового споживача. За чий рахунок буде замінено трансформатор?

  • Energo Control Energo Control

   нужно знать детали
   1. мощность планируемого нового подключения
   2. мощность самого трансформатора (на нём написано)

   • Сергій Сергій

    Новое подключение 20 кВт,
    мощность трансформатора который стоит 96 кВт

 116. Николай Николай

  Здравствуйте. Предприятие получает эл.энергию от основного потребителя. Местный РЕМ начислил на 114 кВТ потребленной энергии 24 кВт потерь. Это почти 22%, а у основного потребителя за 6 мес (расчет по цифрам) потери — 14%. Возможно ли такое?

  • Energo Control Energo Control

   Дані могли бути розраховані за балансом споживач-субспоживач, покази могли зняти у різний час, отримали 22%. Потрібно розібратись у деталях цього питання.

 117. Микола Микола

  Доброго дня! Є приватне підприємство, назвемо його ПП, яке має в оренді земельну ділянку на 49 років з правом викупу. На ділянці розміщено три приміщення, які це ПП викупило у колишнього власника, назвемо його ВАТ. ПП є субабонентом ВАТ згідно з укладеним договором, тобто за спожиту електроенергію розраховується з ВАТ в межах дозволеної цьому ВАТ встановленої потужності. Ліміти споживання для ВАТ встановлюються з врахуванням споживання субабонентом. Розрахунок ПП з ВАТ проводиться за показниками контрольного лічильника, що встановлений на ТП, яка належить обленерго. Цей лічильник належним чином опломбований інспектором обленерго, і разом з шафами обліку і кабелями живлення ПП йому ж і належить. ВАТ же має окремий лічильник комерційного обліку, за показниками якого розраховується з обленерго.
  ПП бажає оформити пряме приєднання до мережі обленерго, тобто без участі ВАТ. За числовими показниками це приєднання відповідає стандартному і жоден з цих показників не зміниться. Отже, згідно п.1.10 Правил приєднання видача нових ТУ не вимагається. Але з іншого боку, точка приєднання має бути на межі власності ПП а не на стіні ТП, і тоді потрібно видавати нові ТУ?
  Допоможіть, будь-ласка, розібратися!
  Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   «Стандартне приєднання» лише від точки забезпечення потужності в мережах енергопостачальної організації.
   У випадку офіційного оформлення субспоживача маєте знайти старі ТУ, проект (якщо є). Якщо немає, то потрібно отримати ТУ. Більш детально написали на ел адресу.

 118. Микола Микола

  Доброго дня!
  Дякую за попередню відповідь. Запросили на посаду головного енергетика, розбираюся з приєднанням… Виявилося, що різні спеціалісти обленерго не завжди можуть дати однозначну відповідь. Тому сам вичитую документи і прошу Вас з висоти практичного досвіду ще раз відповісти і пояснити деякі тонкощі.
  1. В Правилах приєднання (п. 1.2) визначення стандартного приєднання не містить класу напруги, тільки потужність. Постанова НКРЕ затверджує ставки стандартного приєднання навіть І ступеня для всіх класів напруг — від 0,4 кВ до 110 кВ. (Хоча на мою думку абсурдно приєднувати 16 кВт до мережі 110 кВ). Але я роблю з цього висновок, що наших 100 кВт можна приєднати як по 0,4 кВ так і по 10 кВ аби тільки в межах відстані 300 м. За 100 м від нашої території є діюча ТП 10/0,4 кВ що належить обленерго і має достатній резерв потужності. ПС 110/10 кВ від якої живиться ТП теж має великий резерв потужності. Отже, точка забезпечення потужності для нашого приєднання може бути як на на шинах 0,4 кВ згаданої ТП, так і на лінії 10 кВ, при умові встановлення нами власної ТП потужністю до 160 кВА. Тобто ми можемо в даному випадку вибрати ступінь напруги в точці приєднання — 0,4 кВ чи 10 кВ. І це приєднання буде стандартним в обох випадках. Чи правильно я міркую?
  2. Постанова про затвердження методики розрахунку плати за приєднання п. 2: «Встановити для існуючих (діючих) електричних мереж електропередавальних
  організацій питому вартість резерву потужності на рівні 0,25 тис.грн/кВт». Я це розумію так: якщо приєднання замовника в межах резерву потужності в даній точці її забезпечення не вимагає розвитку електричних мереж постачальника (заміни трансформаторів, реконструкції існуючих, чи будівництва нових ліній), то воно може бути виконане за єдиною для всіх постачальників і всіх типів приєднання ставкою, яка встановлена постановою, тобто, 0,25 тис.грн/кВт. Чи правильно я міркую цього разу? Жоден з переглянутих документів не дає прямої відповіді на це питання. Або я щось пропустив.
  Дякую за відповідь.
  Удачі Вам у всіх починаннях!

  • Energo Control Energo Control

   Есть разъяснение Минэнерго и практика по «одному классу напряжения», например, в ситуации когда к линии 10 кВ присоединяли электроустановку с трансформатором 40кВА и точкой продажи, организацией учёта на «высокой стороне» 10кВ. Аналогично для других классов напряжения.

 119. Микола Микола

  Доброго дня! Таке питання. Приватний будинок однофазний лічильник. Трьохфазний лічильник на підприємця 10кВт потужність. Припинив підприємницьку діяльність. Чи можна залишити 2 лічильники? У РЕМі вимагають 1 лічильник. Залишаю трьохфазний. На скільки ампер дозволений автомат?

  • Energo Control Energo Control

   Если три фазы с общей мощностью 10 кВт, то для характера потребления частного дома нужен 16А автомат

 120. Добрый день. Взяли нежилое помещение в аренду у коммунального предприятия (застроенная проездная арка в центре Киева, но с отдельным адресом). Выяснилось договора на поставку электроэнергии нет. Нашел старые акты разграничения в ЖЭКе, самый молодой — 2008г. Подали необходимые документы с дополнениями на стандартное присоединение 10квт (ТП 35 метров от входа в помещение). Ждали с надеждой, а получили нестандартное подключение. Обьясняют, как я понял, превышением лимита 50 КВТ (на доме уже висит 53). Попробовал договориться с балансодержателями, но те хотят просто взять деньги за оплату електроенергии да еще и по тарифу 2.5 за 1 кВт, не предоставляя квитанций об оплате, не говоря уже о договоре (шарлатаны). Пока находимся в стадии ремонта електричество берем с квартиры. А что делать дальше, ведь нестандартное подключение обойдется в лучшем случае 80.000-100.000? ПАМАГИТЕ!!!

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите описание вопроса и скан (фото) документов.

 121. Тетяна Тетяна

  Доброго дня! Таке питання. Скільки буде коштувати підключення для юридичної особи на 160 кВт. і чи потрібно окремо встановлювати КТП?

  • Energo Control Energo Control

   Не обязательно для 160 кВт строить ТП. Стоимость для подключения 160 кВт считают по Методике как «не стандартное» подключение.

 122. Дмитрий Дмитрий

  Здравствуйте! Купил нежилое помещение в ЖК щасливом, с.Петропавловская Борщаговка ,50м2 , по проекту там должны были быть кладовки счетчика нет, электросеть на балансе застройщика. Предлагают 5 кВт и платить в Жек, за каждый дополнительный кВт увеличения просят 500 у.е. А это Очень дорого. На данном этапе этот дом передают на баланс Киевэнерго жилой фонд уже передали и скоро должны и не жилой фонд передавать. Мне говорят что проекта на твоё помищение нет плати вот так вот и в Жек .. У меня есть возможность на прямую заключить договор с Киев енерго и при этом увеличить мочность до 16-25квт. Какие у меня есть варианты? Спасибо

 123. Руслан Руслан

  Есть дом в селе(граничит с городом районным центром) обслуживается киевоблэнерго. Установлен 1-но фазный счетчик. Нужно провести 3 фазы.
  -как я понял с информации на сайте, то можно просить 50 кВт физ. лицу и это будет считаться как стандартное подключение?
  -300 метров должно быть до воздушной линии которая идет по улице или до ПС или ТП?
  -если подключение считается стандартным, то облэнерго имеет законное основание отказать ссылаясь на отсутствие требуемой мощность или еще что то?
  Ответьте пожалуйста по пунктам, спасибо.

  • Руслан Руслан

   Перечитал еще раз статью, насчет 300 метров понял. Улица полностью электрифицирована, соответственно столбы с проводами идут под забором у участка. То есть в 300 метров вписываемся.
   Планируется писать заявление на 50 кВт. могут отказать в такой мощность физ лицу?

   • Energo Control Energo Control

    Не могут. Физлицо (бытовой потребитель) может подключить указанную Вами мощность.

  • Energo Control Energo Control

   Мощность 50 кВт для физлица (бытового потребителя) при условии точки обеспечения мощности (любая точка, опора или ТП) на расстоянии по прямой до 300 метров это «стандартное» присоединение. По Правилам отказать не имеют права, они обязаны обеспечивать развитие своих электросетей. Но на практике они отвечают что угодно (о мощности, невозможности и что это «не стандартное» подключение).

 124. Александр Александр

  Здравствуйте, заранее хотелось бы выразить Вам большую благодарность за разъяснение многих вопросов,связанных с энергообеспечением, так как не специалисту, разобраться в них очень сложно.
  Хотелось бы уточнить следующий вопрос:
  Есть два дома, размещённые на разных земельных участках в пределах 500 метров друг от друга. Когда они покупались, то собственником одного зем.участка с домом стала моя жена, а другого я. При заключении договора с енергообеспечивающей компанией женой было оплачено разработку ТУ на подключение мощности в 43 квт, а мной — на 15 квт. Так как мы сейчас живём в доме оформленном на меня, возникла необходимость увеличения мощности енергопотребления в нём до 45 квт.
  Теперь собственно вопрос: можно ли каким-то образом перевести мощности выделенные на участок жены, на участок оформленный на меня, при этом не платя по 1000 грн. за каждый киловатт так как они уже были оплачены женой. По факту, на участке жены должно остаться 13 квт., а на моём стать 45 квт.?
  Спасибо большое за уделённое внимание.

  • Energo Control Energo Control

   Если два дома на расстоянии 500 метров, то «перевести» мощность в Правилах присоединения и Методике не предусмотрено такой возможности и порядка.
   Каждый объект подключен по написанным ТУ, подготовленному проекту, сделан электромонтаж, замеры, и так далее. Чтобы менять мощность объекта нужно всё менять (ТУ, проект, монтаж, замеры).

   • Александр Александр

    Спасибо большое за быстрый ответ.
    Сейчас перемерял расстояние между участками по кадастровой карте, оно составляет 300 +/- 5 метров. В таком случае подобная процедура где-то предусмотрена?
    Если менять ТУ,проект, монтаж, то я так понимаю всё равно придётся платить по 1000 грн./квт. за увеличение мощности? Или с учётом перевода мощностей между собственниками такая процедура обойдётся дешевле?
    С уважением, Александр.

 125. Добрый день. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации: Земельный участок находится в дачном кооперативе, голова кооператива на наш запрос отказывается подключать к електроенергии, аргументируя тем, что есть большая нехватка мощности в существующей подстанции. Да и если дали бы добро на подключении, то напряжение на выходе было очень низкое, так как участок от подстанции, по прямой находится на расстоянии более 2 км. Мы, (3 владельца отдельных участков) решили подать заявление в Киевоблэнерго на стандартное подключение, к пакету документов приложили письмо от кооператива, о невозможности подключения из-за нехватки мощности. На протяжении 5 рабочих дней, нам дали ответ, что за точкой подключения необходимо обратиться к кооперативу, а если есть нехватка мощностей, то глава кооператива должен обратиться к Киевоблэнерго с просьбой об увеличении мощности к ТП. Вся загвоздка в том, что глава кооператива не хочет заниматься этим вопросом, его устраивает все как есть.

  • Energo Control Energo Control

   Это сложный вопрос и необходимо разбираться во всех деталях и во всех документах, так как задачи по подключениям, увеличению мощности имеют разные варианты решения (или отдельно подключить участки, или увеличить мощность кооператива, найти недорогое решение). Если нужно более детально — пишите на наш эл.адрес.

   • А возможно ли подключить участок на прямую с Киевоблэнерго, минуя кооператив?

    • Energo Control Energo Control

     Нужно почитать эти карты и данные, какие где расстояния, какие линии, варианты итд.

 126. Юрій Юрій

  Доброго дня. У мене таке запитання, мені дістався у спадок будинок у сільській місцевості, але тривалий час будинок пустував. У ньому не залишилося не тільки лічильників на світло, а навіть проводка зникла зі стін. Документів по підключенню світла немає. Чи можливо відновити електропостачання ?.

  • Energo Control Energo Control

   У більшості випадків можливо відновити електропостачання будинку. Складність залежить від величини періоду відключення.

 127. Андрей Андрей

  Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией — присоединенная мощность к магазину составляет 10 кВт/час. В 2000 году был выполнен проект по электроотоплению этого магазина. В результате был создана ещё одна точка учета и присоединенная мощность разделилась следующим образом: 8,5 кВт на отопление и 1,5 кВт на освещение (хотя вводной кабель остался один). Учет на электроотопление 3-х зонный. На момент проектирования электроотопления было обязательное требование о многозонном учете. Сейчас 1,5 кВт на освещение стало не хватать. Требование к электроотоплению по счетчику многозонноого учета, на сколько я знаю, — отменили. Я хочу отказаться от второй точки учета на отопление, но так чтоб присоединенная мощность на освещение осталась 10 кВт. час. В разговорах с представителями Облэнерго мне говорят, что данная ситуация будет рассматриваться как увеличение мощности c 1,5 кВт до 10 кВт. со всеми вытекающими последствиями — новые тех.условия, проект и т.д. и т.п. Так ли это ?

  • Energo Control Energo Control

   Это изменение электроустановки. В 99% аналогичных ситуаций ТУ не нужны. Если нужен более точный ответ, высылайте на эл почту схему подключения объекта (в договоре-приложении схема).

 128. Доброго дня.Приватний будинок.Приєднана потужність 2 квт.Добавили ще 3квт.Заплатили 4000 грн.Сьогодні позвонили ,сказали докупити за свої гроші двотарифний лічильник.Сказали,що в них змінились умови-можуть поставити тільки однотарифний лічильник.Чи правомірні їх дії?

  • Energo Control Energo Control

   За многотарифный счётчик отдельно оплачиваете.

 129. Наверное, любой понимает, что если ты стоишь на пороге ремонта, то порой при наиболее тщательном планировании отнюдь не представляешь, что получиться в итоге и когда на самом деле окончиться сей самый ремонт. В особенности, если уж ты делаешь его сам.
  Очень часто ремонтные работы стоят недешево, а наши люди не всегда смогут позволить себе набрать хороших и дорогостоящих специалистов, а потому как «самоделкины» норовят сделать своими силами максимальную часть ремонтных работ в жилище. В принципе, большая часть из них вовсе не есть настолько сложна, чтобы не управиться, имея хоть немного разумения процесса.
  Наш web-сайт поможет вам лучше сориентироваться в каждом отдельном из этапов ремонтных работ и оформления личного жилья.

 130. Сергей Сергей

  Добрый день! В связи с увеличением электрооборудования в доме нужно увеличить вводной автомат (стоит 16 А). В нашем законодательстве что-то сказано об этом или я могу менять автомат и спать спокойно, не переживая что меня оштрафует облэнерго?

  • Energo Control Energo Control

   Выбор номинала по проектному решению (проект на основании ТУ) или на основании мощности в договоре.
   Санкции не предусмотрены если завышен номинал ограничителя тока.
   Вопрос увеличения мощности решается согласно Правил присоединения.

 131. Василь Василь

  Доброго дня!
  Підскажіть будьласка що входить в вартість підключеня до електо мережі земельноїділянки.

  • Energo Control Energo Control

   Правила приєднання передбачають проектування та монтаж після сплати замовником за ставками-ціною кожного кВт потужності.

 132. Василь Василь

  Прошу допомогти вирішити слідуюче питання.
  На даний час на території підприємства знаходиться ЦРП з 2тр по 400ква та кабель АСБ—10 3х240 (ЦРП та Кабель рахується на балансі підприємства) який підключений до РЕС на відстанні 1км. Прилади обліку та межа розподілу знаходиться на території РЕС. Дозволена потужність 450квт.
  В минулому році розроблений та затверджений детальний план будівництва 4-х поверхових будинків в кількості 6шт. Замовником будівництва є дане підприємство, окремо розподілена територія (земля) на виробництво та житло. Попередньо з проектантами визначено необхідну потужність на житло 180квт.
  Відстань від ЦРП до житла від 30 до 100м.
  Чи може бути точка підключення потужностей для житла з ЦРП з переносом приладів обліку на ЦРП та розділивши облік на житло (можливо необхідно буде збудувати ТП окремо на житло) та виробництво ?
  Який буде тип підключення?
  Є варіант продовжити на 250м кабеля АСБ—10 3х120 від ЦРП до ТП власності РЕС , с метою забеспечення надійності та потужності останніх.

  • Energo Control Energo Control

   Якщо потужність підприємства дозволяє виділити 180 кВт на житло, за рахунок власної, то житло підключається без витрат, як субспоживач.
   Детальніше на ел.пошту.

 133. Александр Александр

  Здравствуйте
  У меня частный дом
  Заключил договор стандартного подключения с Макаровским РЕС 09.08.2016, получил тех условия
  До сегодняшнего днч жду приезда специалистов для подключения, был несколько раз в РЕСе, говорят, я в заявке есть, ожидайте
  Подскажите какими способами можно поторопить эту организацию к действию
  Куда можно звонить, писать??

  • Energo Control Energo Control

   Если всё условия договора о присоединении выполнены, оплата произведена, то обязаны были давно подключить. Ещё в 2016 году. Попробуйте им сообщить о жалобе в Антимонопольный комитет.

   • Ольга Ольга

    У меня подобная ситуация (стандартное подкл. договор от 06.04.2017) но Лиманский РЭС Одесской обл.бездействует . Я последовала этому совету, т.е. сообщила им что буду обращаться в Амк.., и мне позвонили из РЭС на следующий день, сказали что инженер выедет на мой участок на следующей неделе… Но никто не выехал и не позвонил. Выждала неделю и позвонила им сама узнать когда же планируются действия по подкл., а ответ не знаем… Отправила обращение (заявление) в установленной форме на эл.адрес территорильного отделения 4.07.2017 ответа пока нет и действий со стороны РЭС по подключению нет. Что можно ещё предпринять ? В договоре о планах подключения поставили только год 2017.

 134. Володимир Володимир

  Доброго дня.
  Підключив свій житловий будинок до мереж в листопаді 2012 року. За витрачені кошти за розцінками згідно з Правилами, які вступили в дію через три місяці, міг підключити не 5,5 а всі 15 кВт трьохфазного струму.
  Всі документи (проект, акт виконаних робіт і т.п.) збереглися. І зараз проектант, а також знайомі висококваліфіковані електрики в один голос стверджують, що для збільшення потужності (враховуючи, що ТП до якої я підключений згідно доступної на сайті постачальника інформації, найменш завантажена в районі і має величезний запас по потужності) до 10 кВт необхідно тільки перепрограмувати лічильник. Новий багатотарифний лічильник я вже купив і буду оплачувати електропостачальнику роботи по його заміні.
  Чи може в даній ситуації обленерго вимагати повної оплати за додаткових 4,5 кВт по більш як 2500 грн за кВт адже немає ні нового підключення, ні навіть модернізації існуючого. Чи можу я просто купити ті кіловати по ціні резервації на ТП?
  Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Відповідно Правил приєднання Ви маєте сплачувати лише за ставкою-ціною одного кВт потужності.
   Більш детально написали на вказану Вами ел.пошту.

 135. анжела анжела

  Сегодня днем отключили свет без предупреждения..после звонка в колцентр..сказали старый владелец написал заявку о расторжении договора..поэтому и отключили ..а проживающих уведомлять мы не обязаны…приходите переоформлять договор и подключаться по новой..правомерно ли это ? Частный дом..счетчик вынесен на улицу…

  • Energo Control Energo Control

   Уточните обстоятельства, важно знать на каком основании проживают сегодня, какое отношение имеет владелец, есть ли у проживающих право пользования?

   • анжела анжела

    На праве договора купли продажи владелец и проживают и прописаны три человека на которых оформлена субсидия..сегодня пошла заключать договор..написала сотрудница готовый договор уже на меня ..заполнила что мощность 1.5 квт как у старого владельца в договоре…но я ей говорю почему…по дбн на част дом 5 квт должно идти..она мне говорит стоит в компьютере так..я ей отвечаю не согласны…линия сделана на 5 квт еще 2007 году ..говорит подписывайте 1.5 потом напишите протокол разногласия..нет отвечаю если подпишу значит согласна на 1.5 ..поэтому нет ..сдала не подписывая..диспетчер сказала выедет бригада для осмотра..там на месте что то будут проверять..как быть дальше подписывать 1.5 или стоять на своем 5…?говорит диспетчер пока не подпишите договор …не включим свет..как поступать?

    • Energo Control Energo Control

     Требовать по ДБН. Если будет затягивать с переоформлением договора на поставку электроэнергии, не будут подключать, сообщите им о жалобе в Антимонопольный комитет, это их ускорит.

 136. Руслан Руслан

  Здравствуйте.
  Подскажите пожалуйста по этим двум планам:
  «Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.»

  Где взять эти бумажки? Обязательно ли за них платить, и какая адекватная цена?

  И вопрос по размещению счетчика:
  можно ли добиться размещения счетчика внутри частного дома или летней кухни? Чем аргументировать в случае отказа?

  • Energo Control Energo Control

   Ситуационный план по месту администрирования территории (исполком, совет итд) выкопировка ситуационного плана стоит недорого, на месте Вам сообщат реквизиты оплаты.

   • Руслан Руслан

    Ситуационный план и «викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки»
    Это один документ или 2 разных?

    • Energo Control Energo Control

     Ситуационный план, и выкопировка масштаб 1 к 2000, это необходимо для подключения электроустановок, увеличения мощности, реконструкции сетей.
     Ситуационный план — сами указываете (это план) где и что находится.
     Выкопировка 1 к 2000 это выдаваемый документ.
     Правила дословно:
     «Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.»

     • Руслан Руслан

      Ясно, спасибо.
      А по счетчику подскажите? Где почитать про нормы установки в частном секторе? Законно от них требовать установки внутри дома/постройки?
      И входит ли стоимость счетчика и автоматов в стоимость стандартного подключения?
      Спасибо!

     • Energo Control Energo Control

      Нормы установки счётчика в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
      Место установки — на границе раздела.

 137. Игорь Игорь

  Здравствуйте. В моем селе РЭС начал устанавливать принудительно новые эл. счетчики, ограничивающие мощность. Мой сосед обратился в РЭС, с просьбой об увеличении мощности. Там ему сказали, что не хватает мощности трансформатора, но за взятку (в сумме официальной стоимости присоединения) этот вопрос «решат». Я не хочу давать взяток, можно ли как-то законно заставить РЭС повысить мощность ? В моем случае речь идет об однофазной линии, существующий договор на 2 кВт, хочу увеличить до 10 кВт.

  • Energo Control Energo Control

   По строительным нормам 5 кВт. Если написать об ошибке в договоре то обязаны указать 5 кВт. Если увеличивать мощность, то по процедуре «стандартного» присоединения.

   • Светлана Светлана

    Добрый день. Ситуация такая. Хочу купить приватизированный участок. Света на нем нет. В СТ есть свет. В подключении председатель отказывает, мотивируя это тем, что бывший хозяин не сдавал деньги на подключение, соответственно мощности на наш участок не хватит. Подскажите, как быть? Может можно добавить мощности или поставить свой маленький трансформатор? И в какие деньги мне это обойдётся?

    • Energo Control Energo Control

     Добрий день, якщо ділянка за межами площі садового товариства то буде можливо напряму підключити від енергокомпанії.
     але якщо ділянка в межах площі садового товариства, тоді у переважній більшості випадків можливо підключити тільки через електричні мережі садового товариства.

 138. Сергей Сергей

  Добрый день, какое минимальное количество кВт необходимо купить в облэнерго, чтобы поставили вводной автомат на 16 А. ?

  • Energo Control Energo Control

   16А это примерно 3 кВт

 139. Сергей Сергей

  Извините, забыл уточнить, что ввод трехфазный.
  То есть, я правильно понимаю, что мне достаточно купить 3 кВт ?
  Облэнерго говорит, что я должен купить 13 кВт, тогда мне поставят 16 Амперный вводной автомат.

  • Energo Control Energo Control

   если характер нагрузки — однофазные потребители 220В (не 3х фазные потребители «треугольник») то по ПУЭ автомат 16А это 10,6 кВт (11 кВт) мощности.

 140. Руслан Руслан

  Здравствуйте, на частный дом сколько максимум должны выделить? 50кВт или 160кВт? До 160 вроде бы тоже стандартное подключение, или есть какие то ограничения для физ. лиц?

  • Energo Control Energo Control

   В Правилах «стандартное подключение» до 150 кВт, нет ограничений (физическое лицо или юридическое).

 141. Вячеслав Вячеслав

  Добрый день. Подскажите, пожалуйста. После смерти жены, которая была собственницей нашей квартиры, в которой я прописан и проживаю, обратился в РЭС за переоформлением договора на своё имя. Сперва у меня отказывались принимать заявление о переоформлении без заявления о вызове представителей РЭСа для проверки систем учёта электроэнергии. Потом с горем пополам удалось заявление зарегистрировать. Через 10 дней обратился в РЭС за договором для ознакомления. Договор мне не предоставили. Сказали, что он готов и его привезут монтеры, когда приедут проверять пломбы и составлять акт о проверке, так как он является додатком к договору. Кто должен оплачивать приезд монтеров и данную проверку? И как долго ждать их приезд?

  • Energo Control Energo Control

   Електропостачальник протягом 10 робочих днів з дня подання побутовим споживачем заяви та пакета документів готує у двох примірниках проект договору, підписує та надає його особисто чи надсилає поштою побутовому споживачу або його представнику для ознайомлення та підписання. Побутовий споживач або його представник повертає енергопостачальнику протягом 10 робочих днів один примірник підписаного договору.
   Відповідно Правил мають провести «контрольний огляд» а якщо з їх ініціативи перевірка, то за їх кошти (передбачено у структурі тарифу).

 142. Руслан Руслан

  Добрый день. Если подключается частный жилой дом, хозяин предприниматель, но деятельность никак с электроэнергией не связана. Заявление нужно подавать как от ФОП, или как население?
  И вопрос по пункту «Прогнозированная дата ввода объекта в эксплуатацию» здесь имеется в виду сам дом, или установка? Можно ставить дату подачи заявления?

  • Energo Control Energo Control

   Стандартная фраза не требующая точности — спрашивают «прогнозированная», можете указать любой год.

 143. Виталий Виталий

  Здравствуйте. Есть желание установить солнечную станцию на доме ОСББ для конкретной квартиры. Существующая мощность по договору на квартиру — 3 кВт, увеличение необходимо до 10 кВт. В договоре ДТЕК с ОСББ написано — «постачальник продає електричну енергію у точці (точках) продажу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з приєднаною потужністю 3,6 кВт. «. Как правильно подойти к данному вопросу? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Для квартиры ОСМД вопрос увлечения мощности с 3,6 до 10 очень сложен, нужно менять проект всех сетей по многоэтажному дому.

 144. Виталий Виталий

  Это в связи с подключением трёх фаз? В таком случае, если увеличить до 6 кВт?

  • Energo Control Energo Control

   Любое изменение сетей многоквартирного дома требует проекта, в случае изменения мощности ТУ.

 145. Руслан Руслан

  Какая ситуация на данный момент со ставками для 17-50 кВт? Вроде бы еще не напечатали в курьере.
  Законен в данном случае отказ в приеме заявления на подключение, со ссылкой на то что новые ставки еще не вступили в силу, а старые не действительны?

 146. Руслан Руслан

  Еще такой вопрос. Если старый договор был на покойную бабушку, то в новом заявлении указывать это подключение(на бабушку) как существующее, или писать как новое подключение, не упоминая то которое осталось от бабушки?
  Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Переоформить объект бабушки и увеличить мощность.

   • Руслан Руслан

    А можно не переоформлять договор? Сразу подать на новое подключение, от действующего владельца, чтобы сэкономить время?
    Все равно там всего 1.8 кВт по договору, а планируется 3 фазы.

     • Руслан Руслан

      А что делать с существующим вводом? Нужно писать какое-то заявление, или они его демонтируют по факту прокладки нового? И указывать ли его в заявлении на подключение?

     • Energo Control Energo Control

      Если один объект и один адрес то правильно будет увеличить мощность действующего подключения. Если объект разделен то не имеет значения существующее подключение.
      Кстати, по ДБН частный дом это 3-5 кВт мощности, можете бесплатно увеличить существующее значение мощности, после оплатить за увеличение от величины 5 кВт.

 147. Руслан Руслан

  Объект не разделен. Разве будут учитываться эти 5кВт если будет переход на 3 фазы?
  Все же цель сейчас в кратчайшие сроки подключить 3 фазы. А переоформление существующего договора подозреваю пройдет не быстро. По идее после того как подключат новый ввод, то можно будет писать заявление на отключение ввода который на покойную бабушку? Только вопрос не будет ли проблем от РЭСа на стадии подключения нового ввода, из-за существующего на данный момент?Текущий ввод на фасаде дома, новый планируться на фасад летней кухни.

  • Energo Control Energo Control

   Вы не сможет увеличить мощность без переоформления договора с предыдущим потребителем на объекте с одним адресом. Если монополисты готовы сами нарушать, не меняя договор с предыдущим потребителем по одному адресу, то могут сделать новое подключение для нового потребителя. Формально они должны прекратить действие положений договора с предыдущим потребителем.

 148. Ольга Ольга

  Мной была подана заявка на новое подключение дома в садовом товариществе. В допсоглашении к техусловиям оговаривается срок выполнения подключения 853 дня. Объясняют это необходимостью получения решения горсовета об отводе земли для проведения работ. Срок согласования по словам представителя горэлектросети — 2 года. Во первых — откуда такие сроки? И второе — зачем нужно это согласование, если все работы будут проводится на территории садового товарищества.

  • Energo Control Energo Control

   Это прогноз от монополиста (время подключения, согласования — 853 дня).
   На каком расстоянии по прямой находится точка подключения?

   • Ольга Ольга

    40 метров напрямую, но через соседний участок. Если в обход по улице, то около 150 метров.

    • Energo Control Energo Control

     Если такое расстояние до сетей энергоснабжающей организации (не садового общества) то максимум это 45 дней на все документы и подключение.

     • Ольга Ольга

      Что же нам делать с допсоглашением, в котором прописаны 853 дня? Без него ТУ и договор Д.ТЕК не подписывает. Посоветуйте на что мы можем сослаться

     • Energo Control Energo Control

      Необходимо разбираться в деталях и документах. Вышлите в эл.почту.

 149. Ольга Ольга

  Какие доки выслать? И какая почта?

  • Energo Control Energo Control

   Адрес на нашем сайте в разделе «Информация».
   Вышлите ситуационный план на котором указано где линия энергоснабжающей организации, где границы садового общества, какие расстояния.

 150. Тарас Тарас

  Доброго вечора!
  Від імені юридичної особи.
  Прийшли перевіряючі лічильника (звірити чи все відповідає згідно договору). Виявилось,що в договорі зазначено 3кВт і мусить стояти автомат на 16 А, але стоїть 32 А, написали акт огляду для заміни автомата,сказавши що до 1 місяця маємо поміняти інакше на відключення.
  Чи можна відмовитись від заміни автомата на 16А ?
  Як це правильно (законно) зробити?
  Наперед дякую.)

  • Energo Control Energo Control

   3 кВт це дійсно 16А (для однофазного підключення).
   Якщо збільшувати, то відповідно Правил приєднання подати заяву.

   • Тарас Тарас

    Крім, як збільшувати, є якісь ще варіанти?

    • Energo Control Energo Control

     Якщо у договорі 3 кВт, то збільшувати.

 151. Богдан Богдан

  Підскажіть у такій ситуації. На території підприємства іде реконструкція будівлі під гуртожиток. На території підприємства є ТП. Як в такій ситації під’єднуватись до електромережі? По стандартному підключенню чи можна якось без сплати цих захмарних сум за квт? Дякую

  • Energo Control Energo Control

   Якщо ТП на балансі підприємства, та є резерв потужності, то без оплати.
   Але це складно буде, оскільки монополісти напишуть «потрібно сплачувати».

 152. Андрей Андрей

  Добрый день. Хочу поставить солнечную электростанцию на родительском доме.
  Можно ли заключить договор с облэнерго на себя о продаже электроэнергии.

  • Energo Control Energo Control

   Если нет права собственности то должно быть право использования (договор аренды объекта). После этого можете подписать договор с монополистом.

 153. Руслана Руслана

  Доброго дня.Потрібно підведення електороенергії на земельну ділянку,на якій проводиться будівництво житлового будинку.Сільська місцевість,Рівненська область.Звернулися за консультацією а Рівнеобленерго,з чого починати,скільки обійдеться по вартості.Цифра,м»яко кажучи,шокувала:120 000 грн.Планується 3-ох фазне підключення та в межах 10 Квт.Цікавилися ще на рахунок можливості встановлення придбаного нами лічильника та опори на лінії електропередач,сказали,що це взагалі неможливо,вони всі необхідні матеріали та обладнання своє будуть викоритовувати.Ділянка розташована по центральній вулиці,напроти повністю заселена вулиця,зліва сусіди проживають,менше як за 50 метрів,тобто-це стандартне типове підключення.Що це було?

  • Energo Control Energo Control

   Потрібно розбиратися, багато складових у таких питаннях.

 154. Валентина Валентина

  К частной ТП подключен субабонент. Хозяин частного дома умер. Наследник отказывается от заключения договора о совместном использовании трансформатора и соответственно не платит за потери трансформатора его собственнику. Каким образом можна его отключить от трансформатора. Должен ли это делать РЭС?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо уточнить даты и какие документы есть.
   В некоторых ситуациях субпотребитель не должен ничего платить, потери и совместную эксплуатацию оплачивает РЭС.

 155. Олександр Олександр

  Доброго дня,

  Проконсультуйте, будь ласка, з наступного питання. Поки немає постійного світла, бо побудували будинок в новому кварталі, ми підключились від сусіда. Приїхали ресовці і відрізали без попередження, бо дріт йшов по їхніх стовпах. Які дозволи, угоди можна укласти з обленерго, чи сусідом, щоб до нього не було претензій. Цього разу я встановлюю свої електроопори.

  • Energo Control Energo Control

   Це складне питання. Потрібні деталі.

 156. Богдан Богдан

  Доброго здоров’я! Чи можливо замінити 2-х фазний лічильник на 3-х фазний? Якщо так, то який порядок? Дякую

  • Energo Control Energo Control

   Заявка, оплата нові документація, монтаж.

   • Богдан Богдан

    І потрібно знову платити як за нове підключення? (за кВт)

    • Energo Control Energo Control

     В Правилах це «зміна технічних параметрів» якщо без зміни потужності. Ви плануєте змінювати потужність?

     • Богдан Богдан

      Ні не планую. А якщо все таки прийдеться збільшувати?

     • Energo Control Energo Control

      Ви маєте вирішити, або зміна технічних параметрів, або також і збільшення потужності. Після заповнити типову форму Заявки. Інакше якщо буде зміна технічних параметрів із встановлення 3 фазного лічильника замість 1 фазного, а потім збільшення потужності, то двічі потрібно буде звертатися та переробляти документи.

 157. Татьяна Татьяна

  У нас вбудоване приміщення в житловий будинок. Хочемо збільшити потужність з 5 до 10 кВт. В Обленерго мені сказали, що приєднання — нестандартне. Скажіть, будь ласка, це так чи ні? Скільки таке збільшення потужності коштуватиме і за який період часу буде виконано? Житловий будинок знаходиться на балансі ЖКП, своєї потужності, щоб виділити нам, ЖКП не має. Це потребує виготовлення технічних умов, інших документів, включаючи зміни в проектну документацію будинку? Як діяти?

  • Energo Control Energo Control

   Якщо будинок вже було приєднано, то у більшості випадків це стандарте приєднання.

 158. Александр Александр

  Здравствуйте. Буду благодарен за консультацию. Ситуация следующая: участок под забудову, Бориспольский р-н, строю дом. На соседнем примыкающем участке уже построен дом моего соседа и на его участке размещен КТП 40ка находящийся в его собственности как физлица. Он не против поделиться мощностью в 10квт со мной. Во время визита в Бориспольский РЭС мне сообщили там, что такое подключение невозможно, пока он не передаст тп на их баланс. До сетей облэнерго от моего участка 15 метров , до тп 10. Какой может быть алгоритм моих действий для решения этой проблемы?

  • Energo Control Energo Control

   Нужно разбираться в деталях, какие условия записаны в договорах.
   В большинстве аналогичных ситуаций это возможно (перераспределение мощности), но монополисты придумывают всякие глупости, дабы получить оплату.
   При таком перераспределении мощности без передачи ТП: не производится оплата монополисту. А если ТП передать, то они будут требовать оплату.

 159. Татьяна Татьяна

  В які терміни відбувається збільшення потужності в приміщенні з 5 на 10 кВт, вже підключено багато років (нестандартне приєднання). В Постанові про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж написано: «Строк надання послуги з приєднання («під ключ»), яке не є стандартним, становить (не більше): 120 календарних днів (у тому числі 15 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) — для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);». Керуватись потрібно цією Постановою чи ін. документом?

  • Energo Control Energo Control

   Збільшення потужності має бути за «стандартною» процедурою.
   Чому так?
   Нестандартне це коли відстань по прямій перевищує 300 метрів, або потужність перевищує 150 кВт.
   Ви збільшуєте всього з 5 до 10, точка забезпечення потужності за Правилами це не ТП, а будь яка точка в існуючих мережах (опора де вже підключено) це 99,99% стандартне приєднання.

 160. Рената Рената

  Доброго времени суток. Ситуация плачевная в полной мере! Проживаю в коттеджном городке под Киевом, но юредически его не существует эта информация есть только в рекламе не более. Из всей официально легальной документации о том что тут что то коллективное, существует только созданный застройщиком кооператив на его имя, в лице директора, к которому относится построенный за финансы инвестируемые нами на сегодня уже жильцами, в застройку домов и коммуникаций, трансформатор и разведённые по территории городка сети. По остальным документам все дома находятся на территории прилагаемой к сельсовету где и получали адреса и оформляли прописки в итоге, апри вводе дома в эксплуатацию получали документы в статусе индивидуального строительства. Проблемы с электроэнергией тянутся с осени 2016 года, нас то по графику включали, то по очередной линии с интервалом два часа на одной улице два часа на второй, меняли автоматы в щитках на менее мощные в общем проблем с электроэнергией очень много а результатов и до сих пор нет кроме пустых обещаний застройщика. А в первых числах нас вообще обесточили и до сих пор не подключили, а ближайшие даты подключения не ранее августа месяца обещают! Весь городок существует за чтёт промышленного генератора привезённого нашим застройщиком и заправляемым за наши средства! В процессе многих общих собраний население городка разделилось на ждущих выполнений прописанных обязательств от застройщика и на желающих подключиться не ожидая пустых обещаний, а на прямую в киевоблэнерго. И тут пошли нюансы,первым желающим был отказ в написании заявления, после того когда слышали точный адрес для подключения, второй желающий таки смог написать заявление и даже заставил инспектора его принять, но получил отказ ссылаясь на то что у вас коллективное подключение и находитесь вы на земле коллективной постройки. А застройщик подключается по нестандартной форме подключения имея подстанцию по прямой линии в 150 метра, на которую собственно и ссылался при заключении договора подряда на строительство, говоря что вот гарант что электричество уже есть останется только внутренние сети развести и установить трансформатор со щитками воз каждого участка. По договору обещал 9 Кв, с заводом в щиток, а всё свыше мы покупали по 1000& за Кв. В итоге даже сейчас тоже самое! Только теперь инвесторы обязаны купить по 7000 грн 1Кв. Подскажите как нам своей улицей подключиться или обратится? Зима не загорами, а у нас всё на электриче, в плоть до отл

  • Energo Control Energo Control

   Это сложный вопрос. Вышлите на эл почту план-скан (где что расположено). Изучим «географию», точно будут какие-то решения.

 161. Марина Марина

  Доброго вечора!
  Від імені юридичної особи.
  Прийшли перевіряючі лічильника (звірити чи все відповідає згідно договору). Виявилось,що в договорі зазначено 10кВт і мусить стояти автомат на 20 А, але стоїть 50 А, написали акт огляду для заміни автомата,сказавши що до 1 місяця маємо поміняти інакше на відключення. Проблема в тому що ТП не стоит нигде на балансе. РЭС отказывается брать на баланс, поэтому подать документы на увелечиние не дают.
  Як це правильно (законно) зробити?

  • Energo Control Energo Control

   Або зменшити споживання та замінити автоматичний вимикач. Або збільщувати потужність, відповідно Правил подати заявку (типова форма у Правилах приєднання).

 162. Сергій Сергій

  Доброго здоров»я.
  Районний центр, Вінницька обл. До існуючого підключення (2 фази) хочемо провести 3-фазу, поставити двозонні лічильники і збільшити потужність до 10кВт. Сусід також хоче так зробити.
  Приходили представники енергопостачальників конкретно не відповіли що не можуть цього зробити, але сказали щоб були готові якщо вони цього не зможуть зробити. Аргументували це тим що мережа такої потужності не витримає, світло буде вибивати, .
  Таке може бути??????
  Як можна це питання вирішити? Куди звернутись?
  Дякую за відповідь.

  • Energo Control Energo Control

   Вам потрібна заява встановленою форми (відповідно Правил приєднання) заповніть, зберіть вказані документи та завезіть у РЕМ.. На словах вони можуть відмовити, а письмово вже не відмовлять.

 163. Сергей Сергей

  Подскажите пожалуйста.
  Подал заявление на двухтарифную оплату. Счетчик уже давно стоит правильный. Сказали, что после проведения параметризациии будет ограничение по мощности 2кВт (согласно договора) и при превышении этой потребляемой мощности счетчик будет отключаться. Сейчас при превышении 2 кВт ни какого отключения нет (на счетчике не включено ограничение (а почему?)). Енергетик ЖЕКа говорит, что мощность можно увеличить до 4 кВт без проблем, все коммуникации позволяют и бумагу о согласовании дал (бесплатно). В Обленерго говорят: «если хотите повысить мощность, напишите заявление, нужен новый проект (плати), согласования» и т.д. Итого около 3000 грн. Квартира в многоквартирном доме, при параметризации ограничение надо всего лишь сделать не 2, а 4 кВт (при чем все делается дистанционно (счетчик такой). И что?, для этого надо тех.задачу, проек… делать. Это так? или есть решения? И все таки почему ограничение не действует сейчас, ни в одной квартире?

  • Energo Control Energo Control

   Попробуйте найти информацию о мощности по проекту дома на момент строительства. Должно быть не менее 3х кВт (и выше).

 164. Сергей Сергей

  И все же прокомментируйте включение ограничения на счетчике именно при переходе на двухтарифную оплату. А не должно ли ограничение действовать постоянно, раз в договоре обозначен предел мощности. Ведь это вопрос безопасности, правильно я понимаю?

  • Energo Control Energo Control

   Ограничение тока согласно величины в договоре не обязательно делать с использованием счётчика-ограничителя. Обычно ставят и пломбируют соответствующий автоматический выключатель. Для чего они ставят такие счётчики с ограничителем тока? Автоматический выключатель допускает кратковременное превышение мощности, а счётчик монополисты программируют так, чтобы сразу отключать и выставляют время включения до 5 минут, это всё для создания неудобств, подталкивая людей оплатить за увеличение мощности.

 165. Анна Анна

  Добрый день, помогите, пожалуйста. Какую мощность надо просить в заявлении для нового подключения? Дом из красного кирпича 2 этажа почти 300 кв м +подвал под всем домом. хотим 380 в . как рассчитать договорную мощность? Перечислять электроприборы не буду, предполагается пользование всем, что надо современному человеку

  • Energo Control Energo Control

   Без электрического отопления 10 кВт минимум для такой площади.

 166. Станислав Станислав

  Подскажите пожалуйста.
  Решили поменять счетчик так как наш 77 года. Облэнерго сказало что у них счетчиков никаких нет. Купил двухтарифный счетчик. Отец поехал в РЭС отдать на параметризацию, так как он собственник квартиры и написать заявление на распломбировку. Вернулся без каких либо копий документов со стороны РЭС. Попросил его поехать опять взять копии. Там указано, что он продал счетчик РЭСу за 1 гривну. На вопрос как так ведь мы покупали счетчик говорят, что без этого не меняют. Законно ли это с их стороны.

  • Energo Control Energo Control

   Счётчик в квартире должны менять за счёт облэнерго, потребитель ничего не обязан платить ни за счётчик ни за работы по замене счётчика. Советуем сдать купленный счётчик в магазин и требовать бесплатной замены счётчика.
   Правила пункт 40:
   «40. Енергопостачальник безплатно:
   здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт засобів обліку (крім випадків, передбачених абзацом першим пункту 17 цих Правил);»
   Вы обязаны платить только если сами повредили счётчик.

 167. Александр Александр

  says:Здравствуйте, есть частный дом в деревне 1985 года постройки с однофазным подключением, в 2001 году бели сделаны ТУ на трехфазное подключение 3 кВт для деревообрабатывающего станка, в 2005 по требованию РЕС был аннулирован однофазный ввод и присоединен к трехфазному счетчику. На данный момент в договоре 3 кВт но автомат прописан 25А. стал вопрос получить тариф для отопления на 3 кВт мощности будут конвекторы, РЕС хочет ограничить мощность 10А согласно мощности.
  Вопрос: куда делась однофазная мощность, и как учитывается присоединение однофазной мощности к трехфазному счетчику?

  • Energo Control Energo Control

   Без документов ответ можно прогнозировать: было подключено два разных объекта, дом и строение в котором был станок. Технические условия на подключение для разных строений были разные. Проектная документация электроснабжения была своя для каждого строения. Всё зависит от действий по части отключения одного из вводов. Работники облэнерго отключили однофазный без какого либо перераспределения мощности, без изменения ТУ и проекта подключения станка (ведь в документах подключение было только строения где был установлен станок, электрический потребитель — был только станок, а теперь ещё и дом).

   • Александр Александр

    says:да есть новый проект 2005 года там 10А автомат трехфазный, и 16А + 10А однофазный к существующим сетям- дом, гараж.
    как теперь считается эта мощность и переводится в трехфазный учет не понятно. ТУ на проект нет. есть только 2009 года ТУ на 3кВт.
    есть старый договор на однофазный ввод 4кВт, вот теперь мне интересно как объединяется эта мощность, каким законом или нормой это регламентируется?

 168. Александр Александр

  да есть новый проект 2005 года там 10А автомат трехфазный, и 16А + 10А однофазный к существующим сетям- дом, гараж.
  как теперь считается эта мощность и переводится в трехфазный учет не понятно. ТУ на проект нет. есть только 2009 года ТУ на 3кВт.
  есть старый договор на однофазный ввод 4кВт, вот теперь мне интересно как объединяется эта мощность, каким законом или нормой это регламентируется?

  • Energo Control Energo Control

   В большинстве ситуаций это разные объекты — дом — гараж/станок (разные задачи, разные токоприёмники), мощность в 99% таких ситуаций не суммируется, т.к. отдельным кабелем/проводом подключен дом, отдельным — гараж/станок.
   Напишите, как было подключено?

 169. Александр Александр

  says:дом был подключен воздушным подключением, с опоры на фасад дома через изоляторы, счетчик в доме. это однофазный.
  трехфазный- с опоры по фасаду кабелем аввг 4х25, щит на фасаде в гараже.
  сейчас остался щит в гараже трехфазный счетчик и подключен к нему станок+дом и хоз постройки, с автоматом вводным трехфазным 20А, ну и последующие линии однофазные.

  • Energo Control Energo Control

   Формально они как инициаторы подобной реконструкции обязаны были сделать новый проект. Если дом был подключен отдельно, то мощность гаража не суммируется в том варианте как они сделали (всё переподключили на гараж).

 170. Александр Александр

  says:хорошо если она не суммируется тогда нужно ее востановить для однофазного потребителя, то есть дом и хоз постройки. или как, где однофазная мощность?

  • Energo Control Energo Control

   В Правилах пользования электроэнергией для населения (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1357-99-%D0%BF) есть определение:
   «об’єкт побутового споживача — житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;»
   указано, что «по одному адресу».
   А общих Правилах пользования электроэнергией (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96) есть раздел 1.2. нормы положений которого для всех потребителей, указано определение «объект»:
   «об’єкт — електрифікована споруда (сукупність електрифікованих споруд на одній території) або частина електрифікованої споруди, що належить суб’єкту господарювання на праві власності або користування;»
   не указано об адресе.
   Работники облэнерго действуют по принципу «один адрес один счётчик», не переделывая проекты и не предлагая иное решение.

 171. Татьяна Татьяна

  Здравствуйте. Проживаю в г. Харьков. Хочу вместо существующего однофазного подключения к частному дому заказать новое присоединение трехфазное. Для подачи документов в Харьковоблэнерго необходимо занять электронную очередь. На сегодня в этой электронной очереди ближайшее свободное время приема 10 января 2019 (!!!) года. Можно ли заставить Харьковоблэнерго принять мои документы раньше?

  • Energo Control Energo Control

   Можно обратиться письменно. Детально выслали на указанный адрес эл.почты.

   • Жанна Жанна

    Та же ситуация. Можно и мне детали на почту. Очень очень благодарю!

    • Energo Control Energo Control

     Какая «та же»? Огромное количество обращений, напишите свой вопрос.

     • Жанна Жанна

      Запись в электронную очередь харьковоблэнерго открыта только на август 2019 года. Как можно другим способом записаться?

      P.s. спасибо за ваш труд )

     • Energo Control Energo Control

      Правила присоединения не предусматривают «электронную очередь». Если Вы соберёте все необходимые документы, правильно заполните типовую форму согласно Правил, обратитесь письменно, то монополист обязан подключить Ваш объект в чётко установленные сроки.

 172. Иван Иван

  Здравствуйте, как повысить мощность на квартиру? В договоре 3,55 квт, хочется 7 квт для отопления. Автоматы стоят на 56 А. Трансформаторная во дворе дома. Дом десятиэтажка, дому 8 лет, на балансе жека. Считается ли это стандартным подключением??? Оплата будет за каждый квт ( за 7 или за 4??) или еще за дополнительные работы, если они необходимы?! Какие документы нужны?? Реально ли поднять мощность на квартиру??? Кто должен предоставить информацию по дому, есть ли на дом резерв мощности???

  • Energo Control Energo Control

   Где указанные 56А? В Квартире? 56А — это примерно 12 кВт.
   Мощность дома можете узнать у балансосодержателя (управляющая компания или ОСМД), необходимо посмотреть проектную документацию, может есть возможность перераспределить мощность в доме (увеличить мощность квартиры без дополнительного подключения от подстанции и/или какой либо реконструкции).
   Это сложная задача. Начинать нужно с изучения проекта и поиска резерва мощности в доме.
   Если в доме нет резерва, необходимо от ТП увеличивать мощность то самый простой вариант — увеличить мощность всего дома и перераспределить на квартиру. Отдельный вопрос — как смонтированы внутридомовые сети? Может быть, что 7 кВт не получится. А пытаться согласовать отдельный кабель для увеличения мощности отдельной квартиры очень много сложностей.

 173. Сергей Сергей

  Ситуация: бюджетная организация имеет договор на 50квт и два ввода, по первому вводу счетчик запрограмирован на 35квт, а по второму на15 квт.
  После установки АВР (на вводах после счетчиков) появилась необходимость перепрограмировать счетчики на 50квт каждый, так как основным будет 1-ввод, а в случае его повреждения АВР переключит на второй ввод.
  Инспектор заявил что надо запрашивать новые ТУ и т. далее.
  прав ли инспектор?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо изучить договор (то приложение где схема и границы балансовой принадлежности). Высылайте нам в эл-почту.

 174. Ігор Ігор

  Доброго дня!
  Прошу надати консультацію щодо наступноїх проблеми:
  Є двоповерховий будинок, який підключений до електромережі у встановленому порядку. Є техумови на три фази, 5 кВт. Частина будинку (один поверх) була виділена й переоформлена на нового власника з присвоєнням відповідно нового номера (адреси). Питання: Чи можна якимось чином підключити до електромережі нововиділену частину будинку так щоб не платити ці здиницькі збори. На даний час виділена частина будинку приєднана до електромережі основного будинку, власник котрого й оплачує електроенергію.
  Наперед вдячний!!!

  • Energo Control Energo Control

   Якщо була виділена потужність на будинок 5кВт, а після будинок розділився на дві адреси, то або 5кВт потрібно ділити між двома адресами у будинку, або збільшувати потужність.

   • Ігор Ігор

    тобто платити за розробку нових технічних умов не потрібно?

    • Energo Control Energo Control

     Якщо подділити 5 кВт на нові 2 адреси без збільшення існуючої потужності будинку, то нові ТУ не потрібні, але можливо потребують проектну документацію на розподіл потужності та на розподіл обліку.
     Але ціни на 1 кВт приблизно по 1 тис грн за 1 кВт потужності, за ці гроші виготовляють проектну документацію, це за витратами майже те ж саме, що й ділити 5 кВт на 2 точки обліку.

 175. Василий Василий

  Добрый день! При приобретении действующего предприятия с целью его реконструкции и перепрофилирования будет выполняться проект реконструкции. Установленная мощность трансформаторов и точка подключения остаются неизменными. Есть ли необходимость запрашивать у поставщика электроэнергии новые ТУ, как исходные данные для проекта реконструкции?

  • Energo Control Energo Control

   Если не менять мощность, точку присоединения, категорийность электроснабжения, то ТУ не нужны. Меняется потребитель без изменения электротехнических параметров.

 176. Виталий Виталий

  Было куплено помещение .При продаже продавец пообещал выделить киловаты ,
  но всячески увиливает . Есть ли законное право на определенную электрическую мощность .

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо разбираться в деталях, какое помещение, как подключено электроснабжение, какая мощность.

 177. Віталій Віталій

  Доброго дня. Юридична особа (покупець) викупила частину земельної ділянки і нерухомості в іншої юридичної особи(продавець). Продавець має у власності ТП, уклав з обленерго договір на постачання електричної енергії.
  Покупець хоче купити частину електричної енергії в Продавця.
  Наскільки відомо покупцю, потрібно укласти договір з обленерго про постачання і договір на технічне забезпечення електропостачання.
  Що покупець повинен заплатити? чи буде якась окрема плата продавцю за користування ТП?
  Чи можливо простіше підключитись заново до обленерго?

  • Energo Control Energo Control

   Варіант 1: підключення субспоживача за рахунок основного споживача (частка потужності ТП основного споживача за згодою сторін), оплата за кожен кВт потужності не передбачена.
   Варіант 2: нове підключення, оплата по встановленим ставкам за кожен кВт потужності.

 178. павел павел

  Добрый день! У меня частный дом, в договоре об электроснабжении указано мощность 3квт, я хочу установить электрокотел 6квт в установленном порядке, сколько мне нужно добавить мощность электричества и сколько это будет примерно стоить! Спасибо за ответ

  • Energo Control Energo Control

   Оплата за изменение технических параметров, величина оплаты — ставки НКРЭКУ за каждый кВт мощности.
   Установить электрокотёл в установленном порядке (проект, замеры).

 179. Олександр Олександр

  дозвіл фермерському господарству є на 63квт, птрібно ще 12квт для підключення зерносушарки, названа сума(правда не офіційно) приблизно 85 тисяч!!!! гривень. Вінниця обленерго. Що можна зробити?

  • Energo Control Energo Control

   Усі названі «не офіційно» є неправомірними. Величина потужності є за класифкацією реконструкцією, зміною технічних параметрів за умовами стандартного підключення (біля 1 тис за 1 кВт потужності, величина приблизно 10-12 тис за ставками стандартного приєднання щодо умов збільшення на 12 кВт).

 180. Олександр Олександр

  Щоб підвищити потужність електро установки на 12квт фермеру названо суму 85 тисяч гривень. Вінниця обленерго, правда це не офіційно.

 181. Михайло Михайло

  Створили ОСББ , РЕМ обрізав світло сходове в коридорі. Чи можна переукласти договір без нових ТУ , і таке інше…бо вимагають новий лічильник , відповідального за світло , нові техумови….Лічильник є роторний старий , висить роками але ЖЕК каже що нічого про це незнає. Для будинку де 12 квартир і живуть пенсіонери це досить затратно .

  • Energo Control Energo Control

   Новые техусловия не нужны если простое переоформление договора без изменения электрической мощности.
   Вопрос требований по счётчику зависит от типа счётчика, года поверки.

 182. Врлодимир Врлодимир

  Приватний будинок в селі, по договору потужнісь 150 квт, я хочу перевисти частину будинку на електричне опалення, без зиіни потужності, поставити два конвектора загальною потужністю 3 квт,та перейти на тариф опалення. Чи потрібно збільшувати потужність? Чи потрібно переробляти план будинку в БТІ. В ресі на цьому наполягають.

  • Energo Control Energo Control

   В межах дозволеної потужності можливе встановлення електричного обігріву та відповідного тарифу.
   Потрібен паспорт електричного обладнання, яке використовується для обігріву будинку, зміни до проекту, акт встановлення, електротехнічні заміри.

  • Володимир Володимир

   150 кВт маєте на приватний будинок у селі??!
   Та ви просто щасливий якийсь!
   Заздрю )))

 183. Василий Василий

  Мы дачное товарищество, имеем общий учет, и выделенную мощность 50 квт. Хотим увеличить потребляемую мощность еще на 50 квт. Ближайший трансформатор находится на расстоянии170 метров от нас, а точка подключения в 15-ти метрах (стандартное подключение).Находимся в сельской местности Белгород-Днестровского района Одесской области. Во сколько обойдется нам увеличение мощности??

  • Energo Control Energo Control

   Если 50 кВт мощности есть и нужно увеличить мощность ещё на 50 кВт, это «стандартное» подключение.

 184. Денис Денис

  Добрый день. Купил коммерческое помещение в жилом доме, перезаключил договор с обленерго со старыми тех условиями на 1.5 кВт. Занялся увеличением мощности до 12 кВт, отправил запрос в областной центр, пришел ответ:
  «»»На данний час є діючим договір про приєднання до електричних мереж №*** із невід’ємним додатком — технічними умовами приєднання, яке «не є стандартним» в зв’язку зі збільшенням потужності електроустановок вбудованого нежитлового приміщення ФОП ********* . Тому замовнику необхідно ініціювати відмову від діючого договору або внесення до нього відповідних змін (за погодженням усіх сторін договору).»»»
  На том ФОП числится два соседних объекта недвижимости, которые находятся в аренде. Естественно она не будет разрывать свой договор с обленерго. Кстати ТП находится в метрах 100 от дома. Как правильно маневрировать в данной ситуации? Нужен ли юрист ? Или стоит обратится в енергонадзор нашего города ? Заранее Благодарен!!!

  • Energo Control Energo Control

   Питання щодо підключення, або збільшення потужності регулюється Правила приєднання, а не старими ТУ. Не існує норм права, де б було вказане про те, щоб під час нового підключення та/або збільшення потужності якимсь чином було враховане щось зі старих ТУ.
   Якщо Вам потрібна ддопомога, звертайтеся на нашу ел-пошту.

 185. Промышленное здание принадлежит мне на праве частной собственности. Здание было отдано в аренду на три года. Арендатор с моего разрешения произвел подключение к электросети и полностью расчетался с РЭМ по подключению. Закончился срок договора, где было указано,что любые работы по устройству тепло,водо,газо,электро и т.п. систем и их подключение являются неотъемлемым улучшением и переходят в собственнику здания. Арендатор подал заявление в РЭМ о прекращении договора поставки электричества,так- как договор и лицевой счет с моего разрешения был оформлен на них. Мое заявление на составление типового договора и обновления лицевого счета, как на собственника здания РЭМ не принимает и настаивает только на полном, да еще и не стандартном подключении , мотивируя это тем ,что предыдущее подключение на мое здание делал арендатор а не я. Прошу разъяснить и подсказать как действовать в таком случае. С уважением -Виктор Луганская обл.

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо изучить договор и техническую документацию (все документы по подключению арендатора).

 186. pospori pospori

  Здравствуйте. Нежилое помещение в подвале многоэтажного дома, оформлено на физ.лицо. Хотим оформить электроотопление с соответствующими тарифами. Подскажите, какой порядок действий? Что нужно делать? Возможно, стоит сначала установить электрокотел, потом узаконить? Или какой алгоритм?

  • Energo Control Energo Control

   Здравствуйте, алгоритм действий в части подключения электрокотла и электрического отопления зависит от назначения помещения, целевого назначения и кто использует помещение. Напишите, как записано в документах о праве собственности и для чего помещение используется?

 187. Андрей Андрей

  Здравствуйте.
  В договоре на поставку электроэнергии указана присоединенная мощность потребителя 1171 кВт. Разрешенная мощность на сегодняшний день 40 кВт. Возможно ли увеличить ее до 63 кВт (или выше) без новых техусловий, исходя из того, что изначально размеры разрешенной мощности были намного выше, потом были уменьшены. Данных о причинах уменьшения на предприятии не осталось, т.к. сменилось несколько собственников.
  Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   В большинстве подобных ситуаций новые ТУ не нужны. Но для точного ответа необходимо знать все составные вопроса.

 188. Зинаида Зинаида

  Добрий день. Під скажіть будь ласка, приватний старий будинок і приватизована ділянка всі комунікації підведені з документами, рядом на ділянці побудований новий і там хочу встановити електрокотел на теплу підлогу, електроплиту, а потужність напруги мала, що треба для того, щоб здільшити напругу. Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Потрібно збільшити потужність. Відповідно Правил приєднання подаєте заявку, вказуєте потужнвсть, яку потрібно. Форма заявки додана до Правил приєднання.

 189. Павел Павел

  Добрый день! У меня частный дом, при сдаче дома в 1999г в договоре мне написали мощность 5квт, в 2012 при замене счетчика почему-то указали разрешенную мощность 3квт (и не только мне а всему селу) , в РЭСе ссылаются не на договор а на ТУ которого у меня почему-то не оказалось, я им говорю, что ведь у вас должен быть второй экземпляр ТУ, а они не хотят его показывать, я так понял, что это сделано для того , чтобы люди при необходимости доплачивали за мощность, как в моем случае , я купил электрокотел 6квт и в РЭСе сказали , что нужно доплатить за 5квт , скажите как мне поступить я живу в с Шабо Одесской обл . Если нужно доплачивать то сколько стоит 1квт. Спасибо за ответ!

  • Energo Control Energo Control

   Попробуйте найти проект, может у кого-то из соседей остался. Если там 5 кВт то должно быть 5 кВт. Один кВт стоит примерно 1,4 тыс грн.
   Но не спешите покупать дополнительные кВт мощности, поищите проекты. Это может быть «акция» монополиста с целью собрать со всего деньги за увеличение мощности.

   • Вольдэмар Вольдэмар

    Подобная ситуация в Днепре, замена договора в частном секторе, с 4,5 кВт, понизили до 1,5 кВт. Что делать?

    • Energo Control Energo Control

     Найти старый договор, проект, ТУ. Требовать. Если нужна помощь то напишем текст жалобы.

 190. Володимир Володимир

  Доброго дня!
  Будинок в смт. Давно користуюсь електроопаленням (конвектори), бойлер, пралка. Не мав жодних проблем, допоки не встановили двозонний лічильник замість звичайного! Представники РЕМу просто ходили по хатах, та мало не вмовляли встановити новий лічильник (за гроші, звісно ж ) та почати економити на світлі.
  Економія тепер просто «надзвичайна» — нічого ввімкнути не можливо!!! Аби закип’ятити чайник, обов’язково мушу вимкнути бойлер і т.д.! Про конвектори вже не йдеться зовсім. Бо тепер, бачите, нові лічильники запрограмовані електронно ….
  Що тепер з цим робити? Можливо якось виправити ситуацію якимось додатковим обладнанням — побутовим трансформатором чи якимось іншим гаджетом?
  Правду кажучи — нікому не пораджу нові лічильники. Краще сидіти на звичайному аналоговому.
  Найбільше бісить, що коли ставив РЕМ той двозонний лічильник, жодним словом не попередили про можливі обмеження.
  Виглядає це все як звичайне шахрайство та введення в оману споживачів!Доброго дня!
  Будинок в смт. Давно користуючись електроопаленням (конвектори), бойлер, пралка. Не мав жодних проблем, допоки не встановили двозонний лічильник замість звичайного!
  Економія тепер просто «надзвичайна» — нічого ввімкнути не можливо!!! Аби закип’ятити чайник, обов’язково мушу вимкнути бойлер і т.д.! Про конвектори вже не йдеться зовсім. Бо тепер, бачите, нові лічильники запрограмовані електронно ….
  На вимогу повернути старий лічильник, відповіли відмовою…
  Що тепер з цим робити? Можливо якось виправити ситуацію якимось додатковим обладнанням — побутовим трансформатором чи якимось іншим гаджетом?
  Правду кажучи — нікому не пораджу нові лічильники. Краще сидіти на звичайному аналоговому.
  Найбільше бісить, що коли ставив РЕМ той двозонний лічильник, жодним словом не попередили про можливі обмеження.
  Виглядає це все як звичайне шахрайство та введення в оману споживачів!

  • Energo Control Energo Control

   Яка потужність вказана у Договорі?

 191. Юлия Юлия

  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать? Договор на подключение стандартное (25 кВт) был подписан в декабре 2016 года, оплата произведена частично за проектные работы, которые должны были сделать за 6 месяцев, после чего проплата по договору оставшейся сумы должна была производится. Прошёл без месяца год, отбиваем порог запорожоблэнерго, все безволен, проект не готов, и не известно когда будет. На сроки не обращают внимание, писали оф письмо, на который ответили : проект не готов, ждите декабря. При личном приеме так же сказал проектировщик, данных о вашем объекте нет, приходите как срок договора истечёт, тогда и будем разговаривать. Что предпринять?

  • Energo Control Energo Control

   Ответ написали и направили на Вашу эл-почту.

   • Юлия Юлия

    Ответьте, пожалуйста, на письмо отправленное на эл. почту

 192. Юлия Юлия

  Напишите, пожалуйста, мобильный телефон специалиста, чтоб разговор вести не через почту, спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Телефоны указаны там же где и адрес эл-почты.

 193. Сергей Сергей

  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: живем в общежитии. В 2000 -ном году общежитие получило статус жилого дома. Здание раньше было на балансе сахарного завода. Платили за свет сахзаводу. Потом в 2005 завод обанкротился. Стали платит за свет жеку (новый баласодержатель дома). Оплата шла по общедомовому счетчику и разбивалась по квадратным метрам. Очень долго оббивали везде пороги. И в 2015 году департамент инфраструктуры города за счет выделенных средств из городского бюджета нанял подрядчика на проект и выполнение работ по прокладыванию новых внутридомовых сетей общежития (выведения счетчиков на фасад квартиры, обеспечение освещения мест общего пользования как в многоквартирном доме). Через месяц нас должно Облэнерго взять на баланс и подписать договора. Но проэктантом (подрядчик и проектант — разные фирмы) было пропущено 2 жилых квартиры. Они не входят в проект и сети к ним не протянуты. Мы, жильцы этих квартир, настаивали, что б подрядчик внес изменения в проект еще весной (добавив не хватающие квартиры), но он отказывается, аргументируя это тем, что проект уже сдан. Ходили в департамент инфраструктуры — там предлагали самим идти подключаться в облэнерго. Но тогда же это будет нестандартное присоединение, т.к. нужно увеличивать мощность всего дома. Может ли облэнерго принимать проект, если две квартиры не подключены к электричеству?

  • Energo Control Energo Control

   Пробуйте добиться до момента сдачи в эксплуатацию, сообщите им о десятках возможных жалоб (Президенту, все инстанции итд).
   Они обязаны учитывать все жилые помещения (на которые есть документы, если это не самозастрой и/или перепланировка).

 194. Андрей Андрей

  Добрый день!
  На участок подключено 5 кВт 3 фазы, согласно договора.
  При просчете на сайте Киевоблэнерго стоимости стандартного подключения на 16 кВт (I степень) расчетная цена составляет 23700 грн;
  При увеличении на 1 кВт — 17кВт (уже II степень) расчетная стоимость составляет всего 11760 грн!
  Не могу понять в чем разница между степенями и как это может повлиять на решение о выделении мне доп мощности так как чтобы сэкономить, конечно же хочу заказать 17 кВт? Пожалуйста, подскажите из-за чего такая разница в стоимости и есть ли какие-то дополнительные требования для подключение согласно II степени частного жилого дома? Могут ли отказать аргументируя, что мощности согласно І степени (до 16 кВт) достаточно?
  Спасибо!

  • Energo Control Energo Control

   Расчётные величины «за кВт мощности» до 16, от 16 до 50, от 50 рассчитали НКРЭКУ, утвердили в соответствующих таблицах (для разных областей).
   Действительно выходит до 16 кВт самая большая расчётная величина за 1 кВт мощности.

 195. Аркадий Аркадий

  Добрый день.
  1. Есть ли возможность завести на приобретённый участок (02.01. для строительства частного дома)земли в черте села (города) 30 квт. без строений? Хочу установить зл. станцию 30квт под зелёный тариф просто на участке. Видел такую станцию в Гостомеле, но говорят последнее время стали требовать декларацию о вводе в эксплуатацию недвиж-и.
  2. Если на участке без строения есть уже 5- 16 квт, могут мне добавить до 30квт, опять таки без строения и декларации о вводе в эксплу-ю?
  Хотел установить вначале станцию с размещением на заборе и участке, а затем со временем потихоньку строить…
  Большое спасибо…

  • Energo Control Energo Control

   Можно на участок, бывает так, что покупают сразу по 4 участка в Херсонской области (где больше всего солнечных дней), устанавливают по 30 кВт на каждый участок. Без собственного потребления доход одной 30 кВт станции за год примерно 7,5 тыс долл (4 * 7,5 вполне приличный доход за год).
   По увеличению мощности уже готового строения нужно разбираться в деталях (возможностях в том месте подключить).

 196. Александр Александр

  Добрый день.
  В Сумской обл, 20.07.2017 мне выдали ТУ на повышение мощности 51 кВт 3 ступень, 3 кат, стандартное для частного дома. Провели работы по подключению только в ноябре, теперь требуют оплаты за монтаж контура заземления и его испытания, законно ли это по нынешнему договору? По факту обьект не здан, счетчик (ящик) без пломб. Что входит в оплату по типичному договору 2017? Подключают уже 4 месяца.

  • Energo Control Energo Control

   Перед началом работ Вам должны были предоставить договор, в котором все условия записаны.

 197. Александр Александр

  Здравствуйте!
  Прошу Вас дать мне разъяснение по следующему вопросу.
  Я владелец небольшого нежилого помещения (офиса) расположенного на первом этаже 5 этажного жилого дома, подключен на 3 квт 220 в , по договору 12 лет назад меня подключили от поэтажного щитка.Теперь у меня возникла необходимость увеличит мощность до 5 квт, при этом я хотел бы подключится на индивидуальную ветку внутри дома (от входа сетей в дом напрямую в офис).
  При обращении в рес и гужкх на месте я получил противоречивые ответы,в связи с чем возник следующий вопрос:
  Если внутридомовые сети теперь якобы на балансе гужкх то надо ли в обязательном порядке согласовывать изменения схемы подключения с энергосбытом,вносить какие либо изменения в проектную документацию или достаточно будет только провести перепломбировку нового подключения к счетчику?

  • Energo Control Energo Control

   Если помещение внутри многоквартирного дома, то всё необходимо согласовывать с балансосодержателем (ЖЭО, ОСМД).

 198. Доброго дня. Херсон хочу добавить мощность потребления 15 квт. 220 v пригорд Херсона с. Степановка . в Облэнерго сказали что после 11 квт. только 380 v / три фазы. мне надо 15 квт/220 v -это законо

  • Energo Control Energo Control

   15 кВт по одной фазе не получится, счётчик максимум 60А (до 12 кВт).

 199. Вольдэмар Вольдэмар

  На одном адресе в частном секторе было две квартиры, один договор на 4.5 кВт. Провели объединение и решили переподписать договор. В новом договоре энергетики понизили до 1,5 кВт. Есть старый договор, ту нет. Что делать?

  • Energo Control Energo Control

   Требовать величину мощности которая была указана в договоре — 4,5 кВт.

 200. Добрий день ! Пройшло пів року , як я заключив договір на стандартне підключення електроенергії до ТИМЧАСОВОЇ споруди , проплатив 15 тис. гр. ( торгівельна точка ) І ступінь 9 квт , подав документи , згідно вимог до заяви , виготовив проект зовнішнього підключення , але РЕМ ,,забиває,, мені все нові і нові вимоги , зокрема ще один проект , моїм коштом — ,,внутрішньої електромежі,, у ларьку 3 х 5 м , погодження його,,до безконечності ,, в ПАТ Полтаваобленерго і тд. В постанові №32 НКРЕ підключення ,,тимчасових споруд,, взагалі БЕЗКОШТОВНО ! Як бути ? За що платити ? Які проекти і чиїм коштом я маю виготовляти ? Куди і як звернутися щодо свавілля Семенівської РЕМ ПАТ Полтаваобленерго ? Дякую за відповідь !

  • Energo Control Energo Control

   Стандартне приєднання — до точки підключення, обленерго має встановити засіб обліку, засоби захисту та обмеження дозволенної потужності.

   • Ви не відповіли , чи повинен я ще виконувати якісь додаткові роботи , зокрема проект внутрішньої електромережі , власним коштом , погоджувати у ПАТ Поллтаваобленерго , коли мною були сплачені кошти за послуги РЕМ , та ще й з порушенням РЕМ Постанови №32 НКРЕ , де зазначається , що ТИМЧАСОВА споруда підключається БЕЗКОШТОВНО ?!Коли , по закону , РЕМ має підключити будівлю до мережі ? Дякую .

    • Energo Control Energo Control

     Для замовників послуг з приєднання тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об’єктів (пересувні розважальні заклади, бурові, земснаряди тощо) та будівельних струмоприймачів підрядної організації за тимчасовою схемою технічні умови мають містити такі вимоги, які є виключними:
     щодо проектування та будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;
     щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника);
     щодо безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.

 201. Александр Александр

  Доброго дня! г.Болград (Одесская область) Суть проблемы вот какая. Хотим оформить электрическое отопление. Пришли в РЭС в принципе проблем нет за исключением того, что вместо положенных 3 Квт по договору мы хотим получить 5. У нас 2-х ком. квартира и центрального отопления нету. РЭС нас отсылает в ЖЭК что бы те нам выдали рзрешение на увиличение мощности. Имеем ли мы право этого требовать и если да то на основании каких нормативных актов. Заранее благодарим за ответ!

  • Energo Control Energo Control

   В многоквартирных домах всё распределено, один проект на весь дом и увеличить мощность квартиры можно только с согласованием с ЖЭК.

 202. Taras Taras

  Добрый день! У меня следующая проблема:
  Живу в таунхаусе, есть право собстенности на помещение и на участок. Есть електроенергия. Таунхаус приобретался у физ. лица. Прямого договора с обленерго нет. Хочу получить прямой договор. В обленерго сказали, что нужно разделить лицевой щет и это должен сделать застройщик. Застройщик говорит, что разделить не может, так как обленерго не принимает т.у. Я так понимаю, что подключения не может быть без т.у. (или может?). Мой вопрос такой: возможно ли получить прямой договор с обленерго напрямую не привлекая застройщика, так как устали от их обещаний. И могу ли я запросить у обленерго информацию о существовании действительного договора с бывшим собственником, он же является застройщиком. Заранее спасибо за ответ.

  • Energo Control Energo Control

   ТУ застройщику были выданы на целостный объект. Часть объекта может быть подключена как отдельный потребитель за счёт пропорционального уменьшения мощности объекта. От застройщика нужно лишь согласование об уменьшении мощности на величину той части — Вашего объекта.
   Это по сути схема подключения субпотребителя за счёт собственной мощности.

   • Taras Taras

    В настоящее время застройщик говорит, что ему отказывают в разделении счета, так как у обленерго нет ТУ. А электричество у нас есть. Мои соседи подавали документы на подключение, документы не приняли, сказали, что у них нет ТУ от застройщика. Возможно ли в таком случае потребовать от Обленерго получить письменный отказ? Получается замкнутый круг какой-то застройщик не может отдать им ТУ, как он говорит, они их не принимают, находят различные причины, а мы не можем с ними заключить прямой договор. Мы даже не знаем платит ли застройщик за электроенергию. Я думаю платит, иначе отключили бы. Но если они платят, значит есть договор, значит, как я понял, в случае смены владельца, что фактически произошло, облэенрго обязаны заключить прямой договор не требуя ТУ у нас, так как фактически изменений по технической части не произошло. Верно ли я рассуждаю?

    • Energo Control Energo Control

     Зависит от многих деталей, указанных в документах застройщика (ТУ, договоры, доп-соглашения итд).

 203. Антон Антон

  Вопрос.
  Каким образом, и в каком порядке можно увеличить мощность в квартире?
  Спасибо!

  • Energo Control Energo Control

   Увеличить мощность в квартире можно либо за счёт увеличения мощности всего многоквартирного дома, либо за счёт перераспределения мощности в самом доме (резервы мощности ОСМД или ЖЭК на освещение и общее пользование), в некоторых вариантах возможно отдельное подключение квартиры, но это очень сложно и дорого.
   Проверьте существующую мощность и соответствие строительным нормам, монополисты очень часто в договоре занижают мощность от фактической по проекту.

   • Антон Антон

    Каким образом проверить существующую мощность и соответствие строительным нормам?
    Спасибо!

    • Energo Control Energo Control

     Зависит от типа строения, технических условий и проекта, в них указана информация (подаёте запрос на предоставление проекта).

 204. Александр Александр

  Здравствуйте,с 2008 года не проживал в квартире.Что нужно сделать,что бы возобновить пользование электроэнергией?

  • Energo Control Energo Control

   Многоквартирный дом имеет общий проект электроснабжения, мощность практически никогда не перераспределяется, Вам нужно обратиться по вопросу подключения квартиры.

 205. Карина Карина

  Добрый день! Мы хотим подключить 380 в частный дом. Вся документация собрана. Проект есть. Оплата прошла 6 ноября. Отдали документы в рэс и нам сказали, что подключат через 30 дней после оплаты. Прошло уже 1.5 месяца. Они так и не подключили. Дозвониться не можем. Не берут трубку. Подскажите пожалуйста, что нам в данном случае стоит делать? Куда обращается?

  • Energo Control Energo Control

   написать им письмо, у Вас есть договор о присоединении, попросить подключить.

 206. Наталья Наталья

  Здравствуйте!
  Подскажите, пожалуйста, каким путем можно передать ТП и КЛ дачного кооператива на баланс облэнерго?

  • Energo Control Energo Control

   Написать им письмо и передать ТП на баланс облэнерго, они принимают такие ТП, у них предусмотрены соответствующие фонды на их содержание, кроме этого они смогут подключать за деньги новых потребителей уже от своих сетей.

   • Наталья Наталья

    Здравствуйте! Спасибо за ответ.
    Подскажите, пожалуйста, в письме должны быть указаны технические параметры ТП? Какие еще данные необходимо указать? Или это письмо свободной формы?
    Еще подскажите, пожалуйста, что это за фонды?
    Прописано ли в правилах процесс передачи ТП в облэнерго?

    • Energo Control Energo Control

     Нужно разбираться во всех деталях всех документов.

 207. Михаил Михаил

  День добрый, при новом подключение електричества для строительства дома у нас просят проект внутренних сетей. Нам поставили щетчик на столбе а ето уже просят для его подключения и подачи нам електричества. интересно зачем нужен етот проект если еще даже нет фундамента

  • Energo Control Energo Control

   Для подключения стройплощадки достаточно права собственности и декларации.

 208. Володимир Володимир

  Добрий вечір. Прошу поради, а саме:
  Маю 10 кВ та електро котел на 9 кВ, хотів оформити тариф у зв’язку з електро опаленням. Сказали що потрібно ще 5 кВ, щоб було 15 кв, і тоді все можна…
  Трансформатор приватний, власник загнув ціну у 35000 грн. Це зараз такі ціни? Ділянка розташована від недавно у м. Вінниця до трансформатора по прямій мер ще 300м. Купували ми самі трансформатор, стовпи та кабель… чи не хоче власник на якому оформлено трансформатор заробити собі в кишенню? Що мені робити, під кажіть , будь ласка, які в мене є варіанти?

  • Energo Control Energo Control

   Якщо Ви маєте 10 кВт вже підключеної потужності, то 9 кВт котел можете підключити без збільшення потужності, наприклад, за нічним тарифом коли усі інші струмоприймачі не працюють.
   Підключати від мереж обленерго (збільшувати потужність) коштує трохи більше ніж тисяча грн за 1 кВт на відстані до 300 метрів по прямій до точки забезпечення потужності (будь-яка точка в існуючих мережах, лінія, опора, а не лише трансформатор), та біля 6-7 тис якщо відстань по прямй до точки забезпечення потужності по прямій понад 300 метрів.

 209. Володимир Володимир

  Добрий день! Я збудував житловий будинок і з одної кімнати хочу зробити магазин, цю кімнату вже переведено в нежитлову. В правовласності так і записано
  (житловий будинок, з вбудованим приміщенням магазину, обєкт житлової нерухомості) одна фаза підведена до літньої кухні, автомат стоїть 20А . Чи маю я право розділити потужність на житлову і на цей магазин для встановлення ще одного лічильника? Я звертався в РЕС вони спочатку місяць думали як це зробити, а тепер направляють мене в БТІ для отримання права власності окремо на житлову площу і окремо на магазин і аж тоді будуть підводити окремий ввід на магазин. Скажіть будьласка чи є інші шляхи вирішення цієї ситуації і з чого потрібно починати, які заяви подавати? Чи правельніше буде завести три фази і одну пустити на магазин, чи збільшувати потужність? Буду вдячний за відповідь як правельніше зробити.

  • Energo Control Energo Control

   Якщо одна будівля має житлові та нежитлові приміщення, то можливо розділити потужність.
   Як це зробити? Треба розбиратися з документами. Вишліть на нашу електронну пошту rubilnikinfo@gmail.com

 210. Елена Елена

  Добрый вечер. Пятиэтажная хрущёвка, по договору на квартиру даётся 3 кВт, но это чайник, холодильник, кондиционер и все, больше ничего не включишь. В квартире стоит автомат на 16, а в парадной на 25. Можно ли, чтобы так было? И если нет, чем это грозит и от кого))? Как сделать правильно, чтобы не было претензий ? Нужно ли переделывать договор и сколько это стоит? Спасибо)

  • Energo Control Energo Control

   Для квартиры в пятиэтажке очень сложно увеличить мощность, нужно либо увеличить мощность всего дома, либо за счёт уменьшения чьей-то мощности в самом доме. Договор, проект (прочие электротехнические документы, протоколы испытаний итд) нужно переделывать.

   • Елена Елена

    Хорошо, тогда как сделать правильно? Возможны автоматы только на 16 ампер? Или после входа можно оставить на 25? Как сделать так, чтобы никто не ругался? А то я и мой электрик уже запуталась с этими автоматами(((, а облэнерго только снимает и ставит пломбу ( или не ставит, потому что так нельзя). Или где можно почитать про это?

    • Energo Control Energo Control

     Автоматы выбирают согласно договорной мощности. Откройте договор и посмотрите какая договорная мощность, в соответствии выбирайте автомат.

 211. Александр Александр

  Добрый день. Нужен Ваш совет. Начинаю постройку дома, которая требует наличия энергии на участке. Линия 0.4кВт находится на параллельной от меня улице, около 80м напрямую. Вопрос, может ли РЭС запитаться от этой линии к моему участку, при отсутствии переулка вблизи?
  Также интересует вопрос, если в моём доме планируется установка электрокотла и плиты, без подключения к газу, я должен это указать это в начале или после завершения строительства и подключения указанных бытовых приборов?
  И последнее, куда будет установлен счётчик с вводным кабелем, при отсутствии зданий на участке?
  Заранее спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Для подключения стройки нет ограничений, разница лишь в цене: «стандартное подключение» — расстояние по прямой до 300 метров в пределах 1 тыс грн + НДС за 1 кВт мощности, если «не стандартное» то цена более 6 тыс за 1 кВт мощности.
   Счётчик устанавливают либо на участке (временное место), либо на опоре линии.
   Электроплиту и прочее нужно указывать в заявке.

 212. мари мари

  Добрый день.Подскажите,можно ли от главного щитка протянуть себе отдельный кабель на квартиру,т,к тот что есть очень старый и уже горел и чо для этого нужно?